Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VIII istungjärgu 6. töönädal 22. – 28. oktoobrini

Esmaspäev, 22. oktoober

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Maaeluminister Tarmo Tamm vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele põuakahjudega toimetulemise meetmete kohta (nr 448).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse integreeritud piirihalduse fond ja Sisejulgeolekufond (COM(2018) 472-474), kutsutud Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse Varjupaiga- ja Rändefond (COM(2018) 471), kutsutud Siseministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programm (COM(2018) 441), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, eelnõu kohta COM(2018) 390 (1-2/18-510/3), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni algatatud eelnõud, mis käsitlevad keskkonna jätkusuutlikkust toetavat rahastamist ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate kasvuturgu (COM (2018) 331, 353-355), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; MTÜ Saarte Kalurite Ühingu 19. juuni kiri, kutsutud MTÜ Saarte Kalurite Ühingu, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainspektsiooni ja Maaeluministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (716 SE), kutsutud kultuuriminister Indrek Saar; kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE), Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE), Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE), Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE), Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE), põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (729 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps; autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (686 SE);

maaelukomisjonis – kell 11.10: uuringu „Peamised väljakutsed ja poliitikasoovitused kohaliku omavalitsuse ja regionaaltasandi arengus“ vahearuandest, kutsutud Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, OÜ Geomedia ja Riigikogu Kantselei esindajad ning Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus; Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (687 SE) (ruum L333);

majanduskomisjonis – kell 11.10: tegevusplaanid ja vastutusala 2019. aasta eelarve tutvustus, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist; Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Tarbijakaitseameti ja Tehnilise Järelevalve Ameti ühendamine ning rikkumismenetlusest nr 2017/2072 selgunud puuduste kõrvaldamine) eelnõu (651 SE); raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (670 SE); arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 digitaalse Euroopa programm, eelnõu kohta – COM(2018) 434;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (724 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt; Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (702 SE); isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), kutsutud Eesti Haiglate Liidu, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli, Eesti Pangaliidu, Eesti Advokatuuri, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Kindlustusseltside, ASi Creditinfo Eesti, ASi Eesti Post ja Justiitsministeeriumi esindajad; avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE); Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE);

rahanduskomisjonis – kell 11.10: kohtumine eelarvenõukogu esindajatega; maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (675 SE); tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (648 SE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Eesti mereseire ja tulevikku suunatud Balti riikide merevägede võimalik ühine võimearendus (Mereväebaas);

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (640 SE), sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (649 SE), puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis Eesti-Vene piiriülene koostöö Kagu-Eesti näitel, sh probleemid ja ettepanekud – arutelu jätkamine, kutsutud Seto Kongressi Vanemate Kogu, Setomaa Liidu, Setomaa valla ja Setomaa Liidu esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (665 SE), kutsutud algataja ja Justiitsministeeriumi esindajad; perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (723 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt; kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE), kutsutud algataja, Sotsiaalministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Välisluureameti 2018. aasta eelarve täitmisest ja 2019. aasta eelarve vajadustest ja prioriteetidest, kutsutud Välisluureameti peadirektor Mikk Marran ja kaitseminister Jüri Luik;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: eluasemetoetusest ja üürimajadest, kutsutud Tallinna Tehnikaülikooli esindaja;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: haldusterritoriaalsest reformist, kutsutud Tartu Ülikooli esindaja;

riigieelarve kontrolli erikomisjoni väljasõiduistung – kell 13: tutvumine Eesti Energia ASi tegevuse ja järgmise aasta investeeringutega (Eesti Energia, Lelle 22).

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Eesti-Türgi parlamendirühma esimees Tiit Terik kohtuvad Türgi parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga.

Kell 12 – väliskomisjon kohtub Türgi parlamendi väliskomisjoni delegatsiooniga.

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Eesti Teaduste Akadeemia asutamise 80. ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud konverentsi (Eesti Teaduste Akadeemia, Kohtu 6).

Kell 14.30 – Eesti-USA ja Eesti-Iisraeli parlamendirühmade juht Keit Pentus-Rosimannus kohtub USA juudiorganisatsiooni NCSEJ esindajatega (ruum L262).

Teisipäev, 23. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Oluliselt tähtsa riikliku küsimuse „Eesti vajab põlevkivienergeetikast väljumise strateegiat ehk PÕXITit“ arutelu. Ettekande teevad MTÜ Rohelise Liikumise juhatuse liige Mihkel Annus, keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra, Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk ning Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere.

Teine lugemine – 1 eelnõu: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (656 SE); Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kollektiivne pöördumine „Laske meil hingata! Kohtla-Järve linna elanike pöördumine Riigikogu poole“, kutsutud algatajad, Kohtla-Järve Linnavalitsuse, Järve Biopuhastuse, Viru Keemia Grupi, Novotrade Invest AS-i, Eastman Specialities OÜ, Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni esindajad (ruum L333);

kultuurikomisjonis – kell 14.15: Eesti Rahvusringhäälingu tegevuse ülevaade, kutsutud nõukogu esimees Rein Veidemann, juhatuse esimees Erik Roose ning juhatuse liige Joel Sarv; arvamuse andmine ELAKile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2021–2027), eelnõu kohta COM(2018) 366, kutsutud Kultuuriministeeriumi esindaja;

majanduskomisjonis kollektiivne pöördumine „Liiklemine jalgratturile ohutumaks“, kutsutud Eesti Jalgratturite Liidu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad (ruum L241);

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE), kutsutud algataja esindaja; Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks“ muutmise““ eelnõu (732 OE); isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (679 SE), isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (650 SE), kutsutud Andmekaitse Inspektsiooni ja Justiitsministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist, keskkonnaminister Siim Kiisler ja välisminister Sven Mikser; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (674 SE);

riigikaitsekomisjonis – 2019. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (700 SE), kutsutud kaitseminister Jüri Luik; Eesti ja Gruusia ning Eesti ja Ukraina kaitsekoostööst, kutsutud Kaitseministeeriumi ja Välisministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE), kutsutud huvigruppide ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; perekonnast eraldatud lapse elu korraldamine, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Tallinna Linnavalitsuse ja MTÜ Igale Lapsele Pere esindajad;

väliskomisjonis väliskomisjoni kuulamised valmisolekust tõrjuda valimistesse sekkumist lääneriikide näitel: ohud valimistele küberruumis, kutsutud McCaini Instituudi järgmise põlvkonna liidrite programmi osaleja, endine RIA juhtivanalüütik, EL valimisturbe käsiraamatu eestvedaja Liisa Past;

õiguskomisjonis – abipolitseiniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (631 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 10 – maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk ütleb tervitussõnad konverentsil „Aasta põllumees 2018: põlvkondade vahetus põllumajanduses“ (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb Kaitseuuringute Keskuse korraldataval Türgi välispoliitikat käsitleval seminaril.

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso kohtub Itaalia ajakirjanikega.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskuse tutvustusprogrammi raames Itaalia ajakirjanikega.

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne konverentsil „Aasta põllumees 2018: põlvkondade vahetus põllumajanduses“ ja annab üle aasta põllumehe auhinna (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 15.30 – riigikaitsekomisjoni, väliskomisjoni ja Eesti-Iisraeli parlamendirühma liikmed osalevad Iisraeli Rahvusvahelise Terrorismivastase võitluse Instituudi (ICT) vanemteaduri dr. Ely Karmoni loengul olukorrast Lähis-Idas (ruum L240).

Kolmapäev, 24. oktoober

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 3 eelnõu: avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE); tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (661 SE); Riigi Teataja seaduse muutmise seaduse eelnõu (659 SE).

Teine lugemine – 10 eelnõu: piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (677 SE); Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (625 SE); Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (672 SE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (640 SE); autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (686 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (662 SE); maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (675 SE); 2018. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (695 SE); keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (645 SE); looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (676 SE).

Esimene lugemine – 6 eelnõu: Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (714 SE); põllumajandusloomade aretuse seaduse eelnõu (715 SE); maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) eelnõu (658 SE); vangistusseaduse muutmise seaduse (kinnipeetavate ligipääs internetile) eelnõu (680 SE); äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (maksekontod) eelnõu (712 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab vastu kollektiivse pöördumise „Poliitilise dieedi kolm retsepti“.

Kell 14 – Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Bundestagi rahvusvahelise parlamendistipendiumi valikkomisjoniga.

Kell 18.30 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Hiina suursaadiku Li Chaoga.

Neljapäev, 25. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõu (711 SE); keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE).

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab avakõne Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud rahvusvahelisel konverentsil „Imagine a National Library“ (Eesti Rahvusraamatukogu, Tõnismägi 2).

Kell 13.30 – riigikaitsekomisjon, õiguskomisjon ja Eesti laiapõhjalise riigikaitse toetusrühm tutvuvad Päästeameti demineerimise võimekusega.

Kell 19  Riigikogu aseesimehele Enn Eesmaale ning Riigikogu liikmetele Krista Arule, Johannes Kerdile ja Erki Savisaarele antakse üle Balti Assamblee medalid (Vilnius).

Riigikogu III korruse kunstisaalis on avatud rändnäitus „Korruptsiooni mitu nägu“.

Reede, 26. oktoober

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2021–2027) (COM(2018) 366), kutsutud Kultuuriministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021 2027 digitaalse Euroopa programm (COM(2018) 434), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 29.–30. oktoobril toimuval ELi mitteametlikul keskkonna ning transpordi nõukogu kohtumisel, kutsutud keskkonnaminister Siim Kiisler ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III) (COM(2018) 465), kutsutud Välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimist, sh ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelisi suhteid (COM(2018) 461), kutsutud Välisministeeriumi esindaja.

Välislähetused

17. – 22. oktoober
Riigikogu liige Toomas Kivimägi osaleb Euroopa mereliste äärealade konverentsi (CRPM) peaassamblee koosolekul Madeiral Portugalis.

21. – 25. oktoober
Riigikogu liige Barbi Pilvre osaleb seitsmendal parlamendiliikmete rahvusvahelisel ÜRO rahvastiku- ja arengukonverentsi tegevuskava konverentsil (IPCI/ICPD) Ottawas Kanadas.

22. – 27. oktoober
Riigikogu aseesimees Kalle Laanet osaleb kohtumistel riigiesindajatega ja ettekandega Bakuu rahvusvahelisel humanitaarfoorumil Aserbaidžaanis.

25. – 26. oktoober
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Balti Assamblee 37. istungjärgu töös ja Balti riikide parlamentide esimeeste kohtumisel, Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa, Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must, aseesimees Johannes Kert ning liikmed Monika Haukanõmm, Helmen Kütt, Erki Savisaar, Urve Tiidus ja Rainer Vakra osalevad Balti Assamblee istungjärgul Vilniuses Leedus.

25. – 30. oktoober
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Uno Kaskpeit ja Jaanus Marrandi osalevad OSCE PA presidendivalimiste vaatlusmissioonil Georgias.

25. oktoober – 1. november
Eesti-Itaalia parlamendirühma esimees Oudekki Loone tutvub rahapesu tõkestamise meetmetega ja kohtub riigiametite esindajatega Itaalias.

28. – 29. oktoober
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumisel Vilniuses Leedus.

28. – 31. oktoober
Maaelukomisjoni liige Aivar Surva osaleb nälja ja alatoitumise vastasel ülemaailmsel parlamentaarsel tippkohtumisel Madridis Hispaanias.

28. oktoober – 1. november
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso ning liikmed Johannes KertAnts Laaneots ja Madis Milling kohtuvad Kiievis Eesti suursaadikuga Ukrainas, Ukraina parlamendi esindajatega ning kaitseministriga. Tbilisis kohtuvad Gruusia parlamendi esindajatega ning külastavad riigi militaar-, teadus- ja tehnikakeskust.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6353, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside