Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäev, 4. juuli

Komisjoni istung

sotsiaalkomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 11: Tallinna Haigla ja meditsiinikopterite projektide rahastamise lõpetamine, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo tervise- ja tööministri ülesannetes, Tallinna Haigla projektijuht Rainer Aavik, Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees Arkadi Popov, Ida-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, sihtasutuse Tallinna Haigla Arendus juhatuse liige Sven Kruup, riigikontrolör Janar Holm ja Riigikontrolli auditiosakonna peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen ning Siseministeeriumi varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler Piret Lilleväli.

Teisipäev, 5. juuli

Sündmus

Kell 17.15 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ukraina parlamendi väliskomisjoni esimehe Oleksandr Merežkoga.

Kolmapäev, 6. juuli

Kell 12 – Riigikogu erakorralise istungjärgu esimene istung

Esimene lugemine – üks eelnõu

Valitsuse algatatud Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide heakskiitmise seaduse eelnõu (643 SE) kohaselt kiidab Riigikogu heaks protokollid, mille eesmärk on korraldada Soome ja Rootsi ühinemine Põhja-Atlandi lepinguga.

NATO liikmesriikide alalised esindajad kirjutasid ühinemisprotokollidele alla 5. juulil Brüsselis. Eesti nimel andis allkirja Eesti alaline esindaja NATO juures Jüri Luik. Pärast allkirjastamist peavad NATO liikmesriigid protokollid oma õiguse kohaselt heaks kiitma. Eestis peab protokollid heaks kiitma Riigikogu.

Kui protokollid on jõustunud, edastab NATO peasekretär Soomele ja Rootsile ametliku ühinemiskutse. Ühinemisläbirääkimiste ja heakskiitmisprotsessi ajal on Soomel ja Rootsil vaatleja eristaatus, mis tähendab liitlastega sarnast positsiooni, kuid ilma hääleõiguseta. Liituma kutsumise ja liitumise vaheliseks perioodiks on mõlemad riigid saanud USA, Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Saksamaa ja Põhjamaade käest kaitsegarantiid, mis hõlmavad ühiseid tegevusi kaitsevaldkonnas, sealhulgas õppuseid.

Eelnõu seletuskirja kohaselt suurendab Soome ja Rootsi NATOga ühinemine julgeolekut Põhja-Atlandi piirkonnas ning aitab kaasa ühtse, vaba, demokraatliku ja rahumeelse Euroopa saavutamisele. Samuti tugevdab see oluliselt Eesti ja kogu Läänemere piirkonna julgeolekupoliitilist olukorda.

Eelnõu esimesel lugemisel esinevad ettekandega välisminister ja väliskomisjoni esindaja, kellele saab iga Riigikogu liige esitada kuni kaks suulist küsimust. Seejärel toimuvad läbirääkimised, kus saavad sõna võtta fraktsioonide esindajad.

Kaks tundi pärast esimese istungi lõppu – erakorralise istungjärgu teine istung

Teine lugemine – üks eelnõu

Valitsuse algatatud Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide heakskiitmise seaduse eelnõu (643 SE) teisel lugemisel esineb ettekandega väliskomisjoni esindaja, kellele võivad Riigikogu liikmed esitada kuni kaks küsimust. Läbirääkimistel saavad osaleda kõik Riigikogu liikmed. Pärast võimalike muudatusettepanekute läbivaatamist toimub eelnõu lõpphääletus. Seaduse vastuvõtmiseks on vaja poolthäälte enamust.

Komisjonide istungid

riigikaitsekomisjoni erakorralisel istungil – kell 11: valmisoleku seaduse eelnõu, kutsutud riigisekretär Taimar Peterkop; kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (623 SE);

väliskomisjoni erakorralisel istungil – kell 10.30: Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide heakskiitmise seaduse eelnõu (643 SE), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt välisministri ülesannetes;

väliskomisjoni erakorralisel istungil – tund aega pärast Riigikogu esimese istungi lõppu: Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide heakskiitmise seaduse eelnõu (643 SE).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Ukraina parlamendi delegatsiooniga.

Kell 14.50 – Riigikogu esimees Jüri Ratas võtab Eesti Ametiühingute Keskliidult vastu enam kui 5000 toetusallkirja maksuvaba tulu määra ja alampalga erakorraliseks tõstmiseks 700 eurole.

Kell 15 – Riigikogu Eesti–Ukraina parlamendirühma liikmed kohtuvad Ukraina parlamendi ja Žõtomõri oblasti delegatsiooniga.

Reede, 8. juuli

Komisjoni istung

 

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 11.–12. juulil toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametlikul kohtumisel, kutsutud justiitsminister Maris Lauri ja kaitseminister Kalle Laanet siseministri ülesannetes; Eesti seisukohad 11. juulil toimuval eurorühma kohtumisel ja 12. juulil toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu istungil, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 15. juulil toimuval ELi üldasjade nõukogu mitteametlikul kohtumisel, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt välisministri ülesannetes; Eesti seisukohad 13.–14. juulil toimuval ELi keskkonnanõukogu mitteametlikul kohtumisel, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek, millega muudetakse määrust riiklike taaste- ja vastupidavuskavade REPowerEU peatükkide osas, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek, mis käsitleb liidu suuniseid üleeuroopalise transpordivõrgu arendamiseks, ja teatis, mis käsitleb üleeuroopalise transpordivõrgu laiendamist naabruses asuvatele kolmandatele riikidele, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; komisjoni kokkuvõte esimesest poolaastast.

Lähetused

22. juuni – 4. juuli
Eesti–Ungari parlamendirühma liige Jaak Valge on visiidil Budapestis Ungaris, kus osaleb kohtumistel Eötvös Lorándi Ülikoolis.

1.–6. juuli
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Mati Raidma ning liikmed Heljo Pikhof ja Marko Šorin osalevad OSCE Parlamentaarse Assamblee aastaistungil Birminghamis Ühendkuningriigis.

3.–5. juuli
Riigikogu liige Aivar Viidik on Gotlandil, kus kohtub Eesti aukonsuliga.

10.–11. juuli
Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Raimond Kaljulaid osaleb Euroopa Liidu asjade komisjonide juhtide kohtumisel Prahas Tšehhis.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
tel 631 6356, 520 0323
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside