Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 3. töönädal 25. – 28. jaanuarini

Head ajakirjanikud!

Riigikogu Kantselei on seoses viirushaiguse COVID-19 puhanguga võtnud kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud. Palume ajakirjanikel Toompea lossis olles kanda maske ja hoida võimalusel intervjueeritavaga distantsi.

Täname mõistva suhtumise eest!

Esmaspäev, 25. jaanuar

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Küsimus peaministrikandidaat Kaja Kallasele volituste andmisest valitsuse moodustamiseks.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.30: Eesti seisukohad 28.–29. jaanuaril toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel, kutsutud justiitsminister Raivo Aeg ja Siseministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv piisava miinimumpalga kohta Euroopa Liidus, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Metsapöördumine“;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: Eesti keele arengukavast 2021–2035 ja noortevaldkonna arengukavast 2021–2035;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: Arenguseire Keskuse uurimissuunast „COVID-19 mõju arengusuundumustele“, keskuse tehtud töödest ja lähiaja plaanidest, kutsutud Arenguseire Keskuse esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: Veeteede Ameti, Lennuameti ja Maanteeameti ühendamisest ning Transpordiameti alustamisest, kutsutud Transpordiameti esindajad;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – sõjalisest mobiilsusest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; Riigikaitsekomisjoni algatatud olulise tähtsusega riiklikust küsimusest „Riigi sõjalise kaitse jätkusuutlik areng“;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Koroonameetmed ei ole põhjendatud. On aeg naasta tavaelu juurde!“;

väliskomisjoni videoistungil – arengutest Ukrainas, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk; komisjoni liikmete tegevusest;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (291 SE); täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (315 SE); vangistusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (arestimaja ülesannete üleandmine) eelnõu (275 SE); arvamuse andmine Riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-20-11;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: järelevalvemeetmetest; komisjonile laekunud avaldustest.

Sündmused

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Raivo Tamm osaleb videosilla vahendusel ENPA kultuuri-, teadus-, haridus- ja meediakomitee töös.

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb videosilla vahendusel ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee töös ning liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve ehk monitooringu komitee töös.

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski ja asendusliige Raimond Kaljulaid osalevad videosilla vahendusel ENPA poliitikaasjade ja demokraatia komitee töös.

Kell 15 – Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Sven Sester osaleb OSCE PA NB8 videokohtumisel.

Kell 16.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Riina Sikkut osaleb videokohtumisel Euroopa Komisjoni pealäbirääkija Michel Barnier’ga.

25.–28. jaanuar – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski, liikmed Eerik-Niiles Kross ja Urmas Reitelmann ning asendusliikmed Raimond Kaljulaid, Raivo Tamm ja Vilja Toomast osalevad videosilla vahendusel ENPA osaistungi töös.

Teisipäev, 26. jaanuar

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Teine lugemine – kolm eelnõu: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (227 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE); toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE).

Esimene lugemine – üks eelnõu: Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (283 SE).

Kell 14 – komisjoni istung

põhiseaduskomisjoni videoistungil – Riigikogu otsuse „Rahvahääletuse korraldamine Eesti Vabariigi Presidendi otsevalimise küsimuses“ eelnõu (290 OE).

Sündmused

Kell 14 – väliskomisjon ja Eesti-Armeenia parlamendirühma liikmed kohtuvad videosilla vahendusel Armeenia suursaadiku Tigran Mkrtchyaniga.

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb videosilla vahendusel ENPA migratsiooni-, pagulaste ja ümberasustatud isikute komitee töös.

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Urmas Reitelmann osaleb videosilla vahendusel ENPA sotsiaal-, tervishoiu ja säästliku arengu komitee töös.

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Vilja Toomast osaleb videosilla vahendusel ENPA võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvastase komitee töös.

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski osaleb videosilla vahendusel ENPA kodukorra ja isikupuutumatuse komitee töös.

Kolmapäev, 27. jaanuar

Kell 12 – infotund

Kell 14 – Riigikogu kaugosalusega istung

Teine lugemine – üks eelnõu: käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (239 SE).

Komisjoni istung

keskkonnakomisjoni erakorralisel istungil – 5 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: komisjoni tööst.

Sündmus

Kell 15.30 – Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Sven Sester osaleb OSCE PA Call for Action töörühma videokohtumisel.

Neljapäev, 28. jaanuar

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Eelnõude menetlemist ei ole kavandatud.

Komisjoni istung

majanduskomisjonis – kell 10.30: komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (Riigikogu konverentsisaal).

Sündmused

Kell 14 – väliskomisjoni seminar „Arktika Nõukogu – miks me vaatlejaks kandideerime?“ (Riigikogu konverentsisaal). Seminari saab jälgida veebiülekandes.

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Vilja Toomast osaleb videosilla vahendusel ENPA võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisvastase komitee töös.

Kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb videosilla vahendusel ENPA liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve ehk monitooringu komitee töös ning õigusasjade ja inimõiguste komitee töös.

Reede, 29. jaanuar

Sündmused

Kell 10 – Riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja ning liikmed Leo Kunnas ja Johannes Kert, kes on ka Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni aseesimees, osalevad BA julgeoleku- ja kaitsekomisjoni videoistungil.

Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Riina Sikkut osaleb videokohtumisel Euroopa Komisjoni asepresidendi Vera Jourovaga.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside