Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 3. töönädal 25. septembrist – 1. oktoobrini

Esmaspäev, 25. september

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: kohtumine Euroopa Parlamendi saadiku Tunne Kelamiga; ülevaade 29. septembril toimuvast digitaalvaldkonna tippkohtumisest Tallinnas, kutsutud peaminister Jüri Ratas; rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsi (COSAC) ettevalmistus;

keskkonnakomisjonis – kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE); Riigikogu otsuse “Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine” eelnõu (506 OE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade Kultuuriministeeriumi II poolaasta tööplaanidest ning „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar;

maaelukomisjonis Eesti mesindusorganisatsioonide ühispöördumine, kutsutud asjaomaste ettevõtete ja organisatsioonide esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: väljasõiduistung Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi: ministeeriumi õigusloome plaanide tutvustus, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo; autoveoseaduse eelnõu (488 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; ülevaade LNG regionaalse terminali rajamise hetkeseisust, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE), kutsutud riigihalduse minister Jaak Aab; rahvastikuregistri seaduse eelnõu (382 SE), kutsutud Siseministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine töövõimetoetuse seaduse § 40 p 4 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); Vabariigi Presidendi välja kuulutamata jäetud magustatud joogi maksu seaduse eelnõu arutamine;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja riikliku matusetoetuse seaduse kehtetuks tunnistamise ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (490 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Hispaanias ja Kataloonias, kutsutud Eesti suursaadik Hispaanias Rasmus Lumi (videokonverents) ja Välisministeeriumi esindajad; „Laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahel” ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE);

õiguskomisjonis kell 11.15: relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE); kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (461 SE), kutsutud algataja esindaja; töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE), kutsutud algataja esindaja ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade küberjulgeolekust, kutsutud Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Taimar Peterkop;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: korruptsioonivastasest strateegiast aastateks 2013 – 2020 ning Ernst&Youngi koostatud strateegia mõjuanalüüsist, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad (ruum L332); kohalike omavalitsuste korruptsiooniriskide hindamisest, maandamisest ja sisekontrolli tugevdamisest, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; Vabariigi Valitsuse liikmete laenudest;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: migratsiooni ja tööjõu liikumise uuringute ja ettepanekute tutvustamine, kutsutud Euroopa rändevõrgustiku (ERV) Eesti kontaktpunkti ja Välistööjõu Ümarlaua esindajad;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13: väljasõiduistung ühendministeeriumi hoonesse, kohtumine Rahandusministeeriumi kantsleri Veiko Taliga;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Avalike e-teenuste kasutatavus“ kordusarutelu, kutsutud Rahandusministeeriumi asekantsler Raigo Uukkivi, Statistikaameti peadirektor Mart Mägi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Justiitsministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Teisipäev, 26. september

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (445 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (501 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ muutmine“ eelnõu (502 OE); Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks“ muutmine“ eelnõu (503 OE); koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (478 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L333); ülevaade EV100 ettevalmistamise seisust, kutsutud EV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho ning korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa, Vabariigi Presidendi Kantselei direktor Tiit Riisalo ning riigisekretär Heiki Loot;

majanduskomisjonis kohtumine ASi Tallinna Sadam juhtkonnaga, kutsutud juhatuse esimees Valdo Kalm;

põhiseaduskomisjonis õiguskantsleri 13. septembri pöördumise korruptsiooni ohjeldamisest kohalikus omavalitsuses arutelu, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise; ülestõusmispühade teise püha riigipühaks muutmise ettepaneku arutelu jätkamine;

rahanduskomisjonis 2017. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE);

riigikaitsekomisjonis väljasõiduistung Ida-Tallinna Keskhaigla Taastusravikliinikusse, tsiviil-militaarkoostööst;

sotsiaalkomisjonis kollektiivne pöördumine „Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega“, kutsutud pöördujate, Tubakavaba Eesti ja Sotsiaalministeeriumi esindaja; ülevaade Sotsiaalministeeriumi ettevalmistustest ravimiseaduse muudatuste rakendamiseks 2020. aastal, kutsutud Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse;

väliskomisjonis kuulamised Eesti välismajanduspoliitikast: Eesti ekspordivõimalused Ida-Aasias, kutsutud ettevõtja Raul Allikivi (videokonverents); ülevaade Riigikogu välislähetustest, kutsutud Riigikogu Kantselei direktor Peep Jahilo;

õiguskomisjonis alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegude karistusmäärad ja mõjutusvahendid süüdimõistetule pärast karistuse kandmist, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning Lääne-Tallinna Keskhaigla psühhiaatriakeskuse esindajad.

Sündmused

Kell 11 Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Kasahstani suursaadiku Murat Nurtleoviga.

Kell 13.40 Riigikogu esimees Eiki Nestor peab tervituskõne Omavalitsuspäeva konverentsil. Osalevad aseesimees Enn Eesmaa ja Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees Aivar Kokk (Kalevi Spordihall).

Kolmapäev, 27. september

Kell 13 infotund

Kell 14 täiskogu istung

„Spordipoliitika põhialused aastani 2030“. 2016. aasta täitmise aruanne, ettekandja kultuuriminister Indrek Saar.

Teine lugemine 2 eelnõu: ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ratifitseerimise seaduse eelnõu (466 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (360 SE).

Esimene lugemine 7 eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (489 SE); rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni ja selle lisade muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (474 SE); relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE); halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE); haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (497 SE); sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE); makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (498 SE).

Sündmused

Kell 10 riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osalevad Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse korraldataval seminaril arengutest Korea poolsaarel (Kaitseuuringute Keskus).

Kell 12 riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja liikmed Johannes Kert, Ants Laaneots, Marianne Mikko ja Oudekki Loone kohtuvad Ameerika Ühendriikide suursaatkonna juhtivdiplomaatidega.

Kell 15.30 riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja liikmed Johannes Kert, Ants Laaneots ja Ain Lutsepp kohtuvad Valgevene diplomaatide delegatsiooniga.

Neljapäev, 28. september

Kell 10 täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni rakendamine“ arutelu, ettekandjad kodanikuaktivist, EMSL nõukogu esimees Martin Noorkõiv, siseminister Andres Anvelt ja põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants.

Kell 13 komisjonide istungid

kultuurikomisjonis: 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu – kollektiivse pöördumise “Aita Linnahalli seinamaaling lõpuni viia ja säilitada” arutelu;

rahanduskomisjonis – 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu;

riigikaitsekomisjonis – ülevaade Kaitseministeeriumis ettevalmistatavatest riigikaitsealastest seaduseelnõudest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad; kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (447 SE); ülevaade riigikaitseõiguse revisjoni töörühma tegevuse hetkeseisust;

õiguskomisjonis: 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu – kooseluseaduse kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (461 SE) arutelu jätkamine.

Sündmused

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa osaleb Armeenia iseseisvuspäevale ja Armeenia-Eesti diplomaatilistele suhetele pühendatud kontserdil (EELK Tallinna Piiskoplik Toomkogudus).

Reede, 29. september

Sündmused

Kell 9 Balti Assamblee presiidiumi, eelarvekomisjoni ja Balti Ministrite Nõukogu kohtumised (ruum L241).

Kell 9 – Euroopa Taastuvenergiaallikate Foorumi (EUFORES) ja keskkonnakomisjoni koostöös toimub 17. parlamentidevaheline konverents, mille teemaks on taastuvenergia ja energiatõhusus, ürituse kava (PDF, 160 kB); istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab XIII Rahvusvahelise Merenduskonverentsi (Tallink SPA & Conference Hotel).

Kell 11 Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Saksa Bundestagi asepresidendi Johannes Singhammeriga (KUMU).

Kell 11.30 Riigikogu esimees ja ürituse patroon Eiki Nestor peab tervituskõne „Jugend debattiert International“ väitluskonkursil (KUMU).

Välislähetused

17. – 28. september
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas on visiidil Singapuris ja Malaisias, kus kohtub Singapuri parlamendi asespiikri ja peaministriga, astub üles rahvusvahelisel tehnoloogiakonverentsil Slush Singapore ning on üks peaesinejaid e-valitsemise ja digitaalse ühiskonna teemasid käsitleval konverentsil Innovation Labs World.

21. – 29. september
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni esinaine Liisa Oviir osaleb rahvusvahelise astronautika kongressi parlamendiliikmetele suunatud programmis Adelaide’is Austraalias.

29. september – 8. oktoober
Väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ÜRO Peaassamblee 1. komitee istungitel New Yorgis Ameerika Ühendriikides.

1. – 2. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut osaleb Eesti, Läti, Leedu ja Poola parlamentide EL asjade komisjonide poolaasta kohtumisel Vilniuses Leedus.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside