Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 3. töönädal 23. – 26. septembrini.

Esmaspäev, 23. september

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – üks eelnõu: kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (58 SE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohadest 24. septembril toimuval Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti seisukohadest 26.–27. septembril toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps; arvamuse andmine väliskomisjonile „Välispoliitika arengukava 2030“ kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (55 SE); keskkonnatasude seaduse täiendamise seaduse eelnõu (41 SE), arvamuse andmine väliskomisjonile „Välispoliitika arengukava 2030“ kohta;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (39 SE), kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (49 SE), kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo; arvamuse andmine väliskomisjonile „Välispoliitika arengukava 2030“ kohta, kutsutud Välisministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE), kutsutud algataja esindaja ja siseminister Mart Helme; Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni 10. juuni pöördumisest, kutsutud ERJK esimees Liisa Oviir;

rahanduskomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung – kell 11.15: viieeuroste rahatähtede kättesaadavuse halvenemisest sularahaautomaatides, kutsutud Eesti Pangaliidu juhatuse esimees Erki Kilu ja liidu tegevjuht (A. Rei nõupidamisruumis);

rahanduskomisjonis pärast ühisistungi lõppu – rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE); maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (29 SE);

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Milrem LCM OÜsse, kutsutud kaitsetööstuse toetusrühma liikmed;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (9 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, WHO ja muudatusettepanekute esitajate esindajad ning arvamuse esitajad ja vandeadvokaat Jüri Raidla (ruum L 333);

väliskomisjonis – konsulaarseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, kutsutud Välisministeeriumi esindajad; 17. septembril toimunud Iisraeli parlamendi valimistest, kutsutud Eesti suursaadik Iisraelis (videokonverents);

õiguskomisjonis kell 11.15: meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (56 SE) ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2014. ja 2016. aasta muudatuste ratifitseerimise seaduse eelnõu (75 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kokkuvõte erikomisjoni, Justiitsministeeriumi ja MTÜ Korruptsioonivastase Eesti ühisseminarist; pöördumisest kohalike omavalitsuste poole;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: ülevaade avaliku ja erasektori koostöö võimalikkusest, kutsutud rahandusminister Martin Helme ja riigikontrolör Janar Holm, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli auditist „Täiskasvanute eesti keele õppe korraldus ja riiklik rahastamine“, kutsutud Riigikontrolli esindajad;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: lõimumise arengukava visioonist, kutsutud visioonidokumendi koostajad;

Teisipäev, 24. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu: Riigikogu otsuse „Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (38 OE); kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (57 SE).

Riigihalduse ministri Jaak Aabi ülevaade avaliku teenistuse 2018. aasta aruandest.

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – kohalike omavalitsuste haridus- ja kultuuriülesannete korraldusest, kutsutud Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad;

maaelukomisjonis – ronkade põhjustatud kahjust, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti esindajad;

majanduskomisjoni, keskkonnakomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung – tuuleenergia võimalustest Eestis, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Siseministeeriumi, Tuuletehnoloogia Liidu, Tuuleenergia Assotsiatsiooni, ASi Enefit Green, Eesti Energia, ASi Eleon, OÜ Sunly, Eesti Taastuvenergia Koja, Vesinikutehnoloogia Liidu, ASi Elering ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal);

rahanduskomisjonis – väärtpaberituru seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu  (28 SE); rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (8 SE);

sotsiaalkomisjonis – apteegireformi hetkeseisust, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Ravimiameti, Eesti Apteekide Ühenduse, Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu, Eesti Apteekrite Liidu ja Eesti Proviisorite Koja esindajad (ruum L 333);

väliskomisjonis – Riigikogu 2019. aasta välislähetuste eelarve täitmisest ja 2020. aasta eelarve kavandamisest, kutsutud Riigikogu Kantselei direktor Peep Jahilo; fraktsioonide ettepanekutest Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmiseks; fraktsioonide ettepanekutest Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmiseks.

Sündmused

Kell 8.15 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott, aseesimees Riina Sikkut ning komisjoni liikmed Heiki Hepner, Anti Poolamets ja Aivar Sõerd kohtuvad Saksamaa välisministeeriumi esindaja Thomas Ossowskiga.

Kell 15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Saksamaa suursaadiku Christiane Hohmanniga.

Kolmapäev, 25. september

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 18 eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vahelise töötamisõigusega turismi kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (46 SE); Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine) eelnõu (51 SE); karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Liidu finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) eelnõu (50 SE); atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (54 SE); meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (47 SE); energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE); Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis“ eelnõu (73 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus“ eelnõu (69 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis“ eelnõu (72 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus“ eelnõu (71 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis“ eelnõu (70 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel“ eelnõu (68 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias“ eelnõu (67 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve“ eelnõu (66 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis“ eelnõu (65 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia“ eelnõu (64 OE); Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis“ eelnõu (63 OE).

Sündmus

Kell 9 – riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni liikmed osalevad Päästeameti Demineerimiskeskuse võimetutvustusel Männikul.

Neljapäev, 26. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu: tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE); sotsiaalmaksuseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu (42 SE).

Komisjoni istung

väliskomisjonis – kell 13: Eesti Välispoliitika Instituudi tegevusest ja uurimissuundadest Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses, kutsutud Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Kristi Raik.

Sündmused

Kell 10.30 – Eesti-Mongoolia parlamendirühm kohtub Mongoolia valitsuse sekretariaadi delegatsiooniga.

Kell 14 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Austria suursaadiku Julius Lauritschiga.

Reede, 27. september

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohadest 4. oktoobril toimuval Euroopa Liidu  keskkonnanõukogu istungil, Eesti võimalustest saavutada aastaks 2050 süsinikuneutraalsus (2020 ja 2030 kliimaeesmärkide täitmine Eestis), kutsutud keskkonnaminister Rene Kokk; Riigikogu Euroopa Liidu asjade menetluse analüüsist.

Sündmused

Kell 9 – põhiseaduskomisjoni liikmed kohtuvad Jaapani parlamendi põhiseaduskomisjoni liikmetega.

Kell 10 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas avab XV Rahvusvahelise merenduskonverentsi (Tallinki Konverentsikeskus).

Kell 12 – Eesti-USA parlamendirühma esimees Andres Sutt ja aseesimees Keit Pentus-Rosimannus kohtuvad USA saatkonna asjuri Brian R. Roraffiga (O. Strandmani nõupidamisruumis).

Laupäev, 28. september

Sündmus

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Siim Kallas osaleb Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia 100. aastapäeva tähistamisel ja uue kontserdimaja avamisel.

Välislähetused

22.–23. september
Riigikogu liikmed Uno Kaskpeit ja Kalle Laanet osalevad Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kohtumisel Brüsselis Belgias.

23. september
Riigikogu liige Kaja Kallas osaleb üritusel “Oslo Innovation Week” ja tutvustab Eestit kui e-riiki Oslos Norras.

26. september
Riigikogu liige Kaja Kallas kohtub Euroopa Liidu ettevõttetega Euroopa Liidu tuleviku- ja digiteemadel Brüsselis Belgias.

26.–27. september
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Sven Sester, Erki Savisaar, Kalvi Kõva ja Üllar Saaremäe osalevad Balti Assamblee majandus- ja keskkonnakomisjonide istungil Vilniuses Leedus.

27.–29. september
Riigikogu liige Yoko Alender esineb European Women’s Academy of political leadership and campaigning konverentsil Sofias Bulgaarias.

27.–29. september
Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson osaleb strateegiakonverentsil Elmaus Saksamaal.

29. – 30. september
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott osaleb Eesti, Läti, Leedu ja Poola Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste parlamentaarsel kohtumisel Vilniuses Leedus.

29. september – 1. oktoober
Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk ja liige Jürgen Ligi osalevad Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentaarsel konverentsil EL-i stabiilsuse, majandusliku koordinatsiooni ja juhtimise teemal (IPC/SECG) Helsingis Soomes.

29. september – 4. oktoober
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski ning delegatsiooni liikmed Eerik-Niiles Kross (29.09–3.10) ja Indrek Saar osalevad ENPA IV osaistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside