Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 6. töönädal 23. – 29. oktoobrini

Esmaspäev, 23. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu aseesimeeste erakorraline valimine.

Riigikogu esimees Eiki Nestor ja valitud aseesimehed annavad pärast istungi lõppu pressikonverentsi (ruum L240 valge saali kõrval).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: kohtumine Rootsi Euroopa Liidu asjade komisjoniga; Saksamaa sisepoliitikast – kuu aega pärast valimisi, kutsutud Eesti suursaadik Saksamaal Mart Laanemäe ja Eesti suursaatkonna Berliinis asejuht Marge Mardisalu-Kahar; ülevaade 24. oktoobril toimuvast transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu istungist, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler Siim Sikkut;

keskkonnakomisjonis – 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE), jäätmeseaduse eelnõu (495 SE), kutsutud keskkonnaminister Siim Kiisler;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade filmivaldkonna olukorrast, kutsutud Eesti Filmi Instituudi juhataja Edith Sepp ja filmitegijad; spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindaja;

maaelukomisjonis – 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE), maaparandusseaduse eelnõu (524 SE), kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm; kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (486 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (523 SE), 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: õiguskantsleri ettepanek viia sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lg 3 põhiseadusega kooskõlla, kutsutud õiguskantsleri asetäitja-nõunik Olari Koppel ja Sotsiaalministeeriumi esindaja; Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu ettepanek seadustada kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses Eakate Nõukogu, kutsutud Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu, Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja; rahvastikuregistri seaduse eelnõu (382 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine Eesti Panga esindajatega; 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE), kutsutud keskkonnaminister Siim Kiisler ja ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo;

riigikaitsekomisjonis – Eesti kandideerimine ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks, kutsutud ÜRO Julgeolekunõukogu kampaania erivolitustega diplomaatiline esindaja Margus Kolga; 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE), kutsutud kaitseminister Jüri Luik;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravimiseaduse § 76 täiendamise seaduse eelnõu (481 SE); perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE), kutsutud huvigruppide ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (489 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – kuulamised strateegilisest kommunikatsioonist: informatsioonilised mõjutused avalikus meedias, kutsutud valitsuse, Eesti Moskva saatkonna ja Kaitseliidu esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: tutvumine justiitsministri ettekandega „Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018“ elluviimise kohta, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi ja Eesti Kohtunike Ühingu esindaja; Europoli töörühma ülevaade;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Välisluureameti eelarvest, kutsutud ameti peadirektor Mikk Marran ja kaitseminister Jüri Luik;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: korruptsioonivastase seaduse rakendamisest Sotsiaalministeeriumis, kutsutud ministeeriumi esindaja (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: ülevaade Eesti sündimustrendidest ja sündimust soodustavatest perepoliitilistest meetmetest, kutsutud Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja Hanna Vseviov;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi tegevus laste tervise hoidmisel ja ravimisel“ kordusarutelu, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Lastearstide Seltsi, Eesti Haigekassa ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 12 – Eesti-Rootsi parlamendirühma aseesimees Yoko Alender kohtub Rootsi Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsiooniga.

Teisipäev, 24. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE).

Esimene lugemine – 5 eelnõu: välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (472 SE); Riigikogu avalduse „Iraagi Kurdistani iseseisvusreferendumi puhul“ eelnõu (516 AE); perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (511 SE); konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu (508 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (484 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – arutelu linnujahi korraldamise teemal;

kultuurikomisjonis – erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (520 SE), kutsutud huvirühmade esindajad (ruum L241);

majanduskomisjonis – ülevaade platvormipõhist taksovedu reguleeriva seaduse jõustumise valmisolekust, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kell 13.30: rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE); kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (429 SE); 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson, kaitseminister Jüri Luik ja välisminister Sven Mikser; makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (498 SE); 2017. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu (510 SE); Riigikogu otsuse „Hasartmängunõukogu koosseisu muutmine“ eelnõu algatamine;

riigikaitsekomisjonis – ülevaade NATO strateegilise kommunikatsiooni keskuse tegevusest, kutsutud keskuse asedirektor kolonel Peeter Tali ning Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe peastaabi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – väljasõiduistung Sotsiaalministeeriumi: 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ning tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

väliskomisjonis – 2018. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (521 SE) ja 2017. aasta riigieelarve täitmine, kutsutud välisminister Sven Mikser; ülevaade Eesti Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) eesistumisest ning 6. – 7. novembril Tallinnas toimuva plenaaristungi ettevalmistamisest, kutsutud EISC Eesti delegatsioonijuht Liisa Oviir.

Sündmused

Kell 10 – konverents „Aasta Põllumees 2017: EL ühise põllumajanduspoliitika arengusuunad“ ja aasta põllumehe pidulik väljakuulutamine (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 12.30 – väliskomisjon kohtub Eestisse akrediteeritud Moldova, Gruusia ja Ukraina suursaadikuga (ruum L251).

Kell 13.30 – Riigikogu juhatus kohtub Eesti Koostöö Kogu rahvaalgatusveebi meeskonnaga.

Kell 16 – seminar „Mida järeldada viimase aja tööturu-uuringutest?“ (Riigikogu Arenguseire Keskus).

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne idapartnerluse kodanikuühiskonna konverentsil (Radisson Blu Hotel Olümpia).

Kolmapäev, 25. oktoober

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 4 eelnõu: rahvastikuregistri seaduse eelnõu (382 SE); ravimiseaduse § 76 täiendamise seaduse eelnõu (481 SE); toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (487 SE); kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (465 SE).

Justiitsminister Urmas Reinsalu ettekanne „Õiguspoliitika arengusuundade aastani 2018“ elluviimisest.

Sündmused

Kell 10 – keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra avab keskkonnakomisjoni ja kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks koostöös korraldatava konverentsi „Mets kui loodusvara ja ühine vastutus“. Konverentsist toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11.45 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut kohtub Serbia suursaadiku Saša Obradovićiga (ruum P280).

Kell 13 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Moldova parlamendi liikme, Euronesti parlamentaarse assamblee aseesimehe Marian Lupuga.

Neljapäev, 26. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse eelnõu (459 SE); kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (429 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (526 OE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (479 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

sotsiaalkomisjonis – Eesti Haigekassa seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (512 SE), kutsutud huvigruppide ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; õiguskantsleri ettepanek sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõike 3 põhiseadusega kooskõlla viimiseks, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise ja Sotsiaalministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut kohtub Moldova parlamendi liikme, Euronesti parlamentaarse assamblee aseesimehe Marian Lupuga (ruum P280).

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor, väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus ning põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt kohtuvad Bosnia ja Hertsegoviina presidentuuri juhi Dragan Čovići ja teda saatva delegatsiooniga.

Kell 13.45 – väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus kohtub Ukraina Ülemraada väliskomisjoni esimehe Hanna Hopkoga (ruum L251).

Reede, 27. oktoober

Väliskomisjonis – kell 10: väliskomisjoni 5. – 8. novembril toimuva Itaalia töövisiidi ettevalmistamine; ülevaade arengutest Venemaal ja Eesti-Vene kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Venemaal Arti Hilpus.

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor külastab Nõo lasteaeda Krõll, et võtta vastu laste tehtud kingitused Riigikogu liikmetele Eesti 100. juubeli puhul.

Kell 14.45 – maaelukomisjoni liikmed kohtuvad USA Kongressi põllumajanduskomisjoni liikmega.

Pühapäev, 29. oktoober

Sündmus

Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub XXXVII Kõrgematel Riigikaitsekursustel osalejatega Roostal.

Riigikogu liikmed Maris LauriAnneli Ott ja Tarmo Kruusimäe osalevad XXXVII Kõrgematel Riigikaitsekursustel Roostal (29. oktoober – 3. november).

Välislähetused

19. – 28. oktoober
Väliskomisjoni liige Maire Aunaste osaleb MTÜ Mondo projekti Media4Development raames korraldataval õppereisil Accras Ghanas.

23. – 24. oktoober
Riigikogu liige Kalle Palling esineb digitaalse Eesti teemalise sõnavõtuga kongressil The European Legaltech Frankfurdis Saksamaal.

24. oktoober – 14. november
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb kohtumistel Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames Botswanas, Sambias, Lesothos ja Lõuna-Aafrika Vabariigis.

26. – 27. oktoober
Sotsiaalkomisjoni aseesimees Monika Haukanõmm osaleb Euroopa Nõukogu parlamentaarsel tööhõivealasel seminaril „Employment, training and equal opportunities: how to ensure fair treatment and inclusion for all“ Pariisis Prantsusmaal.

26. – 31. oktoober
Riigikogu liige Hanno Pevkur osaleb ALDE koosolekul Johannesburgis Lõuna-Aafrika Vabariigis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside