Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 17. töönädal 4. – 10. juunini

Esmaspäev, 4. juuni

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 7. – 8. ja 11. juunil toimuval ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (COM(2018) 144), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; digitaalse ühtse turu edusammudest ja rahastamise perspektiivist, kutsutud Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip;

keskkonnakomisjonis veeseaduse eelnõu (643 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis kell 11.10: väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; ühistranspordi kulude hüvitamine kui erisoodustus;

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine väliskomisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ning Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja sõjalise mobiilsuse tegevuskava ühisteatise kohta JOIN(2018) 5; erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE); autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE); rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmise protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (622 SE), ülevaade riigi eelarvestrateegia 2019 – 2022 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi osa arutelu tulemustest, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

majanduskomisjoni ja keskkonnakomisjoni ühisistung – kell 12: Rail Balticu rajamise hetkeseis, ettekande teeb majandus- ja taristuminister Kadri Simson (ruum L241);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; välismaalaste seaduse muutmise seaduse (sisserände regulatsiooni muutmine) eelnõu (617 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; Õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu (609 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE); perioodi 2014 ‒ 2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (ühtse rakendusteenuse loomine) (628 SE); Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksu Nõukogu liikmete  nimetamine“ eelnõu (646 OE); ülevaade EL mitmeaastasest finantsraamistikust ja ühtekuuluvuspoliitikast ning Euroopa Komisjoni riigipõhised soovitused; riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni kirja Riigikogu  ja saadikute rolli suurendamisest arutelu kokkuvõte;

riigikaitsekomisjonis liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE); relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; töölepingu seaduse, perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; sotsiaalhoolekande seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu esindajad; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE);

väliskomisjonis Eesti seisukohad 7. – 8. juunil toimuval NATO kaitseministrite kohtumisel, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; arengutest Itaalias 4. märtsil toimunud parlamendivalimiste järel, kutsutud Eesti suursaadik Itaalias Celia Kuningas-Saagpakk (videokonverents) ja Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE), kutsutud peaprokurör Lavly Perling, Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitsepolitseiameti, Kaitseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13: väljasõiduistung Välisluureametisse;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: korruptsiooni vältiva töökorralduse loomisest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; komisjonile laekunud avaldusest (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastikupoliitika põhialuste arutelu;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: Riigireformi ja hea halduse põhialuste otsuse eelnõust; kohtumine Tartu Ülikooli ja California Ülikooli emeriitprofessori Rein Taageperaga; probleemkomisjoni raportist;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Avaliku sektori hoonete energiatõhusus“ arutelu, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Riigi Kinnisvara ASi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333); kell 14: ülevaade Euroopa Komisjoni riigipõhistest soovitustest Eestile (2018) ning Euroopa Komisjoni ühtekuuluvuspoliitika ettepanekutest Euroopa Liidu pikaajalise eelarve raames aastateks 2021 – 2027, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse esindaja.

Sündmused

Kell 7 – Riigilipu piduliku heiskamise tseremoonia Eesti lipu päeva puhul. Tseremoonial peavad kõne Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei, õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Kuberneri aeda on üles rivistatud Kaitseliidu, Naiskodukaitse, vahipataljoni, noorkotkaste, kodutütarde, skautide, gaidide ja akadeemiliste ühenduste auvalve, samuti seltside, ühingute ja koolide liputoimkonnad. Lipupäevaga tähistatakse 134 aasta möödumist sinimustvalge lipu pühitsemisest Otepääl (Kuberneri aed, Toompea).

Kell 14 – 19 on huvilistel võimalus külastada Pika Hermanni torni.

Kell 15.05 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Balti Kaitsekolledži kõrgema juhtimiskursuse õppuritega.

Kell 19 – väliskomisjon kohtub Hiina suursaadiku Li Chaoga.

Teisipäev, 5. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Riigireform ja hea halduse põhialused“ arutelu. Ettekande teevad Tartu Ülikooli ja California Ülikooli emeriitprofessor Rein Taagepera, Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk, Riigireformi Sihtasutuse nõukogu liige, akadeemik Jaak Aaviksoo ja õiguskantsler, professor dr Ülle Madise.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kollektiivse pöördumise „Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit“ arutelu, kutsutud asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

kultuurikomisjonis Linnahalli renoveerimisest ja rahvusooperi uue saali kavandamisest, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar, Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart, Tallinna Linnahalli juhatuse liige Kaia Jäppinen ja rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäe (ruum L333);

maaelukomisjonis – arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad EL määruse eelnõu toidu tarneahelas uute toiduainete riskihindamise kohta, kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad EL määruse eelnõu toidutarneahela parema toimimise kohta, kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja;

majanduskomisjoni väljasõiduistung tutvumine jäämurdja tööga; ülevaade Rukki kanali süvendamise ja Eesti lipu konkurentsivõime parandamise projekti hetkeseisust, riikliku merendussektori toimemudelist, kutsutud Veeteede Ameti peadirektor Rene Arikas (Hundipea sadam);

põhiseaduskomisjonis – kodakondsuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (629 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 810/2009, millega on kehtestatud ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) eelnõu kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Lea Kivi kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (630 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (638 OE); peaprokuröri ülevaade seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmise kohta 2017. aastal, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling;

rahanduskomisjonis – kell 13.30: kohtumine Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika voliniku Corina Cretuga; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Liidus piiriüleste maksete tasusid reguleeriva määruse muutmise eelnõu kohta COM(2018) 163;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ning Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja sõjalise mobiilsuse tegevuskava ühisteatise kohta; algatatavast relvaseaduse muutmise seaduse eelnõust;

riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni ühisistung – elanikkonnakaitse kontseptsioonist, kutsutud Siseministeeriumi ja Riigikantselei esindajad (ruum L332);

sotsiaalkomisjonis – perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu arutelu, kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Nõukogu soovituse osas, milles käsitletakse töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate juurdepääsu sotsiaalkaitsele (COM2018/132), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjoni väljasõiduistung – kell 13.40: kohtumine president Kersti Kaljulaidiga (Kadriorg).

õiguskomisjonis – kell 13.30: kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 12.15 – Eesti-India parlamendirühma esimees Marianne Mikko kohtub India suursaadiku Vani Sarraju Raoga.

Kell 13 – uue Riigikogu Toimetiste (RiTo) Eesti majandusarengule keskenduva numbri esitlus. Vestluspaneelis osalevad innovatsioonijuhtimise ja nõustamisettevõtte Finsight juht Indrek Tammeaid, Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov ja Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) rektor Jaak Aaviksoo, arutelu juhib RiTo peatoimetaja Mart Raudsaar; toimub veebiülekanne (Toompea lossi kunstisaal).

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb suursaadiku kutsel Itaalia rahvuspüha vastuvõtul (Hilton Tallinn Park).

Kolmapäev, 6. juuni

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine 4 eelnõu: töölepingu seaduse, perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE); kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE); elektrituruseaduse, energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE).

Teine lugemine – 15 eelnõu: Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE); ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE); perioodi 2014 – 2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (ühtse rakendusteenuse loomine) eelnõu (628 SE); erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE); autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE); kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE); atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE); jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE); relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE); liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE); Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE); õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu (609 SE); isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE); välismaalaste seaduse muutmise seaduse (sisserände regulatsiooni muutmine) eelnõu (617 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (610 SE); Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (625 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmus

Kell 10 – keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra ja majanduskomisjoni esimees Sven Sester avavad koostöös Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liiduga korraldatava konverentsi „Jätkusuutlik tulevik on puidust“; toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Neljapäev, 7. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta. Ettekande teeb Riigikohtu esimees Priit Pikamäe.

Kell 14 – komisjonide istungid

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – kell 13.30: kohtumine president Kersti Kaljulaidiga (Kadriorg);

väliskomisjonis – kohtumine välisministeeriumi juhtkonnaga (Komandandi maja).

Sündmused

Kell 13 Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Riigikohtu esimehe Priit Pikamäega (Kalevipoja saal).

7. – 8. juuni – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub ettevõtete esindajate ja kodanikega Saaremaal.

Reede, 8. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 178/2002 (üldiste toidualaste õigusnormide kohta), direktiivi 2001/18/EÜ (geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta), määrust (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta), määrust (EÜ) nr 1831/2003 (söödalisandite kohta), määrust (EÜ) nr 2065/2003 (suitsutuspreparaatide kohta), määrust (EÜ) nr 1935/2004 (toiduga kokkupuutuvate materjalide kohta), määrust (EÜ) nr 1331/2008 (toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtse menetluse kohta), määrust (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite kohta) ja määrust (EL) 2015/2283 (uuendtoidu kohta) (COM(2018) 179), kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Liidu Nõukogu soovituse eelnõu, milles käsitletakse töötajate ja iseseisva töö tegijate juurdepääsu sotsiaalkaitsele (COM(2018) 132), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 9 – Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liige, BA haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni aseesimees Krista Aru juhatab koos Läti ja Leedu kolleegidega BA haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni istungit; istungil osaleb Riigikogu kultuurikomisjoni liige Toomas Jürgenstein (Eesti Rahva Muuseum, Tartu).

Kell 10.15 – väliskomisjon kohtub Soome välisministri Timo Soiniga.

Välislähetused

4. – 5. juuni
Riigikogu liige Barbi Pilvre osaleb konverentsil „Mida Aafrika tahab Euroopalt?“ Brüsselis Belgias.

4. – 6. juuni
Riigikogu liige Kalle Palling teeb ettekande konverentsil Digital Economy Conference Sofias Bulgaarias ja konverentsil Techsummit 2018 Bratislavas Slovakkias.

5. – 6. juuni
Riigikogu aseesimees Kalle Laanet esineb sõnavõtuga Balti riikide 100. sünnipäevale pühendatud julgeolekuteemalisel ümarlaual Berliinis Saksamaal.

5. – 9. juuni
Riigikogu naisteühenduse esimees Terje Trei (6. – 9. juuni), aseesimees Liisa Oviir (6. – 9. juuni) ja liige Marianne Mikko (5. – 8. juuni) osalevad juhtivate naispoliitikute ülemaailmsel foorumil Vilniuses Leedus.

6. juuni
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Taani parlamendi väliskomisjoni Magnitski nimekirja teemalisel istungil Kopenhaagenis.

8. juuni
Riigikogu liikmed Kalle Palling ja Taavi Rõivas osalevad Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnector nurgakivi panekul Inkoos Soomes.

9. – 10. juuni
Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert osaleb konverentsil „Terrorismivastane võitlus Lääne-Aafrikas“ Pariisis Prantsusmaal.

10. – 15. juuni
Riigikogu aseesimees Kalle Laanet osaleb kultuuridiplomaatia projektis „Kõik armastavad Georgiat“ Thbilisis.

10. – 13. juuni
Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert teeb ettekande teemal „Parlamentaarne järelevalve julgeolekuvaldkonna üle“ George Marshalli Keskuse korraldaval seminaril „Ukraina parlamendi võimearendus“ Garmisch-Partenkirchenis Saksamaal.

10. – 22. juuni
Riigikogu liige Mart Nutt osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames Eesti delegatsiooni juhina kohtumistel Bahamal, El Salvadoris, Haitil ja Jamaical.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside