Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 16. töönädal 31. maist 3. juunini

Head ajakirjanikud!

Riigikogu Kantselei on seoses viirushaiguse COVID-19 puhanguga võtnud kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud. Palume ajakirjanikel Toompea lossis olles kanda maske ja hoida intervjueeritavaga vähemalt kahemeetrist vahet.

Täname mõistva suhtumise eest!

Esmaspäev, 31. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – üks eelnõu: kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (392 SE).

Riigikogu liikmete arupärimistele rahumeelselt meelt avaldavate inimeste vastu ebaproportsionaalse jõu kasutamise (nr 66), Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimise (nr 69), vaktsineerimise prioriteetide ja nende järgimise (nr 70) ning valge raamatu ja diskrimineerimise kohta (nr 72) vastab peaminister Kaja Kallas ning tiibetlaste inimõiguste piiramise kohta Hiina Rahvavabariigi poolt (nr 71) vastab välisminister Eva-Maria Liimets.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 3. juunil toimuval Euroopa Liidu transpordiministrite istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti seisukohad 4. juunil toimuval Euroopa Liidu telekommunikatsiooni ministrite istungil, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt; ülevaade Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi direktoraadi tegevustest, kutsutud Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi direktoraadi peadirektor Henrik Hololei ja Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (381 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni ühisel videoistungil – kell 12: Arenguseire Keskuse uuringust „Liikuvuse tulevik. Arengustsenaariumid aastani 2035“, kutsutud Arenguseire Keskuse esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: „Kultuuripoliitika põhialuste aastani 2020“ täitmisest, kutsutud kultuuriminister Anneli Ott;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava eelarvejaotusest aastatel 2023–2027, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; Riigikogu rollist riigieelarve menetluses;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE), rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (386 SE), ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (395 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Balti Assamblee liikme määramine; Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE); Euroopa Liidu asjade komisjonile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi, mis käsitleb impordi ja teatavate tarnete maksuvabastust seoses avalikes huvides võetavate liidu meetmetega, muutmise eelnõu kohta – COM(2021) 181;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – ülevaade Lissabonis toimunud Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; tsiviil-militaarkoostööst Tapa linnas, kutsutud Kaitseväe ja Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE), kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta ning Sotsiaalministeeriumi, Tööinspektsiooni, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Õiguskantsleri Kantselei esindajad; kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni, Eesti Arstide Liidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Autoettevõtete Liidu ning Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO esindajad; töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamisest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; Riigikogu rollist riigieelarve menetluses;

väliskomisjonis – Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu; Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu; julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: järelevalvemeetmetest, kutsutud Kaitseväe esindaja;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: OÜ Porto Franco laenumenetlus SAs KredEx ja OÜ Porto Franco kasuks linna kinnisasjadele servituudi seadmise menetlus Tallinna linnavalitsuses, kutsutud riigisekretär Taimar Peterkop ning Tallinna Linnavolikogu ja SA KredEx esindajad; muudatusettepanekud korruptsioonivastasesse seadusesse (tervishoiuteenused, toimingupiirangud);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: kohtumine haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: probleemkomisjoni töö lõpparuandest, kutsutud Tallinna Ülikooli esindaja;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli ülevaatest „Ettevõtete toetamisest Covid-19 kriisi ajal“, kutsutud Eesti Töötukassa, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, SA KredEx, Maaelu Edendamise Sihtasutus ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 10.05 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Leedu parlamendi esimehe Viktorija Čmilytė-Nielseniga. Kohtumisel osalevad ka väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kell 11.45 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Valgevene opositsiooni esindaja Svjatlana Tsihhanovskajaga.

Kell 11.45 – Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur kohtub Leedu parlamendi esimehe Viktorija Čmilytė-Nielseniga. Kohtumisel osalevad ka Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Riina Sikkut.

Kell 12.15 – Riigikogu liige Urmas Reinsalu kohtub Valgevene opositsiooni esindaja Svjatlana Tsihhanovskajaga (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kell 13 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Valgevene opositsiooni esindaja Svjatlana Tsihhanovskajaga.

Teisipäev, 1. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti energiajulgeoleku ja varustuskindluse väljakutsetest“ arutelu. Ettekande teevad Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni liige Riho Terras, TalTechi energiatehnoloogia instituudi professor, jätkusuutliku energeetika ja kütuste uurimisrühma juht Alar Konist ning Riigikogu liige Andres Metsoja.

Esimene lugemine – kolm eelnõu: veterinaarseaduse eelnõu (384 SE), ehitusseadustiku § 97 muutmise seaduse eelnõu (362 SE), ehitusseadustiku ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (koduomanike omavalitsuste kõnniteede koristamise kohustusest vabastamine) eelnõu (369 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil autoriõiguse seaduse muutmise seadus (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) (368 SE), kutsutud MTÜ Eesti Filmitööstuse Klaster, Eesti Filmioperaatorite Liidu, Eesti Fonogrammitootjate Ühingu, Tallinna Keskraamatukogu, Eesti Autorite Ühingu, Eesti Kirjastuste Liidu, Eesti Esitajate Liidu, Google’i ja Justiitsministeeriumi esindajad;

maaelukomisjoni videoistungil kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, Siseministeeriumi ja Kaitseministeeriumi esindajad; põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: nõukogu määrus Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte asutamine, nõukogu määrus Euroopa Horisondi ühisettevõtete asutamine ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta Euroopa metroloogia partnerluses, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni „Gaasivõrgud – turulepääsu käsitlevate Euroopa Liidu eeskirjade läbivaatamine“ kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; tööturu teemadest, kutsutud Eesti Töötukassa ja Statistikaameti esindajad;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi liikme osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu töös) eelnõu (389 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja riigi valmisteenistuse esindajad; kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise eelnõu (212 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (397 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi ja algataja esindajad; isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; Riigikogu rollist riigieelarve menetluses, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungil kollektiivsest pöördumisest „Riik peab eemaldama RMKlt raiesurve“, kutsutud pöördumise algatajate, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Keskkonnaministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – Euroopa Komisjoni teatisest tegevuskava sünergia kohta tsiviil-, kaitse- ja kosmosetööstuse vahel (COM(2021) 70), kutsutud Kaitseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Eesti Kaitsetööstuse Liidu esindajad; Riigikogu rollist eelarve menetluses (1-6/21-78);

sotsiaalkomisjoni ja rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni ühisel istungil – kell 14.05: „Laste vaesus – jalg taha juba stardis“, kutsutud viipekeeletõlk, Sotsiaalministeeriumi, Statistikaameti, Tartu Ülikooli, Õiguskantsleri Kantselei, Pere Sihtkapitali, Eesti Lastevanemate Liidu, MTÜ Mitmikud, Lastekaitse Liidu, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu ja MTÜ Lasterikkad Isad esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal ja videosild); kell 15.40 – COVID-19 vaktsineerimise plaani täitmisest Eestis – elanikkonna kaitsesüstimise korraldamisest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

õiguskomisjoni videoistungil – äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse (digilahendused äriühinguõiguses) eelnõu (394 SE), kutsutud justiitsminister Maris Lauri; töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik; Riigikogu rollist eelarve menetluses; Riigikogu otsuse eelnõu algatamine Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamiseks. 

Sündmused

Kell 9.40 – Riigikogu esimees Jüri Ratas külastab koos Leedu parlamendi esimehe Viktorija Čmilytė-Nielseniga kommunismiohvrite memoriaali ja Metsakalmistut.

Kell 11 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Šveitsi suursaadiku Konstantin Obolensky’ga.

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Prantsuse suursaadiku Eric Lamouroux’ga.

Kell 14.15 – väliskomisjon kohtub president Kersti Kaljulaidiga.

Kolmapäev, 2. juuni

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (350 SE), loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE).

Teine lugemine – kolm eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsus „Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (335 OE), Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (338 OE), infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE).

Esimene lugemine – kolm eelnõu: Eesti Vabariigi ja Mauritiuse Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (385 SE), välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE), kodakondsuse seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (329 SE).

Eesti keele arengukava 2021–2035. Ettekande teevad haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning kultuurikomisjoni liige Signe Kivi.

Kultuuriminister Anneli Oti ettekanne „Kultuuripoliitika põhialuste aastani 2020“ täitmisest.

Sündmused

Kell 10 keskkonnakomisjoni liikmed osalevad Rohetiigrit tutvustaval seminaril, mida saab jälgida veebiülekandes (Riigikogu konverentsisaal ja videosild).

Kell 11 – Arenguseire Keskuse uuringu „Platvormitöö Eestis 2021. Küsitlusuuringu tulemused“ tutvustus. Otseülekannet saab jälgida Riigikogu veebilehel.

Neljapäev, 3. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Finantsinspektsiooni 2020. aasta aruanne. Ettekande teeb Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Eesti Panga 2020. aasta aruanne. Ettekande teeb Eesti Panga president Madis Müller.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: nõukogu määrus Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte asutamine, nõukogu määrus Euroopa Horisondi ühisettevõtete asutamine ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta Euroopa metroloogia partnerluses, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 8: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kollektiivlepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu; Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee  Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmise eelnõu; Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) töös osaleva Eesti delegatsiooni muutmine; Riigikogu rollist eelarve menetluses; Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu eesistujana juunis 2021, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, suursaadik Sven Jürgenson ja Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjoni videoistungilkriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõu (392 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (373 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja algataja esindajad.

Sündmused

Kell 11 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski osaleb ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee videokohtumisel.

Kell 13 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Etioopia suursaadiku Million Samuel Gebrega.

Kell 14 – Eesti-Portugali parlamendirühma esimees Aivar Sõerd kohtub Portugali suursaadiku Francisco de Assis Morais e Cunha Vaz Pattoga (A. Rei nõupidamisruum).

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Vilja Toomast osaleb videosilla vahendusel ENPA kodukorra ja isikupuutumatuse komitee ning võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvastase komitee ühisistungil.

Kell 16 Riigikogu esimees Jüri Ratas ütleb tervitussõnad videosilla vahendusel toimuval Kolme mere algatuse (3SI) parlamentaarsel foorumil. Ülekannet saab jälgida 3SI veebilehel.

Kell 16 Riigikogu liige Jürgen Ligi kõneleb Arenguseire Keskuse veebiseminaril „Pikaajaline hooldus: kust selleks raha leida?“. Seminar toimub inglise keeles. Registreeruda saab siin.

Reede, 4. juuni

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: seisukoha andmine: nõukogu määrus Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte asutamine, nõukogu määrus Euroopa Horisondi ühisettevõtete asutamine ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta Euroopa metroloogia partnerluses, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 7.–8. juunil toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud siseminister Kristian Jaani; Eesti seisukohad 10. juunil toimuval Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Tõnis Mölder; Eesti seisukohad 11. juunil toimuval Euroopa Liidu energeetikaministrite kohtumisel, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; seisukoha andmine: Euroopa Liidu gaasituru ja -võrkude eeskirjade läbivaatamise avalik konsultatsioon, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 7.–8. juunil toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Maris Lauri;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 13: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (366 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 7 – pidulik riigilipu heiskamise tseremoonia Eesti lipu päeva puhul. Kõne peavad Riigikogu esimees Jüri Ratas ja Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei, õnnistussõnad lausub Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Lipu heiskamist assisteerivad 20. Augusti Klubi ja Narva Eesti Seltsi esindajad. Kuberneri aeda on üles rivistatud Vahipataljoni, Kaitseliidu, Naiskodukaitse, noorkotkaste, kodutütarde, skautide, gaidide, koolide ja isamaaliste ühenduste liputoimkonnad. Noorte Naiste Koori Kevad, Nõmme Naiskoori ja Kaitseväe orkestri esituses kõlavad Juhan Aaviku „Hoia, Jumal, Eestit“ Aleksander Leopold Raudkepi sõnadele ja Enn Võrgu „Eesti Lipp“ Martin Lipu sõnadele.

Kell 10 – Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Hele Everaus ja Helmen Kütt osalevad videosilla vahendusel Balti Assamblee heaolukomisjoni istungil.

Kell 12.30 – Eesti-Kasahstani parlamendirühma esimees Aadu Must, aseesimees Erki Savisaar ning liikmed Sven Sester, Raivo Tamm, Igor Kravtšenko ja Paul Puustusmaa kohtuvad videosilla vahendusel Kasahstani parlamendi Kasahstani-Eesti parlamendirühma liikmetega.

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa osaleb Soome Kaitsejõudude 103. aastapäeva üritusel Soome saatkonnas.

Riigikogu esimees Jüri Ratas külastab Eesti kodukandi aasta küla konkursi raames koos hindamiskomisjoniga Viskla küla Harjumaal ja Soolu küla Läänemaal.

Laupäev, 5. juuni

Kell 12 – riigikaitsekomisjon külastab Kaitseväe suurõppust Kevadtorm 2021.

Välislähetused

28. mai – 1. juuni
Riigikogu aseesimees Martin Helme esineb konverentsil „Another project for Europe“ Portugalis.

3.–5. juuni 
Riigikogu liige Andrei Korobeinik osaleb Peterburi rahvusvahelisel majandusfoorumil Venemaal.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside