Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 13. töönädal 3. – 6. maini

Head ajakirjanikud!

Riigikogu Kantselei on seoses viirushaiguse COVID-19 puhanguga võtnud kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud. Palume ajakirjanikel Toompea lossis olles kanda maske ja hoida intervjueeritavaga vähemalt kahemeetrist vahet.

Täname mõistva suhtumise eest!

Esmaspäev, 3. mai

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Teine lugemine – üks eelnõu: nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE).

Esimene lugemine – kolm eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsus „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (334 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsus „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (336 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsus „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (337 OE).

Riigikogu liikmete arupärimistele KUMUs avatud näituse „Erinevuste esteetika“ kohta (nr 60) vastab kultuuriminister Anneli Ott, kaasava õppetöö mudeli kohta (nr 63) ning korra- ja seadusrikkumiste kohta Haridus- ja Teadusministeeriumis (nr 64) vastab haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel videoistungil – kell 14.30:    Eesti seisukohad 7.–8. mail toimuval Euroopa riigipeade ja peaministrite tippkohtumisel Portos, kutsutud peaminister Kaja Kallas;

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 6. mail toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaitseministrite istungil, kutsutud kaitseminister Kalle Laanet;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE), kutsutud Elektritööstuse Liidu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad metaaniheite vähendamise ELi strateegia kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: riiklikult tähtsate kultuuriehitiste otsuse eelnõust (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu (377 SE), kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse; maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (309 SE);

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu palkade läbipaistvuse direktiivi eelnõu kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Finantsinspektsiooni seaduse täiendamise seaduse eelnõu (380 SE); Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise 1996. aasta 29. novembril allakirjutatud tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (352 SE); Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu taaskäivitamise kava rahastamise ja Euroopa Liidu Nõukogu otsuse omavahendite süsteemi kohta heakskiitmine“ eelnõu (353 OE);

riigikaitsekomisjoni videoistungil – Kaitseväe aastaraamat 2020, kutsutud Kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Veiko-Vello Palm;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu palkade läbipaistvuse direktiivi eelnõu kohta COM(2021) 93, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava kohta COM(2021)102, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele haiguspäevade hüvitamiseks alates esimest päevast“ eelnõu (346 OE), kutsutud eelnõu algataja esindaja; perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja MTÜ Lastekaitse Liidu esindajad; nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Andmekaitse Inspektsiooni esindajad;

õiguskomisjoni videoistungil – karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (348 SE), kutsutud eelnõu algataja esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine julgeolekuasutuste juhtidega;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: naftatoodete ümberpumpamisest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; kohalike omavalitsuste võrgulehtedest, kutsutud Rahandusministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, KOV IKT kompetentsikeskuse, Tartu linnakantselei ning Riigikontrolli esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: „Riigi eelarvestrateegia 2022–2025 ja stabiilsusprogramm 2021“, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ning eelarvenõukogu ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni videoistungil – kell 13.30: olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelust.

Sündmused

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Põhja-Balti koostööformaadi (NB8) parlamentide väliskomisjonide esimeeste videokohtumisel.

Kell 12.15 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Portugali suursaadiku Francisco de Assis Morais e Cunha Vaz Pattoga.

Teisipäev, 4. mai

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Teine lugemine – üks eelnõu: kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE).

Esimene lugemine – kolm eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (375 OE); kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE); Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – maavarade kaevandamisest ja varudest Eestis, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil kohtumine Rektorite Nõukoguga kõrghariduse rahastamise teemal, kutsutud rektorid Mart Kalm, Toomas Asser, Tiit Land, Mait Klaassen, Ivari Ilja ja Priit Reiska;

maaelukomisjoni videoistungil lihaturu olukorrast ja Eesti Lihaveisekasvatajate pöördumisest, kutsutud Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõule (301 SE), kutsutud Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL), AS Tele2 Eesti, Huawei Technologies Oy (Finland) Co. Ltd Eesti, AS Telia Eesti, Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (350 SE), kutsutud riigisekretär Taimar Peterkop ning Riigikantselei, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Siseministeeriumi Maaeluministeeriumi, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, MTÜ Eesti Õliühingu ning Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu esindajad; ELAKile arvamuse andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu palkade läbipaistvuse direktiivi eelnõu ja Eesti seisukohad selle kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil riigi eelarvestrateegiast 2022–2025, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus; Riigikogu otsuse „Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ heakskiitmine“ eelnõu (262 OE);

riigikaitsekomisjoni ja Eduskunta kaitsekomisjoni ühisel videoistungil – kell 14.30: komisjonide esimeeste sissejuhatus; Põhjala Grupi (Northern Group) ja Ühendekspeditsiooniväe (JEF) koostööst, kutsutud Eesti Kaitseministeeriumi ja Soome Kaitseministeeriumi esindajad; hübriidohtudest, küberjulgeolekust ja -kaitsest, kutsutud Euroopa Hübriidohtude Vastase Oivakeskuse ülem Teija Tiilikainen ja NATO Küberkaitsekoostöö Keskuse ülem kolonel Jaak Tarien;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE); vähitõrje tegevuskavast, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Vähikeskuse, Ida-Tallinna Keskhaigla, Eesti Haigekassa, Tervise Arengu Instituudi, Eesti Onkoteraapia Ühingu, Eesti Onkoloogiaõdede Ühingu, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Seltsi, Eesti Onkoloogide Seltsi, Eesti Hematoloogide Seltsi, Vähiravifondi „Kingitud Elu“, Vähihaigete Laste Vanemate Liidu, MTÜ Meeta, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Perearstide Seltsi, Ravimiameti ning Eesti Leukeemia- ja Lümfoomihaigete Liidu esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – Eesti seisukohad 6. mail Brüsselis toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaitseministrite kohtumisel, kutsutud kaitseminister Kalle Laanet; kollektiivsest pöördumisest „TEEME ÄRA! Anname EHITUSES ja kõikides valdkondades Soomes töötavatele Eesti inimestele võimaluse täita oma tööülesandeid ja tulla kasvõi korraks koju“;

õiguskomisjoni videoistungilsideandmete kasutamisest kriminaalmenetluses (Euroopa Kohtu 2. märtsi eelotsuse valguses), kutsutud justiitsminister Maris Lauri, vandeadvokaadid Elmer Muna ja Oliver Nääs, riigi peaprokurör Andres Parmas ja juhtiv riigiprokurör Taavi Pern ning Harju Maakohtu esimees Astrid Asi; väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (216 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Õiguskantsleri Kantselei esindajad.

Kolmapäev, 5. mai

Kell 12 – infotund

Kell 14 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (311 SE); audiitortegevuse seaduse, raamatupidamise seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (313 SE).

Teine lugemine – seitse eelnõu: Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise 1996. aasta 29. novembril allakirjutatud tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (352 SE); krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE); meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE); riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse (mittesularahalised maksevahendid) eelnõu (351 SE).

Esimene lugemine – kaks eelnõu: kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaalmenetluse seadustiku revisjon) eelnõu (367 SE); autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) eelnõu (368 SE).

Sündmused

Kell 11 Riigikogu Eesti-Mongoolia parlamendirühm kohtub videosilla vahendusel Mongoolia parlamendi Mongoolia-Eesti parlamendirühmaga.

Kell 15.30 Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Sven Sester osaleb OSCE „Call for Action – Helsinki +50“ kohtumisel.

Neljapäev, 6. mai

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Euroopa Liidu järgmise finantsperspektiivi, taasterahastu ja õiglase üleminekufondi raha planeerimisest“ arutelu. Ettekande teevad riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu, rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja Tartu Ülikooli makroökonoomika teadur, Arenguseire Keskuse uuringute juht Lenno Uusküla.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjoni videoistungil – meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE), kutsutud Eesti Puuetega Inimeste Koja, Vaegkuuljate Liidu, Eesti Ringhäälingute Liidu, SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ning Kultuuriministeeriumi esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – kohtumised suursaadikukandidaatidega;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: Riigikontrolli kahest ülevaatest, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Brasiilia suursaadiku Jose Antonio Gomes Pirasega.

Kell 11 – Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Sven Sester kohtub OSCE PA aasta istungjärgu teemal videosilla vahendusel Kasahstani suursaadiku Nurlan Seitimoviga.

Kell 16.30 – rahanduskomisjoni liikmed Erki Savisaar, Aivar Sõerd ja Riina Sikkut  kohtuvad Rahvusvahelise Valuutafondi missiooniga.

Reede, 7. mai

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 11: Eesti seisukohad 10. mail toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, ülevaade Eesti seisukohtadest 29. aprillil toimunud mitteametlikul arenguministrite videokohtumisel, Eesti seisukohad 11. mail toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõu ettepanek, millega tugevdatakse meeste ja naiste võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamist tasustamise läbipaistvuse ja õiguskaitsemehhanismide kaudu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni teatis Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava ja soovituse ettepanek, millega luuakse Euroopa lastegarantii, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 10. mail Brüsselis toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets.

Sündmused

Riigikogu esimees Jüri Ratas külastab Eesti kodukandi aasta küla konkursi raames koos hindamiskomisjoniga Leevaku küla Põlvamaal ja Luhamaa nulga külasid Võrumaal.

Kell 9 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad videosilla vahendusel Aleksei Navalnõi esindaja Leonid Volkoviga.

Kell 10 – Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must osaleb videosilla vahendusel BA presiidiumi istungil.

Kell 12.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ungari suursaadiku Kristóf Forraiga.

Kell 14 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Siim Kallas kohtuvad Põhja-Makedoonia asepeaministri Nikola Dimitroviga (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Riigikaitsekomisjon külastab ööl vastu 8. maid ühisõppust Swift Response 21 (Nurmsi).

Välislähetused

3. – 5. mai
Väliskomisjoni liige Indrek Saar saadab president Kersti Kaljulaidi ametlikul visiidil Poola.

4. – 6. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütleb avasõnad Arktika-teemalisel seminaril Stockholmis ja kohtub Rootsi Riksdagi väliskomisjoni esimehe Kenneth Forslundiga.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside