Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 6. töönädal 25. – 27. veebruarini

Esmaspäev, 24. veebruar

Sündmused

Kell 7.33 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb aastapäeva kõnega riigilipu pidulikul heiskamisel Pika Hermanni torni (Toompea lossi hoov). Sündmusel osalevad Riigikogu aseesimees Laine Randjärv ja aseesimees Jüri Ratas.

Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma tervitab Toompea lossi hoovis korporante.

Kell 9.35 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb pärgade asetamisel Vabadussõjas langenute ausamba jalamile Pärnu alevi kalmistul.

Kell 10.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb jumalateenistusel Pärnu Eliisabeti kirikus.

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Kaitseväe paraadil Pärnus.

Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb riigi teadus-, kultuuri- ja spordipreemiate kätteandmisel Pärnu teatris Endla.

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv ja aseesimees Jüri Ratas osalevad Eesti iseseisvuspäeva pidulikul kontserdil ning Vabariigi Presidendi ja pr Evelin Ilvese vastuvõtul (Pärnu Kontserdimaja).

Teisipäev, 25. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse “Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (593 OE); ehitusseadustiku eelnõu (555 SE); planeerimisseaduse eelnõu (571 SE); ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse eelnõu (572 SE).

“Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015”. 2013. aasta täitmise aruanne.
Ettekandja siseminister Ken-Marti Vaher

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13: Eesti seisukohad EL-i kliima- ja energiapoliitika raamistiku aastani 2030 kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile, kutsutud keskkonnaministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (569 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad (ruum L332);

kultuurikomisjonis ja rahanduskomisjonis – ühine arutelu spordivaldkonnas makstavatest stipendiumidest, sõnavõttudega esinevad kultuuriminister Urve Tiidus, rahandusminister Jürgen Ligi, maksu- ja tolliameti peadirektor Marek Helm, Eesti Olümpiakomitee asepresident Toomas Tõnise, Eesti Maaomavalitsuste Liidu aseesimees Vello Jõgisoo ja Eesti Linnade Liidu büroo nõunik Anne Läns; arutelul osalevad Riigikogu spordi ja liikumisharrastuse toetusrühma liikmed ning asjaomaste organisatsioonide esindajad; arutelu on avalik, toimub veebiülekanne  ja salvestus (konverentsisaal);

maaelukomisjonis – piirangud sealihaga kauplemisel seoses sigade Aafrika katkuga;

majanduskomisjonis – elektrituruseaduse ja riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE); Eesti seisukohtade arutelu EL-i kliima- ja energiapoliitika raamistiku aastani 2030 kohta, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Lea Laarmaa kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (595 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (541 SE); märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (518 SE); Riigikohtu Põhiseaduslikkuse Järelevalve Kolleegiumi 17.02.2014 otsuse arutelu;

rahanduskomisjonis – kell 13.45: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE);

riigikaitsekomisjonis – osalemisest kõrgematel riigikaitsekursustel 6.- 11. aprillini Roostal;

väliskomisjonis – Vabariigi Valitsuse vastused väliskomisjoni raportis „Eesti võimalused ja huvid Aasias aastani 2025“ esitatud soovitustele, kutsutud välisminister Urmas Paet ning välisministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; olukorrast Ukrainas; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 27. veebruaril – Vabariigi Valitsuse ja väliskomisjoni ettekandest; Eesti seisukohad 28. veebruaril toimuval mitteametlikul EL-i välisasjade nõukogu (kaubandusministrid) kohtumisel;

õiguskomisjonis – kell 13: kohtumine justiitsminister Hanno Pevkuriga;

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Kalevi Spordiseltsi Veteranide Ühenduse inimestega.

Kell 12.50 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv peab kõne Eesti Vabariigi 96. aastapäeva aktusel Juuru Gümnaasiumis Raplamaal.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Gustav Adolfi Gümnaasiumi 9. klassi õpilastega.

Kell 16 – Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma, rahanduskomisjoni esimees Sven Sester, põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste ja majanduskomisjoni liige Olga Sõtnik kohtuvad Aserbaidžaani suursaadiku Tofig Zulfugaroviga. Kohtumisel osalevad samuti Riigikogu Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma liikmed. Suursaadik tutvustab poliitilist olukorda Aserbaidžaanis ning vahetatakse mõtteid 2013. aasta edukamate kahepoolsete suhete teemal ning nende arenguvõimalustest käesoleval aastal.

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Kraavikrõll lasteaia inimestega.

Kolmapäev, 26. veebruar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (532 SE); sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE).

Teine lugemine – 2 eelnõu: äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (549 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: meretöö seaduse eelnõu (552 SE).

Komisjonides

õiguskomisjonis – kell 12: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni korraldatud autoriõiguse regulatsiooni läbivaa
tamist puudutavas avalikus konsultatsioonis, arvamuse andmine EL-i asjade komisjonile, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Enn Eesmaa ja liige Imre Sooäär kohtuvad Hispaania suursaadiku Álvaro de la Riva Guzmán de Frutosiga.

Kell 12.50 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Narva Vanalinna Riigikooli õpilastega programmi Minu Riik raames.

Kell 15 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv on töövisiidil Tartus.

Neljapäev, 27. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: isikut tõendavate dokumentide seaduse, riigilõivuseaduse ja riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE).

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 3 eelnõu: äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (549 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE); ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE).

Olulise tähtsusega riikliku küsimusena välispoliitika arutelu.
Ettekandjad välisminister Urmas Paet ja väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson

Kell 14 – komisjonides istungid

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu projekti sissejuhatav arutelu, kutsutud Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Alo Heinsalu ja Riigikogu Kantselei valimiste osakonna juhataja Priit Vinkel;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30: Riigikontrolli uue kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L263).

Sündmused

Kell 12.50 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Narva Kesklinna Gümnaasiumi õpilastega Minu Riik programmi raames.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Pirita Majandusgümnaasiumi 9. klassi õpilastega.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Prantsuse Lütseumi 9. klassi õpilastega.

Kell 14.50 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Tallinna Tõnismäe Reaalkooli õpilastega Minu Riik programmi raames.

Reede, 28. veebruar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 3.-4. märtsil toimuval EL-i justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Hanno Pevkur, siseminister Ken-Marti Vaher; seisukoha andmine EL-i kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 kohta, kutsutud keskkonnaministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 3. märtsil toimuval EL-i keskkonnanõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus; Eesti seisukohad 4. märtsil toimuval EL-i transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts; seisukoha andmine autoriõiguse avaliku konsultatsiooni kohta, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmused

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Lääne-Virumaal, kus ta annab Tamsalu Gümnaasiumis ühiskonnaõpetuse tunni 11. klassile, külastab AS-i Estonian Cell ja Kunda Eakate Päevakeskust.

Välislähetused

21. – 23. veebruar
Riigikogu aseesimees Laine Randjärv peab kõne Eesti iseseisvuspäeva pidulikul vastuvõtul Turu Ülikoolis ning kohtub Turu Ülikooli rektori Kalevi Väänäsega ja aukonsuli professor Keijo Virtaneniga.

24. veebruar – 1. märts
Riigikogu liige Tõnis Kõiv osaleb Parlamentidevahelise Liidu konverentsil “Seadusandjate tegevus maailma tuumarelvavabaks muutmisel” Washingtonis, Ameerika Ühendriikides.

25. veebruar – 2. märts
Riigikogu liige Margus Tsahkna osaleb Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel ning kohtumistel Omaani parlamendi liikmetega Omaani Sultaniriigis, Masqaţis.

26. veebruar – 2. märts
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Marianne Mikko osaleb Euroopa Sotsialistide Partei naistegrupi (PES Women) aastakonverentsil ja Euroopa Sotsialistide Partei kongressil Roomas.

26. veebruar – 2. märts
Riigikogu liige Mailis Reps osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee monitooringu komitee töös Maltal.

27. – 28. veebruar
Riigikogu liikmed Sven Sester ja Neeme Suur osalevad Balti Assamblee majandus-, kommunikatsiooni- ja innovaatikakomisjoni seminaril Riias.

28. veebruar – 2. märts
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Indrek Saar osaleb Euroopa Sotsialistide Partei peasekretäride konverentsil Roomas.

28. veebruar – 5. märts
Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste osaleb Ameerika–Iisraeli Avalike Suhete Komitee (AIPAC) konverentsil ühenduse European Friends of Israel (Iisraeli Euroopa Sõbrad) delegatsiooni koosseisus Washingtonis, Ameerika Ühendriikides.

2. – 14. märts
Eesti-Jaapani parlamendirühma esimees Imre Sooäär osaleb Jaapani välisministeeriumi kutsel Balti-Jaapani seminaril ja Jaapani-Eesti sõprusrühma kutsel kohtumistel Jaapani parlamendis Tokyos.

Riigikogu pressiteenistus
 

Tagasiside