Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 3. töönädal 24. – 27. jaanuarini.

Esmaspäev, 24. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad peaminister Kaja Kallas energia hinnatõusude kompenseerimise probleemide kohta (nr 98) ja energiahindade šoki mõju leevendamise kohta (nr 102) ning siseminister Kristian Jaani Politsei- ja Piirivalveameti teenindussaalide tööaegade kärpimise kohta (nr 103).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.00: seisukoha andmine Euroopa Liidu “Eesmärk 55” kliimapaketi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi, jõupingutuste jagamise määruse, lennunduse, metsanduse, maakasutuse ja maakasutuse muutuse ning sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite normide määruse eelnõude kohta, kutsutud keskkonnaminister Erki Savisaar, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maaeluministeeriumi ning Cambridge´i Ülikooli esindajad;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: elektrituru ja -süsteemi hetkeolukorrast ning tulevikust, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas, ASi Elering juhatuse esimees Taavi Veskimägi ja OÜ Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm; istung on avalik, toimub veebiülekanne;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (499 SE) ja Maaeluministeeriumi järgmise poolaasta plaanidest, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: ettevõtluse olukorrast elektri- ja sisendhindade suure kõikumise tingimustes, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad; ehitusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE);

põhiseaduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: riigipiiri seaduse muutmise seaduse eelnõu (489 SE);

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: maksukorralduse seaduse muutmise seaduse (ehitustööde andmete esitamine) eelnõu (506 SE) ja Rahandusministeeriumis ettevalmistatavatest eelnõudest, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus;

riigikaitsekomisjonis – Euroopa Liidu rollist Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitikas, kutsutud Kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (466 SE); riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (475 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad; toimetulekupiiri piisavusest, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, Tallinna linna, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Õiguskantsleri Kantselei esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – kell 11.15: arvamuse andmine rahanduskomisjonile Vabariigi Valitsuse algatatud Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE) kohta, kutsutud Välisministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; seisukoha andmine Eesti seisukohtadest Euroopa Komisjoni ja Euroopa Välisteenistuse ühisteatisele „Euroopa Liidu aktiivsem tegevus rahumeelse ja kestliku Arktika hea käekäigu nimel“ – JOIN(2021) 27, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; Riigikogu välissuhtlemisest, kutsutud Riigikogu Kantselei direktor Antero Habicht;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Kaitsepolitseiameti peadirektori Arnold Sinisaluga;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu (504 SE), kutsutud justiitsminister Maris Lauri; parlamentaarse poliitikakujundamise läbipaistvuse ümarlaudadest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Postiteenuse korraldus“, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots, ASi Eesti Posti (Omniva) juhatuse esimees Mart Mägi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmus

Kell 15.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub videosilla vahendusel Läti ja Leedu väliskomisjonide esimeestega.

Teisipäev, 25. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kuus eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele luua koroona viiruse vastu vaktsineerimise kõrvalmõjudest tekitatud kahjude hüvitamise fond“ eelnõu (482 OE); tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu (522 SE); looduskaitseseaduse ja sellega seotud seaduste muutmise seaduse eelnõu (483 SE); riigipiiri seaduse muutmise eelnõu (489 SE); äriregistri seaduse eelnõu (493 SE); rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu (504 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjoni videoistungil – teadus- ja arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast selles valdkonnas, kutsutud peaminister Kaja Kallas; meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjoni videoistungil – looduskaitsest ja metsandusest, kutsutud MTÜ Eesti Metsa Abiks esindajad;

maaelukomisjoni videoistungil – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtadest loomade heaolu avaliku konsultatsiooni kohta ning arvamuse andmine rahanduskomisjonile vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (495 SE) kohta, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (136 SE);

majanduskomisjoni videoistungil – elektri- ja sisendhindade suure kõikumise mõjust ja lahendusvõimalustest, kutsutud Majandus- ja taristuminister Taavi Aas, Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots ning ASi Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter;

põhiseaduskomisjoni videoistungil – võrdse kohtlemise seaduse ning kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse eelnõu (519 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo;

rahanduskomisjoni videoistungil – rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi ja huvirühmade esindajad; perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse eelnõu (487 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi ja huvirühmade esindajad;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kell 15: julgeolekukriisist Venemaa ning USA ja teiste lääneriikide vahel, kutsutud Eesti Vabariigi suursaadik USAs Kristjan Prikk;

sotsiaalkomisjonis – võimalustest tubakakahjude vähendamiseks, kutsutud Tervise Arengu Instituudi direktor Annika Veimer, Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Regionaalhaigla, Maksu- ja Tolliameti, Suitsuvaba Eesti toetusrühma, Tallinna Lastehaigla, Eesti Koolijuhtide Ühenduse, Eesti Onkoloogide Seltsi, Eesti Kopsuarstide Seltsi, Eesti Tervise Fondi ning NNA Suitsuvaba Eesti esindajad (Riigikogu konverentsisaal);

väliskomisjoni väljasõiduistungil – kell 13.30: Riigikantselei rollist Eesti julgeolekus, riigikaitses ja kriisireguleerimises, kutsutud peaminister Kaja Kallas ja riigisekretär Taimar Peterkop (Riigikantselei);

õiguskomisjoni videoistungil –.politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eriteenistuste ühtlustamine) eelnõu (508 SE), kutsutud siseminister Kristian Jaani ja Kaitseministeeriumi esindaja; Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (509 SE), kutsutud siseminister Kristian Jaani.

Kolmapäev, 26. jaanuar

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (439 SE) ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (466 SE).

Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast selles valdkonnas, ettekandja peaminister Kaja Kallas.

Esimene lugemine – kuus eelnõu: rahvusvahelise sanktsiooni seaduse ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE); loovisikute ja loomeliitude seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (517 SE); väärtpaberituru seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (505 SE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (510 SE); perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE).

Sündmus

Kell 9 – Eesti-Jaapani rühma aseesimees Sven Sester kohtub Jaapani suursaadiku Yukihiko Matsumuraga (O. Strandmani nõupidamisruum)

Neljapäev, 27. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (475 SE).

Kell 14 – komisjoni istung

kultuurikomisjonis – meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 13 – Eesti-Iisraeli parlamendirühma esimees Eerik-Niiles Kross osaleb rahvusvahelise holokaustipäeva mälestustseremoonial (Liiva kalmistu).

Reede, 28. jaanuar

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohtadest 31. jaanuarist 1. veebruarini toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu mitteametlikul kohtumisel (siseturg ja tööstus), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni Solventsus II paketi kohta, mis käsitleb kindlustustegevust ja -järelevalvet ning kindlustusandjate kriisilahendust, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni energiatõhususe direktiivi eelnõu ettepanekule, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni taastuvenergia direktiivi eelnõu ettepanekule, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni avalikule konsultatsioonile „Loomade heaolu – ELi õigusaktide läbivaatamine“.

Välislähetused

23. – 26. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski ja delegatsiooni liige Raivo Tamm (23. – 27.01) osalevad ENPA talvesessioonil Strasbourgis Prantsusmaal (videosilla vahendusel osalevad sessioonil ka delegatsiooni liikmed Eerik-Niiles Kross ja Urmas Reitelmann ning asendusliikmed Vilja Toomast ja Raimond Kaljulaid).

25. – 27. jaanuar
Eesti-Rootsi parlamendirühma esimees Yoko Alender osaleb Rootsi-Eesti koostöö ümarlaual Eesti saatkonnas ning kohtumistel Stockholmi Eesti Kooli ja Rootsi parlamendiliikmetega Stockholmis Rootsis.

26. – 27. jaanuar
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb konverentsil „Hybrid challenges of the modern world, Ukraine and threats“ Kiievis Ukrainas.

27. – 29. jaanuar
Riigikogu esimees Jüri Ratas on ametlikul visiidil Hispaanias. Delegatsiooni kuuluvad ka Eesti-Hispaania parlamendirühma esimees Raivo Tamm ning Riigikogu liige Sven Sester.

27. – 30. jaanuar
Riigikogu aseesimees Martin Helme kohtub erakonna VOX juhi Santiago Abascal Condega Madridis Hispaanias.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside