Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 10. töönädal 3. – 6. aprillini

Esmaspäev, 3. aprill

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas maavalitsuste hariduskorralduslike ülesannete võimaliku üleandmise kohta (nr 323) ja tootlikkuse suurendamise kohta majanduses (nr 330); riigihalduse minister Mihhail Korb ametiasutuste kolimise kohta (nr 316); siseminister Andres Anvelt sisserände piirarvust mittekinnipidamise kohta (nr 322); rahandusminister Sven Sester alkoholiaktsiisi täiendava tõusu võimaliku tühistamise mõju kohta riigieelarvele (nr 319), riigi autopargi säästliku ja läbipaistva majandamise kohta (nr 324), Eesti Energia kohta (nr 337) ja rahapesu kohta (nr 342).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 6. aprillil toimuval mitteametlikul ELi konkurentsivõime nõukogu (siseturg ja tööstus) istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; Eesti seisukohad 7.-8. aprillil toimuval mitteametlikul ELi majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Sven Sester;

keskkonnakomisjonis – Riigikogu otsuse „Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050“ heakskiitmine eelnõu (410 OE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade haridus- ja teadusministeeriumi ettepanekutest riigieelarve strateegiasse, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps; Muusikakoolide Liidu ettepanek tulumaksusoodustuse kohta; õiguskantsleri kiri lasteaia tervisetöötaja kohta; ülevaade kutsehariduse korraldusest, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps; noorsootöö seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE);

maaelukomisjonis – klinkritolmu ja põlevkivituha kasutamine põllumajanduses, kutsutud maaeluministeeriumi, Eesti Maaülikooli, Eesti Energia AS, AS Scandagra Eesti ja AS Kunda Nordic Tsement esindajad (ruum L332);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: julgeolekuasutuste ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE), kutsutud siseministeeriumi, kaitseministeeriumi ja Teabeameti esindajad;

rahanduskomisjonis – rahandusministeeriumi ülevaade riigieelarve seaduse muudatustest;

riigikaitsekomisjonis – kell 11.10: Kaitseliidu seadusesse kavandatavad muudatused, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; noorte isamaaline kasvatus, kutsutud Noorte Kotkaste ning Kaitseliidu esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: kofeiini saadavuse uuringu tutvustus, kutsutud maaeluministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja sotsiaalministeeriumi esindajad; Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu pöördumine, kutsutud pöörduja ja sotsiaalministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis kell 11.15: karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (385 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: 2017. aasta II kvartali tööplaani arutelu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni soovitused Riigikogu liikmetele (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: 2020. aasta registripõhisest rahva ja eluruumi loendusest, kutsutud Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi Eesti demograafia keskuse esindajad (ruum R407);

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 14: maavalitsuste reformist tuleneva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu arutelu, kutsutud Põlva maavanem Igor Taro ja rahandusministeeriumi esindaja (ruum R406);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli ülevaate „Kohalike omavalitsuste rahastamine“ arutelu, kutsutud rahandusminister Sven Sester, riigihalduse minister Mihhail Korb, rahandusministeeriumi, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Hispaania suursaadiku Teresa Orjales Vidaliga.

Riigikogu liikmed Oudekki Loone, Kristen Michal, Tanel Talve ja Tiina Kangro osalevad XXXVI  Kõrgematel Riigikaitsekursustel 2. 7. aprillini.

Teisipäev, 4. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: planeerimisseaduse muutmise ning sellega seonduvalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (411 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Eesti Kalaliidu pöördumine, kutsutud keskkonnaministeeriumi, maaeluministeeriumi, Eesti Kalaliidu ja keskkonnainspektsiooni esindajad; keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (397 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi ja keskkonnaameti esindajad;

kultuurikomisjonis – ülevaade kutsekoolide õpilastest, sealhulgas täiskasvanutest kutsekoolis, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, SA Innove, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Õpetajate Liidu, Eesti Töötukassa ja Viljandi Kutseõppekeskuse esindajad (ruum L333);

maaelukomisjonis – kohtumine riigihalduse ministri Mihhail Korbiga;

põhiseaduskomisjonis kell 13: Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad; soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku aastaülevaade, kutsutud soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta; Riigikohtule arvamuse andmine vangistusseaduse § 311 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE);

riigikaitsekomisjonis – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest; kell 15: kohtumine Ameerika Ühendriikide National War College koloneli auastmes kursuslastega (ruum L262);

sotsiaalkomisjonis – Rakendusuuringute Keskuse Centar HIV epideemia kulude analüüsi tulemustest, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ja Rakendusuuringute Keskuse Centar esindajad; töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu (407 SE); sotsiaalministeeriumi tegevuskava tervise- ja töövaldkonnas valdkonnas 2017. ja 2018. aastal, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

väliskomisjonis – välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE), kutsutud välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov; riigikaitse strateegiline kommunikatsioon ja ülevaade liitlasvägede üksuste saabumisega seoses tehtavast teavitustööst, kutsutud kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise “Euroopa kaitsealane tegevuskava” kohta, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (384 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu esindajad.

Sündmused

Kell 13 – väliskomisjon kohtub Euroopa Liidu eriesindajaga Kesk-Aasias Peter Burianiga (ruum L251).

Kolmapäev, 5. aprill

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) eelnõu (347 SE).

Teine lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse “Kliimapoliitika põhialused aastani 2050” eelnõu (362 OE); töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE);karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) eelnõu (328 SE).

Sündmused

Kell 9.30 – Eesti-Saksamaa parlamendirühm kohtub Saksamaa suursaadiku Christoph Eichhorniga.

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Balkani ajakirjanikega.

Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut kohtub Itaalia suursaadiku Filippo Formicaga (ruum P280).

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Toompea lossi kunstisaalis Mall Parise maalinäituse „Sinine äär“. Näitus on avatud 31. maini, Toompea lossi sissepääsuks on vaja isikut tõendavat dokumenti.

Neljapäev, 6. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (373 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

väliskomisjonis – kell 13: väljasõiduistung Teabeametisse;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – väljasõiduistung Tartu Vanglasse;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 12: maavalitsuste reformist tuleneva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu arutelu, kutsutud rahandusministeeriumi, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad.

Sündmused

Kell 9 – riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni liikmed kohtuvad Iraagi parlamendi delegatsiooniga (ruum L262).

Kell 9 – probleemkomisjon rahvastikukriisi lahendamiseks kohtub Läti demograafia komisjoniga.

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ungari peaministri välispoliitika nõuniku József Czukoriga (ruum L253).

Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut kohtub Moldova suursaadiku Inga Ionesii’ga.

Reede, 7. aprill

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10.30: kohtumine Euroopa Parlamendi saadiku Urmas Paetiga.

Välislähetused

30. märts – 3. aprill
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb Serbia presidendivalimiste vaatlusmissioonil Belgradis.

30. märts – 4. aprill
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni liikmed Külliki Kübarsepp ja Jaanus Marrandi osalevad Armeenia parlamendivalimiste vaatlemisel Jerevanis.

31. märts – 6. aprill
Rahvusvahelise Parlamentidevahelise Liidu (IPU) delegatsiooni esimees Helmen Kütt ning liikmed Toomas Kivimägi, Aivar Kokk ja Marika Tuus-Laul osalevad 136. IPU assambleel ja sellega seotud üritustel Bangladeshis.

31. märts – 2. aprill
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee alalise komitee istungil Berliinis, Saksamaal.

2. – 3. aprill
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumisel Kopenhaagenis, Taanis.

3. – 4. aprill
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Johannes Kert osaleb Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu ümarlaual regiooni turvalisuse küsimustes Stockholmis, Rootsis.

4. – 9. aprill
Riigikogu liige Deniss Boroditš osaleb Eesti ja Aserbaidžaani valitsustevahelise komisjoniga kohtumisel Bakuus, Aserbaidžaanis.

5. – 7. aprill
Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Jürgen Ligi osaleb Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 9. aastakoosolekul OECD Network of Parliamentary Budget Officials and Independent Fiscal Institutions Edinburghis, Šotimaal.

5. – 7. aprill
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas osaleb julgeolekufoorumil Kyiv Security Forum Kiievis, Ukrainas ning julgeolekuseminaril European Security Union after Malta and Rome Berliinis, Saksamaal.

6. – 8. aprill
Majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk, keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra ja rahanduskomisjoni aseesimees Remo Holsmer osalevad ELi majandus- ja keskkonnakomisjoni esimeeste kohtumisel Maltal.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside