Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 13. töönädal 30. aprillist – 6. maini

Esmaspäev, 30. aprill

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas valitsuse liikmete kokkulepete kohta OÜ Est-For Investiga (nr 431), kultuuriminister Indrek Saar Eesti Koorijuhtide Liidu, Eesti Kooriühingu, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ning Eesti Muusikaõpetajate Liidu pöördumise kohta (nr 426) ning majandus- ja taristuminister Kadri Simson mandri ja Hiiumaa vahelise parvlaevaliikluse kohta (nr 432) ning ühenduste kohta saartega (nr 433).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – jahiseaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu algatamine, kutsutud Eesti Jahimeeste Seltsi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu plastistrateegia paketi kohta – COM(2018) 28; COM(2018) 29; COM(2018) 32, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad olmevee kvaliteedi direktiivi eelnõu kohta – COM(2017) 753, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE), kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab; õiguskantsleri 9. aprilli märgukirjaga seoses kaugkütteseaduse §-ga 5 arutelu; autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; välismaalaste seaduse muutmise seaduse (sisserände regulatsiooni muutmine) eelnõu (617 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindaja; Eesti lipu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE);

rahanduskomisjonis – ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa Liidu Türgi pagulasrahastu teise osamakse kohta – C(2015) 9500; Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu (619 SE); kollektiivse pöördumise “Viia läbi II samba väljamaksete reform: maksimaalne kasu kogutud säästudest” arutelu jätkamine;

riigikaitsekomisjonis – SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskuse töö ja doonortelkide kasutamisest, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskuse esindaja; Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis“ eelnõu (608 OE);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad Euroopa Liidu tervisetehnoloogia hindamise määruse eelnõu kohta – COM(2018)51, arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; õiguskantsleri kiri matusetoetusest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Õiguskantsleri Kantselei esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine; parlamentaarne järelevalve, kutsutud Kaitseväeluure ülem Kaupo Rosin (vastavalt Kaitseväe korralduse seadusele §42);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: ülevaade kohtumisest Eesti Rooma klubiga; olulise tähtsusega riikliku küsimuse algatamise arutelu; hoolduskoormuse järelpärimisest;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 14: e-parlamendist ja e-demokraatiast.

Sündmused

 Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab vastu põlevkivienergeetikast väljumise strateegia (PÕXITi) kollektiivse pöördumise.

Kell 18.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eesti ja Gruusia koostööfilmi „Ohtlik ema“ esilinastusel (Filmimuuseum).

Teisipäev, 1. mai

Sündmus

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eesti Ametiühingute Keskliidu üritusel „Eesti otsib palgatõusu“ (Vabaduse väljak).

Kolmapäev, 2. mai

 Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (590 SE).

Teine lugemine – 5 eelnõu: Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE); küberturvalisuse seaduse eelnõu (597 SE); mõõteseaduse eelnõu (566 SE); advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (583 SE); väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (580 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (612 OE); riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE); kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE); relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: riigi eelarvestrateegia 2019–2022 tutvustus ja komisjoni poolt Rahandusministeeriumile saadetud ettepanekute arutelu, kutsutud rahandusminister Toomas Tõniste ning Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab MTÜ Vene Muuseumi ja eraisikute kogude põhjal kokku pandud seto-vene kunstnikule Viktor Leškinile pühendatud näituse „Igavesed on muutused“ (Toompea lossi III korruse kunstisaal).

Neljapäev, 3. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Eesti Panga 2017. aasta aastaaruanne
Ettekandja Eesti Panga president Ardo Hansson

Teine lugemine – 1 eelnõu: Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (594 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

sotsiaalkomisjonis – kell 13: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Riina Sikkut; töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 4. – 5. mail Sofias toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaitseministrid) mitteametlikul kohtumisel, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; „Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut“ ratifitseerimise seaduse eelnõu (606 SE), kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukoha andmine Euroopa Liidu nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega antakse Euroopa Komisjonile volitus kirjutada alla Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Singapuri Vabariigi vahelisele partnerlus- ja koostöölepingule, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 13: arvamuste andmine põhiseaduskomisjonile tsiviilasja nr 2-17-10423 (Riigikohtu üldkogu) kohta; arvamuse andmine majanduskomisjonile kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE) kohta.

Sündmused

Kell 7 – Eesti-Suurbritannia parlamendirühma esimees Yoko Alender ja Briti suursaadik Theresa Bubbear osalevad riigilipu heiskamisel Pika Hermanni tornis seoses 100 aasta möödumisega Eesti iseseisvuse de facto tunnustamisest Suurbritannia poolt, mis pani aluse kahe riigi suhetele.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet külastab Ämari lennubaasi.

Reede, 4. mai

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 4. – 5. mail toimuval mitteametlikul välisasjade (kaitse) nõukogu istungil, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ülevaade: Mitmeaastane finantsraamistik pärast 2020. aastat algatused (sealhulgas MFF peale 2020. aasta teatis; MFF määrus, omavahendite instrumendid, hindamiste ja/või lisaväärtuse tulemuste aruanne), kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse esindaja; Euroopa Komisjoni otsus, mis käsitleb liidu ja liikmesriikide tegevuse koordineerimist koordineerimisvahendi – Türgi jaoks mõeldud pagulasrahastu – kaudu (C(2015) 9500), kutsutud Välisministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 12.45 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Ülemaailmse Eestlaste Kesknõukogu koosolekul ja diskussioonpaneelis „Suhete tugevdamine Eesti riigi ja välismaal elavate eestlaste vahel“.

Laupäev, 5. mai

Sündmused

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso esineb ettekandega õppuse Siil 2018 raames Kaitseliidu Saaremaa malevlastele.

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert kohtub Georgia Kaitseväe juhataja kindralmajor Vladimer Chachibaiaga. Kohtumisel osaleb Georgia suursaadik Eestis Tea Akhvlediani.

Kell 14 – riigikaitsekomisjoni liikmed Johannes Kert, Ain Lutsepp, Madis Milling, Anneli Ott ja Margus Tsahkna osalevad Miinisadamas õppuse Siil 2018 külalistepäeval.

Välislähetused

27. – 30. aprill
Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (VLPA) Eesti delegatsiooni esimees Kersti Sarapuu ja liige Henn Põlluaas osalevad assamblee plenaaristungil Kairos Egiptuses.

1. – 7. mai
Riigikogu Eesti-Rwanda parlamendirühma esimees Marianne Mikko ja liige Terje Trei (2. – 6. mai) osalevad parlamendirühma visiidil Rwandas.

3. – 6. mai
Kultuurikomisjoni esimees Aadu Must kohtub kultuurialase koostöö teemal väliseesti organisatsioonidega Rootsis.

6. – 10. mai
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Hannes Hanso osaleb NATO PA teadus- ja tehnoloogiakomitee tehnoloogia trendide ja julgeoleku alakomitee väljasõiduistungil Oslos ja Bodos Norras.

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside