Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 3. töönädal 28. septembrist 1. oktoobrini.

Esmaspäev, 28. september

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohtadest 30. septembrist 1. oktoobrini toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu keskkonnanõukogu kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Rene Kokk; Eesti seisukohtadest 29. septembril toimuval mitteametlikul Euroopa Liiduvälisasjade nõukogu arenguministrite kohtumisel, kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; kell 14 – ühine videoistung rahanduskomisjoniga: Eesti seisukohtadest Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) alusmääruse (883/2013) muutmise kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning huvigruppide esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Kultuuriministeeriumi plaanidest, kutsutud kultuuriminister Tõnis Lukas;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE), kutsutud Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross ja Rahandusministeeriumi esindaja; söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (225 SE); loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõu (226 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (227 SE); toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: Nordicast, kutsutud Nordic Aviation Group ASi juhatuse esimees Erki Urva ja nõukogu esimees Toomas Tiivel;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Rahandusministeeriumis ettevalmistatavatest eelnõudest; kohtumine ASi SmartCap esindajatega; kell 14 – ühine videoistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga: Eesti seisukohtadest Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) alusmääruse (883/2013) muutmise kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

riigikaitsekomisjonis – kell 11.15: rannakaitse ja õhutõrje võimete arendamisest, kutsutud mereväe ülem Jüri Saska ja õhuväe ülem Rauno Sirk;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: õiguskantsleri märgukirjast „Ettevõtluskonto kasutaja õigus saada põhitöö kaotamisel töötuskindlustushüvitist“, kutsutud õiguskantsleri ja  Sotsiaalministeeriumi esindajad; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad nõukogu soovituse, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel, eelnõu kohta, kutsutud Välisministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Seadustame Eestis eutanaasia“, kutsutud algataja esindajad ja Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – arengutest Euroopa Liidu energia- ja kliimapoliitikas, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Aasia strateegiast; Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vaheliste tuleviku suhete läbirääkimiste seisust, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis kell 11.15: Riigikogu otsuse „„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (53 OE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „„Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine“ eelnõu (52 OE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Advokatuuri esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli audititest, kutsutud Riigikontrolli esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: GRECO V hindamisvooru soovituste rakendamisest ja korruptsioonivastase tegevuskava väljatöötamisest, kutsutud Justiitsministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: riigi rahalistest vahenditest ning COVID-19 kriisimeetmete alusel kasutatud vahenditest, kutsutud rahandusminister Martin Helme, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem ning Maaeluministeeriumi esindaja; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: kohtumine Eesti Keele Kui Teise Keele Õpetajate Liidu juhatuse liikmetega;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: rahvastikuministri töökavast ja eesmärkidest, kutsutud rahvastikuminister Riina Solman; rahvatervise arengukavast aastateks 2020–2030.

Teisipäev, 29. september

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni avalikul istungil – kell 11 või 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: kollektiivsest pöördumisest “Maapõueseaduse muutmiseks, et hoida karjäärid eluhoonetest eemal”, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Linnade ja Valdade Liidu ning pöördumise algataja esindajad;

kultuurikomisjonis – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: komisjoni tööst;

maaelukomisjonis – võõrtööjõust, kutsutud Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning Terviseameti esindajad; Maaelu Edendamise Sihtasutuse COVID-19 ja põllumaa kapitalirendi meetmete rakendamisest, kutsutud Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindajad;

majanduskomisjonis – raudteeseaduse eelnõu (201 SE);

põhiseaduskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad nõukogu soovituse, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel, eelnõu kohta, kutsutud Välisministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (208 SE);

rahanduskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad kapitaliturgude taastepaketi kohta;

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusesse;

sotsiaalkomisjon videoistungil – rahvastiku tervise arengukavast aastateks 2020-2030, kutsutud huvigruppide ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – Eesti seisukohtadest 29. septembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite mitteametlikul videokohtumisel, Euroopa Liidu liikmesriikide vaheliste kahepoolsete investeerimislepingute lõpetamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (218 SE) ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Rootsi Kuningriigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (240 SE), kutsutud välisminister Urmas Reinsalu; Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, suursaadik Sven Jürgenson (videosild).

Sündmus

Kell 16 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone osaleb assamblee alalise komitee videokohtumisel.

Kolmapäev, 30. september

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE).

Esimene lugemine – kaheksa eelnõu: töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE); kodakondsuse seaduse § 28 täiendamise seaduse eelnõu (217 SE); turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE); kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (235 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu (236 SE); käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (239 SE), Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Finantskorporatsioonis“ eelnõu (237 OE); maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE).

Komisjoni istung

rahanduskomisjoni erakorralisel istungil – 15 minuti pärast täiskogu istungi lõppu: riigieelarvestrateegiast aastateks 2021–2024 ja 2021. aasta eelarve eelnõust.

Sündmused

Kell 9.30 – riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Prantsusmaa Kaitseministeeriumi rahvusvaheliste suhete ja strateegia direktoraadi ning regionaalsuhete juhi Philippe Boutinaud´ga

Kell 10 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa avab Arenguseire Keskuse aastakonverentsi „Teistmoodi tulevik“ (Riigikogu konverentsisaal, videokonverents).

Neljapäev, 1. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (208 SE).

Komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooniga ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (229 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri esindajad;

väliskomisjoni erakorralisel videoistungil – kell 11.30: Armeenia ja Aserbaidžaani vahel puhkenud relvakonfliktist, kutsutud Eesti Ankara suursaatkonna asejuht, resideerumisega Bakuus Andrei Valentinov, Eesti Thbilisi suursaatkonna lauaülem Margus Gering ning Välisministeeriumi esindaja.

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Riigikontrolli ülevaatest, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad Eesti Reservohvitseride Kogu ja NATO reservjuhtide konföderatsiooni CIOR korraldataval seminaril (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 13 – väliskomisjoni ja Riigikogus moodustatud delegatsioonide liikmed osalevad Välisministeeriumi ning Eesti Valgevene saatkonna briifingul;

Kell 14.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott osaleb COSAC esimeeste videokohtumisel Euroopa Komisjoni asepresidendi Margrethe Vestageriga.

Reede, 2. oktoober

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohtadest 5.–6. oktoobril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu energeetikaministrite kohtumisel, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti seisukohtadest 5. oktoobril toimuval eurorühma kohtumisel ja 6. oktoobril toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil (ECOFIN), kutsutud rahandusminister Martin Helme; seisukoha andmine nõukogu soovitusele, mis käsitleb koordineeritud lähenemisviisi vaba liikumise piiramisele COVID-19 pandeemiale reageerimisel, kutsutud Välisministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja ja komisjoni liige Madis Milling osalevad Harju Omavalitsuste Liidu laskevõistlusel (Männiku lasketiir).

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside