Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 6. töönädal 24. – 27. oktoobrini

Esmaspäev, 24. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud 12 arupärimisele vastavad peaminister Taavi Rõivas haldusreformi seaduse rakendamise raskuste kohta (nr 240) ja Ida-Virumaale töökohtade loomise toetuse kohta (nr 248); riigihalduse minister Arto Aas “Riigiülesannete analüüsi” kohta seoses seisukohtadega kultuuri ja kultuuriasutuste (eelkõige muuseumide) küsimuses (nr 241); siseminister Hanno Pevkur nurjunud ID-kaardi hanke kohta (nr 246), Päästeameti alarahastatuse ja päästjate puuduse kohta (nr 254) ja illegaalsete immigrantide kohta Eesti Vabariigis (nr 262); sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna Valkla Kodu töökorralduse ja kogukonna turvalisuse kohta (nr 245); rahandusminister Sven Sester Haigekassa eelarve miinuse kohta (nr 242), kindlustusühistute seaduse ettevalmistamise kohta (nr 244) ja raske kütteõli aktsiisi kohta (nr 255), Eesti aktsiisipoliitika kohta võrreldes naaberriikidega (nr 265); välisminister Jürgen Ligi Eesti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks saamise kohta 2020. aastal (nr 235).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Kontrollikoja energiatõhususe audit, kutsutud Euroopa Kontrollikoja esindaja Erki Must; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele „Euroopa kübervastupidavusvõime süsteemi tugevdamine ning konkurentsivõimelise ja uuendusliku küberjulgeolekutööstuse soodustamine”, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), keskkonnaministeeriumi valitsemisala tutvustus; jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE); veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE); atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise eelnõu algatamine;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade EV 100 ettevalmistamise seisust, kutsutud riigisekretär Heiki Loot ja EV100 korraldustoimkonna liikmed; ülevaade haridusprojektist HundrED Estonia;

maaelukomisjonis – autonoomsed elektrisüsteemid ja elektriga varustatus maapiirkonnas, kutsutud Elektrilevi OÜ juhatuse esimees Tarmo Mere;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (289 OE); kohtumine AS Eesti Raudtee esindajatega;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: menetlustingimuste määruse, kvalifikatsioonitingimuste määruse, vastuvõtutingimuste direktiivi muutmise ja ELi ülese ümberasustamise määruse eelnõud, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE); 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE);

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – ülevaade arengutest Poolas ning Eesti ja Poola kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Poolas Harri Tiido; Eesti seisukohad 26.-27. oktoobril toimuval NATO kaitseministrite kohtumisel, kutsutud kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Miko Haljas (ruum L241);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), sotsiaalministeeriumi valitsemisala, kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

õiguskomisjonis kell 11.15: korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE); päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad; arvamus ja vastused küsimusetele Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma korraldust ja töökorda puudutava küsimustiku kohta;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Teabeameti 2016. aasta eelarve täitmine ning 2017. aasta eelarve põhinäitajad, ameti vajadused ja prioriteedid, kutsutud kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja teabeameti peadirektor Mikk Marran; Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 lõike 4 muutmise arutelu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine kultuuriministeeriumi kantsleri Paavo Nõgenega; 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“ arutelu, kutsutud rahandusministeeriumi, Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 12.45 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Poola Senati esimehe Stanisław Karczewskiga.

Kell 13.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Poola Senati esimees Stanisław Karczewski avavad Poola suursaatkonna korraldatud näituse „Visegrádist Visegrádini. Ühine pärand. Ühine tulevik.“

Kell 14.10 – väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni kohtumine Poola Senati esimehe Stanisław Karczewskiga (konverentsisaal).

Kell 15.15 – Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub Poola Senati esimehe Stanisław Karczewskiga.

Teisipäev, 25. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri ettepanek looduskaitseseaduse § 20 Eesti Vabariigi põhiseadusega kooskõlla viimiseks
Ettekandjad õiguskantsler Ülle Madise, põhiseaduskomisjoni liige Kalle Muuli ja keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra

Esimene lugemine – 4 eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (271 OE); haldusreformi seaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu (273 SE); haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – avalik arutelu Rail Balticu projekti teemal – 101 avaliku elu tegelase avalik kiri Riigikogule “Eesti rahva ja maa tuleviku nimel tuleb peatada Rail Balticu rajamine kavandatud kujul!”, kutsutud pöördumise esitajad, Siim Kallas, Tallinna Sadama, Rail Baltic, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning keskkonnaministeeriumi esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

kultuurikomisjonis – kõrgharidus- ja teadusorganisatsioonide tegevuse ümberkorraldamise kava, kutsutud haridus- ja teadusminister Maris Lauri, Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ja Riigikantselei esindaja;

majanduskomisjonis – elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (290 SE); MKM-i valitsemisala 2017. aasta eelarve tutvustus;

põhiseaduskomisjonis – riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE), kutsutud siseministeeriumi esindaja; riigikaitsekomisjoni ettepanek kaaluda Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 lõike 4 muutmise algatamist;

rahanduskomisjonis – kell 13.30: kohtumine eelarvenõukogu esindajatega; 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud välisminister Jürgen Ligi; 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud kaitseminister Hannes Hanso;

riigikaitsekomisjonis – õppuse “Kevadtorm 2016” ja “Läänetorm 2016” reservväelaste tagasiside küsitluse tulemuste tutvustamine, kutsutud Turu-uuringute AS uuringujuht Juhan Kivirähk ning Kaitseväe peastaabi esindajad; arutelu Eesti mereseirest;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ettevalmistamine esimeseks lugemiseks, kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse, sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 9.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Viljandi eakate konverentsil sõnavõtuga „Mina elutark eakas“ (Sakala Keskus, Viljandi).

Kell 10 – maaelukomisjoni esimees Ivari Padar avab konverentsi „Aasta Põllumees 2016“, mida korraldavad Eesti Põllumeeste Keskliit ja maaelukomisjon; kell 14.10 kuulutatakse välja aasta põllumees, konkurssi korraldavad Maaleht ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Tšehhi suursaadiku Richard Kadlčákiga.

Kell 12.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Euroopa suurima rakettide arendaja ja tootja MBDA asepresidendi Didier Philippega.

Kell 13 – Riigikogu Eesti-Jaapani parlamendirühma juht Anne Sulling kohtub Jaapani Matsushita Valitsemise ja Juhtimise Instituudi delegatsiooniga.

Kolmapäev, 26. oktoober

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (276 SE); välisteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE).

Teine lugemine – 4 eelnõu: Pariisi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (310 SE); Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (249 SE); mahepõllumajanduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE); 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE); investeerimisfondide seaduse eelnõu (297 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: elektrituruseaduse, asjaõigusseaduse ja ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (270 SE).

Sündmused

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab kunstnik Saskia Järve näituse „Mälu kaob“ (Toompea lossi kunstisaal).

Kell 14.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi analüütiku Kathy Guiducci-Ferryga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Tadžikistani ajakirjanikega.

Kell 15 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi suursaadiku Theresa Bubbeariga.

Kell 15.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling ja riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtuvad Euroopa Komisjoni julgeolekuvoliniku Julian Kingiga.

Neljapäev, 27. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: maapõueseaduse eelnõu (213 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (272 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

riigikaitsekomisjonis – kell 12: ülevaade Ameerika Ühendriikide presidendi valimistest, kutsutud kaitseministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov;

rahanduskomisjonis – kell 13: 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Maris Lauri; 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (303 SE), kutsutud kultuuriminister Indrek Saar; 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (296 SE);

väliskomisjonis – kell 13: ülevaade arengutest Venemaal ning Eesti ja Vene kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Venemaal Arti Hilpus; Eesti seisukohad menetlustingimuste määruse, kvalifikatsioonitingimuste määruse, vastuvõtutingimuste direktiivi muutmise ja ELi ülese ümberasustamise määruse eelnõude kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ning Riigikantselei esindajad.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne sotsiaalministeeriumi korraldatud kõrgema sotsiaalkaitse kursustel (Vihula mõis).

Kell 10.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtuvad Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğluga.

Reede, 28. oktoober

Sündmused

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Saksamaa põllumajandusministri Christian Schmidtiga Ämaris.

Välislähetused

21. – 27. oktoober
Riigikogu liikmed Helmen Kütt ja Toomas Kivimägi (21.-26.10) osalevad Rahvusvahelise Parlamentidevahelise Liidu (IPU) 135. assambleel ja sellega seotud kohtumistel Genfis, Šveitsis.

23. – 25. oktoober
Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumisel Reykjavikis, Islandil.

27. – 28. oktoober
Riigikogu esimees Eiki Nestor, aseesimees Helir-Valdor Seeder, Riigikogu liikmed Toomas Kivimägi (27.-29.10), Heljo Pikhof, Uno Kaskpeit, Rainer Vakra, Aadu Must (27.-29.10), Krista Aru, Andre Sepp (27.-29.10), Peep Aru (27.-29.10), Kalvi Kõva (27.-29.10) osalevad Balti Assamblee aastaistungil Riias.

28. – 30. oktoober
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling ja riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osalevad julgeoleku konverentsil The Riga Conference 2016 Riias.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside