Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu I istungjärgu 5. töönädal 4. – 7. maini

Esmaspäev, 4. mai

Kell 15 – täiskogu istung:

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra. Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid:

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 7. mail toimuval välisasjade nõukogu istungil (kaubandus). Kutsutud ettevõtlusminister Urve Palo, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi EL-i ja rahvusvahelise koostöö osakonna nõunik Marti Mätas ning välisministeeriumi asekantsler Väino Reinart; peaministri ülevaade aruteludest 23. aprillil toimunud erakorralisel EL-i Ülemkogul. Kutsutud peaminister Taavi Rõivas; Eesti EL-i poliitika 2015-2019.  Kutsutud Riigikantselei EL-i sekretariaadi EL-i asjade direktor Klen Jäärats, EL-i sekretariaadi EL-i asjade direktori asetäitja Kristo Põllu.

keskkonnakomisjonis – Eesti EL-i poliitika dokument aastateks 2015-2019. Kutsutud Keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt ja Riigikantselei EL-i sekretariaadi nõunik Triin Reisner.

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Haridus- ja Teadusministeeriumi tööplaanid. Kutsutud: haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi ning kantsler Janar Holm; Eesti EL-i poliitika 2016 – 2019, haridus- ja teadusministeeriumi ettevalmistatava osa arutelu. Kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand ning noorte ja välissuhete asekantsler Madis Lepajõe; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1 SE). Kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi õigusosakonna jurist Indrek Kilk; Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu ettevalmistamine. 

maaelukomisjonis – regionaalarengu programmid, meetmed ja toetused. Kutsutud Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja Priidu Ristkok.

majanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine Eesti Arengufondi juhtidega. Kutsutud AF-i juhatuse esimees Pirko Konsa. 

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse täitmisest aastal 2014. Soovitused aastaks 2015. Kutsutud Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep.

rahanduskomisjonis – kindlustustegevuse seaduse eelnõu (8 SE); Rahandusministeeriumi ülevaade ettevalmistatavatest eelnõudest.

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu tegevusest. Kutsutud Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili; riigikaitsekomisjoni esindaja määramine Kaitsetööstusnõukogusse.

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Eesti Haigekassa Nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu algatamine; riikliku pensionikindlustuse jätkusuutlikkus ja paindliku eapiiriga pensionisüsteemi põhimõtted,  sotsiaalministeeriumi ja rahandusministeeriumi analüüsi tutvustamine.

õiguskomisjonis – kell 11.10: Justiitsministeeriumi juures tegutseva süüteoennetuse nõukogu liikme määramine; Justiitsministeeriumi õigusloome plaanidega tutvumine. Kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, kantsler Norman Aas ja õiguspoliitika asekantsler Kai Härmand.

väliskomisjonis – ülevaade 27.-28. aprillil Norras Teravmägedel toimunud Põhja- ja Baltimaade väliskomisjonide esimeeste kohtumisest; Eesti seisukohad EL-i välisasjade nõukogu (kaubandus) 7. mai istungil. Kutsutud ettevõtlusminister Urve Palo.

Sündmused:

Kell 13.15 – Sotsiaalministeeriumi korraldatav ümarlaud “Lapse kehalise karistamise keeld – kuhu ja kuidas edasi?” (ruumis L333).

Kell 15.30 – väliskomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Ukraina Diplomaatilise Akadeemia üliõpilastega (ruumis L240).

Teisipäev, 5. mai

Kell 10 – täiskogu istung:

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” eelnõu (9 OE); Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine” eelnõu (10 OE); Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” eelnõu (11 OE); täiskasvanute koolituse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (12 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid:

keskkonnakomisjonis – Riigikontrolli aruande „Riigi tegevus looduskaitse korraldamisel poollooduslike koosluste säilitamise tagamiseks“ kuulamine. Kutsutud: Riigikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolör Tarmo Olgo ja auditijuht Viire Viss.

kultuurikomisjonis – ülevaade Eesti Rahvusringhäälingu ja ERR nõukogu tegevusest. (ERR-is).

maaelukomisjonis – väljasõiduistung Põllumajandusministeeriumis. Kutsutud        maaeluminister Urmas Kruuse, toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai, kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron ning põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti.

majanduskomisjonis – Eesti Erametsaliidu üldkoosoleku avalik pöördumine; ülevaade Rail Baltic arengutest. Kutsutud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Miiko Peris.

põhiseaduskomisjonis – kell 13: Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ (9 OE); Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ (10 OE); Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ (11 OE).

rahanduskomisjonis – ELAK-ile arvamuse andmine: Eesti seisukohad nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas, eelnõu suhtes; ELAK-ile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni koostatud kapitaliturgude liidu rohelise raamatu konsultatsioonile vastamiseks; Riigikogu otsuse Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse eelnõu (13 OE); Riigikogu otsuse „Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu algatamine; Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksu Nõukogu moodustamine“ eelnõu algatamine.

sotsiaalkomisjonis – kell 11: Riigikogu otsuse „Eesti Haigekassa Nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu; Eesti Haigekassa tööst, väljasõiduistung Eesti Haigekassas algusega kell 11.30.

õiguskomisjonis – kollektiivne pöördumine iseseisva piirivalve taastamise asjus. Kutsutud siseminister Hanno Pevkur ja asjaomaste asutuste esindajad (ruumis L333).

väliskomisjonis – Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Vaesuse kaotamise ja säästva arengu ülemaailmne partnerlus pärast 2015. aastat“ COM(2015)44 kohta. Kutsutud välisministeeriumi esindajad; ülevaade Eesti kahepoolsetest suhetest India, Myanmari ning Sri Lankaga. Kutsutud Eesti suursaadik Viljar Lubi; Riigikogu välisdelegatsioonide moodustamine.

Sündmused:

Kell 10.20 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Afganistani delegatsiooniga (L253)

Kell 11 – Eesti-Lõuna-Korea parlamendirühm kohtub Korea suursaadiku Donghee Changiga (ruum L241).

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni väljasõit Ämari lennubaasis toimuvale NATO Balti õhuturbemissiooni üksuste vahetuse tseremooniale. Osaleb Riigikogu aseesimees Jüri Ratas.

Kell 11 kohtub Eesti-Lõuna-Korea parlamendirühm Korea Vabariigi suursaadiku Donghee Changiga (ruum L241).

Kolmapäev, 6. mai

Kell 13 – infotund.

Kell 14 – täiskogu istung: Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel valimisea langetamiseks eelnõu (703 SE) seadusena vastuvõtmine; kindlustustegevuse seaduse eelnõu (8 SE) esimene lugemine.

Sündmused:

Kell 8.30 –  Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Eesti-Soome parlamendirühma kohtumisel Soome suursaadiku Kirsti Narineniga  (Kohtu 4).

Kell 11 –  Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Kanada suursaadiku Alain Hausseriga.

Kell 11.15 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Mulgi Kultuuri Instituudi, Mulgimaa toetusrühma ja Mulgimaa vallavanematega (ruumis L241).

Neljapäev, 7. mai

Kell 10 – täiskogu istung:

Kavandatud 3 eelnõu teine lugemine: Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” eelnõu (9 OE); Riigikogu otsuse “Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine” eelnõu (10 OE); Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” eelnõu (11 OE).

Komisjonides:

kultuurikomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu lõppu: Riigikogu otsuse „Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu ettevalmistamine; Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu ettevalmistamine; Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu ettevalmistamine; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1 SE).

riigikaitsekomisjonis – kell 14: Põhjala-Balti koostöö. Kutsutud Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Sven Sakkov ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse asedirektor Martin Hurt.

väliskomisjonis kell 13: informatsioon julgeolekuolukorra arengutest. Kutsutud Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad; Kohtumine Euroopa Komisjoni asepeasekretäri Henrik Hololeiga.

Sündmused:

Kell 10.15 – väliskomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Türgi suursaadiku Ahmet Ülkeriga (ruumis L253).

Kell 11 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Jaapani asekaitseministri Akira Satoga.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Eestis resideeruvate Euroopa Liidu saatkondade juhtidega.

Kell 16 – väliskomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Ungari suursaadiku Kristóf Forraiga (ruumis L253).

Reede, 8. mai

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 9.30: Kohtumine Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipiga; Eesti seisukohad 11. mail toimuval EL-i põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil. Kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse; Eesti seisukohad 11. mail toimuval eurorühma kohtumisel ja 12. mail  toimuval EL-i majandus- ja rahandusnõukogu istungil. Kutsutud rahandusminister Sven Sester.

Sündmused:

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Riigikogu istungisaalis Noorteparlamendi istungi.

Kell 10 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Moldova presidendi administratsiooni asejuhi Vladimir Șarbaniga (L253)

Kell 12 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Hannes Hanso ja Euroopa Liidu asjade komisjon kohtuvad Hollandi Euroopa Liidu asjade komisjoniga.

Välislähetused:
3. – 5. maini
  Riigikogu liige Yoko Alender osaleb Austrias õppereisil.

4. mail  Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Riias Läti iseseisvuse taastamise 25. aastapäeva tähistamise üritustel.

5. mail  Väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross osaleb Euroopa Parlamendi ühisistungil rahvusparlamentide välis- ja kaitsekomisjonidega Brüsselis.

6. – 7. maini  Riigikogu liikmed Mart Nutt ja Mati Raidma osalevad OSCE PA Balti- ja Põhjamaade delegatsioonide kohtumisel NB 8 formaadis Norra Kuningriigis, Oslos.

8. mail Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Eesti Suursaatkonna kutsel Soome ajakirjanikega Helsingis.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837

gunnar.paal@riigikogu.ee

Tagasiside