Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 16. töönädal 29. maist – 1. juunini

Esmaspäev, 29. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sotsiaalkindlustuse kriisi kohta (nr 349); rahandusminister Sven Sester maksude ja tervisekäitumise kohta (nr 348), raske kütteõli aktsiisi kohta (nr 354) ning laulu- ja tantsupeo rahastamise kohta (nr 364).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – kell 11.10: spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE), kutsutud kultuuriministeeriumi esindaja; spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE), kutsutud kultuuriministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – ülevaade riigireformi käigust;

majanduskomisjonis – kell 11.10: liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (406 SE); lõhkematerjaliseaduse eelnõu (418 SE), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

majanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisistung – kell 12.30: Riigikontrolli ülevaate „Ülevaade Eesti, Leedu ja Läti valitsuse Rail Balticu raudteeühenduse arendamise kokkuleppe kohta“ arutelu, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi, välisministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (471 SE); maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (432 SE), kutsutud rahandusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE); Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksu Nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (469 SE); kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE); Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (428 SE);

riigikaitsekomisjonis – naissoost Eesti kodanike kaitseväeteenistus, kutsutud kaitseminister Margus Tsahkna; Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (430 SE); käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seadus (Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kaitsekoostöö kokkuleppe rakendamine) (431 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE), kutsutud Eesti Puuetega Inimeste Koja ja sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kohtumised Eesti suursaadikutega, kutsutud suursaadik Kagu-Aasia Maade Assotsiatsooni (ASEAN) juures Andres Unga, alaline esindaja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) juures Kaili Terras, alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) juures Ingrid Amer, Madalmaade ja Luksemburgi suursaadikukandidaat, Fidži Vabariigi suursaadikukandidaat, Kreeka, Küprose ja Albaania suursaadikukandidaat ning välisministeeriumi kantsler Rainer Saks;

õiguskomisjonis kell 11.15: tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokollist nr 16 tuleneva menetluse loomine) eelnõu (404 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine“ eelnõu algatamise otsustamine; välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise eelnõu algatamine;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: olukorrast rahvusvahelistes pingekolletes, kutsutud teabeameti peadirektor Mikk Marran ja Kaitseväe luurekeskuse juht Kaupo Rosin;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikogu liikmetele suunatud soovituste ja näidiskaasuste projektist (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 14: riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE) muudatusettepanekute arutelu (ruum L333);

rahvastikukriisi probleemkomisjonis – kell 13.30: Eesti Inimarengu aruande tutvustamine, kutsutud Eesti Inimarengu aruande peatoimetaja ja Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru (ruum R407);

riigireformi probleemkomisjonis – kell 13.15: kohtumine riigihalduse minister Mihhail Korbiga: rahandusministeeriumi ülevaade eelarve muudatustest seoses maavalitsuste reformiga ja kavandatavatest muudatustest riigieelarvestrateegias seoses kohalike omavalitsuste rahastamisega (ruum R406).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu vanematekogu.

Kell 13.30 – Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus kohtub Euroopa Komisjoni vanemametnikega (ruum L241).

Riigikogu hoone II korrusel on avatud põhiseaduse 25. aastapäevale pühendatud näitus. Näitus jääb avatuks 29. juunini. Näitust saab külastada tööpäeviti kella 9-16ni. Toompea lossi pääsemiseks on vaja esitada isikut tõendav dokument.

Teisipäev, 30. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 6 eelnõu: Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (401 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse, millega tugevdatakse parlamentaarset kontrolli, eelnõu (402 SE); töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (468 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (414 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, millega keelatakse peibutuspardid, eelnõu (413 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – ülevaade Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu tegevusest;

maaelukomisjonis – kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis – maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE); kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE); riigihangete seaduse eelnõu (450 SE); Eurocontroli lennuliikluse ohutuse alast koostööd käsitlevate protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (448 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (433 SE), kutsutud rahandusministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse ja Vabariigi Presidendi töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE);

rahanduskomisjonis – rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE); rahandusministeeriumi ülevaade kavandatavatest muudatustest: ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse eelnõu (454 SE), magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (457 SE), tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE) ja pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE);

riigikaitsekomisjonis – Aasia, sh Põhja-Korea mõju Euroopa julgeolekule, kutsutud kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE), kutsutud sotsiaalkindlustusameti ja sotsiaalministeeriumi esindajad; töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (468 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu (407 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad; ELi sotsiaalvaldkonna teemalehed, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (385 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad; kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse (Euroopa uurimismääruse direktiivi ülevõtmine) eelnõu (442 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab laste õiguste ja heaolu teemalise konverentsi (konverentsisaal).

Kell 11 – Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus kohtub Euroopa Komisjoni arengukoostöö direktoraadi juhi Stefano Manservisiga (ruum L251).

Kell 13.45 – Riigikogu esimees Eiki Nestor, aseesimees Enn Eesmaa ja fraktsioonide esindajad kohtuvad Euroopa Parlamendi presidendi Antonio Tajani ja Euroopa Parlamendi poliitiliste gruppide esindajatega, et anda ülevaade Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistustest ja prioriteetidest (konverentsisaal).

Kell 15.30 – Riigikaitsekomisjoni aseesimees Mart Helme ja liikmed Johannes Kert, Tiit Terik ning väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus kohtuvad Suurbritannia Kuningliku Kaitsekolledži kõrgematest ohvitseridest ja vanemohvitseridest kursuslastega (ruum L262).

Kolmapäev, 31. mai

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 3 eelnõu: tolliseaduse eelnõu (374 SE); riigikaitseseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (438 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE).

Teine lugemine – 7 eelnõu: Riigikogu otsuse „Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050“ eelnõu (410 OE); Riigikogu otsuse „“Eesti julgeolekupoliitika alused“ heakskiitmine“ eelnõu (395 OE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokollist nr 16 tuleneva menetluse loomine) eelnõu (404 SE); liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (406 SE); lõhkematerjaliseaduse eelnõu (418 SE); kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE); Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (428 SE).

Esimene lugemine – 6 eelnõu: loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (445 SE); ühtset patendikohut käsitleva lepingu ja ühtse patendikohtu Põhjamaade ja Balti riikide piirkondliku talituse asutamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (441 SE); Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (440 SE); atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (462 SE); atmosfääriõhu kaitse seaduse ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse eelnõu (464 SE); kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE).

Komisjonides

majanduskomisjonis – kell 9: liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (399 SE); liiklusseaduse, autoveoseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE).

Sündmused

Kell 10.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad Iiri riigiministri Dara Murphyga (ruum P280).

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab vastu kollektiivse pöördumise „Narkosõltlaste süstlavahetuspunkti mitteavamiseks Põhja-Tallinna linnaosas“.

Kell 13 – Õiguskomisjoni liikmed kohtuvad Saksamaa Saksi-Anhalti liidumaa parlamendi õigus-, põhiseadus- ja võrdõiguslikkuse komisjoni delegatsiooniga (ruum L241).

Kell 13 – Eesti-Mongoolia parlamendirühm kohtub Mongoolia rahandusministeeriumi ja Mongoolia Keskpanga esindajatega (ruum L332).

Kell 18.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Ameerika Ühendriikide suursaadiku James D.Melville Jr.-ga.

Neljapäev, 1. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti Inimarengu Aruanne 2016/2017” arutelu
Ettekandjad Eesti Inimarengu Aruanne 2016/2017 peatoimetaja, Tartu Ülikooli professor Tiit Tammaru, Eesti Inimarengu Aruanne 2016/2017 artikli autor, Tallinna Ülikooli professor Ellu Saar ja põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt.

Kell 14 – komisjonides istungid

majanduskomisjonis – kell 9: audiitortegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (409 SE);

rahanduskomisjonis – ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse eelnõu (454 SE); magustatud joogi maksu seaduse eelnõu (457 SE); tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE); pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE); kohtumine Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Maksumaksjate Liidu ja MTÜ IFA-Eesti esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.30: ülevaade riigikaitseõiguse revisjoni töörühma tegevuse hetkeseisust, kutsutud justiitsministeeriumi ja kaitseministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 13: ülevaade ELi välisasjade nõukogu valdkondlikust programmist, kutsutud välisminister Sven Mikser; ülevaade Eesti ELi Nõukogu eesistumise välisasjade nõukogu kohtumiste teemalehtedest, kutsutud välisminister Sven Mikser; ülevaade 20.-25. mail toimunud väliskomisjoni töövisiidist Hiina Rahvavabariiki.

Sündmused

Kell 13.15 – Pressikonverents Eesti Inimarengu Aruande 2016/2017 teemal (Komandandi maja Riigikogu vastas).

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Põltsamaa Gümnaasiumi õpilastega.

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor annab üle Aasta Ema 2017 tänukirjad (Loomaaia keskkonnahariduskeskus).

Kell 15.45 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Valgevene suursaadiku Anatoly Stepuse ja Valgevene Kaitseministeeriumi esindajatega.

Reede, 2. juuni

Sündmused

Kell 8.30 – Eesti-Aafrika parlamendirühm kohtub Keenia äridelegatsiooniga (ruum L240).

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni liikmed kohtuvad Brexiti kõneluste Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnieriga (ruum L251).

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab korvpalliturniiri Balti Assamblee karikale Pärnus.

Kell 17.40 – Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub USA Kongressi esindajatekoja vanemametnike delegatsiooniga (ruum L251).

Pühapäev, 4. juuni

Sündmused

Kell 7 – Riigilipu piduliku heiskamise tseremoonia Eesti lipu päeva puhul. Tseremoonial peavad kõne Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei, õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Osalevad Kaitseliidu, naiskodukaitse, noorkotkaste, kodutütarde, skautide, gaidide ja akadeemiliste organisatsioonide auvalve, samuti seltside, ühingute ja koolide liputoimkonnad. Mängib Kaitseväe orkester ja laulavad Eesti Naislaulu Seltsi koorid. Lipupäevaga tähistatakse 133. aasta möödumist sinimustvalge lipu pühitsemisest Otepääl (Toompea, Kuberneri aed).

Kell 11 – 15 huvilistel võimalus külastada Pika Hermanni torni.

Välislähetused

25. – 30. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (26. – 30.05) ning riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja komisjoni liikmed Ants Laaneots ja Oudekki Loone osalevad NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistungil Tbilisis, Gruusias.

27. mai – 4. juuni
Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra osaleb õppereisil Filipiinidel, mille raames tutvutakse arengukoostööprojektidega ning kohtutakse kohalike ja rahvusvaheliste ekspertide ja ametnikega.

28. – 30. mai
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut (27. – 30.05), aseesimees Jaak Madison ning komisjoni liikmed Kalle Palling, Marianne Mikko, Monika Haukanõmm ja Tiina Kangro osalevad rahvusparlamentide EL-i asjade komisjonide konverentsil (COSAC) Maltal.

28. – 31. mai
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Future of Freedom foorumil Harkivis, Ukrainas, kus arutatakse Ida-Euroopa kaitsepoliitika üle.

28. mai – 3. juuni
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas osaleb ettekandega Future of Freedom konverentsil Harkivis, Ukrainas; osaleb Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni (ALDE) kongressil ja büroo koosolekul Ljubljanas, Sloveenias; kohtub sõjaväelastega Slovianskis, Ukrainas; kohtub saatkonna ja parlamendiliikmetega Londonis, Suurbritannias.

29. – 30. mai
Riigikogu liige Heljo Pikhof osaleb rahvusvahelisel konverentsil “Single accreditation of joint programmes” Vilniuses, Leedus.

30. – 31. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso on töövisiidil Jerevanis, Armeenias.

31. mai – 3. juuni
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) liige Eerik-Niiles Kross osaleb Albaania parlamendivalimiste ENPA eelvaatlusmissioonil Tiranas.

1. – 3 juuni
Riigikogu liige Olga Ivanova osaleb rahvusvahelisel majandusfoorumil Peterburis, Venemaal.

2. – 3. juuni
Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa on ALDE fraktsiooni volikogu kohtumisel Ljubljanas, Sloveenias.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside