Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 6. töönädal 22. – 25. veebruar

Esmaspäev, 22. veebruar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad riigikontrolör Alar Karis, justiitsminister Urmas Reinsalu, riigihalduse minister Arto Aas, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja maaeluminister Urmas Kruuse.

Riigikontrolör vastab arupärimisele lennufirma Estonian Air pankroti esile kutsumise kohta (nr 124).

Justiitsminister vastab arupärimisele Venemaa Föderatsiooni poolt Eesti Vabariigile okupatsiooni-kahjude kompenseerimise kohta (nr 129).

Riigihalduse minister vastab arupärimisele haldusreformi kohta (nr 135).

Sotsiaalkaitseministrile on esitatud arupärimised puuetega inimeste abivahendite (nr 121) ja abivahendite süsteemi muutusega tekkinud olukorra kohta (nr 123).

Maaeluministrile esitatud arupärimised puudutavad Eesti seakasvatuse olukorda ja tulevikku (nr 137), võimalikku ebaseaduslikku riigiabi AS-ile Tartu Agro (nr 138), taimekaitsevahendite kasutamist kohta (nr 139) ning Eesti piimandust.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 25. veebruaril 2016 toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, siseminister Hanno Pevkur; Eesti seisukohad 24. veebruaril 2016 toimuval EL haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu (haridus) istungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi;

keskkonnakomisjonis – looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE); arvamuse andmine ELAKile, Eesti seisukohad ringmajanduse paketi kohta, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis kell 11.10: arutelu hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korralduse ja rahastamise teemadel, kutsutud Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Haapsalu Rajaleidja, haridus- ja teadusministeeriumi ja SA INNOVE esindajad;

maaelukomisjonis – sordiaretusprogrammi uuendamine, kutsutud maaeluministeeriumi, Eesti Taimekasvatuse Instituudi ja Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuste andmine ELAK-ile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul eelnõu kohta ja Eesti seisukohad Euroopa Liidu lennunduspaketi kohta; ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu (143 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; arvamuse andmine ELAKile Euroopa Liidu välispiirihalduse paketiga seotud Eesti seisukohtade kohta, kutsutud siseministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – kohtumine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) esindajatega; Riigikogu otsuse Eesti Panga reservkapitali suurendamine eelnõu (183 OE);

riigikaitsekomisjonis – riigikaitseseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (182 SE); järgneb ühisistung väliskomisjoniga – Eesti julgeolekupoliitika aluste koostamise põhimõtted, kutsutud välisministeeriumi esindaja (ruum L 333);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja, Vaimse tervise strateegia 2016 – 2020, kutsutud sotsiaalministeeriumi ning Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi esindajad;

väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung – Eesti julgeolekupoliitika aluste koostamise põhimõtted, kutsutud välisministeeriumi esindaja (L333);

õiguskomisjonis kell 11.15: arvamuste andmine ELAK-le Eesti seisukohad lepinguõiguse algatuste kohta ja Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul, kutsutud justiitsministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: 2016. aasta I poolaasta tööplaani arutelu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Transparency Internationali poolt koostatava korruptsioonitajumise indeks; kutsutud MTÜ Korruptsioonivaba Eesti esindajad (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjon – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruanne „Järelevalve ohtlike ehitiste üle valdades ja linnades“, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar, Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, Valga linnapea Kalev Härk, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Riigikontrolli esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333).

Sündmused

Kell 9.50 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Loo kooli Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul aktusel.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Helsingis resideeruva Iisraeli suursaadiku Dan Ashbeliga.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Tallinna Endla Lasteaia Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul aktusel.

Kell 12 – Eestis elavad ukrainlastest koolilapsed ja Ivano-Frankivski ametnikud annavad üle Ukraina koolilaste asutatud projekti „Lapsed maailma rahu eest“ raames valminud sõjavastase rahutagamise pildi, mille suurus on 2×3 meetrit (ruum 262).

Kell 15.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Türgi suursaadiku Hayriye Kumaşcıoğlu’ga.

Teisipäev, 23. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikohtu liikme Peeter Roosma ametivanne.

Kolmas lugemine – 3 eelnõu: võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (152 SE); Kaitseliidu seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE); isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (55 SE).

Teine lugemine – 4 eelnõu: Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kalandustöö konventsiooni (nr 188) ratifitseerimise seaduse eelnõu (126 SE); Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (127 SE); advokatuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (164 SE); raudteeseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (129 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (171 SE); Riigikogu otsuse “Nele Parresti Riigikohtu liikmeks nimetamine” eelnõu (179 OE); riigikaitseseaduse § 34 muutmise seaduse eelnõu (182 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – rehvide kogumise ja taaskasutamise süsteemi probleemid, kutsutud MTÜ Eesti Rehviliidu, MTÜ Rehviringluse, keskkonnaministeeriumi, keskkonnainspektsiooni, rahandusministeeriumi, maksu- ja tolliameti esindajad (ruum L 241);

põhiseaduskomisjonis – välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE), kutsutud siseminister Hanno Pevkur, sotsiaalministeeriumi esindaja; Õiguskantsleri 26.01.2016 kiri, mis puudutab riigi ja kohaliku omavalitsuse töötajate palkade avalikkust;

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Kaitseväe Peastaapi.

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Merivälja Kooli (kell 9) ja Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi (kell 12.10) Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul aktusel.

Kell 9.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas annab ühiskonnaõpetuse tunni Nõmme Gümnaasiumis (kell 9.45) ja Gustav Adolfi Gümnaasiumis (kell 10.40).

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab Eesti Vabariigi aastapäeva puhul Gustav Adolfi Gümnaasiumi riigikaitseõppureid (Kuberneri aed).

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Viljandi maavanema Eesti Vabariigi 98. aastapäeva tähistamise vastuvõtul Sakala keskuses.

Kell 16.30 – Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Austraalia suursaadiku Gerald Bruce Thomsoniga.

Kolmapäev, 24. veebruar

Eesti Vabariigi aastapäev

Sündmused

Kell 7.35 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja aseesimees Jüri Ratas osalevad Eesti Vabariigi 98. aastapäeva tähistamise sündmustel – Riigilipu heiskamine (kell 7.35), pärgade asetamine Vabaduse võidusamba jalamile Vabaduse väljakul (kell 9), jumalateenistus Toomkirikus (kell 10), Kaitseväe paraad Vabaduse väljakul (kell 12), pidulik kontsert ning Vabariigi Presidendi vastuvõtt „Estonia“ teatris ja kontserdisaalis (kell 18).

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Nissi Valla Kultuurikeskuses Vabariigi aastapäevale pühendatud kontserdil.

Neljapäev, 25. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: advokatuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (164 SE);

Kell 14 – komisjonides istungid

Keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni ühisistung – sigade Aafrika katk, kohtumine Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik Vytenis Andriukaitisega (L 241);

riigikaitsekomisjonis – kell 13.15: uuringu „NATO tegevus strateegilise tasakaalu tugevdamisel Läänemere piirkonnas“ vahearuande tutvustamine, kutsutud Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuse esindajad; Eesti siseturvalisus, kutsutud siseministeeriumi ja Kaitseliidu esindajad; Eesti-Poola suhete briifing;

Tallinna Sadama uurimiskomisjon – kell 16: AS Tallinna Sadam nõukogu ja auditikomitee endiste liikmete kuulamine AS Tallinna Sadama nõukogu ja auditikomitee tööga seotud küsimustes.

Sündmused

Kell 12 – 16.15 – Jagamismajanduse konverents (Riigikogu konverentsisaalis)

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub MTÜ Polis liikmetega.

Reede, 26. veebruar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 29. veebruaril 2016 toimuval EL konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi 2015. aasta resolutsioon valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimise kohta, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, Riigikogu Kantselei ja Riigikantselei esindajad.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Gustav Adolfi Gümnaasiumi rahvusvahelise projekti raames Islandi noortega (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Norra suursaadiku Dagfinn Sørli kutsel Põhjamaade esindajate kohtumisel (Norra suursaadiku residents).

Kell 13.45 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Kehra Gümnaasiumi õpilastega.

Laupäev, 27. veebruar

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab PERH-i verekeskuse iga-aastasel traditsioonilisel üritusel doonoreid (Tallinna Raekoda).

Välislähetused

18. veebruar – 6. märts

Eesti – Kagu-Aasia parlamendirühma esimees Valdo Randpere kohtub Tai Kuningriigi parlamendiliikmetega ja Eesti aukonsuliga Tai Kuningriigis.

22. – 23. veebruar

Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Balti kohtumisel EL globaalstrateegia teemal ja Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ühisistungil rahvusparlamentide väliskomisjonidega Brüsselis.

25. – 27. veebruar

Riigikogu OSCE Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni esimees Mart Nutt ning liikmed Mati Raidma ja Külliki Kübarsepp osalevad Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee talveistungil Viinis.

26. veebruar – 5. märts

Riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus osaleb välisministri delegatsiooni koosseisus visiidil Austraaliasse ja Uus-Meremaale.

26. veebruar – 3. märts

Riigikogu liige Johannes Kert osaleb kohtumistel Ukraina-Eesti parlamendirühma ja Ukraina poliitikutega ning osaleb Ukraina Kaitseministeeriumi meditsiiniteemalise raporti (MIST Report) esitlusel ja “Vabatahtliku riigikaitse” konverentsil (29.02-03.03) Kiievis.

28. veebruar – 1. märts

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb George Marshalli keskuse seminaril “Euro-Atlandi julgeolek: NATO Varssavi tippkohtumise eelanalüüs” Prahas.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
epp-mare.kukemelk@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

 

Tagasiside