Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäev, 30. märts

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 14.30: Eesti seisukohtadest 30. märtsil ja 2. aprillil toimuval Euroopa Liidu terviseministrite videokonverentsil, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; Eesti seisukohadest 31. märtsil ja 3. aprillil toimuval Euroopa Liidu siseministrite videokonverentsil, kutsutud siseminister Mart Helme;

rahanduskomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 13: kriisimeetmetest ja nende rakendamisest, kutsutud Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindajad; kriisimeetmetest ja -olukorrast, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: Eesti valmisolekust viirushaigustega tegelemiseks, kutsutud Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees Urmas Sule, Sotsiaalministeeriumi ning Eesti Perearstide Seltsi esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE);

Teisipäev, 31. märts

Komisjonide istungid

rahanduskomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 11: majandusprognoosist, kutsutud Eesti Panga esindajad; laenuturust, kutsutud Pangaliidu esindajad;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kell 15: välismissioonidest, kutsutud kaitseminister Jüri Luik;

sotsiaalkomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 14: sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riigilõivuseaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE); arvamuse andmine õiguskomisjonile päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE) kohta;

väliskomisjoni videoistungil – kell 14: eriolukorrast, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti seisukohtadest 2. aprillil toimuval NATO välisministrite videokohtumisel, kutsutud välisminister; Eesti seisukohtadest 3. aprillil toimuval Euroopa Liidu välisministre videokonverentsil, kutsutud väliminister; eriolukorra meetmetest Rootsis, kutsutud Eesti suursaadik Rootsi Kuningriigis.

Neljapäev, 2. aprill

Kell 12 – täiskogu täiendav istung

Riigikogu kinnitab istungi päevakorra.

Kolmas lugemine – üks eelnõu: Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE).

Peaminister Jüri Ratase poliitiline avaldus seoses 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõuga.

Komisjonide istungid

rahanduskomisjonis – kell 14: 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu; 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu; Riigikogu otsuse „Stabiliseerimisreservi kasutusele võtmine“ eelnõu (ruum L 333);

väliskomisjoni videoistungil – kell 15: eriolukorra meetmetest Ühendkuningriigis, kutsutud Eesti suursaadik Suurbritannias ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis; Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikmena, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures.

Reede, 3. aprill

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Euroopa Liidu 23. märtsil toimunud majandus- ja rahandusministrite (ECOFIN) ja 24. märtsil toimunud eurorühma kohtumistest ning Eesti seisukohtadest 7. aprillil toimuval eurorühma kohtumisel, kutsutud rahandusminister Martin Helme; Euroopa Parlamendi tegevusest COVID-19 kriisi ajal, kutsutud Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom;

rahanduskomisjonis – kell 14: riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) eelnõu (169 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps, maaeluminister Arvo Aller ning majandus- ja taristuminister Taavi Aas (ruum L 333);

õiguskomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 12: abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed) eelnõu (170 SE).

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside