Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 16. töönädal 28. maist – 3. juunini

Esmaspäev, 28. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse Euroopa Tööjõuamet (COM(2018) 131), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; ülevaade uuendatud „Konkurentsivõime kava „Eesti 2020““ ja selle tegevuskava aastateks 2018 – 2020 ning Stabiilsusprogramm 2018, kutsutud Riigikantselei ja Rahandusministeeriumi esindaja; Euroopa Poolaasta: riigipõhised soovitused, kutsutud Euroopa Komisjoni esinduse Eestis ja Riigikantselei esindaja;

keskkonnakomisjonis kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seadus (623 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad püsivate orgaaniliste saasteainete määruse uuesti sõnastamise kohta COM(2018) 144, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; Sindi linna kodanike 15.05.2018 pöördumine seoses Sindi paisjärve likvideerimisega; kollektiivse pöördumise „Aita lõpetada seaduslikud veelindude tapatalgud“ vastuskiri;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: teaduse korraldamisest ja rahastamisest, kutsutud Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, Eesti Teadusmarsi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis kell 11.10: ühistranspordi kulude hüvitamisest;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE); elektrituruseaduse ja energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE); erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (614 SE); autoveoseaduse muutmise seaduse eelnõu (621 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta, kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe; isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: perioodi 2014 ‒ 2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (ühtse rakendusteenuse loomine) (628 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE); ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad viivislaenude vähendamise eelnõude kohta; Riigikogu otsuse „Hasartmängumaksu Nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu algatamine; riigireformi arengusuundade väljatöötamise probleemkomisjoni kirja Riigikogu ja saadikute rolli suurendamisest arutelu kokkuvõte;

riigikaitsekomisjonis julgeolekuolukorra arengutest;

riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni ühisistung – kell 12: kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE); relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE) (Riigikogu konverentsisaal);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE); töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE);

väliskomisjonis tutvumine suursaadikukandidaatidega, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadikukandidaadid;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (625 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt; riigikaitsekomisjonile arvamuse andmine: relvaseaduse muudatused, kutsutud Siseministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

õiguskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung kell 12.15: kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE) raames piirvanuste kaotamisest kaitseväeteenistuses, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Õiguskantsleri teostatavast  järelevalvest jälitus- ja julgeolekuasutuste üle, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: sisekontrollisüsteemi kujundamise juhendamise ja korruptsiooni ennetamise tegevused kohalikes omavalitsustes, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: tulevikukomisjoni moodustamisest; pensionimuudatuste eelnõust, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: fraktsioonide tagasisidest Riigikogu otsuse „Riigireformi põhialused 2030“ eelnõu kavandile; 5. juunil toimuvast olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelust;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Eesti riigi kriitiliste andmekogude turvalisuse ja säilitamise tagamine“ arutelu, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, riigikontrolör Janar Holm ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse, Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse, Keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskuse, Kaitseministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad (ruum L333).

Sündmused

Kell 14 – sotsiaalkomisjon kohtub Leedu parlamendi delegatsiooniga.

Kell 18 –  Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb Aserbaidžaani Demokraatliku Vabariigi 100. juubeliaasta tähistamisel (Hilton Park).

Teisipäev, 29. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (591 SE).

Teine lugemine – 2 eelnõu: Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (400 SE); isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (616 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: president Kersti Kaljulaidi esitatud Riigikogu otsuse „Mart Laari Eesti Panga Nõukogu esimehe ametisse nimetamine“ eelnõu (620 OE); õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu (609 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis kohalike omavalitsuste tegevus kultuuri-, spordi- ja noorsootöö korraldamisel, kutsutud Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse esindajad (ruum L332);

majanduskomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung – maakondliku ühistranspordi olukorrast ning valmisolekust rakendada majandus- ja taristuministri piletihinna määrust, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Maanteeameti, ühistranspordikeskuste, Autoettevõtete Liidu, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja Raplamaa Omavalitsuste Liidu esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

põhiseaduskomisjonis – välismaalaste seaduse muutmise seaduse (sisserände regulatsiooni muutmine) eelnõu (617 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt ja Eesti Tööandjate Keskliidu esindaja; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (610 SE), kutsutud algataja esindaja; Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (599 SE);

rahanduskomisjonis – hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (632 SE); ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad Euroopa pandikirjade turu arendamise eelnõude kohta; ELAKile arvamuse andmine: Eesti seisukohad kapitaliturgude liidu paketi algatuste, sealhulgas Euroopa ühisrahastamise eelnõude ning finantstehnoloogia ja jätkusuutliku majanduskasvu rahastamise tegevuskavade kohta;

riigikaitsekomisjonis – relvaseaduse, strateegilise kauba seaduse, lõhkematerjaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (615 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi, Eesti Kaitsetööstuse Liidu ja teiste huvigruppide esindajad; kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (607 SE);

sotsiaalkomisjonis – ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE), kutsutud huvigrupid ja Sotsiaalministeeriumi esindaja; riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (613 SE), kutsutud huvigrupid ja Sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L333);

väliskomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad (ruum R121); Eesti seisukohad inimõiguste poliitikas ÜROs, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; arengutest Ameerika Ühendriikide Iraani tuumaleppest väljumise järel, kutsutud Välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 13.30: arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis reguleerib õigust, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes, eelnõu kohta COM(2018) 96, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (väärteokaristuste reform, ELi õigusest tulenevad rahatrahvid) (586 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, MTÜ Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituudi ning Linnade Liidu esindajad ning rahvatervise ekspert uimastite valdkonnas Ave Talu.

Sündmus

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Kalle Laanet kohtub kirjanik Enn Nõuga.

Kolmapäev, 30. mai

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (581 SE).

Teine lugemine – 5 eelnõu: „Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut“ ratifitseerimise seaduse eelnõu (606 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (595 SE); töölepingu seaduse ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (596 SE); elektrituruseaduse, energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE); kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse eelnõu (598 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (635 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: EUROSAI (Euroopa Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon) koostööauditi tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 9.30 –  majanduskomisjoni liige Erki Savisaar kohtub Saksamaa Saksi-Anhalti liidumaa parlamendi transpordi- ja liidumaa arengu komisjoni delegatsiooniga (ruum L241).

Kell 10.10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Eesti Noorteühenduste Liidu korraldatava rahvusvahelise Vote@16 seminari (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11.45 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub St. Lucia peaministri Allen Chastanet’ga.

Kell 15.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub saabuva Euroopa Liidu Salvadori suursaadiku Anita Cristina Escher Echeverriaga.

Neljapäev, 31. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Esimese lapse sünd on ohus?“ arutelu. Ettekande teevad rahvastikukriisi lahendamiseks moodustatud Riigikogu probleemkomisjoni esimees Siret Kotka-Repinski, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika vanemteadur Mare Ainsaar, sama instituudi sotsiaalpoliitika dotsent Dagmar Kutsar ja isade foorumi eestvedaja, lapsehoolduspuhkusel viibiv isa Taavi Tamkivi.

Kell 14 – komisjonide istungid

sotsiaalkomisjonis – Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (602 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei ja hoolekandeasutuste esindajad; õiguskantsleri kiri matusetoetuse regulatsiooni muutmise kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Õiguskantsleri Kantselei esindaja;

riigikaitsekomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisistung – kell 13.05: Riigikontrolli kontrolliaruande Kaitseliidu valmisolek täita riigikaitse arengukavas ettenähtud ülesandeid esitamine (2-7/18-78), kutsutud Riigikontrolli, Kaitseministeeriumi ja Kaitseliidu esindajad.

Sündmused

Kell 12.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Austria presidendi Alexander Van der Belleniga. Kohtumisel osalevad veel majanduskomisjoni esimees Sven Sester ja Eesti-Austria parlamendirühma esimees Laine Randjärv.

Kell 14 majanduskomisjoni esimees Sven Sester kohtub Saksamaa Tüüringi liidumaa parlamendi delegatsiooniga (ruum L241).

Reede, 1. juuni

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 4. – 5. juunil toimuval ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Andres Anvelt; Eesti seisukohad 4. – 5. juunil toimuval mitteametlikul ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, mis reguleerib õigust, mida kohaldatakse nõuete loovutamise kehtivusele kolmandate isikute suhtes (COM(2018) 96), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 7 – õiguskomisjon ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon külastavad idapiiri.

Kell 9 – põhiseaduskomisjon tutvub väikesaarte tegevusega (Kesselaid).

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso esineb ettekandega Eesti Reservohvitseride Kogu IX konverentsil „Riigikaitseõigus ja rahvusvaheline sõjaõigus“ (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb Narva 1993. aasta referendumi ümarlaual (Rootsi suursaatkond).

1. – 3. juuni – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso osalevad Lennart Meri konverentsil (Radisson Blu Sky).

Laupäev, 2. juuni

Sündmus

Kell 13.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ameerika Ühendriikide Kongressi ametnike delegatsiooniga.

Välislähetused

25. – 28. mai
NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Marko Mihkelson (25. – 27. mai) ning liikmed Hannes Hanso, Ants Laaneots ja Oudekki Loone osalevad NATO PA kevadistungil Varssavis Poolas.

27. – 31. mai
Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus osaleb Mashavi 30. rahvusvahelisel kestliku arengu konverentsil Tel Avivis Iisraelis.

27. – 28. mai
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee esimees Mart Nutt ning liige Külliki Kübarsepp osalevad OSCE PA Põhja- ja Baltimaade delegatsioonide kohtumisel Rootsis.

28. mai
Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) esimees Toomas Vitsut osaleb Euroopa Komisjoni subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse rakkerühma viiendal kohtumisel Brüsselis Belgias.

29. – 31. mai
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko osaleb ENPA Türgi raportöörina Türgi valimiste eelvaatlusmissioonil Ankaras.

31. mai – 1. juuni
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumisel Riias Lätis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside