Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 10. töönädal 4. – 7. aprillini

Esmaspäev, 4. aprill

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad kultuuriminister Indrek Saar eesti keele kursuste kohta (nr 186), majandus- ja taristuminister Kristen Michal riigimaanteede talvise hoolduse kohta (nr 148), ühistranspordiseaduse eiramise kohta (nr 149), puidu masspõletamise kohta (nr 167), koolitervishoiuteenuse osutamise kohta üldhariduskoolides (nr 153), HIV epideemia kohta Eestis (nr 164) ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski isapuhkuse kohta (nr 194).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: ELi kliimapoliitika mõju Eesti energeetika-, tööstuse- ja transpordisektorile, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja ehituse asekantsler Ando Leppiman, keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt, Eesti Energia juht Hando Sutter, Alexela Group OÜ juht Heiti Hääl, Eesti Suurettevõtete Assotsiatsiooni juhatuse esimees Väino Kaldoja, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts, Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee peasekretär Mihkel Härm ja Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindajad;

keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine, kutsutud Kihnu vallavanem Ingvar Saare, maaeluministeeriumi ja keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülikooliseaduse muutmise ettepanek, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm ja Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen; ettevalmistus hariduse rahastamise aruteluks oluliselt tähtsa riikliku küsimusena Riigikogus;

maaelukomisjonis – kohtumine maaeluminister Urmas Kruusega põllumajanduse raske olukorra lahendamise, veeseaduse ja maaeluministeeriumi eelarve teemadel;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ettevõtlust toetavate asutuste koostöö, kutsutud ettevõtlusminister Liisa Oviir, maaeluministeeriumi, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, SA KredEx, Keskkonnainvesteeringute Keskuse, Maaelu Edendamise SA ja SA Innove esindajad (ruum L241);

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse Eesti Panga reservkapitali suurendamine eelnõu (183 OE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (192 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse (184 SE);

riigikaitsekomisjonis – kohtumine riigikaitse kõrgeima juhi, Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvesega;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (190 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (199 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; Eesti Vabariigi ja Austraalia vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (180 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; tööturuteenuste ja –toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE);

väliskomisjonis – kandidaadid Eesti suursaadiku ametikohtadele Saksamaal, Türgis, Aserbaidžaanis ja Liibanonis ning Indias, Malaisias, Singapuris, Sri Lankal ja Myanmaris, kutsutud välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadikukandidaadid; välisministeeriumi tegevuse arengusuunad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: arutelu trahvipoliitikast, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: siseministeeriumi ülevaade jälitus- ja julgeolekuasutuste tegevusest ja järelevalvest nende tegevuse üle, kutsutud siseminister Hanno Pevkur;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: huvide deklaratsioonide kontrollülesandest; Riigikogu liikme hea tava täiendamisest (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi osalusega äriühingute majandamise korraldus“ kordusarutelu, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 9.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ameerika Ühendriikide Marylandi osariigi Rahvuskaardi ülema kindralmajor Linda L. Singhi ja teda saatva delegatsiooniga (ruum L241).

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder võtab vastu  kodanikuliikumise Avalikult Haridusest algatatud kultuuriinimeste pöördumise Riigikogule seoses erakooliseaduse planeeritava muudatusega.

Kell 11.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Jordaania parlamendi delegatsiooniga.

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Kunstigümnaasiumi õpilastega.

Kell 13.30 – väliskomisjon kohtub Jordaania Hašimiidi Kuningriigi parlamendi esindajatekoja väliskomisjoni esimehe Bassam Alkhaleefah ja teda saatva delegatsiooniga (ruum L251).

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Eesti ja Soome kunstnike näituse „Kunst ilma käteta“ (III korruse kunstisaal).

Kell 16.15 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Ameerika Ühendriikide National War College vanemohvitseridest kursuslastega (ruum L241).

Teisipäev, 5. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek välismaalaste seaduse Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks.
Ettekandjad õiguskantsler Ülle Madise ja põhiseaduskomisjoni liige Andres Anvelt.

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks“ muutmine” eelnõu (194 OE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE); kaugkütteseaduse ja korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – ülevaade kultuuriministeeriumi ettepanekutest riigi eelarvestrateegiasse, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar;

maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Aiandusliidu esindajatega;

majanduskomisjonis – lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE); elektroonilise side seaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE);

põhiseaduskomisjonis – kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu arutelu, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (160 SsE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE); Riigikogu täiskogus riigivalitsemise reformi teemalise olulise tähtsusega riikliku küsimuse korraldamise arutelu; põhiseaduskomisjoni Leedu parlamendi visiidi arutelu;

rahanduskomisjonis – rahandusministeeriumi ülevaade 2016. aasta kevadisest majandusprognoosist;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitsekomisjoni tellitud uuringu „NATO tegevus strateegilise tasakaalu tugevdamisel Läänemere piirkonnas” tutvustamine, kutsutud Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu; ülevaade CMX 2016 õppusest, kutsutud välisministeeriumi, kaitseministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; erivajadustega inimeste tööle sõitmise toetamisest, kutsutud sotsiaalministeeriumi ja töötukassa esindajad;

väliskomisjonis – ülevaade Ühendkuningriigis 23. juunil toimuva ELi referendumi eelsest olukorrast, kutsutud Riigikantselei ELi asjade direktor Klen Jäärats; Eesti ELi eesistumise ettevalmistamise arutelu;

õiguskomisjonis – arutelu 2016. aasta 1. septembril jõustuvate kriminaalmenetluse seadustiku muudatuste (isikute põhiõigused kriminaalmenetluses) rakendumisest, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling, justiitsminister Urmas Reinsalu, siseministeeriumi ja kohtunikkonna esindajad;

Tallinna sadama uurimiskomisjonis – kell 16: AS Tallinna Sadama nõukogu endise liikme kuulamine nõukogu tööga seotud küsimustes; rahandusministri kuulamine riigi osaluspoliitika ja AS Tallinna Sadama nõukogu liikmete määramise ja tagasi kutsumisega seotud küsimustes (ruum L332).

Sündmused

Kell 11 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Taani ajalooõpetajate delegatsiooniga.

Kolmapäev, 6. aprill

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 3 eelnõu: haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE); võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE); karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (191 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande „Järelevalve ohtlike ehitiste üle valdades ja linnades“ ettepaneku füüsilisest isikust omanikule ettekirjutuste toimetamise lihtsustamiseks välja töötatud seaduseelnõu arutelu (ruum L263); kell 10.30: kohtumine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis lairiba internetiühenduste arendamise teemal.

Sündmused

Kell 9.30 – väliskomisjoni aseesimees Enn Eesmaa kohtub Bosnia ja Hertsegoviina välisministri Igor Crnadaki ja teda saatva delegatsiooniga (ruum L251).

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Bosnia ja Hertsegoviina välisministri Igor Crnadaki ja teda saatva delegatsiooniga.

Neljapäev, 7. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Alus-, huvi-, üld- ja kutsehariduse rahastamise võtmekohtadest” arutelu.
Ettekandjad kultuurikomisjoni esimees Laine Randjärv, haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Linnade Liidu esindaja, Tartu linnapea Urmas Klaas ning Riigikontrolli esindaja, kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peakontrolör Airi Mikli.

Esimene lugemine – 1 eelnõu: tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (172 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

majanduskomisjonis – ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE);

õiguskomisjonis – karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega suurendatakse trahviühikut seaduse eelnõu (146 SE).

Sündmused

Kell 13 – Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad Hesseni liidumaa Euroopa asjade ministri Lucia Puttrichiga.

Reede, 8. aprill

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 11.-12. aprillil toimuval põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse, keskkonnaminister Marko Pomerants; Eesti seisukohad 14.-15. aprillil toimuval mitteametlikul ELi keskkonnaministrite ja transpordiministrite kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants, majandus- ja taristuminister Kristen Michal; Eesti seisukohad 11. aprillil toimuval mitteametlikul ELi energeetikaministrite kohtumisel, kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal; Eesti seisukohad 12. aprillil toimuval mitteametlikul üldasjade nõukogu kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi esindaja.

Sündmused

Pühapäev, 10. aprill

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Memento Viljandi ühendusega (Sakala keskus Viljandis).

Välislähetused

3. – 4. aprill
Riigikogu liige Jaanus Marrandi osaleb parlamentidevahelisel energiakonverentsil Haagis, kus peateemadeks on energia, innovatsioon ja ringmajandus.

5. – 6. aprill
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling teeb ettekande Biz Innovation Forumil ja kohtub Rumeenia parlamendiliikmetega Bukarestis.

6. – 8. aprill
Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja väliskomisjoni esimees Sven Mikser osalevad ELi parlamentidevahelise ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika konverentsil Haagis.

7. – 8. aprill
Riigikogu liikmed Kalvi Kõva ja Aivar Kokk osalevad Balti Assamblee heaolukomisjoni istungil Vilniuses.

7. – 9. aprill
Riigikogu liige Siim Valmar Kiisler osaleb Norra konservatiivse erakonna HOYRE kongressil Oslos.

10. – 12. aprill
Riigikogu liige Kristjan Kõljalg osaleb Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) fiskaalpoliitika aastakoosolekul Pariisis.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside