Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 6. töönädal 26. – 29. oktoobrini

Esmaspäev, 26. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Taavi Rõivas Eesti tegevuskava kohta Euroopat tabanud pagulas- ja immigratsioonikriisis; haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi haridusliku erivajadusega (HEV) õpilaste õppetöö tulemusliku korraldamise kohta; välisminister Marina Kaljurand Euroopa Liidu eesistujamaa rolli täitmise kohta;

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019, kutsutud Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi ELi asjade direktor Klen Jäärats;

keskkonnakomisjonis – jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (77 SE), kutsutud Eesti Jahimeeste Seltsi, Erametsaliidu, Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Talupidajate Keskliidu, Eesti Põllumeeste Liidu, keskkonnaameti ja keskkonnaministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli muutmise kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja; jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (75 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L332);

kultuurikomisjonis – Muusikakoolide liidu pöördumine, kutsutud Eesti Muusikakoolide Liidu esindaja;

maaelukomisjonis – maaelukomisjoni Virumaa visiidi ettevalmistamine; maaelukomisjonile saabunud kirjad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: ülevaade ja arutelu Arengufondi teemadel; raamatupidamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (65 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (55 SE), kutsutud siseministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamiseks“ eelnõu (107 OE), kutsutud esitajate esindaja;

rahanduskomisjonis – 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE), kutsutud riigihaldusminister Arto Aas; väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (67 SE); ülevaade Eesti ja euroala majanduse ning finantssektori arengutest, kutsutud Eesti Panga esindajad;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe korralduse seaduse kavandatavatest muudatustest, kutsutud kaitseministeeriumi ja Kaitseväe esindajad; arutelu NATO heidutusvõimekusest;

sotsiaalkomisjonis – väljasõiduistung sotsiaalministeeriumi: sissejuhatus sotsiaalkaitseminister Margus Tsahknalt ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskilt; õigusloome kavatsused; töötaja töövõime jätkusuutlikkuse toetamine; hetkeseis tervises ja tervisekäitumises, kutsutud Tervise Arengu Instituudi direktor Maris Jesse; 2016. aasta riigieelarve sotsiaalministeeriumi haldusala;

väliskomisjonis – ülevaade Eesti ja Hiina kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Hiinas Toomas Lukk; Eesti ELi poliitika 2015-2019 raamdokument, kutsutud välisministeeriumi ning Riigikantselei ELi sekretariaadi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (112 SE); pärimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (113 SE); ettekanne “Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018”, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade tööst jälitusasutuses, kutsutud politsei- ja piirivalveameti esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: lobitöö temaatika arutelu Euroopa Komisjoni endise asepresidendi Siim Kallasega (ruum L246);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemine“ arutelu, kutsutud keskkonnaministeeriumi, keskkonnaagentuuri, keskkonnaameti, keskkonnainspektsiooni ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Aserbaidžaani suursaadiku Tofig N. Zulfugaroviga.

Teisipäev, 27. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine AS Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud korruptsiooni ja sellelaadsete juhtumite tulevikus vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks” eelnõu (88 OE); kemikaaliseaduse eelnõu (72 SE).

Esimene lugemine – 5 eelnõu: Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (50 OE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (86 OE); elektroonilise side seaduse ning elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (51 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 34 täiendamise seaduse eelnõu (49 SE); jahiseaduse §-ga 10¹ täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1 täiendamise seaduse eelnõu (56 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – ELi liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu; kultuuriministeeriumi eelnõud ja teemad; 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE) kultuuriministeeriumi osa arutelu, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar;

maaelukomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistung – toidupakenditel kasutatavad märgised Eestis, kutsutud maaeluministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Toiduainetööstuse Liidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Leader Liidu, Eesti Talupidajate Keskliidu ja tarbijakaitseameti esindajad (ruum L262);

rahanduskomisjonis – 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi; kohtumine maksu- ja tolliameti esindajatega; sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (59 SE); tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus (78 SE);

riigikaitsekomisjonis – reservväelaste arvamusuuringu tulemuste tutvustamine, kutsutud Turu-uuringute AS ja Kaitseväe peastaabi esindajad; riigikaitsekomisjoni 1. – 4. novembril toimuva Saksamaa töövisiidi ettevalmistamine;

sotsiaalkomisjonis – avalik istung HIV ennetuse olukorrast Eestis, ettekanded teevad Eesti infektsioonhaiguste seltsi, Tervise Arengu Instituudi, Eesti HIV-positiivsete võrgustiku ja Eesti arstiteadusüliõpilaste seltsi esindajad; kutsutud sotsiaalministeeriumi, siseministeeriumi, justiitsministeeriumi, seksuaaltervise liidu, ravimitootjate liidu, Tallinna linnavalitsuse, Narva linnavalitsuse, Ida-Viru maavalitsuse, Lääne-Tallinna keskhaigla, Ida-Viru keskhaigla, Narva haigla, MTÜ Corrigo ja MTÜ Alliumi esindajad; toimub veebiülekanne (konverentsisaal); kell 16: töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (73 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad; okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE);

väliskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (108 SE), kutsutud välisminister Marina Kaljurand;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli 2016. aasta tööplaaniks tehtud komisjoni ettepaneku arutelu, kutsutud Riigikontrolli esindaja (ruum L263); kell 16: konsulaartegevuses sularaha kasutamine, kutsutud välisministeeriumi esindajad (ruum L263);

Sündmused

Kell 12 – Eesti-Türgi parlamendirühm kohtub Türgi suursaadiku Hayriye Kumaşcıoğluga (ruum L240).

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub ametisse astunud Vene suursaadiku Aleksandr Petroviga.

Kell 15 – Eesti-Rootsi parlamendirühm kohtub Rootsi endiste parlamendiliikmete Erling Bageri ja Helena Bargholzi ning Rootsi suursaadiku Anders Ljunggreniga.

Kell 17 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Austria rahvuspäeva sündmusel (Kadriorg).

Kolmapäev, 28. oktoober

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (67 SE).

Teine lugemine – 3 eelnõu: “Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vahelise lepingu, milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil“ ratifitseerimise seaduse eelnõu (60 SE); perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE).

Esimene lugemine – 6 eelnõu: kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE); ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide majanduspartnerluslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (62 SE); avaliku teabe seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (71 SE); kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega laiendatakse kannatanute õigusi kriminaalmenetluses eelnõu (80 SE); sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE); sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9.30: väljasõiduistung maaeluministeeriumisse – Riigikontrolli kontrolliaruannete „Loomsete jäätmete käitlemise korraldus“ (2007) ning „Loomsete kõrvalsaaduste käitlemise korraldus“ (2011) jätkuarutelu.

Sündmused

Kell 8 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Gruusia suursaadiku Tea Akhvledianiga.

Neljapäev, 29. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 2 eelnõu: kemikaaliseaduse eelnõu (72 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE).

Ettekanne “Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018” elluviimise kohta
Ettekandja justiitsminister Urmas Reinsalu

Teine lugemine – 2 eelnõu: kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (42 SE); okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seaduse eelnõu (58 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

majanduskomisjonis – tarbijakaitseseaduse eelnõu (37 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (90 SE), kutsutud algataja esindaja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu kavandi arutelu; õiguskantsleri ettepanek käibemaksuseaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks;

rahanduskomisjonis – kell 13.15: õiguskantsleri ettepanek käibemaksuseaduse kooskõlla viimiseks põhiseadusega; 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE), kutsutud kaitseminister Hannes Hanso; ülevaade 2015. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõust; perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE); 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE), kutsutud tervise-ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

riigikaitsekomisjonis – kaitseministeeriumi valitsemisala teadus- ja arendustegevus, kutsutud kaitseministeeriumi ning Kaitseväe ühendatud õppeasutuste esindajad; väikeriigi heidutuse kontseptsiooni töögrupi ülevaade;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – 15 minutit pärast Riigikogu täiskogu lõppu: kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu (114 SE).

Sündmused

Kell 9.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson avab konverentsi RUBYCON 2015 “Valgevene kui regionaalse julgeoleku ja stabiilsuse tegur” (Riigikogu konverentsisaalis).

Kell 15 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling osalevad Rahvusraamatukogu kultuurinädala raames toimuval arutelul “Sven Mikser ja Kalle Palling: Süüria konflikt ja muljeid põgenikelaagrist” (Rahvusraamatukogus 5. korrusel Milleri salongis).

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Türgi Vabariigi 92. aastapäeva rahvuspäeva sündmusel (Mustpeade maja).

Reede, 30. oktoober

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: ülevaade 26. oktoobri ELi keskkonna nõukogu istungist, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli muutmise kohta, kutsutud keskkonnaministeeriumi ja Eesti Keskkonnauuringute Keskuse esindajad.

Sündmused

Kell 10.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Soome kõrgemate riigikaitsekursuste vilistlastega (ruum L241).

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Eesti Maaülikooli kuratooriumi istungil.

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Eesti Välispoliitika Instituudi nõukogu koosolekul.

Välislähetused

23. – 26. oktoober
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) migratsiooni, pagulaste ja ümberasustatud isikute komitee väljasõiduistungil Kosi saarel, Kreekas.

26. – 29. oktoober
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder ja kultuurikomisjoni aseesimees Aadu Must osalevad Balti Assamblee presiidiumi istungil ja Põhjamaade Nõukogu 67. istungjärgul Reykjavikis, Islandil.

26. – 29. oktoober
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb piirkondlike julgeolekuanalüütikute ümarlaual põgenikekriisi teemal Istanbulis, Türgis.

26. – 29. oktoober
Riigikogu liige Yoko Alender osaleb Avatud Valitsemise Partnerluse tippkohtumisel Mehhikos.

26. oktoober – 1. november
Riigikogu liige Mailis Reps osaleb noorte poliitikute foorumil China-CEEC Young Political Leaders Forum Pekingis, Hiinas.

28. oktoober – 2. november
Riigikogu liikmed Mart Nutt ja Külliki Kübarsepp osalevad Türgi parlamendivalimiste vaatlemisel Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni koosseisus Türgis.

29. oktoober – 2. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Türgi parlamendivalimiste vaatlusmissioonil ENPA delegatsiooni koosseisus Istanbulis ja Izmiris, Türgis.

30. oktoober – 1. november
Riigikogu liige Jaak Madison osaleb Perussuomalaiset Nuoret kongressil Seinäjokil, Soomes.

30. oktoober – 2. november
Riigikogu liikmed Erki Savisaar ja Mihhail Korb (29.10-1.11) osalevad Aserbaidžaani parlamendivalimiste vaatlemisel Aserbaidžaanis.

1. – 4. november
Riigikaitsekomisjoni delegatsioon koosseisus Marko Mihkelson, Johannes Kert ja Mart Helme on riigikaitsekomisjoni visiidil Saksamaal.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside