Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 3. töönädal 27. – 30. septembrini

Head ajakirjanikud! Palume Toompea lossi tulles esitada COVID-tõend, selle puudumisel tuleb Riigikogus viibimise ajal kanda maski.

Esmaspäev, 27. september

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – kaks eelnõu: avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (409 SE); Riigikogu otsuse „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendamise põhimõtete heakskiitmine regionaalse ebavõrdsuse vähendamiseks“ eelnõu (390 OE).

Kultuuri arengukava 2021–2030. Ettekande teevad kultuuriminister Anneli Ott ja kultuurikomisjoni liige Heidy Purga.

Riigikogu liikmete arupärimisele taluarhitektuuri väärtustamise ja kaitse kohta (nr 82) vastab kultuuriminister Anneli Ott.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 28.–29. septembril toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil (siseturg ja tööstus, teadus), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ning haridus- ja teadusminister Liina Kersna; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek masinavaldkonna toodete kohta;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Kohustuslik pesitsusrahu looduskaitseseadusesse!“, kutsutud algatajate, Ornitoloogiaühingu, Erametsaliidu, Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Kaitseme koos Eesti merd! Keelustame STS-operatsioonid Eesti merel“, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni, väliskomisjoni ja õiguskomisjoni ühisel istungil – kell 11.10: Sidusa Eesti arengukavast 2030, kutsutud kultuuriminister Anneli Ott, siseminister Kristian Jaani ja välisminister Eva-Maria Liimets (Riigikogu konverentsisaal);

maaelukomisjonis – kell 11.10: maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (418 SE), kutsutud keskkonnaminister Tõnis Mölder ja Maa-ameti esindaja; Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Erametsakeskuse liitmise kavast, kutsutud keskkonnaminister Tõnis Mölder (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: sadamaseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (425 SE), elektrituruseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusloome plaanidest majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonnas, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: 2021. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE); Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu ( 422 SE); eelarvenõukogu arvamusest 2021. aasta suvise majandusprognoosi kohta;

riigikaitsekomisjonis – kaitsevalmiduse arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; riigikaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (417 SE), kutsutud kaitseminister Kalle Laanet;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitsepolitseiameti 2021. aasta eelarve täitmisest ning 2022. aasta eelarve vajadustest ja prioriteetidest, kutsutud siseminister Kristian Jaani ja Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: huvide deklaratsioonide esitajate ringist (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli ülevaatest „Omavalitsuse teenuste korraldus endistes keskustes ja nende lähiümbruses pärast haldusreformi“, kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu kokkuvõte.

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Hispaania suursaadiku Guillermo Corral van Dammega.

Kell 14 – Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma esimees Sven Sester kohtub Aserbaidžaani suursaadiku Anar Abel oglu Maharramoviga.

Teisipäev, 28. september

Kell 10 – täiskogu istung

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu teemal CO2 kvoodi hinnatõusu mõju riigieelarvele ja ühiskonnale. Ettekande teevad riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu, majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning OÜ Baltic Energy Partners juhatuse liige Marko Allikson.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – uuringust „Maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse sektori sidumisvõimekuse analüüs kuni aastani 2050“, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaagentuuri ja Eesti Maaülikooli esindajad;

kultuurikomisjoni, põhiseaduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisel istungil Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni elluviimisest ning heategevusest tugeva kodanikuühiskonna alustalana, kutsutud siseminister Kristian Jaani, SA Poliitikauuringute Keskuse „Praxis“ juhataja Urmo Kübar, ettevõtja Martin Villig ja Heateo Sihtasutuse juhatuse liige, tegevjuht Pirkko Valge; istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal ja videosild);

maaelukomisjonis veterinaarseaduse eelnõu (384 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusloome plaanidest ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonnas, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt;

põhiseaduskomisjonis – kell 16: kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse külastus;

väliskomisjonis – aktuaalsetest välispoliitilistest küsimustest, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets; arengutest Venemaal, kutsutud Eesti suursaadik Venemaal Margus Laidre (videosild);

õiguskomisjonis arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad tarbijakrediidi direktiivi muutmise algatuse kohta – COM(2021) 347, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 11 Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb Jüri Tamme ärasaatmisel Jaani kirikus.

Kell 11.45 Riigikogu esimees Jüri Ratas asetab Estonia katastroofi ohvrite mälestuseks Riigikogu nimel pärja Estonia mälestusmärgile.

Kolmapäev, 29. september

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (156 SE), e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE).

Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021–2035. Ettekande teevad majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning majanduskomisjoni esimees Kristen Michal.

Teine lugemine – üks eelnõu: toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE).

Esimene lugemine – seitse eelnõu: kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE), tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (412 SE), liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (414 SE), energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE), rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (386 SE), ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (395 SE), planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (378 SE).

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb XVII Rahvusvahelisel Merenduskonverentsil (Tallink SPA & Conference Hotel).

Kell 10 – Riigikogu vaimse tervise toetusrühma esimees Vilja Toomast avab ja juhatab vaimse tervise teemalist seminari „Covid-19 kriisi tulem – vaimne tervis vajab riiklikku tähelepanu“ (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 12 – Riigikogu esimees Jüri Ratas esineb videosilla vahendusel sõnavõtuga ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni veekonventsiooni tippkohtumisel paneelis „Transboundary water cooperation as a key for regional peace and stability“.

Kell 17 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Tšehhi suursaadiku vastuvõtul.

Neljapäev, 30. september

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Kuidas jõuda piirangutevaba Eestini?“ arutelu. Ettekande teevad tervise- ja tööminister Tanel Kiik, Põhja-Eesti regionaalhaigla ülemarst ja COVID-19 teadusnõukoja liige professor Peep Talving, Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professor ja COVID-19 teadusnõukoja juht Irja Lutsar ning Riigikogu liige Andrei Korobeinik.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – kell 14.10: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise vajadusest (distantsõpe ja eksamid), kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna; kõrghariduse tuleviku seiretöö lähteülesandest, kutsutud Arenguseire Keskuse esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

väliskomisjoni videoistungil – Riigikogu avaldus „Venemaa põlisrahvaste toetuseks“ (391 AE), kutsutud ÜRO põlisrahvaste püsifoorumi (UNPFII), Fenno-Ugria Asutuse, ingerisoomlaste ja Välisministeeriumi esindajad; 26. septembril toimunud Saksamaa parlamendivalimistest, kutsutud Eesti suursaadik Saksamaal Alar Streimann.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Lasnamäe Sotsiaalkeskuse seenioritega.

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Portugali suursaadiku Francisco de Assis Morais e Cunha Vaz Pattoga.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Haabersti Päevakeskuse seenioritega.

Kell 15 – Riigikogu liige Mart Võrklaev osaleb Arenguseire Keskuse veebiseminari arutelus „Kust tulevad omavalitsuste tulud tulevikus?“. Registreeruda saab siin.

Reede, 1. oktoober

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 4. oktoobril toimuval eurorühma kohtumisel ja 5. oktoobril toimuval Euroopa Liidu majandus- ja rahandusnõukogu istungil, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni tarbijakrediidi direktiivi muutmise eelnõu ettepanek, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 11 – Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise 30. ja Rae valla 155. aastapäevale pühendatud Harjumaa Omavalitsuspäeval (Rae vald, Kindluse Kool).

Välislähetused

22. – 27. september
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi delegatsiooni esimees Timo Suslov ning delegatsiooni liige Andrei Korobeinik osalevad Rahvusvahelise Astronautika Föderatsiooni parlamendiliikmete eriüritusel “Space Solutions for the Benefit of Civil Society” Dubais Araabia Ühendemiraatides.

27. – 30. september
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ENPA IV osaistungi töös Strasbourgis Prantsusmaal. Videosilla vahendusel osalevad osaistungil ka delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski, liige Urmas Reitelmann ning asendusliikmed Raivo Tamm ja Vilja Toomast.

1. – 2. oktoober
Riigikogu esimees Jüri Ratas, aseesimees Hanno Pevkur, Balti Assamblee Eesti delegatsiooni aseesimees Sven Sester, liige Kalvi Kõva ning Riigikogu liikmed Timo Suslov ja Indrek Saar osalevad Balti Assamblee korvpalliturniiril Kaunases Leedus.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside