Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 6. töönädal 26. – 29. oktoobrini

Esmaspäev, 26. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – üks eelnõu: mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 29. – 30. oktoobril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu transpordiministrite kohtumisel, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Strateegia „Talust taldrikule“ õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi edendamiseks“ kohta, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; 

kultuurikomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine ELAKile Eesti seisukohtade Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa oskuste tegevuskava“ ja Euroopa Nõukogu soovituse eelnõu „Jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetav kutseharidus ja -õpe“ kohta, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistusest, kutsutud maaeluminister Arvo Aller, Maaelu Edendamise Sihtasutuse ja pöördujate esindajad; Riigikontrolli auditiaruandest „Lühiülevaade Maaelu Edendamise Sihtasutuse kriisimeetmete elluviimisest“, kutsutud Riigikontrolli peakontrolör Märt Loite ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu (236 SE), e-residentsuse programmist, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: kohtumine eelarvenõukogu esindajatega, kutsutud eelarvenõukogu esimees Raul Eamets; 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud maaeluminister Arvo Aller;

riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuste eelnõud kaitseväe missioonide kohta (263 OE, 264 OE, 265 OE, 266OE, 267 OE, 268 OE, 269 OE, 270 OE, 271 OE, 273 OE ja 274 OE), kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; 22. – 23. oktoobril toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: kohtumine Terviseameti peadirektoriga, kutsutud Terviseameti peadirektor Üllar Lanno ja Sotsiaalministeeriumi esindaja; töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Seadustame Eestis eutanaasia“ (ruum L332);

väliskomisjonis – Aafrika regioonistrateegia 2020 – 2030, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; arengutest Ukrainas, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.15: jälitusasutuste eelarvest ja prioriteetidest, kutsutud peaminister Jüri Ratas;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: COVID-19 kriisimeetmetest, kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse väljatöötamiskavatsusest ja parlamentaarne järelevalve õiguskantslerini jõudnud teemadest, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Eesti Haigekassa tegevus tervishoiuteenuste riigihangete korraldamisel“, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik, Eesti Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane, Terviseameti peadirektor Üllar Lanno ja Riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen; Riigikontrolli „Ülevaade äridiplomaatia korraldusest“, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem, Riigikontrolli peakontrolör Märt Loite, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Priit Raudsepp ja Välisministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: eesti keele õpetamise edendamisest muukeelsetes koolieelsetes lasteasutustes ja koolides;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: perepoliitika meetmed eelarves, kutsutud rahvastikuminister Riina Solman.

Sündmused

Kell 10.05 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Ungari parlamendi esimehe László Kövériga.

Kell 11.25 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott kohtub Ungari parlamendi esimehe László Kövériga.

Kell 12.15 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder, väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ja Eesti-Ungari parlamendirühma esimees Anti Poolamets osalevad Ungari parlamendi esimehe László Kövéri kutsel Trivimi Vellistele Ungari riigi teenetemärgi üleandmise tseremoonial.

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas ja Ungari parlamendi esimees László Kövér asetavad lilled Maarjamäe memoriaalile.

Kell 14 – Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni liikmed Helle-Moonika Helme ja Toomas Kivimägi osalevad videosilla vahendusel IPU 12+ esimehe valimistel.

Kell 16 – NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone ja aseesimees Ants Laaneots osalevad NATO PA videokohtumisel.

Teisipäev, 27. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – kaks eelnõu: Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelise merejulgeoleku koalitsiooni operatsioonil Sentinel“ eelnõu (211 OE); pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE) (ühendatud eelnõud 131 SE, 132 SE ja 172 SE).

Esimene lugemine – kaks eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks“ eelnõu (224 OE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (213 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13: 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (254 SE), kutsutud maaeluminister Arvo Aller; ohtlike jäätmete käitlemisest Eestis, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja AS Epler & Lorenzi esindajad; kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE), kutsutud Keskkonna- ja Maaeluministeeriumi esindajad; kollektiivne pöördumine „Maapõueseaduse muutmiseks, et hoida karjäärid eluhoonetest eemal“;

kultuurikomisjonis – parlamentaarne kuulamine õpetajate järelkasvu teemadel ülikoolide ning Haridus- ja Noorteameti esindajatega, kutsutud Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Inseneripedagoogika Keskuse, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Kunstiakadeemia ning Haridus- ja Noorteameti esindajad; Eesti Rahvusringhäälingu nõukogusse liikme nimetamise otsuse eelnõu koostamise ettevalmistamisest (A. Rei nõupidamisruum);

majanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni ühisel videoistungil – ligipääsetavuse rakkerühma vahearuandest, kutsutud Riigikantselei, Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad;

põhiseaduskomisjonis kollektiivsest pöördumisest „Välistudengite ja -töötajate võimalus Eestis õppida ja töötada“, kutsutud pöördumise esitajate esindaja;

rahanduskomisjonis – 2020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (252 SE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamine) eelnõu (259 SE); käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (239 SE); Riigikogu otsuse „Riigi 2019. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (247 OE), kutsutud rahandusminister Martin Helme ja riigikontrolör Janar Holm;

riigikaitsekomisjonis – Riigikantselei merelise ressursi töörühma lõppraportist, kutsutud peaminister Jüri Ratas, majandus- ja taristuminister Taavi Aas, siseminister Mart Helme ning Kaitseministeeriumi ja Riigikantselei esindajad (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – 5 minutit pärast ühisistungi lõppu: psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE), kutsutud Laste Vaimse Tervise Keskuse Kliiniku, Õiguskantsleri Kantselei ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajad;

väliskomisjonis – Eesti tegevusest ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmena, kutsutud Eesti alaline esindaja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juures, suursaadik Sven Jürgenson; 11. ja 25. oktoobril toimunud Leedu parlamendi valimistest, kutsutud Eesti suursaadik Leedus Kai Kaarelson; 22. – 23. oktoobril toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse rakendamine) eelnõu (261 SE), vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg.

Sündmused  

Kell 10 – maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm ütleb avasõnad konverentsil „Aasta põllumees 2020“ (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 12 – Eesti-Moldova parlamendirühm kohtub Moldova suursaadiku Ion Stavilaga.

Kell 12.15 – väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson osaleb Bukarestis asuva Leedu suursaatkonna ja Rumeenia konfliktiennetus- ning varajase hoiatuse keskuse korraldatud Valgevene-teemalisel videokonverentsil.

Kolmapäev, 28. oktoober

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (191 SE).

Teine lugemine – kolm eelnõu: Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Finantskorporatsioonis“ eelnõu (237 OE); maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE); töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE).

Esimene lugemine – kaks eelnõu: Eesti Vabariigi ja Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni (CERN) vahelise CERN-iga ühinemise eelses staadiumis assotsieerunud liikme staatuse andmist käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (230 SE); Euroopa Nõukogu filmialase kaastootmise konventsiooni (uuendatud) ratifitseerimise seaduse eelnõu (258 SE).

Sündmused

Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja ja liige Johannes Kert kohtuvad NATO sõjalise komitee esimehe, õhuväe ülemmarssali Sir Stuart Peachiga.

Kell 12 – Eesti-Kreeka parlamendirühma esimees Kalev Kallo, aseesimees Helmen Kütt ning liikmed Oudekki Loone ja Annely Akkermann kohtuvad Kreeka suursaadiku Emmanouil Apostolakisega (A. Rei nõupidamisruum).

Kell 16 Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja ütleb avasõnad raamatu „Eesti piirivalve 1918–2020“ esitlusel (Komandandi maja).

Neljapäev, 29. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (186 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni erakorralisel istungil – kell 13.15: Eesti seisukohad 29. oktoobril toimuval Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlikul videokohtumisel, kutsutud peaminister Jüri Ratas.

kultuurikomisjonis – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: komisjoni tööst;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Riigikontrolli kontrolliaruandest, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 13 – väliskomisjon kohtub Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidiga (Kadriorg).

Kell 15 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott osaleb õigusriigi-teemalisel videokonverentsil.

Kell 16 – Eesti-Mongoolia parlamendirühm kohtub Mongoolia suursaadiku Tuvdendorj Janabazariga.

Reede, 30. oktoober

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 30. oktoobril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu videokohtumisel, kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; oskuste tegevuskavast, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside