Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 3. töönädal 27. – 30. jaanuarini

Esmaspäev, 27. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu liikmete arupärimistele vastab majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse töö kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – „Riigi jäätmekava 2014-2020 ja rakendusplaan aastateks 2014 – 2017“ arutelu; Häädemeeste ja Tahkuranna valla kalurite 15.01.2014 pöördumine (ruum L332);

kultuurikomisjonis – arvamuse andmine rahanduskomisjonile riigieelarve seaduse eelnõu kohta (513 SE);

maaelukomisjonis – Eesti maaelu arengukava 2014-2020, kutsutud põllumajandusministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (557 SE); rahvusvahelise energiaprogrammi kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (576 SE); ühistranspordi muutmise seaduse eelnõu (499 SE); Eesti seisukohtade arutelu EL-i direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse pakendite ja pakendijäätmete direktiivi, et vähendada õhukeste plastkandekottide tarbimist, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: õiguskantsleri ettepanek nr 25 kehtetute kõrgete riigilõivude jätkuva mõju kohta kohtumenetluses põhiseaduspärasus, kutsutud õiguskantsler Indrek Teder; märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE), kutsutud justiitsministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE); ministeeriumide ülevaade tarbijakrediidi valdkonnas kiirlaenudega kaasnevate probleemide lahendamisest;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (487 SE); Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE), kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu;

sotsiaalkomisjonis – nahahooldusvahendite, koensüümide ja vitamiinide hüvitamisest; riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (542 SE);

õiguskomisjonis – korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu (462 SE); õiguskantsleri ettepanek nr 25 riigilõivuseaduse ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku koostoime normide Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks; kriminaalmenetluse seadustiku, karistusregistri seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse, riigilõivuseaduse, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE), kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur; arvamus Riigikohtule sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõigete 1-2 ja § 222 lõigete 1-2 ning perekonnaseaduse § 183 lõike 3 põhiseaduslikkuse kohta;

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30: erikomisjoni edasisest tegevusest; laekunud informatsioon ja kohapeal algatatud küsimused;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi toetusel arendatud veetaristu jätkusuutlikkus ja mõju keskkonnaeesmärkide saavutamisel“ arutelu, kutsutud keskkonnaministeeriumi, keskkonnaameti, konkurentsiameti, terviseameti ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne ja salvestus https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840 (ruum L 333).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Humanitaargümnaasiumi 10. klassi õpilastega.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu koosolekul.

Teisipäev, 28. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse “Saale Laose Riigikohtu liikmeks nimetamine” eelnõu (563 OE); kodakondsuse seaduse § 29 muutmise seaduse eelnõu (459 SE); tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (533 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis ja majanduskomisjonis – kell 14 – 17.30: Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee ja majanduskomisjoni korraldatav konverents „Energia ja kliimapoliitika ühendamine Eestis: biomass, maagaas, põlevkivi“ (konverentsisaal);

maaelukomisjonis – Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) valmisolek EL-i finantsperioodiks 2014-2020, kutsutud põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja PRIA peadirektor Jaan Kallas;

põhiseaduskomisjonis – protokolli nr 15 inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni muutmise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (581 SE), kutsutud esindajad välisministeeriumist ja valitsuse esindaja Euroopa Inimõiguste Kohtust; isikut tõendavate dokumentide seaduse, riigilõivuseaduse ja riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad; väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (444 SE); Riigikohtule arvamuse andmine töölepingu seaduse § 107 lg 2 põhiseaduslikkuse kohta;

rahanduskomisjonis – riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 13: sotsiaalhoolekande seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE); Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (543 OE);

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Eestile olulistel teemadel Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis, kutsutud Eesti suursaadik ÜRO juures Margus Kolga; ülevaade Parlamentidevahelise Liidu Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud Eesti delegatsiooni juht Tõnis Kõiv; ülevaade NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, ettekandja Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson; ülevaade OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud Eesti delegatsiooni juht Väino Linde; ülevaade EL-i ja Vahemeremaade Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegev
usest, ettekandja Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär; Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepanekud Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmiseks;

õiguskomisjonis – kell 13: õigusaktide revisjoniga seoses seaduste muutmise ja kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (519 SE), kutsutud Riigikogu liige Eiki Nestor, Eesti Kutsehaigete Liidu, sotsiaalministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad; arvamus Riigikohtule töölepingu seaduse § 107 lg 2 põhiseaduslikkuse kohta.

Sündmused

Kell 12.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi 12. klasside õpilastega Riigikogus.

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas annab ühiskonnaõpetuse tunni Rahumäe põhikoolis.

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Saksa Gümnaasiumi 9. klassi õpilastega

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb William Somerset Maughami 140. sünniaastapäevale pühendatud sümpoosionil (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Roosikrantsi 6).

Kolmapäev, 29. jaanuar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 3 eelnõu: liiklusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (508 SE); kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (487 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE).

Teine lugemine – 2 eelnõu: karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (468 SE); 

Esimene lugemine – 15 eelnõu: karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (554 SE); perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (546 SE); äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (549 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (545 SE); kohtute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (570 SE); pakendiseaduse ja pakendiaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (561 SE); pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (568 SE); ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (569 SE); maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (558 SE); krediidiasutuste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (559 SE); maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (575 SE); maksukorralduse seaduse muutmisega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE); meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (562 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (566 SE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (567 SE).

Komisjonides

VEB fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamise uurimiskomisjonis – kell 10: endise Eesti Panga nõukogu liikme ja tänase Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni kuulamine VEB Fondi puudutavates küsimustes (L 241).

Sündmused:

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Riigikontrolli 95. aastapäevale pühendatud koosviibimisel (Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone peasaal, Pikk 17).

Kell 19.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb koosviibimisel Humboldti stipendiaatide ja A. von Humboldti Fondi presidendi professor dr. Helmut Schwarzi visiidi puhul (Saksamaa saatkond, Lossi plats 7).

Neljapäev, 30. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek nr 25 riigilõivuseaduse ning tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku koostoime normide Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks.
Ettekandja õiguskantsler Indrek Teder
Ettekandja põhiseaduskomisjoni esindaja
Ettekandja õiguskomisjoni esindaja

Kell 14 – komisjonides istungid

kultuurikomisjonis – Riigikogu otsus “”Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020″ heakskiitmine” (553 OE);

majanduskomisjonis – maagaasiseaduse muutmise seaduse (556 SE); majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ülevaade LNG terminali projekti arengutest;

rahanduskomisjonis – riigieelarve seaduse eelnõu (513 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13: Eesti kaitsepoliitika kujundamine rahvusvahelise koostöö raames;Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu rahutagamismissioonil Kesk-Aafrika Vabariigis“ eelnõu (583 OE), utsutud kaitseminister Urmas Reinsalu.

väliskomisjonis – kell 13: kohtumine Eesti suursaadikukandidaatidega Ungaris, Horvaatias ja Sloveenias; Iirimaal; Itaalias, Maltal ja San Marinos, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 9.00: maksu- ja tolliameti teemade ülevaade ning edaspidine tegevus (ruum L263).

Reede, 31. jaanuar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: seisukoha andmine EL-i direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse kehtivat pakendite- ja pakendijäätmete direktiivi, et vähendada õhukeste plastkandekottide tarbimist, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Muusikakeskkooli 9. klassi õpilastega.

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma esineb sõnavõtuga Valgas Paju lahingu ning Valga vabastamise 95. aastapäeva tähistamisel.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Kesklinna Vene Gümnaasiumi 12. klassi õpilastega.

Pühapäev, 2. veebruar

Kell 14 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb kõnega Tartu rahulepingu 94. aastapäeva pidulikul kontsert-vastuvõtul (Estonia kontserdisaal).

Välislähetused

25. – 31. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ning liikmed Margus Hanson, Mailis Reps, Indrek
Saar
(26.-30.01) ja Ester Tuiksoo (26.-31.01) osalevad ENPA 2014. aasta I istungjärgu I osaistungi töös Strasbourgis.

26.-27. jaanuar
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ukraina analüütikute ja erinevate poliitiliste esindajatega Kiievis.

26. – 27. jaanuar
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Arto Aas osaleb rahvusparlamentide EL-i asjade komisjonide esimeeste kohtumisel (COSAC) Ateenas.

26. – 27. jaanuar
Riigikogu Kantselei direktor Maria Alajõe osaleb EL-i parlamentide peasekretäride kohtumisel Vilniuses.

28. – 29. jaanuar
Riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osaleb EL-i kosmosepoliitika iga-aastasel konverentsil Brüsselis.

29. – 30. jaanuar
Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee istungil Brüsselis.

Riigikogu pressiteenistus
 

Tagasiside