Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu eelinfo 23. – 29. jaanuarini

Riigikogu V istungjärgu 3. töönädal 23. – 26. jaanuarini

Esmaspäev, 23. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kaitseminister Margus Tsahkna vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele suure koguse salakauba leidmise kohta miinijahtijalt Sakala (nr 282).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – Riigikogu otsuse „Kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ heakskiitmise eelnõu (362 OE), kutsutud keskkonnaministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad; kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seaduse eelnõu (373 SE);

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (351 SE);

maaelukomisjonis – kohtumine riigihalduse minister Mihhail Korbiga;

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti, Läti ja Leedu vahelise kokkuleppe tutvustus Rail Baltic raudteeühenduse arendamiseks, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; kollektiivse pöördumise „Eestimaa kaitseks“ menetlust ettevalmistav arutelu, Rail Baltic kohta komisjonile saadetud kirjad; Eesti Üürnike Liidu algatatud kollektiivne pöördumine omandireformi küsimuses, kutsutud riigihalduse minister Mihhail Korb;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE), kutsutud siseministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjonis – hetkeseis direktiivi eelnõuga, millega muudetakse ELi direktiivi relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta; siseministeeriumis ja kaitseministeeriumis ettevalmistamisel olevad relvaseaduse muudatused, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad; Kaitseliidu küberkaitseüksuse tutvustus, kutsutud Kaitseliidu, Küberkaitseüksuse ja kaitseministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Eesti Seksuaaltervise Liidu pöördumine seoses noorte nõustamiskeskuste võrgustiku reorganiseerimisega, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE);

väliskomisjonis – ülevaade Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel, kutsutud soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee liikmed, Fenno-Ugria Asutuse, kultuuriministeeriumi, välisministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi ning siseministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „Riigikogu otsus ˮEuroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmise eelnõu (372 OE);

õiguskomisjonis kell 11.15: äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) eelnõu (347 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad, Tööandjate Keskliidu, Kaubandus-Tööstuskoja, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Notarite Koja, Eesti Advokatuuri, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, Riigikohtu ja Pangaliidu esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: ülevaade plaanitavatest muudatustest riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste juhtimises, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevus olmejäätmete kogumisel ja taaskasutusse suunamisel“ arutelu, kutsutud keskkonnaministeeriumi, Jäätmekäitlejate Liidu, MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

Sündmused

Kell 15.10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Ukraina presidendi Petro Porošenko ja teda saatva delegatsiooniga. Kohtumisel osalevad riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ja Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees Johannes Kert.

Kell 16.45 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas kohtub Smart Dubai kõrgetasemelise IT-delegatsiooniga (e-Eesti Showroom, Lõõtsa 2A).

Teisipäev, 24. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks” eelnõu (368 OE); erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (325 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (351 SE), kutsutud eelnõu algatajad ja kultuuriministeeriumi esindajad; Eesti Rahvusringhäälingu ettepanekute arutamine;

maaelukomisjonis – Eesti seisukohad ELi määruse eelnõu kohta, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel ning piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson; vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (361 SE) arutelu esimesele lugemisele saatmiseks, kutsutud majandus- ja taristuminister Kadri Simson;

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: ülevaade ja arutelu riigi osalusega äriühingute juhtimisreformist, millega lahendatakse senine põhiseaduslik riive seoses Riigikogu liikmete nimetamisega riigi osalusega äriühingute nõukogudesse, kutsutud rahandusminister Sven Sester; arvamuse andmine ELi asjade komisjonile Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta, mis käsitleb institutsioonidevahelist kokkulepet kohustusliku läbipaistvusregistri loomise kohta, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; Riigikohtule arvamuse andmine maksukorralduse seaduse § 117 lg 1 osas, milles kehtestatakse maksudeklaratsiooni alusel tekkinud maksuvõla tasumisega viivitamise korral tasumisele kuuluva intressi määraks rohkem kui 0,03% päevas põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE), kutsutud rahandusminister Sven Sester; rahandusministeeriumi ülevaade mitmeaastasest eelarvelisest finantsraamistikust (MFF) ja ELi omavahendite süsteemist, kutsutud rahandusministeeriumi esindajad;

riigikaitsekomisjonis – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; Eesti seisukohad Ühendkuningriigi EList lahkumise mõjude kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; Eesti Lastekaitse Liidu pöördumine seoses töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõuga (356 SE), kutsutud Lastekaitse Liidu, tööinspektsiooni ja sotsiaalministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse „ Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu algatamine;

õiguskomisjonis – kell 13: töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE), kutsutud justiitsministeeriumi, Eesti Noorteühenduste Liidu, Lennuliiklusteeninduse AS-i, Ametiühingute Keskliidu, Lastekaitse Liidu, Kaubandus-Tööstuskoja, Tallinna Lennujaama, Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, Eesti Advokatuuri, TALO ja Õpilasesinduste Liidu esindajad.

Sündmused

Kell 16.30 – Eesti-Aafrika parlamendirühma korraldatud seminar „Kas tunnustada Somaalimaad?“, kus teema üle arutlevad Eesti-Aafrika parlamendirühma esimees Mart Nutt ja parlamendirühma liige Oudekki Loone (ruum L262).

Kolmapäev, 25. jaanuar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – 4 eelnõu: kindlustustegevuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (275 SE); hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE); töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (318 SE).

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Namiibia ajakirjanikega.

Neljapäev, 26. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse ˮEesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine” eelnõu (369 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse ˮPõhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine” eelnõu (370 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine” eelnõu (371 OE); Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks” eelnõu (367 OE).

Kell 14 – komisjonides istungid

riigikaitsekomisjonis – 15 minutit pärast Riigikogu istungi lõppu: kaitseväeteenistuse seaduse, vangistusseaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (346 SE);

väliskomisjonis – kell 13: väliskomisjoni Türgi Vabariigi töövisiidi ettevalmistamine, kutsutud välisministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.30: meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (329 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi, Ametiühingute Keskliidu, Eesti Laevaomanike Liidu, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu ja Meremeeste Ametiühingu esindajad;

korruptsioonivastase erikomisjoni erakorraline istung – kell 9: Riigi Kinnisvara ASi nõukogu endise esimehe Taavi Rõivase informatsiooni kuulamine 2012. aastal toimunud nn Arsenali kinnistute müügi tehingutega seotud asjaolude kohta (ruum L246).

Sündmused

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne ja tänab aasta tegijaid kodanikuühiskonna tunnustusüritusel (Valge saal).

Kell 18.30 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Eesti Riigiametnike Klubiga (Jõhvi kontserdimaja).

Kell 19 – Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Georgia kaitseministri Levan Izoriaga.

Reede, 27. jaanuar

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Hea Eeskuju laureaatidega.

Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa on väljasõidul Harjumaal, kus ta kohtub Loksa linnapea Värner Lootsmanniga, Raasiku vallavanema Raivo Uukkiviga ja külastab Saidafarmi.

Välislähetused

18. – 25. jaanuar
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee kaitse-ja julgeolekukomitee istungil Washingtonis, Ameerika Ühendriikides.

22. – 23. jaanuar
Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison osaleb rahvusparlamentide ELi asjade komisjonide esimeeste kohtumisel (COSAC) Maltal.

22. – 24. jaanuar
Balti Assamblee delegatsiooni aseesimees Aadu Must osaleb Balti Assamblee presiidiumi töös, Läänemeremaade Parlamentaarse Konverentsi alalise komitee istungil ja töörühma töös Brüsselis, Belgias.

22. – 27. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko ning delegatsiooni liikmed Raivo Aeg (22.-25.01), Jaak Madison (23.-27.01), Eerik-Niiles Kross (22.-26.01) ja Andrei Novikov (22.-26.01) osalevad ENPA 2017. aasta esimesel osaistungil Strasbourgis, Prantsusmaal.

26. jaanuar
Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas on töövisiidil Soome Vabariigis.

29. jaanuar – 2. veebruar
Riigikogu liikmed Jürgen Ligi ja Aivar Sõerd osalevad Euroopa Parlamendi ja Malta Parlamendi korraldataval parlamentaarsel nädalal Brüsselis, Belgias.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside