Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 7. töönädal 4.–7. märtsini

Esmaspäev, 4. märts

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimisele pankade liigkasumi ajutise maksustamise (nr 595) ja Eestis elukalliduse tõusu (nr 599) kohta vastab peaminister Kaja Kallas.

Riigikogu liikmete arupärimisele automaksu kehtestamise (nr 304), kodualuse maa maksustamise (nr 527) ja mootorsõidukimaksu mõju (nr 610) kohta vastab rahandusminister Mart Võrklaev.

Riigikogu liikmete arupärimistele era- ja pereelus soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise edendamise (nr 268) ning nn abieluvõrdsuse tagamise ja laste loomulike õiguste (nr 324) kohta vastab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.15: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb sõidukite konstruktsiooni ja romusõidukite haldamise ringlusnõudeid, millega muudetakse määrusi (EL) 2018/858 ja 2019/1020 ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2000/53/EÜ ja 2005/64/EÜ COM(2023) 451 (avalik päevakorrapunkt), kutsutud Kliimaministeeriumi ja huvigruppide esindajad, Eesti seisukohad 7. märtsil toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil (siseturg, tööstus, teadus, kosmos), kutsutud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – kell 12: atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi, Kliimaministeeriumi ning Terviseameti esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: Konkurentsiameti toiduainehindade uuringu tutvustus, Konkurentsiameti peadirektor Evelin Pärn-Lee;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti 2030. aasta taastuvelektri tootmise eesmärgi saavutamisest, kutsutud kliimaminister Kristen Michal, Riigikontrolli aruanne „Liiklusohutus maanteedel ja raudteel“, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu, Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine: Eesti seisukohad nõukogu direktiivi äritegevuse kohta Euroopas: tulumaksuga maksustamise raamistik (BEFIT) eelnõu suhtes – COM(2023) 532), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele toiduainete ja ravimite käibemaksu langetamiseks 5-le protsendile“ eelnõu (272 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele langetada vähiravimite käibemaksumäära“ eelnõu (277 OE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (337 SE), kollektiivne pöördumine „Petitsioon automaksu kehtestamise vastu“;

riigikaitsekomisjonis – kell 11: Kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (335 SE), kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur, Kaitseministeeriumi ja Kaitseliidu esindajad, Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu uuel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil EUNAVFOR Aspides, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine väliskomisjonile välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (353 SE) kohta, kutsutud Välisministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad, Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eesti rahva sündivuse suurendamiseks“ eelnõu (283 OE), kollektiivne pöördumine „Muudame ravikindlustuse seadust õiglasemaks“;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Välisluureameti peadirektori Kaupo Rosinaga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Nordica erikontrolli akti arutelu, kutsutud Riigikontrolli peakontrolör Märt Loite, õiguskomisjoni teavitamine Keskkriminaalpolitsei hinnangust karistusseadustiku täiendamise vajadusest, kohtumine Riigikogu liikme Tõnis Möldriga;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Tuuleparkide toetamise kavast, kutsutud kliimaminister Kristen Michal, Eesti Energia AS juhatuse esimees Andrus Durejko, Eesti Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu esimees Arvi Hamburg, Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia instituudi direktor Alar Konist ja Riigikontrolör Janar Holm; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Teisipäev, 5. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas teeb ettekande riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest.

Esimene lugemine – neli eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine“ eelnõu (386 OE), energiamajanduse korralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE), energiamajanduse korralduse seaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse täiendamise seaduse eelnõu (359 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Korea Vabariigi valitsuse vahelise lennuteenuste lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (357 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – arvamuse andmine rahanduskomisjonile mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu (364 SE) kohta;

maaelukomisjonis – ülevaade tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse eelnõu toidujulgeolekut käsitlevast osast, kutsutud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi esindajad, ülevaade Eesti-Läti neljanda elektriühenduse riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest, kutsutud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning Kliimaministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE), korruptsioonivastase erikomisjoni kirja arutelu, välismaalaste seaduse muutmise seaduse (Euroopa Liidu sinine kaart) eelnõu (349 SE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele ajutise kaitse saanud inimeste toetamise paketi välja töötamiseks“ eelnõu (282 OE);

rahanduskomisjonis – mootorsõidukimaksu seaduse eelnõu (364 SE);

riigikaitsekomisjonis – ülevaade 30.–31. jaanuar Brüsselis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametlikust kohtumisest ja 14.–15. veebruar Brüsselis toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – esmatasandi tervishoiu arengukava 2024–2035 arutelu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Tervisekassa, Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi peremeditsiini õppetooli, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Esmatasandi Tervisekeskuste Liidu ja Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Seltsi esindajad (A. Rei nõupidamisruum).

Kolmapäev, 6. märts

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 3 eelnõu: vangistusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (vangistusseaduse kaasajastamine ja digilahenduste kasutusele võtmine) eelnõu (227 SE),veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (346 SE), lennundusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE).

Esimene lugemine – 8 eelnõu: välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (353 SE), ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (töövõimetuse ennetamine) eelnõu (377 SE), Eesti Vabariigi valitsuse ja Pakistani Islamiriigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (368 SE), maksualase teabevahetuse seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (379 SE), korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (163 SE), kohaliku omavalitsuse volikogu valmise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (246 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE), kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (290 SE).

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub Kanada parlamendi alamkoja esimehe Greg Fergusega.

Kell 12 – julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni kohtub Saksamaa Parlamendi Bundestag parlamentaarse järelevalve komitee esindajatega (A. Rei nõupidamisruum).

Kell 12.30 – Eesti-Kanada parlamendirühm kohtub Kanada parlamendi alamkoja esimehe Greg Fergusega.

Kell 15.05 – Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe kohtub Kanada parlamendi alamkoja esimehe Greg Fergusega (ruum L240).

Neljapäev, 7. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti energeetika tulevik 2035“ arutelu raames esinevad ettekannetega kliimaminister Kristen Michal, Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee peasekretär Priit Mändmaa, Elering AS juhatuse esimees Kalle Kilk ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni liige Andres Sutt.

Kell 14 – komisjoni istung

Keskkonnakomisjonis – elektroonilise side seaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi, Kliimaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Siseministeeriumi ja Keskkonnaameti esindajad;

põhiseaduskomisjonis – rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE), kutsutud väliseksperdid; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Sündmused

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Tartus Balti Kaitsekolledži aastakonverentsil „Venemaa 2024“.

Kell 10.45 – Riigikogu esimees Lauri Hussar kohtub Armeenia parlamendi esimehe Alen Simonjaniga.

Kell 12 – Eesti-Armeenia parlamendirühm kohtub Armeenia parlamendi esimehe Alen Simonjaniga.

Reede, 8. märts

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 9: Eesti seisukohad 11. märtsil toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo või majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo, Eesti seisukohad 11. märtsil toimuval eurorühma kohtumisel ja 12. märtsil toimuval EL majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu istungil, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev, ülevaade Eesti seisukohast Euroopa Liidu hädaolukorra instrumendi eelnõude hääletusel Euroopa Liidu nõukogus COM(2022) 459, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja, seisukoha andmine: Nõukogu direktiivi ettepanek äritegevuse kohta Euroopas: tulumaksuga maksustamise raamistik (BEFIT) COM(2023) 532, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja, seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate peakontori maksustamise süsteem ning muudetakse direktiivi 2011/16/EL COM(2023) 528, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja, ülevaade Eesti seisukohast Euroopa Liidu äriühinguõiguse digivahendite direktiivi hääletusel COM(2023) 177, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmus

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Tartus Balti Kaitsekolledži aastakonverentsil „Venemaa 2024“.

Välislähetused

2.–6. märts
Riigikogu liige Riina Solman osaleb konverentsil „Israel Allies Foundation Chairman’s conference“ Jeruusalemmas Iisraelis.

3.–5. märts
Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osalevad Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika parlamentaarsel konverentsil Brugges Belgias ning kohtuvad NATO kaitsepoliitika ja planeerimise abipeasekretäri Angus Lapsley’ga ja luurevaldkonna abipeasekretäri Scott Bray’ga NATO peakorteris Brüsselis Belgias.

3.–5. märts
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb assamblee õigusasjade ja inimõiguste komitee kohtumisel Pariisis Prantsusmaal.

3.–5. märts
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Enn Eesmaa osaleb Läänemere parlamentaarse konverentsi alalise komitee kohtumisel Brüsselis Belgias.

3.–9. märts
Riigikogu Eesti-Taiwani toetusrühma esimees Kristo Enn Vaga (3.–14. märts) ning liikmed Karmen Joller, Ester Karuse, Katrin Kuusemäe, Tõnis Lukas, Juku-Kalle Raid, Luisa Rõivas ja Jaak Valge kohtuvad Taiwani presidendi Tsai Ing-weni, parlamendi esimehe Han Kuo-yu, peaministri Chen Chien-jeni ja välisministri Joseph Wuga Taipeis Taiwanis.

5.–7. märts
Riigikogu liige Urmas Reinsalu osaleb Euroopa Rahvapartei Kongressil Bukarestis Rumeenias.

7.–8. märts
Balti Assamblee liige Margit Sutrop ja Sotsiaalkomisjoni liige Eero Merilind osalevad Balti Assamblee haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni ning heaolukomisjoni ühisistungil Vilniuses Leedus.

10.–15. märts
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross kuulab ÜRO julgeolekunõukogu istungit ja kohtub ÜRO esindajatega New Yorgis ja Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

Riigikogu pressiteenistus
Eleen Lindmaa
631 6456, 5551 4433
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside