Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäev, 29. august

Kell 13 – Riigikogu erakorraline istungjärk

Riigikogu liikme Peep Aru ametivanne

Vabariigi Presidendi valimine

President valitakse salajasel hääletusel, kus igal Riigikogu liikmel on üks hääl. Valituks tunnistatakse kandidaat, kelle poolt hääletab Riigikogu koosseisu kahekolmandikuline enamus ehk vähemalt 68 Riigikogu liiget.

Istungit saab jälgida Riigikogu veebilehel.

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni, majanduskomisjoni ja kultuurikomisjoni ühisistung – kell 11.30 – 12: Eesti seisukoha andmine audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi muudatuste kohta, kutsutud kultuuriministeeriumi ja Tehnilise Järelevalve Ameti esindajad; muud küsimused (konverentsisaal);

majanduskomisjonis – kell 10: Eesti seisukohad ELi määruse eelnõu kohta, mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; Eesti seisukohad Euroopa Liidu tarbijakaitsealase koostöö määruse eelnõu kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; Arenguseire nõukoja liikme nimetamine; Eesti ELi eesistumisteemade arutelu seoses eesistumise aja muutumisega, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11: Riigikohtule arvamuse andmine Kõpu vallavolikogu taotluse kohta tunnistada haldusreformi seaduse § 9 lõige 2 ja § 24 põhiseaduse vastaseks;

riigikaitsekomisjonis – kell 10: Eestis edaspidi alaliselt paiknema hakkavatest NATO liikmesriikide lahingüksustest, kutsutud Peastaabi ülema asetäitja kolonel Aivar Kokka; Kaitseväe üksuse osalemine rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve; informatsioon julgeolekuolukorra arengutest.

Teisipäev, 30. august

Kell 12 – Riigikogu erakorraline istungjärk jätkub*

*Vabariigi Presidendi valimise II hääletusvoor toimub juhul, kui presidenti esimeses hääletusvoorus ei valitud, st ükski kandidaat ei saanud nõutavat Riigikogu koosseisu 2/3 häälteenamust.

Kell 16 – Riigikogu erakorraline istungjärk jätkub*

*Vabariigi Presidendi valimise III hääletusvoor toimub juhul, kui presidenti esimeses ja teises hääletusvoorus ei valitud, st ükski kandidaat ei saanud nõutavat Riigikogu koosseisu 2/3 häälteenamust.

Komisjonide istungid

väliskomisjonis – kell 9.30: Eesti seisukohad 2.-3. septembril toimuval ELi välisministrite mitteametlikul kohtumisel (Gymnich), kutsutud välisministeeriumi esindaja; muud küsimused.

Kolmapäev, 31. august

Kell 15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja komisjoni liikmed Ain Lutsepp, Marianne Mikko ning Madis Milling osalevad NATO õhuoperatsiooni üksuste vahetuse tseremoonial Ämari lennubaasis.

Reede, 2. september

Euroopa Liidu asjade komisjoni avalik istung – kell 9 – 13.30: parlamentaarne kuulamine ELi tulevikust Ühendkuningriigi ELi referendumi valguses, kutsutud Eesti Panga president Ardo Hansson, rahandusministeeriumi finantspoliitika- ja välissuhete asekantsler Märten Ross, välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Kyllike Sillaste-Elling, siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika asekantsleri Erkki Koort, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler Keit Kasemets, sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Egle Käärats, haridus- ning teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan Raul Eamets. Istung on avalik ja seda on võimalik jälgida veebiülekandes (Riigikogu konverentsisaal).

Välislähetused

31. august – 8. september
Kultuurikomisjoni aseesimees Aadu Must on töövisiidil Peterburis, kus ta kohtub Peterburi arhiivikomitee, Venemaa Riikliku Ajaloo Keskarhiivi, Peterburi Riikliku Ajaloo Keskarhiivi, Venemaa Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi ning Pihkva linna esindajatega.Kultuurikomisjoni liige Aadu Must on kohtumistel Venemaa Riiklikus Ajaloo Keskarhiivis Peterburis.

2. 4. september
Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja väliskomisjoni esimees Sven Mikser osalevad Euroopa Liidu parlamentidevahelisel ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (CFSP/CSDP) konverentsil Bratislavas, Slovakkias.

4. – 6. september
Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Prantsusmaa parlamendi kaitsekomisjonide korraldataval kaitsekonverentsil Summer Defence Conference Pariisis.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside