Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 3. töönädal 25.–28. septembrini

Esmaspäev, 25. september

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu ees annab ametivande Riigikohtu liige Vahur-Peeter Liin.

Riigikogu liikmete arupärimisele koolilõuna toetuse alammäära tõstmise (nr 23), laiapõhjalise riigikaitse rahastamise (nr 25), rohepöörde elluviimise (nr 27), sõjalise riigikaitse uute võimearenduste (nr 30) ja puuduste kohta kriisiaja ettevalmistuses ning riigisekretäri rolli kohta (nr 26) vastab peaminister Kaja Kallas.

Riigikogu liikmete arupärimisele Ida-Virumaa (nr 12), Eesti postiteenuse jätkusuutlikkuse (nr 22) ja Ida-Virumaa olukorra kohta (nr 56) vastab regionaalminister Madis Kallas ning arupärimisele eesti õppekeelele ülemineku (nr 31) ja maakoolide saatuse kohta (nr 24) haridus- ja teadusminister Kristina Kallas.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 28. septembril toimuval ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud siseminister Lauri Läänemets; seisukoha andmine ELi mereohutuse paketi kohta, kutsutud Kliimaministeeriumi esindajad; seisukoha andmine juhuveo bussijuhtide töö- ja puhkeaja määruse muudatuste kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine ELi majandusjuhtimise raamistiku reformi ettepanekute kohta, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE), kutsutud algataja, Kliimaministeeriumi ja Transpordiameti esindajad; maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (121 SE), kutsutud algatajate ja Kliimaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: kohtumine Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukoguga (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: veterinaarhariduse, maamajandusliku kutsehariduse ja koolitoidu teemad, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (70 SE), kutsutud algatajate ja Rahandusministeeriumi esindajad; kohtumine Konkurentsiameti peadirektori Evelin Pärn-Leega;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: isikut tõendavate dokumentide seaduse § 111 muutmise seaduse eelnõu (256 SE), kutsutud välisminister Margus Tsahkna; kollektiivne pöördumine „E-hääletus tuleb muuta vaadeldavaks!“, kutsutud esitajate esindaja; kohtute haldamise nõukoja liikme nimetamine;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: Riigikogu otsuse „Ukraina laenu intressikulude katmine“ eelnõu (258 OE) ja Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Nõukogu Arengupangas“ eelnõu (259 OE), kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõud (220 SE, 236 SE, 238 SE, 239 SE, 240 SE, 241 SE, 245 SE, 250 SE, 263 SE, 264 SE, 217 SE ja 230 SE);

riigikaitsekomisjonis – Kaitseministeeriumi valitsemisala 2024. aasta eelarve projekt ja arengukava aastateks 2024–2027, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad küberjulgeoleku paketi kohta, kutsutud Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.15: ülevaade Eesti elanike tervisest, tervisekäitumisest, tervisemõjuritest ja muutustest tervises, kutsutud Tervise Arengu Instituudi esindajad; ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (162 SE), kutsutud algataja ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – kell 11.15: Eesti Venemaa saatkonna tegevus, kutsutud saatkonna esindaja; Riigikogu 2023. aasta välislähetuste eelarve täitmine ja välislähetuste sügisprognoos, kutsutud Riigikogu Kantselei esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad vanemluse vastastikuse tunnustamise ja Euroopa vanemlustõendi loomise nõukogu määruse, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust, põlvnemisega seotud asjades tehtud lahendite tunnustamist ja ametlike dokumentide vastuvõtmist ning Euroopa vanematõendi loomist, eelnõu kohta ning Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiive 2009/102/EÜ ja (EL) 2017/1132 seoses digitaalsete vahendite ja menetluste kasutamise laiendamise ja ajakohastamisega äriühinguõiguses, eelnõu kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; abipolitseiniku seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus, kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: 2023. aasta eelarve täitmine ja 2024. aasta eelarve, kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur ja Välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Rahapesu Andmebüroo juhi Matis Mäekeriga (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Euroopa Liidu toetuste kasutamine, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev, terviseminister Riina Sikkut, riigikontrolör Janar Holm ning Rahandusministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kliimaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 13 – riigikaitsekomisjon kohtub Briti parlamendi alamkoja Briti-Eesti sõprusrühma delegatsiooniga.

Kell 14 – Eesti-Suurbritannia parlamendirühm kohtub Briti parlamendi alamkoja Briti-Eesti sõprusrühma delegatsiooniga.

Kell 14 – Eesti-Iirimaa parlamendirühma liige Margit Sutrop kohtub Iiri suursaadiku James Sherryga.

Kell 15.15 – väliskomisjon kohtub Briti parlamendi alamkoja Briti-Eesti sõprusrühma delegatsiooniga.

Teisipäev, 26. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – neli eelnõu: sotsiaalmaksuseaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (260 SE), käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (33 SE), käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (34 SE), käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (81 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

Keskkonnakomisjoni ja majanduskomisjoni ühisistungil – Arenguseire Keskuse uuringu „Rohepöörde trendid ja stsenaariumid Eestis“ tulemused ning uuringu „Aktiivsed tarbijad tuleviku energiasüsteemis“ lähteülesanne, kutsutud Arenguseire Keskuse esindajad; Rohetiigri ülevaade kestlikuma lähenemise võimalustest ehitussektoris, kutsutud Rohetiigri esindusorganisatsiooni, Kliimaministeeriumi ja ettevõtete esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

kultuurikomisjonis Haridus- ja Teadusministeeriumi teise poolaasta tööplaanid, kutsutud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas; Riigikontrolli audit „Eesti keele õpe vene õppekeelega põhikoolis“, kutsutud minister ja Riigikontrolli esindajad; kollektiivne pöördumine „Petitsioon erivajadustega laste õpetajate kaitseks“, kutsutud pöördumise esitaja ning haridus- ja teadusminister (ruum L332);

rahanduskomisjonis arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni esitatud panganduspaketi kohta; tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõud (102 SE, 103 SE, 114 SE, 115 SE, 118 SE, 122 SE, 128 SE, 153 SE, 178 SE, 183 SE, 187 SE, 195 SE, 198 SE, 233 SE, 234 SE, 235 SE, 242 SE, 247 SE, 249 SE, 265 SE, 266 SE, 267 SE, 268 SE, 269 SE, 270 SE, 107 SE, 109 SE, 113 SE, 131 SE, 134 SE, 172 SE, 177 SE, 182 SE, 200 SE, 201 SE, 211 SE, 252 SE ja 254 SE);

sotsiaalkomisjonis – Riigikogu otsuse „Sündimuse kasvatamise meetodite väljatöötamisest“ (208 OE) eelnõu, kutsutud esitajate ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; kollektiivne pöördumine „Lapsed ei tohi olla riigi kokkuhoiukoht“;

väliskomisjonis – Riigikogu otsuse „Ettepanek Vabariigi Valitsusele võtta kasutusele Köningsbergi ajalooline, eestipärane nimi“ eelnõu (218 OE), kutsutud esitajate ja Eesti Keele Instituudi esindajad; olukord Karabahhis, kutsutud Eesti suursaadik Armeenias Riina Kaljurand ja Eesti Türgi saatkonna esindaja;

õiguskomisjonis tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu (257 SE) ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (226 SE), kutsutud justiitsminister Kalle Laanet; relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (19 SE); karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõud (76 SE, 85 SE, 29 SE ja 72 SE); prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (105 SE); prokuratuuriseaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE); korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (163 SE); perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (106 SE).

Sündmused

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ja liige Raimond Kaljulaid osalevad Baltimaade ja Prantsusmaa välis- ja julgeolekupoliitika seminaril.

Kell 15 – riigikaitsekomisjon kohtub Soome parlamendi kaitsekomisjoni delegatsiooniga. Kohtumisel osaleb ka Soome suursaadik Eestis Vesa Vasara (A. Rei nõupidamisruum).

Kolmapäev, 27. september

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Peaminister Kaja Kallas teeb poliitilise avalduse seoses 2024. aasta riigieelarve seaduse eelnõu üleandmisega.

Uuesti arutamine – üks seadus: presidendi poolt välja kuulutamata jäetud ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seadus (746 UA).

Esimene lugemine – 24 eelnõu: karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse (vaenu õhutamine ja vaenumotiiviga kuriteod) eelnõu (232 SE), Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine peaministri abikaasa osalusega ettevõtte Venemaa-suunalise äritegevuse asjaolude uurimiseks“ eelnõu (262 OE), atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (27 SE), kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE), ehitusseadustiku ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (koduomanike vabastamine omavalitsustele kuuluvate kõnniteede koristamise kohustusest) eelnõu (41 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (71 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (75 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (88 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (110 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (112 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (130 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (133 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (150 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (151 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (194 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (199 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (253 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE).

Komisjoni istung

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni videoistungil – kell 8.30: Riigikontrolli kontrolliaruanne „Töövõime vähenemise ennetamine“, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Neljapäev, 28. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele loobuda plaanist kaotada täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest“ eelnõu (38 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele töötada välja tegevuskava Tallinna Haigla rajamiseks“ eelnõu (53 OE).

Komisjoni istung

Väliskomisjoni videoistungil – kell 14.30: arengud Lätis, kutsutud Eesti suursaadik Lätis Eerik Marmei; arengud Ameerika Ühendriikides, kutsutud Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Kristjan Prikk.

Sündmused

Kell 8.45 – Eesti-Küprose parlamendirühm kohtub Küprose suursaadiku Demetris Samueliga.

Kell 10 – Riigikogu liikmed kohtuvad USA astronaudi Nicole Aunapu Manniga (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kell 10.30 – riigikaitsekomisjon kohtub Ukraina-Eesti parlamendirühma esimehe Arseni Puškarenkoga.

Kell 13.15 – riigikaitsekomisjon külastab Kaitseväe ja Kaitseliidu õppuse „Ussisõnad“ raames Lääne maakaitseringkonna vastutusala.

Kell 14 – sotsiaalkomisjon kohtub Soome parlamendi sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni delegatsiooniga.

Kell 16.30 – Eesti-Armeenia parlamendirühma aseesimees Tanel Kiik kohtub Armeenia asevälisministri Parujr Hovhannisjaniga.

Kell 18 – väliskomisjon kohtub Islandi välisministri Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttiriga.

Reede, 29. september

Sündmus

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas viibib maakonnavisiidil Võrumaal.

Välislähetused

24.–26. september
Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EPK) Eesti delegatsiooni esimees Mario Kadastik ning liikmed Toomas Uibo (25.–26. september) ja Tõnis Lukas osalevad EPK aastaistungil Viinis Austrias.

27.–29. september
Riigikogu esimees Lauri Hussar osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) spiikrite konverentsil Dublinis Iirimaal. Visiidil osaleb ka ENPA Eesti delegatsiooni esimees Liisa Pakosta.

28.–29. september
Riigikogu liige Helle-Moonika Helme osaleb Põhja- ja Baltimaade palvushommikusöögil Helsingis Soomes.

30. september – 3. oktoober
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu (1.–3. oktoober) osalevad Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika parlamentaarsel konverentsil Madridis Hispaanias.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside