Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu I istungjärgu 7. töönädal 25. – 28. mai

Esmaspäev, 25. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad ettevõtlusminister Urve Palo majutusteenuste käibemaksumäära tõstmise kohta ning maaeluminister Urmas Kruuse piimatootjate olukorra kohta.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Euroopa Komisjoni riigipõhised soovitused, kutsutud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Hannes Rumm ja asepresident Andrus Ansipi kabineti liige Aare Järvan; Eesti seisukohad 28.-29. mail toimuval EL-i konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal ning haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi; Eesti seisukohad 31. maist 2. juunini toimuval mitteametlikul põllumajanduse ja kalanduse nõukogu kohtumisel, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse; seisukoha andmine Energialiidu paketile, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning keskkonnaministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019 keskkonna- ja kalanduspoliitika planeerimine, kutsutud keskkonnaministeeriumi, Riigikantselei ja põllumajandusministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad Euroopa energialiidu paketi kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 elluviimisest, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar;

maaelukomisjonis – Põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) tegevusest, kutsutud PRIA peadirektor Jaan Kallas;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohad Euroopa energialiidu paketi kohta, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Eesti Arengufondi nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta, kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe; kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu; arvamuse andmine Riigikohtule kohtute seaduse § 132 p 1 ja Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse § 4 lg 4 kohta;

rahanduskomisjonis – investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE); Eesti Panga 2014. aasta aruanne; finantsinspektsiooni 2014. aasta aruanne; kindlustustegevuse seaduse eelnõu (8 SE);

riigikaitsekomisjonis – ülevaade 18. mail toimunud EL-i kaitseministrite kohtumisest, kutsutud kaitseminister Sven Mikser; kell 13.40: väljasõit Ämari lennubaasi;

sotsiaalkomisjonis – Eesti Keskerakonna esitatud kollektiivne pöördumine „1000 eurot miinimumpalgaks,“ kutsutud Eesti Keskerakonna, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Tööandjate Keskliidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, sotsiaalministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi ja Riigikogu fraktsioonide esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne https://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840 (konverentsisaal);

väliskomisjonis – Eesti seisukohad EL-i välisasjade nõukogu arenguministrite 26. mai istungil, kutsutud välisministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse “Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (26 OE); Riigikogu otsuse “Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (27 OE); Riigikogu otsuse “Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (28 OE); Riigikogu otsuse “Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (29 OE); Riigikogu otsuse “Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (30 OE); informatsioon komisjoni liikmete tegevusest;

õiguskomisjonis – Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019, kutsutud siseministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad; MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liidu ettepanek erateede avaliku kasutamise täpsemaks reguleerimiseks, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindajatega (ruum L332).

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade Riigikontrolli tegevusest ning Riigikontrolli 2015. aasta tööplaanist, kutsutud riigikontrolör Alar Karis (ruum L 263).

Sündmused

Kell 11.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab vastu Vabaerakonna algatatud kollektiivse pöördumise „Kütuseaktsiisi järsk tõus tuleb ära jätta!“

Kell 13 – Riigikogu juhatuse ja president Toomas Hendrik Ilvese kohtumine Kadriorus.

Kell 13.30 – väliskomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Tšehhi suursaadiku Richard Kadlčákiga.

Kell 14.30 – Riigikogu Saarte regiooni ja merekultuuri toetusrühma esimees Urve Tiidus avab Priit Kapsta fotonäituse „Hetked Ruhnus“ (Riigikogu hoone 2. korrusel). Näitus on avatud 19. juunini, Toompea lossi sissepääsuks on vaja isikut tõendavat dokumenti.

Teisipäev, 26. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Eesti Panga 2014. aasta aastaaruanne.
Ettekandja Eesti Panga president Ardo Hansson

Finantsinspektsiooni 2014. aasta aastaaruanne.
Ettekandja Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler

Esimene lugemine – 7 eelnõu: Riigikogu otsuse “Hasartmängumaksu Nõukogu moodustamine” eelnõu (19 OE); Riigikogu otsuse “Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (20 OE); Riigikogu otsuse “Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (25 OE); Riigikogu otsuse “Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (24 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu liikmetest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (17 OE); Riigikogu otsuse “Eesti Rahvusringhäälingu tegevusvaldkonna tunnustatud asjatundjast Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (31 OE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (23 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: täiskasvanute koolituse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (12 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – arutelu Liivi lahe piirkonna räimepüügist, kutsutud Riigikogu liige Mark Soosaar, Kihnu vallavanem Ingvar Saare ja ministeeriumide esindajad; keskkonnahariduse riiklik juhtimine ja rahastamine, kutsutud Säästva arengu komisjoni ja keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – ülevaade üldhariduse rahastamisest, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, rahandusministeeriumi, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Linnade Liidu esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019 kalanduse, toiduohutuse, veterinaaria, taimetervise, põllumajanduse ja maaelu valdkonnad, kutsutud põllumajandusministeeriumi ning keskkonnaministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) tegevuse ülevaade, kutsutud EAS-i juhatuse esimees Hanno Tomberg; Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu kiri biomassi (puidu) põletamise toetamisest Narva Elektrijaamades;

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, kutsutud riigihalduse minister Arto Aas; Eesti Euroopa Liidu poliitika 2015-2019 arutelu, kutsutud siseministeeriumi, justiitsministeeriumi ja Riigikantselei esindajad (ruum L333);

rahanduskomisjonis – väljasõiduistung: kohtumine Pangaliidu esindajatega (SEB hoone, Tornimäe 2);

riigikaitsekomisjonis – kell 9: Põhjamaade, Balti riikide ja Poola parlamentide riigikaitsekomisjonide julgeoleku- ja riigikaitsealane foorum (konverentsisaal);

sotsiaalkomisjonis – valitsuse esitatavad eelnõud;

väliskomisjonis – kandidaat Eesti suursaadiku ametikohale Rumeenias ja Moldovas, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadikukandidaat; ülevaade Eesti kahepoolsetest suhetest Austraalia ja Uus-Meremaaga, kutsutud Eesti suursaadik Austraalias ja Uus-Meremaal Andres Unga; kohtumine EL-i Libeeria delegatsiooni juhi Tiina Intelmanniga;

õiguskomisjonis – kell 13: kohtumine Harju maakohtu esimehe Helve Särgavaga (Harju maakohus, Liivalaia 24).

Sündmused

Kell 8.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Harjumaalt valitud Riigikogu liikmete ümarlaual (Harju Elu toimetus).

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on moderaator rahvusvahelisel konverentsil, mis on pühendatud kohalike omavalitsuse süsteemi ning Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu taasloomise 25. aastapäevale (Tallinna Ülikool).

Kell 11.45 – Eesti-Saksamaa parlamendirühm kohtub Saksamaa Nordrhein-Westfaleni liidumaa parlamendi Roheliste partei fraktsiooni delegatsiooniga. Delegatsiooni eesmärk on tutvuda Eesti e-lahendustega era- ja avalikus sektoris.

Kell 12.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Põhjamaade, Balti riikide ja Poola parlamentide kaitsekomisjonide esindajatega.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Eestimaa Spordiliit Jõud üldkogul.

Kolmapäev, 27. mai

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (15 SE).

Sündmused

Kell 8.45 – riigikaitsekomisjon kohtub Ameerika Ühendriikide Senati liikmete Deb Fischeri, John Cornyni, Jeff Sessionsi, John Barrasso, Kongressi liikme Mike Conaway ja saatkonna asejuhi Chever Voltmeriga.

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas avab Toompea lossi kunstisaalis esindusliku näituse „SADA. Eesti vaibakunst täna“.

Neljapäev, 28. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (3 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

keskkonnakomisjonis – 28. – 29. mai: väljasõiduistung Pärnumaale, tutvumine Euroopa kalandusfondi toel rajatud ettevõtetega, arutelu keskkonnaprobleemidest;

kultuurikomisjonis kell 11: ülevaade Eesti Vabariik 100 ettevalmistustest, kutsutud EV 100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa ja juhtrühma esimees Toomas Kiho; täiskasvanute koolituse täiendamise seaduse eelnõu (12 SE);

majanduskomisjonis – kell 11: Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe ratifitseerimise seaduse arutelu;

rahanduskomisjonis – kell 12: ülevaade sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduste eelnõudest; tulumaksuseaduse § 48 täiendamise seaduse eelnõu (2 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13.30: informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjon – kell 11: Riiklike peretoetuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (38 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja sotsiaalkindlustuse osakonna juhataja Katre Pall;

väliskomisjonis – kandidaat Eesti erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Taanis, kutsutud välisministeeriumi kantsler Alar Streimann ja suursaadikukandidaat; Eesti alaline esindaja Euroopa Nõukogu juures, kutsutud suursaadik Katrin Kivi; Eesti alaline esindaja ÜRO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide juures Genfis, kutsutud suursaadik Andre Pung; informatsioon Indias Eesti laevakaitsjate kinnipidamisega seotud asjaoludest, kutsutud välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Marina Kaljurand;

Sündmused

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Prantsuse suursaadiku Michel Raineriga.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Kivimäe põhikooli 9. klassi õpilastega.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Saksa gümnaasiumi 9. klasside õpilastega.

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Harjumaa ja Tallinna ettevõtjate ning turismisektoris töötavate inimestega (Sokos Hotel Viru).

Laupäev, 30. mai

Kell 13 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Küprose parlamendi esindajate koja välis- ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Averof Neofytouga ning Küprose presidendi aseministri Constantinos Petridesega.

Välislähetused

26. – 29. mai
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Kiievis julgeolekualasel foorumil „The 8th Kyiv Security Forum. No security beyond the values“ ning kohtumistel Ukraina parlamendis.

26. – 27. mai
Väliskomisjoni esimees Hannes Hanso osaleb Riigikogu esimehe Eiki Nestori töövisiidil Ukrainasse.

27. – 29. mai
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi Alalise Komitee istungil Berliinis ja Stralsundis Saksamaal.

28. mai

Riigikogu liige Mailis Reps osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) monitooringukomitee istungil Pariisis.

28. – 29. mai
Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimees Ken-Marti Vaher ja Riigikogu liige Andre Sepp osalevad Brüsselis Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis (LIBE) parlamentidevahelisel kohtumisel demokraatliku järelevalve luureteenistuste tegevusest Euroopas.

31. mai – 2. juuni
Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsioon koosseisus Kalle Palling, Jaak Madison, Monika Haukanõmm, Juhan Parts, Rein Ratas ja Mihkel Raud osalevad rahvusparlamentide EL-i asjade komisjonide konverentsil (COSAC) Riias.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside