Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 13. töönädal 29. aprillist 2. maini

Esmaspäev, 29. aprill

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu ees annab ametivande regionaalminister Piret Hartman.

Riigikogu liikmete arupärimisele Euroopa Keskpanga poolse surve kohta Baseli komiteele (nr 628) vastab Eesti Panga president Madis Müller.

Arupärimisele Kaitseressursside Ameti kavandatava nimemuutmise (nr 576), valikabortide riikliku rahastamise (nr 606), mootorsõidukimaksu vastuolu kohta Euroopa Liidu õigusega (nr 622) ning mootorsõidukimaksu vastuolu kohta põhiseaduse ja Euroopa Liidu õigusega (nr 623) vastab peaminister Kaja Kallas.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Komisjonide istungid

Kultuurikomisjonis – kell 11.10: kultuuriministri ettepanek Eesti Rahvusringhäälingu uue telemaja ehituse rahastamise kohta riiklikult tähtsa kultuuriehitisena, kutsutud kultuuriminister Heidy Purga ja Eesti Kultuurkapitali juht Margus Allikmaa; keeleseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (397 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keeleameti esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (378 SE), kutsutud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu avalduse „Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks“ eelnõu (420 AE);

rahanduskomisjonis – kell 11.15: rahandusministri ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev; platvormide kaudu teenitud tulu maksustamine, kutsutud Maksu- ja Tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi; ülevaade rahanduskomisjoni kohtumisest Soome parlamendi rahanduskomisjoniga;

riigikaitsekomisjonis – kell 11: kaitseministri ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest ning riigikaitse ja julgeoleku päevakajalised teemad, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: kohtumine Eesti Primaarse Immuunpuudulikkusega Patsientide Ühingu ja Eesti Tsüstilise Fibroosi Ühingu esindajatega, kutsutud ka Sotsiaalministeeriumi ja Tervisekassa esindajad; Eesti 2023. aasta töökeskkonna ülevaade, kutsutud Tööinspektsiooni ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad (ruum L333);

väliskomisjonis – kell 11.15: Rootsi julgeolekupoliitika arengud, kutsutud Eesti suursaadik Rootsis Toomas Lukk; arengud Iraanis ja Iisraelis, kutsutud Eesti suursaadik Iisraelis Veikko Kala ning Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ja Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: krediidiinkassode ja -ostjate seaduse eelnõu (376 SE), kutsutud huvigruppide esindajad; tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu (257 SE); turvategevuse seaduse eelnõu (413 SE);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Välisluureameti peadirektori Kaupo Rosinaga;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: spordimanipulatsioonide käsitlemine Eesti õigusruumis, kutsutud Justiitsministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Riigiprokuratuuri ja Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA esindajad (ruum L332).

Sündmus

Kell 15.30 – Riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi ja sotsiaalkomisjoni esimees Õnne Pillak võtavad laste õigusi ja heaolu väärustavate organisatsioonide esindajatelt vastu ettepaneku muuta 1. juuni lastepäevaks ja riiklikuks pühaks.

Teisipäev, 30. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – neli eelnõu: karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (trahviühiku suurendamine) eelnõu (415 SE), riigilõivuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (417 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (416 SE) ja magusa joogi maksu seaduse eelnõu (418 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjonis – kollektiivne pöördumine „Jah Saesaare paisjärve säilimisele Taevaskojas“, kutsutud huvigruppide esindajad (ruum L333);

kultuurikomisjonis – e-riigieksamite korraldus, kutsutud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning Haridus- ja Noorteameti, Eesti Õpetajate Liidu, Eesti Lastevanemate Liidu ja Eesti Õpilasesinduste Liidu esindajad; alusharidusseaduse eelnõu (419 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister;

maaelukomisjonis – põllumajanduse, toidutootmise ja metsanduse konkurentsivõime ning hinnad, kutsutud Eesti Panga esindaja;

majanduskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad nõukogu otsuse kohta, mis käsitleb läbirääkimisi intellektuaalomandit, geneetilisi ressursse ja geneetiliste ressurssidega seotud traditsioonilisi teadmisi käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe üle, kutsutud Justiitsministeeriumi ja Patendiameti esindajad;

põhiseaduskomisjonis – õiguskantsleri ettepanek viia rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, krediidiasutuste seadus, võlaõigusseadus ja riigilõivuseadus põhiseadusega kooskõlla, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise; rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (332 SE), kutsutud Välisministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis euro kasutusele võtmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (399 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE); õiguskantsleri ettepanek viia rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, krediidiasutuste seadus, võlaõigusseadus ja riigilõivuseadus põhiseadusega kooskõlla, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

riigikaitsekomisjonis – muutused kriisidega seotud õigusruumis, kutsutud riigisekretär Taimar Peterkop;

sotsiaalkomisjonis – õiguskantsleri kiri „Toimetulekutoetuse maksmise tingimused“, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – sanktsioonipoliitika ülevaade, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele mitte tunnustada Vene Föderatsiooni presidendivalimiste tulemusi“ eelnõu (395 OE).

Sündmused

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Põhja-Korea inimõiguslastega.

Kell 12 Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi Eesti delegatsioon kohtub Voyager Space kosmosejaamade direktori Jeffrey Manberiga (A. Rei nõupidamisruum).

Kell 15 – Riigikogu liikmed Kadri Tali ja Tanel Tein osalevad Arenguseire Keskuse veebiseminaril „Annetuskultuuri tulevik Eestis: kas annetustega annab täita riigieelarve auke?“, info ja registreerimine keskuse veebilehel.

Kolmapäev, 1. mai

Kevadpühal infotundi ega täiskogu istungit ei toimu.

Neljapäev, 2. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – kaks eelnõu: 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (389 SE) ja tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu (257 SE).

Esimene lugemine – kuus eelnõu: Riigikogu avalduse „Moskva patriarhaadi kuulutamisest Venemaa Föderatsiooni sõjalist agressiooni toetavaks institutsiooniks“ eelnõu (420 AE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele pangandussektori ajutise solidaarsusmaksu kehtestamise kohta“ eelnõu (367 OE), turvategevuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (413 SE), kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (387 SE), julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE) ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (370 SE).

Sündmused

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Eesti Diplomaatide Kooli tudengitega.

Kell 14 – väliskomisjon kohtub president Alar Karisega (Vabariigi Presidendi Kantselei).

Reede, 3. mai

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 9: Eesti seisukohad 7. mail toimuval ELi tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; seisukoha andmine: nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi intellektuaalomandit, geneetilisi ressursse ja geneetiliste ressurssidega seotud põlisteadmisi käsitleva rahvusvahelise õigusakti üle, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmused

Riigikogu esimees Lauri Hussar on visiidil Tartus.

Kell 14 – Riigikogu liikmed Maris Lauri, Mart Maastik ja Valdo Randpere kohtuvad Tai senati riigiasjade haldamise alalise komisjoni esindajatega.

Välislähetus

27.–30. aprill
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Enn Eesmaa osaleb Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee visiidil Soome.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside