Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 3. töönädal 27.–30. jaanuarini.

Esmaspäev, 27. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – üks eelnõu: Nairobi rahvusvahelise laevavrakkide eemaldamise 2007. aasta konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (123 SE).

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Jüri Ratas maksuvabade käsunduslepingute (nr 15) ja ravimipoliitika kohta (nr 17) ning rahandusminister Martin Helme rahandusministri nõuniku osalemise kohta tuuleparkide arendajate pressikonverentsil (nr 16).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: parlamentaarne kuulamine: Euroopa tuleviku konverents, Euroopa Liidu valitsemise süsteemi reformi ideed, kutsutud Euroopa Liidu õiguse ekspert Carri Ginter, Välispoliitika Instituudi juht Kristi Raik, Tartu Ülikooli teadlane Piret Ehin ja Välisministeeriumi ametnik Kaja Tael;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035“;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE); Eesti Keele Instituudi kirja arutelu, kutsutud Eesti Keele Instituudi, Keeleinspektsiooni, Keelenõukogu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni toetustest ja kohalike omavalitsuste omaosalusest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: 5G teemade hetkeseisust, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Riigikontrolli märgukirja auditist „Euroopa ühtse kriisilahendusmehhanismi rakendamine Eestis“ tulemuste kohta“, kutsutud riigikontrolör Janar Holm; Eesti Vabariigi ja Guernsey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (116 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung – kell 9: kutsealuste ajateenistusse kutsumisest (Kaitseressursside Amet); kell 12.10: 5G tehnoloogiast ja sidevõrkude turvalisusest, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu ning riigi küberturvalisuse poliitika juht Raul Rikk;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – komisjoni 31. jaanuarist 8. veebruarini toimuvast töövisiidist Araabia Ühendemiraatidesse, Kuveidi Riiki ja Omaani Sultaniriiki, kutsutud Välisministeeriumi esindajad ja Eesti suursaadik Omaanis; komisjoni liikmete tegevusest;

õiguskomisjonis – kell 11.15: riigikaitsekomisjonile arvamuse andmine riigikaitseseaduse eelnõu (112 SE), karistusseadustiku muutmise seaduse (riigikaitsevastased süüteod) eelnõu (113 SE) ja kriminaalmenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal) eelnõu (114 SE) kohta;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine juhtiva riigiprokuröri Dilaila Nahkur-Tammiksaarega, kokkuvõte pealtkuulamise seaduslikkuse kontrollist 2018. aastal; kaitseväe korralduse seaduse kaitseväeluure regulatsioonidest;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: 5G sageduslubade konkursist; Riigikogu liikme Heiki Kranichi ametikohustuste täitmist mõjutavate huvide kontrollimisest; huvide deklareerimise arendamisest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (kohustusliku kogumispensioni reformi) mõjudest, kutsutud riigikontrolör Janar Holm, õiguskantsleri asetäitja-nõunik Olari Koppel ning Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri kantselei ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: kohtumine Eesti Keele Instituudi esindajatega; kohtumine Avatud Kooli õpilasparlamendiga;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: riigi strateegilisest planeerimisest.

Sündmused

Kell 8.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott kohtub FUEN presidendi ja Euroopa Parlamendi liikmega Loránt Vincze’ga.

Kell 15.15 – Kultuurikomisjoni esimees Aadu Must kohtub FUEN presidendi ja Euroopa parlamendi saadiku Loránt Vincze’ga.

Kell 16.30 – Väliskomisjoni liige Keit Pentus-Rosimannus kohtub Nicaragua Vabariigi ministri Paul Herbert Oquist Kelley’ga.

Teisipäev, 28. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE).

Esimene lugemine – kaks eelnõu: äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) eelnõu (117 SE); äriseadustiku, tõestamisseaduse ja notari tasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni tegevusest;

maaelukomisjoni väljasõiduistung – kell 13.30: kohtumine Maa-ameti esindajatega (Maa-amet);

majanduskomisjonis – kohtumine Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori Kaur Kajakiga;

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: Eesti Inimarengu Aruande 2019/2020 tutvustus, kutsutud aruande peatoimetaja ning SA Eesti Koostöö Kogu esindaja; Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (121 SE), kutsutud riigikaitsekomisjoni liige Madis Milling;

rahanduskomisjonis – kell 13.30: Rail Balticu projekti hetkeseisust ja selle kajastamisest riigieelarve seletuskirjas (ruum L332);

riigikaitsekomisjonis – karistusseadustiku muutmise seaduse (riigikaitsevastased süüteod) eelnõu (113 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Kaitseministeeriumi ning Eesti Advokatuuri, Riigikohtu ja Õiguskantsleri Kantselei esindajad; kriminaalmenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse seadustiku ja karistusseadustiku ning teiste seaduste muutmise seaduse (kriminaal-, väärteo- ja kohtumenetluse erisused erakorralise ja sõjaseisukorra ajal) eelnõu (114 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Eesti Advokatuuri, Riigikohtu, Õiguskantsleri Kantselei ning Eesti Reservohvitseride Kogu esindajad (ruum L241);

sotsiaalkomisjonis – Eesti Õdede Liidu 29. oktoobri märgukirjast, kutsutud Eesti Õdede Liidu ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; õiguskantsleri 19. detsembri märgukirjast „Töötuskindlustushüvitise suuruse arvutamine“ ning Sotsiaalministeeriumi „Töötuskindlustuse seaduse ja tööturuteenuste ja toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusest“, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu (111 SE), kutsutud rahandusminister Martin Helme.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas, Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja ning Eesti-Poola parlamendirühma esimees Aadu Must kohtuvad Ämari lennubaasis NATO Balti õhuturbe missiooni täitva Poola lennusalgaga.

Ajakirjanikel, kes soovivad kohtumisel osaleda, palume saata enda nimi, dokumendi number ja esindatava väljaande nimi hiljemalt 27. jaanuariks kell 12 aadressile [email protected]. Lennubaasi väravas palume ajakirjanikel kohal olla hiljemalt kell 10.40. Juhime tähelepanu, et registreerimisaja möödudes pole enam võimalik sisse pääseda. Lisainfo telefonil +372 5679 4408.

Kell 13 – Eesti-USA parlamendirühm kohtub USA ajutise asjuri Brian Roraffiga.

Kolmapäev, 29. jaanuar

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Esimese päevakorrapunktina arutab Riigikogu teisel lugemisel kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kohustusliku kogumispensioni reformi) eelnõud (108 SE).

Seejärel annab kultuuriminister Tõnis Lukas ülevaate „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ täitmisest.

Teisel lugemisel on ka laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (100 SE).

Esimesel lugemisel on vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE).

Neljapäev, 30. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikohtu liikme Juhan Sarve ametivanne.

Komisjonide istungid

väliskomisjonis – kell 13.30: arengutest Lähis-Ida regioonis, kutsutud Euroopa Liidu delegatsiooni asejuht Kuveidis Alar Olljum ja Välisministeeriumi esindajad;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Riigikontrolli kontrolliaruannete tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Läti suursaadiku Raimonds Jansonsiga.

Kell 11 – Eesti-Suurbritannia parlamendirühm kohtub Suurbritannia suursaadiku Theresa Bubbeariga.

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Poola suursaadiku Grzegorz Kozłowskiga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas võtab loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad esindajatelt vastu karusloomafarmide keelustamise petitsiooni.

Kell 14.45 – Riigikaitsekomisjoni liige ja Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees Johannes Kert kohtub Ukraina parlamendi liikmete ja neid saatva delegatsiooniga.

Reede, 31. jaanuar

Sündmus

Kell 10.45 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Vatikani väliministri peapiiskop Paul Richard Gallagheriga. Kohtumisel osaleb ka väliskomisjoni liige Keit Pentus-Rosimannus.

Laupäev, 1. veebruar

Sündmus

Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb 1.–2. veebruaril Tartu rahu 100. aastapäeva juubeliürituste lõpetamisel Tartus.

Välislähetused

26.–28. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) delegatsiooni liikmed Eerik-Niiles Kross ja Raivo Tamm osalevad ENPA I osaistungi kohtumisel Strasbourgis Prantsusmaal.

30.–31. jaanuar
Balti Assamblee delegatsiooni liikmed Signe Kivi ja Helle-Moonika Helme osalevad Balti Assamblee haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni istungil Vilniuses Leedus.

30. jaanuar – 6. veebruar
Eesti-India parlamendirühma esimees Sven Sester, aseesimees Yoko Alender ning liikmed Erki Savisaar ja Andres Sutt osalevad parlamendirühma visiidil Indias.

31. jaanuar – 6. veebruar
Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa, aseesimees Marko Mihkelson ning liikmed Raimond Kaljulaid, Mihhail Lotman ja Anti Poolamets on visiidil Araabia Ühendemiraatides ja Kuveidis.

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside