Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 13. töönädal 4. – 7. maini.

Esmaspäev, 4. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kolmas lugemine – kolm eelnõu: maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE); tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE); vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE).

Teise lugemise jätkamine – üks eelnõu: maareformi seaduse, maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE).

Esimene lugemine – neli eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele lõpptarbija taastuvenergia tasu tõusu ära hoidmiseks“ eelnõu (150 OE); tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu (180 SE); riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE); välismaalaste seaduse, tulumaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) eelnõu (145 SE).

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastab haridus- ja teadusminister Mailis Reps eriolukorra ajal koduõppe korraldamise kohta (nr 29) ja hariduskorraldusest eriolukorra ajal (nr 31).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel videoistungil – kell 13.15: Eesti seisukohtadest 6. mail toimuval Euroopa Liidu ja Lääne-Balkani riikide riigipeade ja valitsusjuhtide videokonverentsil, kutsutud peaminister Jüri Ratas; pärast ühisistungi lõppu Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil: Eesti seisukohtadest 5. mail toimuval Euroopa Liidu telekommunikatsiooni nõukogu istungil, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE);

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.15: välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (179 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps; Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: võõrtööjõu kasutamise võimalustest hooajatöödel põllumajandussektoris, kutsutud maaeluminister Arvo Aller, Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus, Siseministeeriumi, Eestimaa Talupidajate Keskliidu, Eesti Aiandusliidu ja Aran PM OÜ esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: riigihangete seaduse ja kunstiteoste tellimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (177 SE), kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab; arenguseire 2020. aasta tegevuskava muudatustest, kutsutud Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov; arvamuse andmine sotsiaalkomisjonile meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE) kohta;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: eriolukorras avalike kogunemiste keelust, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise; arvamuse andmisne sotsiaalkomisjonile hädaolukorra seaduse § 14 täienduste kohta, kutsutud Riigikantselei ning Eesti Valdade ja Linnade Liidu esindajad; Riigikogu otsuse „Riigireformi elluviimisest“ eelnõu (181 OE), kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab;

rahanduskomisjoni videoistungil – Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kaitsetööstuse arendamisest soomusvõime lahenduste leidmiseks, kutsutud Kaitseministeeriumi asekantsler Meelis Oidsalu ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor Kusti Salm; Kaitseväe korralduse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE); meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: Eesti valmisolekust viirushaigustega tegelemiseks ning eriolukorrast väljumise strateegia vaimse ja füüsilise tervise peatükist ning toimetuleku ja tavaellu naasmise peatükist, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – arengutest Iisraelis, kutsutud Eesti suursaadik Iisraelis Sulev Kannike; Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (160 OE), Välisministeeriumi tegevuskavast kriisist väljumiseks, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu;

õiguskomisjoni videoistungil – kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (134 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „„Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (52 OE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindaja;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: lobitöö reguleerimisest, kutsutud Meta Advisory, Miltton New Nordicsi ja Powerhouse esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: majanduse ja riigirahanduse olukorrast ning kriisimeetmete rakendamisest, kutsutud rahandusminister Martin Helme, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: ülikoolide ettepanekutest eesti keele õpetaja muukeelses koolis õpetajakoolituse korralduse kohta;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti nüüdisaegsest sündimusarengust, kutsutud Tallinna Ülikooli professor Allan Puur;

Sündmus

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas võtab vastu petitsiooni laenu ja intressimaksete ajutise peatamise kohta.

Teisipäev, 5. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – kaks eelnõu: keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (109 SE); kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (144 SE).

Esimene lugemine – kaks eelnõu: tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskonnakomisjoni videoistungil – Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu;

kultuurikomisjoni videoistungil – kutsehariduse kriisiõppetundidest ja tulevikusuundadest, kutsutud Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu juhatuse esimees Tarmo Loodus ning Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Robert Lippin;

majanduskomisjoni videoistungil – kollektiivsest pöördumisest „Ilutulestik ilma ohvriteta“, kutsutud Erakonna Eestimaa Rohelised, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Eesti Pürotehnikute Liidu esindajad; kohtumine Maksu- ja Tolliameti peadirektori Valdur Laidiga;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE), kutsutud algataja esindaja; Sotsiaalministeeriumi asekantsler Sten Andreas Ehrlich ja Rahandusministeeriumi esindaja; pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise eelnõu (172 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse (massilise sisserände tõkestamine) eelnõu (110 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti Põhja-Euroopa esinduse esindaja; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE), kutsutud Riigikogu liige Jüri Jaanson ja Riigikogu Kantselei esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – valdkondade kriismeetmetest; eelarvenõukogu arvamusest eelarve eesmärkide täitmise kohta;

riigikaitsekomisjonis – 15. aprillil toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseminister Jüri Luik; sidevõrkude toimepidevusest ja taristu ristkasutusest ning riigiside kontseptsioonist, kutsutud: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Riigi Infosüsteemi Ameti, Kaitseväe, Riigi Infokommunikatsiooni SA esindajad (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse, ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja huvigruppide esindajad;

väliskomisjoni väljasõiduistungil – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad (Välisluureamet);

riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 13: Riigikontrolli ülevaatest, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 17 – Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja aseesimees Johannes Kert osalevad assamblee presiidiumi videokohtumisel.

Kell 18 – Arenguseire Keskuse veebiseminar „Maailma digitaalsed tulevikud”.

Kolmapäev, 6. mai

Kell 12 – infotund

Riigikogu infotund tõlgitakse viipekeelde, ülekannet saab jälgida Riigikogu kodulehel.

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – üks eelnõu: maareformi seaduse, maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (87 SE).

Teine lugemine – kaks eelnõu: Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (122 SE); Kaitseväe korralduse seaduse, julgeolekuasutuste seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE).

Esimene lugemine – seitse eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (167 OE); meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE); Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelise Põhjamaade Investeerimispanka käsitlevale 11. veebruari 2004. aasta lepingule lisatud põhikirja paragrahvi 14 muutmise kokkuleppe heakskiitmise seaduse eelnõu (174 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE); elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE); autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (157 SE); ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (173 SE).

Neljapäev, 7. mai

Kell 10 – täiskogu istung

„Elu pärast kriisi – terve ühiskonnana edasi“ arutelu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimusena, ettekandjad mõttekoja Praxis nõukogu liige ja majandusekspert Ardo Hansson, Sotsiaalministeeriumi asekantsler Sten Andreas Ehrlich, Euroopa Parlamendi liige Marina Kaljurand ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Indrek Saar.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamise otsusest (Riigikogu konverentsisaal); 

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kriisivarudest, kutsutud Riigikantselei, Siseministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning Maaeluministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kella 14–16: meditsiiniseadme seaduse, hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (165 SE), kutsutud muudatusettepanekute esitajate ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; istung jätkub erakorralisena kell 18; 

väliskomisjoni videoistungil – kell 13: Eesti seisukohtadest 12. mail toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaitseministrite videokohtumisel, kutsutud kaitseminister Jüri Luik; dokumendist „Eesti välispoliitika arengukava 2030“;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 13: tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu (180 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg; Vabariigi Presidendi välja kuulutamata jäetud päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse (128 UA) uuesti arutamisest, kutsutud Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 16 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone osaleb NATO PA webinaril.

Reede, 8. mai

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohtadest 12. mail toimuval välisasjade nõukogu (kaitseküsimused) mitteametlikul videokonverentsil, kutsutud kaitseminister Jüri Luik; uuendatud konkurentsivõime kavast „Eesti 2020“ ning stabiilsusprogrammist 2020, kutsutud Riigikantselei esindaja; Eesti seisukohtadest 8. mail toimuval eurorühma videokonverentsil, kutsutud rahandusminister Martin Helme; Rail Baltica projekti hetkeseisust, kutsutud rahandusminister Martin Helme ning majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Sündmus

Kell 16 – OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Anti Poolamets osaleb assamblee veebiseminaril „Respecting human rights and maintaining democratic control during states of emergency“.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside