Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu I istungjärgu 7. töönädal 27. – 30. maini.

Esmaspäev, 27. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete Signe Riisalo ja Rein Suurkase ametivanne.

Esimene lugemine – seitse eelnõu:

Riigikogu otsuse „Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (21 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (19 OE); Riigikogu otsuse „Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (20 OE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE); jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine eesti keele õppe arenguga tegelemiseks“ eelnõu (3 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ eelnõu  (4 OE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 8.30: Eesti seisukohad 28. mai erakorralisel Euroopa Ülemkogu istungil, kutsutud peaminister Jüri Ratas; kell 13.30: valitsuse ELi poliitika 2019 – 2023 ettevalmistusest, kutsutud Riigikantselei esindaja; ELi järgmise perioodi eelarveraamistiku läbirääkimistest, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; Eesti seisukohast autoriõigusi digitaalsel ühtsel turul käsitleva direktiivi eelnõu suhtes 15. mail toimunud Euroopa Liidu nõukogu istungil;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine“ eelnõu (23 OE); Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (24 OE); metsanduse arengukavast aastateks 2021 – 2030, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade Kultuurkapitali tegevusest, kutsutud Kultuurkapitali juhataja Kertu Saks;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse esindajatega;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine Eesti Energia ASi juhtidega, kutsutud juhatuse esimees Hando Sutter ja nõukogu esimees Väino Kaldoja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohtadest koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme (C-ITS) käsitleva Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse eelnõu kohta (C(2019)1789);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta, kutsutud Riigikohtu esimees Villu Kõve; avaliku teabe seaduse täitmisest ja isikuandmete kaitse tagamisest 2018. aastal, kutsutud Andmekaitse Inspektsiooni esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Õiguskantsleri kirjadest; kohtumine Eesti Tööandjate Keskliidu esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – presidendi poolt välja kuulutamata jäetud Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus (783 UA); kohtulahendist (2-8/19-8);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ülevaade Eesti Haigekassa tegevusest, kutsutud Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane ja Sotsiaalministeeriumi esindaja; ülevaade ioniseerivast ja mitteioniseerivast kiirgusest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamisest; ülevaade arengutest Iraanis, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; 16. – 17. mail 2019 Helsingis toimunud Euroopa Nõukogu välisministrite kohtumisest, kutsutud Välisministeeriumi esindaja ja Eesti alaline esindaja Euroopa Nõukogu juures;

õiguskomisjonis kell 11.15: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohtadest Euroopa Komisjonile rahvusvaheliste kriminaalõigusalase koostöö lepingute läbirääkimistel osalemiseks volituste andmise kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad.

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine;

Sündmus

Kell 14 – rahanduskomisjoni liikmed kohtuvad IMFi delegatsiooniga (ruum O. Strandman).

Teisipäev, 28. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Riigikohtu esimehe Villu Kõve esitatud Riigikogu otsuse „Kai Kullerkupu Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (5 OE); Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu (10 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva Euroopa konventsiooni denonsseerimise seaduse eelnõust, kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad; ülevaade „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2030“ eelnõu ettevalmistamisest, kutsutud Kultuuriministeeriumi ja dokumenti koostava töögrupi esindajad;

keskkonnakomisjonis – Rail Balticu hetkeseisust, kutsutud Rail Balticu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad; jäätmeseaduse, jäätmeseaduse muutmise seaduse ning jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE);

maaelukomisjonis – kohtumine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti esindajatega;

majanduskomisjonis – kohtumine Veeteede Ameti juhtidega;

põhiseaduskomisjonis – kell 12: Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine eesti keele õppe arenguga tegelemiseks“ eelnõu (3 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ eelnõu (4 OE); Riigi peaprokuröri ülevaade seadusega prokuratuurile pandud ülesannete täitmise kohta 2018. aastal, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling;

rahanduskomisjonis – rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõust (8 SE); Riigikogu otsuse „Tagatisfondi nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu algatamine;

riigikaitsekomisjonis – ettepanekutest Punase risti nimetuse ja embleemi seaduse muutmiseks (1-6/19-19), kutsutud Eesti Punase Risti, Kaitse-, Sotsiaal- ja Välisministeeriumi esindajad (ruum A. Rei); ülevaade julgeolekuolukorrast Ukrainas, kutsutud Ukraina kaitseatašee Eestis kolonel Oleksandr Koberskyi;

sotsiaalkomisjonis – ülevaade Tööinspektsiooni tegevusest, kutsutud Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu ja Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Põhja-Makedoonia Vabariigi ühinemist käsitleva Põhja-Atlandi lepingu protokolli heakskiitmise seaduse eelnõu, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ eelnõust;

õiguskomisjonis – kell 13: Justiitsministeeriumi õigusloome plaanidest, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg.

Sündmused

Kell 14 Riigikogu esimees Henn Põlluaas võtab kodanikuliikumiselt Eesti Metsa Abiks vastu petitsiooni „Lageraied ajalukku“.

Kell 14.30 – põhiseaduskomisjoni liikmed kohtuvad Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidiga (Kadriorg).

Kolmapäev, 29. mai

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Uuesti arutamine – üks eelnõu:

Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seadus (783 UA).

Esimene lugemine – üks eelnõu:

Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE).

Sündmused

Kell 10 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Soome Vabariigi suursaadiku Timo Kantolaga.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Mulgimaa toetusrühma kohtumisel.

Kell 13.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Ukraina suursaadiku Mariana Betsaga.

Neljapäev, 30. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine (kui esimene lõpetatakse) – kaks eelnõu:

Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine eesti keele õppe arenguga tegelemiseks“ eelnõu (3 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ eelnõu  (4 OE).

Esimene lugemine – kaks eelnõu:

Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ eelnõu (17 OE); Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ eelnõu (18 OE).

Komisjoni istung

rahanduskomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungit: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (30 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (7 SE).

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Korea Vabariigi Rahvusassamblee esimehe Moon Hee-sangiga. Kohtumisel osaleb ka Eesti-Korea Vabariigi parlamendirühma esimees Urve Tiidus.

Kell 14 – kultuurikomisjoni liikmed kohtuvad Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidiga (Kadriorg).

Kell 19 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas annab Korea Vabariigi Rahvusassamblee esimehe Moon Hee-sangi auks õhtusöögi. Osalevad ka Eesti-Korea Vabariigi parlamendirühma esimees Urve Tiidus ja aseesimees Sven Sester ning väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson.

Reede, 31. mai

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohtadest 3. – 4. juunil toimuval mitteametlikul ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud maaeluminister Mart Järvik ja keskkonnaminister Rene Kokk; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse eelnõu, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses sidusate intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtu ja praktilise kasutamisega, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Komisjonile rahvusvaheliste kriminaalõigusalase koostöö lepingute läbirääkimistel osalemiseks volituste andmine, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 8.30 – väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson kohtub USA Kongressi ametnike delegatsiooniga.

Kell 13 – sotsiaalkomisjoni liikmed kohtuvad Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidiga (Kadriorg).

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsioon kohtub Eesti Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidiga (Kadriorg).

Välislähetused

26. – 31. mai
Riigikogu väliskomisjoni liige Keit Pentus-Rosimannus osaleb Ottawas Kanada parlamendis toimuval arutelul, kus tutvustab väliskomisjoni raportit „Valmisolek tõrjuda valimistesse sekkumist lääneriikide näitel“ ning esineb Torontos Tartu Kolledžis loenguga.

28. – 29. mai
Riigikogu liige Marina Kaljurand osaleb konverentsil Spade 2019 „Designing the Future of Defence and Security“ Soestis Hollandis.

30. mai – 1. juuni
Riigikogu aseesimees Siim Kallas (30. mai – 31. mai), Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni liige Johannes Kert (30. mai – 31. mai) ja väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa osalevad BA idapartnerluse konverentsil Vilniuses Leedus.

31. mai – 2. juuni
Riigikogu liikmed Ants Laaneots ja Sven Sester osalevad NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistungil Bratislavas Slovakkias.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside