Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 10. töönädal 4. – 10. detsembrini

Esmaspäev, 4. detsember

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski eriarstiabi kättesaadavuse ja raviedukuse (nr 389), kaitseminister Jüri Luik Eesti reservohvitseride väljaõppe kitsaskohtade (nr 386) ning kultuuriminister Indrek Saar Eesti Rahva Muuseumi direktori valimise kohta (nr 393).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.45: ülevaade 7. – 8. detsembril toimuvast justiits- ja siseasjade nõukogu istungist, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Andres Anvelt; ülevaade 7. – 8. detsembril toimuvast tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu istungist, kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

keskkonnakomisjonis – maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seaduse eelnõu (533 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Maa-ameti, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse ja OÜ Iris Info esindajad; osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 2016. aasta muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (528 SE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

maaelukomisjonis – kell 11.10: väärtusliku põllumajandusmaa kaitsest, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; kohtumine Võrumaa omavalitsusjuhtidega (Riigikogu konverentsisaal);

majanduskomisjonis – kell 11.10: autoveoseaduse eelnõu (488 SE); ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE); väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE);

riigikaitsekomisjonis – ülevaade elanikkonnakaitse rakkerühma tööst, kutsutud Siseministeeriumi päästepoliitika asekantsler Hannes Kont ja elanikkonnakaitse rakkerühma juht Margo Klaos; ülevaade Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) tegevusest ja kaitseinvesteeringutest, kutsutud RKIKi direktor kolonel Rauno Sirk;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (514 SE); perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE); Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE); okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE); Arenguseire Keskuse tulevikutöö projekti hetkeseisust;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 11. detsembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, Eesti seisukohad 5. – 6. detsembril toimuval NATO välisministrite kohtumisel, Eesti seisukohad 7. – 8. detsembril Viinis toimuval OSCE välisministrite kohtumisel, kutsutud välisminister Sven Mikser;

õiguskomisjonis – kell 11.15: avaliku teenistuse seaduse, kohtute seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (268 SE), kutsutud Õiguskantsleri Kantselei ja Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade julgeolekuasutuste ja jälitusametkondade tegevusest ja järelevalvest nende tegevuse üle (vastavalt JAS § 36), kutsutud peaminister Jüri Ratas;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade korruptsioonivastase seaduse nõuete täitmisest Tallinna linnavalitsuses ja linna asutustes, kutsutud Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu ja linna sisekontrolör Arvo Teder (ruum L332);

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: ülevaade avaliku sektori valitsemismudelite muutustest ja teiste riikide kogemustest avaliku sektori reformide elluviimisel, kutsutud Arenguseire Keskuse ja Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: ülevaade fiskaalpoliitika arengutest, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 13 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut ja komisjoni aseesimees Jaak Madison kohtuvad Makedoonia asepeaministri Bujar Osmaniga.

Kell 13.30 – Kagu-Eesti saadikud kohtuvad Võrumaa omavalitsusjuhtidega.

Kell 14 – Eesti-Makedoonia parlamendirühma esimees Eerik-Niiles Kross kohtub Makedoonia asepeaministri Bujar Osmaniga.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Võrumaa meistrite käsitöö näituse (Riigikogu hoone vestibüül).

Kell 15.15 – riigikaitsekomisjon kohtub NATO Staabielemendi (NFIU) esindajatega Eestis (ruum L241).

Teisipäev, 5. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel, ettekandjad peaminister Jüri Ratas ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut.

Esimene lugemine – 1 eelnõu: kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (525 SE).

Istungit saab jälgida veebiülekandes.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung – kollektiivse pöördumise „Keelustada Eestis GMO-kultuuride kasvatamine“ arutelu, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Põllumajandus-Kaubanduskoja, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Taimekasvatuse Instituudi, Eesti Keskkonnaühenduste Koja ja AS Baltic Agro ning pöördumise algatajate esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (519 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Eesti Õpetajate Liidu ja erivajadustega laste lapsevanemate esindajad (ruum L333);

majanduskomisjonis – kohtumine AS-i Nordic Aviation Group ja Transpordi Varahalduse OÜ juhtidega;

põhiseaduskomisjonis – kell 13: valimisringkondade suurusest Riigikogu valimistel, kutsutud Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Meelis Eerik ja riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel; kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE); ülevaade Euroopa Komisjoni majandusprognoosist ja majanduspaketist;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – kohtumine Kaitseministeeriumi juhtkonnaga;

sotsiaalkomisjonis – parlamentaarne kuulamine: naiste tugikeskuse teenuse riigihankest, kutsutud Sotsiaalkindlustusameti ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; töötava pensionäri tulude maksustamisest 2018. aastal, kutsutud Sotsiaalkindlustusameti ning Maksu- ja Tolliameti esindajad;

väliskomisjonis – ülevaade 10. detsembril WTO ministrite konverentsi raames Buenos Aireses toimuvast Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaubandus) istungist, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo; ülevaade 24. septembril toimunud Saksamaa parlamendivalimiste järgsetest arengutest, kutsutud Eesti Berliini saatkonna esindajad (videokonverents); Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmise eelnõu;

õiguskomisjonis – peresisesest vägivallast, kutsutud Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Prokuratuuri, Politsei- ja Piirivalveameti ning MTÜ Tartu Naiste Tugikeskus esindajad.

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab avasõnaga konkursi „Kodu Kauniks 2017“ auhinnatseremoonial osalejaid (Tallinna Õpetajate Maja).

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb Eesti Diplomaatide Kooli korraldatud kohtumisel Gruusia Diplomaatilise Akadeemia tudengitega.

Kell 13 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hiina Rahvavabariigi suursaadiku Qu Zhega.

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur osaleb Aadu Luukase missioonipreemia üleandmisel (Kadrioru loss).

Kolmapäev, 6. detsember

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 11 eelnõu: turismiseaduse, võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE); konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (508 SE); püsiasustusega väikesaarte seaduse, liiklusseaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE); kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (513 SE); haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (497 SE); okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE); Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE); ravikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (514 SE); perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE).

Teine lugemine – 6 eelnõu: spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (534 SE); tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE); kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (280 SE); perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE); väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: ülemaailmse Postiliidu 26. kongressi lõppaktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (535 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Kirgiisi Vabariigi valitsuse vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (537 SE); Eesti Vabariigi ja Jaapani vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (549 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa viibib Soome 100. aastapäeva puhul Soome suursaadiku Kirsti Narineni vastuvõtul (Soome saatkond).

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Soome suursaadiku Kirsti Narineni kutsel kontsert-vastuvõtul „Soome 100“ (Kultuurikatel).

Neljapäev, 7. detsember

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kuidas tulla toime kriisidega põllumajanduses?“ arutelu, ettekandjad Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liige Mart Helme, Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi professor ja maamajanduse ökonoomika valdkonna juht Rando Värnik, Valgamaa Põllumeeste Liidu juht ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja teravilja toimkonna liige Kalle Kits ning Kõljala Põllumajanduse OÜ juht, Saaremaa Tootjate Liidu juht ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja maaelu grupi esimees Tõnu Post.

Kell 14 – komisjonide istungid

majanduskomisjonis – kell 13: vedelkütuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (536 SE), kutsutud rahandusminister Toomas Tõniste;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.05: 11 Kaitseväe rahvusvaheliste missioonide eelnõu (538 OE, 539 OE, 540 OE, 541 OE, 542 OE, 543 OE, 544 OE, 545 OE, 546 OE, 547 OE, 548 OE);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 16: rahvastikupoliitika põhialuste väljatöötamise töörühma koosolek (ruumid L332, L333 ja Riigikogu konverentsisaal).

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur kohtub Omaani tippjuhtidega.

Kell 13 – Riigikogu Toimetiste (RiTo) Eesti julgeolekuolukorrale keskenduva numbri esitlus. Vestlusringis osalevad riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso, komisjoni liige Ants Laaneots ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Sven Sakkov, arutelu juhib RiTo peatoimetaja Mart Raudsaar; toimub veebiülekanne (Toompea lossi näituste saal).

Kell 14 – põhiseaduskomisjon kohtub president Kersti Kaljulaidiga (Kadriorg).

Reede, 8. detsember

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 11. detsembril toimuval välisasjade nõukogu istungil, ülevaade 12. detsembril toimuvast üldasjade nõukogu istungist ning artikkel 50 arutelu, kutsutud välisminister Sven Mikser; Eesti seisukohad 11. detsembril toimuval välisasjade nõukogu (kaubandus) istungil, ülevaade 4. detsembril toimunud transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungist, kutsutud ettevõtlus- ja tehnoloogiaminister Urve Palo; ülevaade 11. – 12. detsembril toimuvast põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungist, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm ja Keskkonnaministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur osaleb „Inimõiguste aastakonverentsil 2017“. Konverentsi avakõne peab Riigikogu liige Mart Nutt (Swissôtel Tallinn).

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Hiina Rahvavabariigi suursaadik Qu Zhega.

Laupäev, 9. oktoober

Kell 19 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb Soome Raadio juubelikontserdil „Soome 100“ (Rahvusooper Estonia).

Pühapäev, 10. oktoober

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb advendihommiku tähistamisel (Kultuurikeskus Kaja).

Välislähetused

29. november – 7. detsember
Riigikogu liige Oudekki Loone tutvub California Bay Area ettevõtluskeskkonna ja regulatsioonidega küberturvalisuse ja mikrodestilleerimise valdkonnas San Franciscos Ameerika Ühendriikides.

30. november – 6. detsember
Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus osaleb International Women’s Associationi (IWA) ja idapartnerluse teemalistel kohtumistel ning esineb ettekannetega parlamentaarsel konverentsil ja Strategic Discussions üritusel Tbilisis Gruusias.

3. – 4. detsember
Põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants osaleb Euroopa Regioonide Komitee 8. Subsidiaarsuse Konverentsil Viinis Austrias.

3. – 5. detsember
Riigikogu liige Tiina Kangro osaleb küberturvalisuse-teemalisel ümarlaual „The age of cyber-technology: security enterprise and productivity“ Londonis Suurbritannias.

4. detsember
Riigikogu liige Taavi Rõivas esineb Soome majanduse tuleviku teemalisel konverentsil HEL Tech Helsingis Soomes.

4. – 5. detsember
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Urve Tiidus osaleb Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi migratsioonitöörühma töös Hamburgis Saksamaal.

4. – 5. detsember
Riigikogu liige Mart Nutt osaleb kaasjuhatajana Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide Euroopa Rahvapartei (EPP) parlamentaarsete gruppide kohtumisel Belgias.

5. detsember
Riigikogu liige Sven Sester osaleb Euroopa Parlamendi Euroopa Rahvapartei (EPP) fraktsiooni mitmeaastase finantsraamistiku (MFF) ekspertgrupi kohtumisel Brüsselis Belgias.

5. – 6. detsember
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Jaak Madison osaleb ENPA sotsiaal-, tervishoiu ja säästliku arengu komitee istungil Pariisis Prantsusmaal.

6. – 7. detsember
Riigikogu liige Taavi Rõivas osaleb idufirmade võistluse üritusel Pitch@Palace Global Londonis Suurbritannias.

6. – 7. detsember
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb POLITICO 28. galal Brüsselis Belgias.

6. – 7. detsember
Riigikogu liige Kalle Palling osaleb ettekandega konverentsil „4th Zagreb Connect start-up conference“ Zagrebis Horvaatias.

6. – 8. detsember
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja Balti sõprusgrupi 20. aastapäeva üritusel ja 10. parlamentaarsel julgeolekufoorumil Washingtonis.

7. detsember
Riigikogu liige Kalle Palling osaleb taksoturuteemalisel aruande esitlusel „Aruande esitamine: aeg taksoturu liberaliseerimiseks“ Stockholmis Rootsis.

7. – 8. detsember
Riigikogu liige Arto Aas osaleb üritusel Greater Manchester Mayor’s Digital and Tech Summit Manchesteris Suurbritannias.

9. – 13. detsember
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson ja liige Hannes Hanso osalevad NATO PA transatlantilisel foorumil Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

10. – 14. detsember
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esinaine Liisa Oviir osaleb Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) delegatsiooniga nelja Galileo FOC satelliidi stardi vaatlemisel Prantsuse Guajaana departemangus.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside