Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu I istungjärgu 3. töönädal 24.–27. aprillini

Esmaspäev, 24. aprill

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – kolm eelnõu: Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (12 OE), Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (13 OE) ja Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (14 OE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 27. aprillil toimuval eurorühma mitteametlikul kohtumisel ning 27.–28. aprillil toimuval ELi majandus- ja rahandusnõukogu ja keskpankade juhtide mitteametlikul kohtumisel, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev;

keskkonnakomisjonis – komisjoni töö tutvustus; Riigikohtule arvamuse andmine, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: komisjoni töö tutvustus;

majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni ühisistungil – kell 11.15: Rahandusministeeriumi 2023. aasta kevadprognoos, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev (konverentsisaal);

majanduskomisjonis – pärast ühisistungit: komisjoni töö tutvustus;

rahanduskomisjonis – pärast ühisistungit: Rahandusministeeriumi 2023. aasta esimesel poolaastal ette valmistatavad eelnõud, kutsutud rahandusminister Mart Võrklaev;

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengud, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse valdkonnad ning sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja.

Teisipäev, 25. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Riigikontrolli auditiaruanne „Loodusväärtuste kaitse ja raied kaitstavates metsades“, kutsutud Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaagentuuri, Keskkonnaameti ja Riigikontrolli esindajad;

maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Maaülikooli esindajatega;

majanduskomisjonis – koostöö Arenguseire Keskusega, kutsutud keskuse esindajad; tööstusomandi litsentsimise, pantimise ja registrikannete õigusliku tähenduse ühtlustamise seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (12 OE); Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (14 OE); Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (13 OE); kollektiivne pöördumine „Riigieelarvelise rahastuse peatamine erakondadele, millel on kehtiv kriminaalkaristus“; kollektiivne pöördumine „Korruptsioonikuritegude eest peab erakonda karistama sundlõpetamisega“; Riigikohtule arvamuse andmine; kohtute haldamise nõukoja liikme nimetamine;

rahanduskomisjonis – kell 13: Eelarvenõukogu arvamus 2023. aasta kevadise makromajandusprognoosi ja rahandusprognoosi kohta, kutsutud Eelarvenõukogu esindaja; Rahapesu Andmebüroo 2022. aasta tegevus ja Moneyvali hindamise tulemused, kutsutud Rahapesu Andmebüroo esindaja;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseministeeriumi 2023. aasta õigusloome plaanid, kutsutud ministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu, kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Kolmapäev, 26. aprill

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Neljapäev, 27. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – kolm eelnõu: Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (12 OE), Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (13 OE) ja Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (14 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

sotsiaalkomisjonis – perehüvitiste seaduse ning perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 4. mail toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite kohtumisel, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; Riigikogu välisdelegatsioonide moodustamise algatamine; istungjärgu töökava;

erikomisjonides – kell 16: esimehe ja aseesimehe valimine.

Sündmus

Kell 14 – Riigikogu juhatus kohtub Eestisse akrediteeritud suursaatkondade esindajatega.

Reede, 28. aprill

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 3.–5. mail toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu mitteametlikul kohtumisel, kutsutud terviseminister Riina Sikkut ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; Eesti seisukohad 4. mail toimuval ELi välisasjade nõukogu arenguministrite istungil, kutsutud Välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: valitsuse täiendatud seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse fluoritud kasvuhoonegaase, eelnõu suhtes, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 12.15 – Riigikogu liige Andres Sutt kohtub Horvaatia-Eesti parlamendirühma esinaise Marijana Puljakiga.

Pühapäev, 30. aprill

Sündmus

Kell 16 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti, Läti, Leedu ja Iisraeli parlamendi väliskomisjoni esimeeste videokohtumisel.

Välislähetused

24.–25. aprill
Riigikogu esimees Lauri Hussar osaleb Euroopa Liidu parlamentide spiikrite konverentsil Prahas Tšehhis.

24.–25. aprill
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumisel Oslos Norras.

24.–26. aprill
Eesti-Läti parlamendirühma esimees Peeter Tali ja väliskomisjoni aseesimees Henn Põlluaas osalevad ametlikus delegatsioonis Eesti presidendi riigivisiidil Läti Vabariiki.

26.–30. aprill
Rahanduskomisjoni ja Eesti-Kreeka parlamendirühma juht Annely Akkermann osaleb Delfi majandusfoorumil ja kohtumistel Ateenas Kreekas.

Riigikogu pressiteenistus
Karin Kangro
631 6356, 520 0323
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside