Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 9. töönädal 23. – 26. novembrini

Esmaspäev, 23. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele ametikohtade koondamise kohta sotsiaalministeeriumi haldusalas (nr 91).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (82 SE), kutsutud keskkonnaministeeriumi esindaja; pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE);

kultuurikomisjonis – kohtumine Eesti Haridustöötajate Liidu esindajatega; erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE), kutsutud Eesti Vabade Waldorfkoolide- ja Lasteaedade Ühenduse esindajad; välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (70 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu ettevalmistamine;

maaelukomisjonis – Riigikontrolli auditiaruande “Lairibavõrgu ehk kiire interneti väljaehitamise tulemuslikkus,” kutsutud Riigikontrolli esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine Nordic Aviation Group ASi juhtidega; arutelu ASi SmartCap võimaliku erastamise teemal; õiguskantsleri pöördumine ehitusseadustiku § 25 lõikega 3 seonduvalt;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (139 SE); avaliku teabe seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (71 SE), kutsutud Eesti Vabaerakonna fraktsiooni liige Monika Haukanõmm, justiitsministeeriumi, andmekaitse inspektsiooni ja riigi infosüsteemi ameti esindajad;

rahanduskomisjonis – riigilõivu seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE); sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE); 2015. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu (120 SE); käibemaksuseaduse § 30  muutmise seaduse algatamine;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terrase ametiaja pikendamine kaheks aastaks, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso ja Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terras; ülevaade 17. novembril Brüsselis toimunud ELi kaitseministrite ametlikust kohtumisest, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad; ettevalmistused 2016. aasta 8. –  9. juulil Varssavis toimuvaks NATO tippkohtumiseks;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (73 SE); sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE); sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE); riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (89 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – ülevaade Eesti ja Soome kahepoolsetest suhetest, kutsutud Eesti suursaadik Soomes Margus Laidre ning välisministeeriumi esindaja; Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (108 SE); informatsioon komisjoni liikmete tegevusest;

õiguskomisjonis kell 11.15: kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus eelnõu (80 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; arvamus põhiseaduskomisjonile seoses sellega, et Harju Maakohus kõrvaldas Tallinna linnapea Edgar Savisaare KrMS § 141 lõike 1 alusel ametist, esitas Tallinna Linnavolikogu Riigikohtule taotluse, et Riigikohus tunnistaks KrMS § 141 lõike 1 osaliselt põhiseadusega vastuolus olevaks; Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kalandustöö konventsiooni (nr 188) ratifitseerimise seaduse eelnõu (126 SE) ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (127 SE);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade maksu- ja tolliameti uurimisosakonna tööst, tulevikuvaade ja prioriteedid jälitusametkonna töö tõhustamiseks, kutsutud maksu- ja tolliameti peadirektor Marek Helm;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13: Riigikogu liikme Toomas Vitsuti avalduse läbivaatamine, kutsutud Riigikogu liige Toomas Vitsut ja maa-ameti esindajad; komisjonile laekunud avalduse ja algatuskirja projektide läbivaatamine (ruum L332).

Sündmused

Kell 12 – riigikontrolör Alar Karis annab Riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle Riigikontrolli aastaaruande.

Kell 13 – 15 – avalik arutelu teemal “Kuidas vastab Euroopa terrorismile?,” paneeldiskussioonis osalevad kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Jonatan Vseviov, peaministri kaitsenõunik Kadri Peeters ning Riigikogu liikmed erukindral Ants Laaneots, julgeolekuekspert Eerik-Niiles Kross, kindralleitnant Johannes Kert ning riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson (konverentsisaal).

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor esineb Tallinna Linnamäe Vene lütseumi koolinoortele kodanikuteadlikkuse ja sallivuse teemadel (Tallinna Linnamäe Vene lütseum).

Kell 14 – väliskomisjon kohtub Soome parlamendi Eduskunta väliskomisjoniga Ämari õhubaasis julgeoleku teemadel.

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Soome Eduskunta esimehe Maria Lohela ja Eduskunta väliskomisjoni delegatsiooniga (Laulasmaal).

Teisipäev, 24. november

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (57 SE).

Esimene lugemine – 5 eelnõu: põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (140 SE); Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks” eelnõu (122 OE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (92 SE); kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (96 SE); kooseluseaduse rakendamise seaduse eelnõu (114 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE), kutsutud kultuuriministeeriumi esindaja; erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (142 SE), kutsutud erivajaduslikku õpet pakkuvate erakoolide, Eesti Puuetega Inimeste Koja ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni rände tegevuskava teise rakenduspaketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile (ruum L241);

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE), kutsutud ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti Põhja-Euroopa piirkonna esinduse, MTÜ Eesti Pagulasabi, siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad; Riigikohtule arvamuse andmine tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 178 lg 3 põhiseaduspärasuse kohta;

riigikaitsekomisjonis – aktuaalsed välis- ja julgeolekupoliitilised küsimused, kutsutud välisminister Marina Kaljurand;

sotsiaalkomisjonis – tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE); Riigikogu otsuse eelnõu Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele (102 OE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 27. novembril toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaubandusministrid) istungil, kutsutud ettevõtlusminister Liisa Oviir, välisministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; arengutest ELi välis- ja julgeolekupoliitikas, kutsutud Eesti alaline esindaja Euroopa Liidu poliitika- ja julgeolekukomitee juures suursaadik Lembit Uibo.

õiguskomisjonis – võlaõigusseaduse § 403¹ täiendamise seaduse eelnõu (106 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja ja algataja esindaja Riigikogu liige Olga Ivanova.

Sündmused

Kell 9.45 – väliskomisjon kohtub Soome parlamendi Eduskunta väliskomisjoniga NATO küberkaitsekeskuses.

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb konkursi „Kodu kauniks“ lõpetamisel ja õnnitleb osalejaid (Õpetajate maja).

Kell 14 – 17 – keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni liikmed osalevad seminaril „Pariisi kliimakonverents – kellele võimalus, kellele väljakutse“ (konverentsisaal).

Kell 16.30 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni ning Eesti Maksumaksjate Liidu esindajatega ettevõtluse ja maksupoliitika teemadel.

Kolmapäev, 25. november

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 4 eelnõu: töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE); kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE); sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse ning tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE); 2015. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (120 SE).

Teine lugemine – 5 eelnõu: riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE); välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (70 SE); elektroonilise side seaduse ning elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (51 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (73 SE); sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE).

Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2014. aastal. Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus.
Ettekandja riigikontrolör Alar Karis

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (85 OE); Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (108 SE); keskkonnaseire seaduse eelnõu (100 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 10: Riigikontrolöri ülevaate „Riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2014.–2015. aastal“ tutvustus ja arutelu, kutsutud riigikontrolör Alar Karis (ruum L263).

Sündmused

Kell 10 – 16.30 – konverents „Abi naistevastase vägivalla ohvritele. Kuidas edasi?“ Konverentsi avab põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet. Konverentsi otseülekanne – https://www.riigikogu.ee/infoallikad/multimeedia/otseulekanded/#/video=2  (konverentsisaal)

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab näituse „Nahaalused lood“ Riigikogu kunstisaalis, kus nahakunstnike tööd ja erinevate rahvaste lood installeeris tervikuks Marje Taska, poeetilise teksti kirjutas Maarja Undusk ning näitust kureeris Reet Varblane. Näituse külastamiseks tööpäevadel on vaja esitada isikut tõendav dokument.

Neljapäev, 26. november

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 2 eelnõu: Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (57 SE); riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE).

Teine lugemine – 2 eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE); tarbijakaitseseaduse eelnõu (37 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: rahvastikuregistri seaduse, perekonnaseisutoimingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE); riigipiiri seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning riigipiiri seaduse, tolliseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (141 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

majanduskomisjonis – arutelu Arengufondi kohta laekunud seisukohtadest; raamatupidamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (65 SE); alkoholiseaduse täiendamise seaduse eelnõu (111 SE);

rahanduskomisjonis – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Riigikogu otsuse “Riigi 2014. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” (85 OE); tagatisfondi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (119 SE); 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE);

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 1.-2. detsembril toimuval NATO välisministrite kohtumisel, kutsutud välisminister Marina Kaljurand; Eesti seisukohad 3. – 4. detsembril Belgradis toimuval OSCE välisministrite kohtumisel; 1. – 5. detsembril toimuva väliskomisjoni ÜRO töövisiidi ettevalmistamine, kutsutud välisministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 8.45 – Eesti-Prantsusmaa parlamendirühm kohtub Prantsuse suursaadiku Michel Raineriga.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee istungil.

Kell 14 – Eesti-Georgia parlamendirühma esimees Eerik-Niiles Kross kohtub Georgia kaitseministeeriumi atlandiülese koostöö osakonna ametnikega.

Kell 14.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Ida-Viru noortega kodanikupäeva raames (ruum L262).

Kell 14.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Vanalinna Täiskasvanute gümnaasiumi õpilastega.

Reede, 27. november

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 9.30: Eesti seisukohad 30. novembril – 1. detsembril toimuval ELi konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 3.-4. detsembril toimuval ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu ja siseminister Hanno Pevkur; seisukoha andmine ELi otsusele Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli ELi nimel sõlmimise kohta, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja.

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder kohtub Pärnumaa Omavalitsuste Liiduga (Paikuse vallamajas).

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Eesti Ametiühingute Keskliidu 7. kongressil (Tallinna Ülikool).

Kell 11.15 – Euroopa Liidu asjade komisjon ja majanduskomisjon kohtuvad Euroopa Komisjoni asepresidendiga energialiidu alal Maroš Šefčovičiga (ruumis P 280).

kell 12.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Leedu suursaadiku Neilas Tankevičiusega.

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas külastab Maarjamaa Hariduskolleegiumi Valgejõe õppekeskust kodanikupäeva raames.

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb 19. Pimedate Ööde Filmifestivali auhinnatseremoonial (Nordea Kontserdimaja).

Pühapäev, 29. november

Kell 17.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub noortega projekti „Kodanikuteadlikkuse tõstmine Ida-Virumaa noorte hulgas“ raames.

Välislähetused

22. – 24. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) sotsiaal-, tervishoiu ja säästliku arengu komitee istungil ja MEDICRIME’i konverentsil Pariisis.

22. – 26. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling osaleb kohtumistel Küprose ELi asjade komisjoni ja riigiasutuste esindajatega Nikosias, Küprosel.

23. november
Riigikogu liige Mark Soosaar kohtub Hollandi riigiarhitektiga Amsterdamis.

25. – 27. november
Õiguskomisjoni delegatsioon koosseisus Heljo Pikhof, Toomas Vitsut, Uno Kaskpeit, Külliki Kübarsepp, Imre Sooäär (25.-26.11), Krstjan Kõljalg ja Raivo Aeg on töövisiidil Berliinis, kus toimuvad kohtumised Bundestagi siseasjade komisjoni ning õigus- ja tarbijakaitsekomisjoniga.

26. – 29. november
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee büroo koosolekul ja alalise komitee istungil ning kohtumisel Eesti Euroopa Nõukogu Bulgaaria naisliikumise esindajaga eesisumise prioriteetide teemal Sofias, Bulgaarias.

29. november – 2. detsember
Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsioon koosseisus Kalle Palling, Jaak Madison, Andre Sepp ja Mihkel Raud osaleb rahvusparlamentide ELi asjade komisjonide (COSAC) täiskogul Luksemburgis ja kohtumistel Euroopa Parlamendis Brüsselis.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside