Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 3. töönädal 25. – 28. jaanuarini

Esmaspäev, 25. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ja rahandusminister Sven Sester.

Ossinovski vastab arupärimisele, mis puudutab meditsiinitöötajate palga piirkondlikul alusel diferentseerimist ja rahvastiku tervise edendamist Ida-Virumaal (nr 109). Veel puudutavad talle esitatud arupärimised tervishoiu rahastamist (nr 115) ja arstiabi kättesaadavust (nr 117).

Sesterile esitatud arupärimises soovivad Riigikogu liikmed teada Eesti Energia olukorra kohta (nr 107) ja Eesti Energia kavatsuse kohta kanda maha Auvere ja Utah investeeringud (nr 113). Veel puudutavad rahandusministrile esitatud arupärimised võlakirjade ostuprogrammi (nr 119) ja käibemaksupettusi (nr 120).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Riigikogu otsus “Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030 kinnitamine“ (166 OE), kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants;

ettepaneku tegemine komisjoni kohtumiseks Euroopa Liidu eesistumise perioodiks 2018. aastal, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja;

kultuurikomisjonis – haridusseaduse eelnõu põhimõtete tutvustamine, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm;

maaelukomisjonis – maaeluministeeriumi õigusloome plaanid, kohtumine maaeluminister Urmas Kruusega;

majanduskomisjonis – kell 11.10: energiatuulikute ehitamine ja nende mõju riigikaitselistele ehitistele, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad; kohtumine Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni juhtidega;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Õiguskantsleri ettepanek välismaalaste seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti esindajad ja õiguskantsleri nõunikud; ELAKile arvamuse andmine Euroopa Parlamendi 2015. aasta resolutsiooni valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimise kohta, kutsutud justiitsministeeriumi ja Riigikogu kantselei esindajad;

rahanduskomisjonis – kohtumine Haigekassa juhatuse esimehe Tanel Rossiga; maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE); Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu;

riigikaitsekomisjonis – ülevaade riigikaitseõpetusest, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad; Riigikaitseseaduse muutmine;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; ravi geograafiline kättesaadavus ja üldhaiglate raviteenuste rahastamine 2016. aastal, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, haigekassa ja Riigikogule pöördumise teinud üldhaiglate esindajad (ruum L333);

väliskomisjonis – ülevaade arengutest Venemaal ja Eesti-Vene kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Venemaal Arti Hilpus ja välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis kell 11.15: kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu (114 SE); arutelu kriminaalmenetlusest inimeste kadumisjuhtumite puhul, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.10: kokkuvõte prokuratuuri kontrollist jälitusasutustes, kutsutud Riigiprokuratuuri esindaja;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: informatsioon riigihangete läbipaistvuse tagamiseks rakendatud meetmetest ning  hangetega seotud sisekontrollisüsteemist, kutsutud Riigi Kinnisvara AS-i esindajad; huvide deklaratsioonide kontrolltulemuste läbivaatamine (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi ja kohalike omavalitsuste valmisolek võtta vastu varjupaiga taotlejaid ja rahvusvahelise kaitse saanuid“ arutelu, kutsutud Riigikontrolör Alar Karis, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi, rahandusminister Sven Sester, siseministeeriumi, kultuuriministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad. Istung on avalik ja toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaalis);

Teisipäev, 26. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskomisjoni ettepanekul arvati päevakorrast välja kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu (114 SE) teine lugemine. Istungi päevakorras ei ole teisi päevakorrapunkte.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – energiatuulikute ehitamine ja nende mõju riigikaitselistele ehitistele, elektrituulikute tööstuse rajamine Ida-Virumaale, kutsutud kaitseministeeriumi, rahandusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, Tuuleenergia Liidu ja Ida-Viru maavalitsuse esindajad (ruum L332);

maaelukomisjonis – ebaausad kaubandustavad, kutsutud Eesti Piimaliidu esindajad;

majanduskomisjonis – ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE);

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (160 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, Vabariigi Valimiskomisjoni ja Riigikogu Kantselei esindajad; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu; Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu; Riigikohtule arvamuse andmine halduskohtumenetluse seadustiku § 7 lg 1 ning § 8 lõiked 4-6 osas;

rahanduskomisjonis – kohtumine Riigi Kinnisvara AS-i juhatuse esimehe Urmas Somelariga;

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – Eesti seisukohad seoses Ühendkuningriigi Euroopa Liidu liikmelisusega. Arvamuse andmine EL asjade komisjonile, kutsustud Riigikantselei esindajad; Riigikogu otsus „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ (147 OE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis kell 15: ülevaade NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud Eesti delegatsiooni juht Ants Laaneots;

õiguskomisjonis – advokatuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (164 SE), kutsutud Eesti Advokatuuri esindajad; perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (112 SE); pärimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (113 SE); ELAK-i kiri komisjonide võimalikest üritustest Eesti eesistumise ajal.

Kolmapäev, 27. jaanuar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu (165 SE).

Sündmused

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Lääne-Tallinna Keskhaigla arstidega;

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Toompea lossi kunstisaalis Helen Meleski isikunäituse “Sina ja mina isiklikus ruumis”.

Neljapäev, 28. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu (143 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

väliskomisjonis kell 13 – ülevaade arengutest Moldovas, kutsutud Eesti diplomaat Moldovas Raul Toomas (videokonverents); Riigikogu liikmetele saadetud pöördumise arutelu, kutsutud rahandusministeeriumi, justiitsministeeriumi ja välisministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab tunnustusüritusel kodanikuühiskonna aasta tegijaid (Valges saalis).

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Koeru vallavolikoguga haldusreformi teemadel.

Reede, 29. jaanuar

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 10: kohtumine Euroopa Komisjoni kaubandusdirektoraadi kaubanduse strateegia ja analüüsi ja turule ligipääsu direktor Signe Ratsoga; Eesti seisukohad 1.-2. veebruaril 2016 toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (arenguministrid) mitteametlikul kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 2. veebruaril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaubandus) mitteametlikul kohtumisel, kutsutud välisministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Läti parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjoni audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi (AVMSD) ülevaatust puudutav rohelise kaardi ettepanek.

Sündmused

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Eesti Maaülikooli kuratooriumi istungil;

Kell 18 –  Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Lõuna-Viljandimaa kohalike omavalitsute volikogude ühisnõupidamisel Abjas haldusreformi teemadel.

Pühapäev, 31. jaanuar

Kell 11 – Riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots osaleb komisjoni esindajana Kaitseliidu Valgamaa maleva Metsniku lasketiiru avamise tseremoonial.

Välislähetused

23. – 29. jaanuar

ENPA delegatsiooni esimees Marianne Mikko ja liikmed Mailis Reps, Jaak Madison ning Eerik-Niiles Kross osalevad Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) täiskogu 2016. aasta I osaistungil ja koolitusel uutele liikmetele Strasbourgis.

24.– 29. jaanuar

Riigikogu liige Juhan Parts osaleb 8. Jaapani-Balti seminaril “Poliitika, diplomaatia ja julgeolek” Tokyos.

26. jaanuar – 1. veebruar

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil Ameerika Ühendriikides, kohtumistel USA Kongressis ja Eesti aukonsuliga Miamis.

27. – 29. jaanuar

Rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer osaleb eesistumise raames toimuval konverentsil mitmeaastase finantsraamistiku teemal Amsterdamis.

27. – 29. jaanuar

Balti Assamblee delegatsiooni aseesimees Aadu Must osaleb Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu presiidiumide kohtumine Europarlamendi saadikutega Põhja- ja Baltimaadest ning Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi Alalise Komisjoni istungil Brüsselis.

29. – 30. jaanuaril

Riigikogu liige Jaak Madison kohtub Austria Parlamendi 3. presidendi Norbert Hoferiga ja Austria Vabadusparteiga Viinis.

31. jaanuar – 2. veebruar

Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) parlamentide esimeeste kohtumisel Kiievis.

31. jaanuar – 5. veebruar

Riigikogu liige Mati Raidma osaleb humanitaarvõrgustike ja partnerluse nädalal, mille teemaks on efektiivne valmisolek kriisideks Genfis.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside