Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 3. töönädal 28. septembrist – 1. oktoobrini

Esmaspäev, 28. september

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud üheksale arupärimistele vastavad riigikontrolör Alar Karis kaitseministeeriumi riigihangete eesmärkide ja järelevalve kohta; haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi õpetaja ametijärkude taastamise, täiskasvanute koolitajate kvalifikatsiooni ja haridusvaldkonna investeeringute kohta; siseminister Hanno Pevkur narkosurmade arvu ning politsei- ja piirivalveameti rahastamise kohta; sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna vanaduspensioni ja telesaate “Puutepunkt” kohta; tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski haigushüvitise maksmise süsteemi kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 1.-2. oktoobril toimuval ELi konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine konsultatsioonile seoses audiovisuaalmeedia teenuseid käsitleva direktiiviga 21. sajandi meediaraamistik, kutsutud kultuuriministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE), kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants ja maaeluministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad ELi otsuste kohta, mis käsitlevad ohtlike ja kahjulike ainete mereveol vastutust ja kahju hüvitamist käsitleva rahvusvahelise konventsiooni 2010. aasta protokolli ratifitseerimist liikmesriikide poolt ja nende sellega ühinemist ELi nimel, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; õiguskantsleri 11.06.2015 märgukiri, kutsutud keskkonnaministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: avalik konsultatsioon seoses audiovisuaalmeedia teenuseid käsitleva direktiiviga 21. sajandi meediaraamistik, kutsutud kultuuriministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – ülevaade Leader meetme rakendamisest, kutsutud maaeluministeeriumi Eesti Leader Liidu esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Riigikontrolli ülevaade riigi rändepoliitika valikutest; lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE); tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (22 SE); bussifirmade pöördumise arutelu jätkamine; ettepanekud Riigikontrolli 2016.a. tööplaani;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (57 SE), kutsutud siseminister Hanno Pevkur; välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse “Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ muutmise“ eelnõu (91 OE), kutsutud eelnõu esitaja esindaja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist;

rahanduskomisjoni väljasõiduistung finantsinspektsiooni – kell 11.15: kohtumine finantsinspektsiooni esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – ülevaade kaitseressursside ameti tegevusest, kutsutud kaitseressursside ameti peadirektor Margus Pae;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: MMS-i nime all turustatava mürgise kloordioksiidi levitamise ja propageerimise ärahoidmisest, kutsutud sotsiaalministeeriumi, terviseameti, tarbijakaitseameti ja politseiameti esindajad; töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; erihoolekandesüsteemi parandamine Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendite abil (ruum L333);

väliskomisjonis – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Eesti Juristide Liidu pöördumine, kutsutud Eesti Juristide Liidu, justiitsministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Advokatuuri esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: informatsioon „Korruptsioonivastasest strateegiast aastateks 2013-2020“ ning selle rakendusplaanist aastateks 2015-2018, justiitsministeeriumi lobireeglite väljatöötamiskavatsus ning korruptsioonivastase seaduse kavandatavad muudatused, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu (ruum L246);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli ülevaade „Ülevaade riigi rändepoliitika valikutest,“ kutsutud siseminister Hanno Pevkur, ettevõtlusminister Liisa Oviir, haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi, haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, kultuuriminister Indrek Saar, riigikontrolör Alar Karis ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/infoallikad/multimeedia/otseulekanded/#/video=2 (konverentsisaal).

Teisipäev, 29. september

Kell 10 – täiskogu istung

Peaminister Taavi Rõivase poliitiline avaldus
Ettekandja peaminister Taavi Rõivas

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine” eelnõu (95 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse ˮPõhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine” eelnõu (94 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine AS Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud korruptsiooni ja sellelaadsete juhtumite tulevikus vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks” eelnõu (88 OE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (42 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung – loomade ja lindude tekitatud kahjude hüvitamine (Eesti Põllumeeste Keskliidu kiri 30.07.2015), kutsutud keskkonnaministeeriumi, maaeluministeeriumi ja Eesti Põllumeeste Keskliidu esindajad; sigade Aafrika katkuga seotud probleemide arutelu, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants, maaeluministeeriumi, keskkonnaameti, veterinaar- ja toiduameti ning Torma vallavalitsuse esindajad; järgneb maaelukomisjoni istung: kavandatavad muudatused loomakaitset puudutavates õigusaktides, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad (ruum L241);

kultuurikomisjonis – arvamuse andmine Teadus- ja Arendusnõukogu raporti kohta, kokkuvõte aruteludest rektorite, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolidega;

majanduskomisjoni väljasõiduistung Arengufondi – kell 14.30: Arengufondi investeerimistegevus, Startup Estonia programm, ülevaade Arengufondi seiretegevustest, Biometaani raporti tutvustus, GEM ettevõtlikkuse uuringu tutvustus (Rotermanni 8);

põhiseaduskomisjonis – kell 13: erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (32 SE), kutsutud algataja esindaja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist; erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 SE), kutsutud algataja esindaja Eesti Vabaerakonna fraktsioonist; kell 14.30 väljasõiduistung kaitsepolitseiametisse: julgeolekuolukorrast riigis seoses rändekriisiga, kutsutud kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu ja teabeameti peadirektor Rainer Saks (Toompuiestee 3);

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” (85 OE), kutsutud rahandusministeeriumi ja riigikontrolli esindajad; Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (47 OE); informatsioon kollektiivsest pöördumisest “Kütuseaktsiisi tõstmata jätmiseks” (ruum L241);

riigikaitsekomisjonis – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: arvamuse andmine õiguskantslerile eluasemekulude kohta toimetulekutoetuse arvestamisel; töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis kell 13.15: Eesti ELi poliitika 2015-2019 raamdokument, kutsutud välisministeeriumi esindajad; ülevaade väljaõppealasest toetusest Ukrainale, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso;

õiguskomisjonis – kell 13: arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 3-4-1-28-15 täitemenetluse seadustiku § 179 põhiseaduspärasuse kohta.

Sündmused

Kell 10 – õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof peab avakõne MTÜ Oma Pere, Briti saatkonna ja õiguskomisjoni seminaril „Lapsendamine on lapse parimates huvides,“ toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/infoallikad/multimeedia/otseulekanded/#/video=2 (konverentsisaal).

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab ajaloopäeva- ja konverentsi „Vaali Vabariik 110 – Eesti omariikluse mõtte eellugu“ (Koigi ja Koeru vallas).

Kolmapäev, 30. september

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 14 eelnõu: lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE); meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (64 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (73 SE); nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (74 SE); välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (70 SE); perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE); osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (68 SE); väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (67 SE); Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (66 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE); jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (77 SE); “Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vahelise lepingu, milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil“ ratifitseerimise seaduse eelnõu (60 SE); jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (75 SE).

Sündmused

Kell 9.15 – majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi peab avakõne majanduskomisjoni ja Euroopa Turba ja Kasvualuste Liidu (EPAGMA) koostöökonverentsil omamaiste energiaallikate määravast osakaalust Eesti ja teiste Euroopa riikide jaoks, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/infoallikad/multimeedia/otseulekanded/#/video=2 (konverentsisaal).

Neljapäev, 1. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: korteriühistu vaidluste lahendamise seaduse eelnõu (54 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

rahanduskomisjonis – ülevaade 2016. aasta riigieelarve eelnõust, kutsutud rahandusminister Sven Sester.

sotsiaalkomisjonis – kell 13: Eesti Keskerakonna kollektiivne pöördumine „1000 eurot alampalgaks“; Eesti Bioeetika Nõukogu liikme määramine; Eesti seisukohad ELi sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist käsitleva avaliku konsultatsioonidokumendi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab muusikapäeva raames Riigikogus esinevat Eesti riiklikku sümfooniaorkestrit (Valge saal).

Välislähetused

26. september – 18. oktoober
Riigikogu liige Martin Repinski osaleb Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi rahvusvahelises programmis „Euroopa noorte võimestamine ettevõtlikkuse ja uuenduslikkuse kaudu“ Ameerika Ühendriikides.

27. september – 1. oktoober
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liikmed Marianne Mikko, Jaak Madison, Eerik-Niiles Kross ja Andres Herkel (28.09-1.10) osalevad ENPA täiskogu sügisistungil Strasbourgis, Prantsusmaal.

28. – 30. september
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Barentsi Parlamentaarsel konverentsil Helsingis.

28. september – 1. oktoober
Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Ken-Marti Vaher osaleb kõneisikuna Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riikide kõrgetasemelise konverentsi paneelis uimasti poliitika mõjust tervisele ja ohutusele „Parallel technical consultation: Impact of Drug Policies on Public Health and Public Safety“ Tbilisis, Georgias.

1. -2. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Läti parlamendi ELi asjade komisjoni esimehega ning osaleb koolitusel “Board Member Education Program 2015” Riias.

1. – 5. oktoober
Riigikogu liikmed Jaanus Marrandi ja Mati Raidma osalevad Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee missioonil Kirgiisi Vabariigi parlamendi valimistel Biškekis, Kõrgõzstanis.

1. – 6. oktoober
Riigikogu liige Andres Herkel osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee vaatlejana Kirgiisi Vabariigi parlamendi valimistel Kõrgõzstanis.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside