Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 9. töönädal 22. – 25. novembrini

Head ajakirjanikud! Palume Toompea lossi tulles esitada COVID-tõend, selle puudumisel tuleb Riigikogus viibimise ajal kanda maski.

Esmaspäev, 22. november

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (443 SE), riikliku perelepitusteenuse seaduse eelnõu (438 SE).

Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsusmehhanismi antud stabiilsustoetusest ja Eesti Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis. Ettekande teeb rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

Riigikogu liikmete arupärimistele Enefit Green AS-i aktsiate emissiooni kohta (nr 88) vastab rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ja Vene propagandafilmide kohta Eesti Rahvusringhäälingus (nr 89) vastab kultuuriminister Tiit Terik.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13: Riigikogu täiskogu debati ettevalmistamine: ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel, kutsutud peaminister Kaja Kallas; Eesti seisukohad 25. – 26. novembril toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu istungil (siseturg, tööstus, teadus ja kosmos), kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ning haridus- ja teadusminister Liina Kersna;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisel istungil – kell 14: Euroopa Kontrollikoja 2020. aasta aastaaruanne, kutsutud Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: metsade inventeerimisest, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) eelnõu (368 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (420 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rakenduskõrgkoolide Rektorite, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu, Eesti Üliõpilaskondade Liidu, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, Tervise Arengu Instituudi, Eesti Tööandjate Keskliidu, LHV ja Swedbanki esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: laevade Eesti lipu alla toomise projekti seisust, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; meresõiduohutuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (455 SE); arvamuse andmine Riigikohtule: põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-21-18, kutsutud Maa-ameti ja Justiitsministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Liidu raadioseadmete direktiivi kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad säästlike lennukikütuste määruse (ReFuelEU Aviation) ettepaneku kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – Riigikogu otsuste eelnõud Kaitseväe kasutamise kohta välismissioonidel (444 OE, 445 OE, 446 OE, 447 OE, 448 OE, 449 OE, 450 OE, 451 OE, 452 OE, 453 OE, 454 OE); ettepanek Vabariigi Valitsusele keskmaa õhutõrje võime loomiseks;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: rahvatervishoiu seaduse eelnõu (486 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik; töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE); ravimiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (413 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja Ravimiameti esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – kandidaat Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikohale Kreekas, Küprosel ja Albaanias, kutsutud Välisministeeriumi esindaja ja suursaadikukandidaat; julgeolekuolukorra arengutest Ukrainas ja Valgevenes, kutsutud Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk, Eesti suursaadik Poolas Martin Roger ning Eesti Valgevene saatkonna ja Välisministeeriumi esindajad; arengutest Gruusias, kutsutud Eesti suursaadik Gruusias Riina Kaljurand;

õiguskomisjonis – väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE), kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Kaitseväe luurekeskuse juhiga;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 14: Haridus- ja Teadusministeeriumi COVID-19 kiirtestide hankest, kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Sündmused

Kell 13 – Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma president Toomas Kivimägi ja asepresidendid Helle-Moonika Helme, Helmen Kütt ja Marika Tuus-Laul osalevad IPU geopoliitilise grupi 12+ videokoosolekul.

Kell 17 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti, Leedu, Läti, Poola, Ungari, Slovakkia ja Tšehhi väliskomisjonide esimeeste videokohtumisel.

Teisipäev, 23. november

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel. Ettekande teevad peaminister Kaja Kallas ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Siim Kallas.

Teine lugemine – kaks eelnõu: töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE), ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE).

Esimene lugemine – kaks eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele ebaseadusliku rände tõkestamiseks Kagu-Eestis ajutisele kontrolljoonele füüsilise tõkke kiirkorras ehitamiseks“ eelnõu (435 OE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (428 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) (441 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil olulise tähtsusega riikliku küsimuse ettevalmistamine kõrghariduse rahastamise teemal, kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna;

maaelukomisjoni videoistungil Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) tegevusest, kutsutud PRIA esindajad; maaelukomisjoni esindaja nimetamine sordiaretuse ja geneetilise ressursi nõukogusse;

majanduskomisjoni videoistungil – konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (442 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad; planeerimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (378 SE); riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja; sadamaseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (425 SE);

põhiseaduskomisjoni videoistungil – Siseministeeriumi ettepanekutest Õiguskantsleri 14.06.2021 märgukirja tööandja deposiidi suuruse arvestamise kohta, kutsutud Siseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad; Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks eelnõu (462 SE), kutsutud algataja ja Justiitsministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – komisjoni esimehe ja aseesimehe valimine; 2022. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (464 SE);

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisel väljasõiduistungil – mereväe tegevusest, sealhulgas miinitõrje võimest (Mereväebaas, Miinisadam);

sotsiaalkomisjoni videoistungil – naistevastase vägivalla ennetamise hetkeseisust, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ja huvirühmade esindajad;

õiguskomisjonis kriminaalpoliitika ettekandest, kutsutud justiitsminister Maris Lauri ja riigi peaprokurör Andres Parmas; karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise seaduse (seksuaalse enesemääramise ja abiellumise eapiiri muutmine) eelnõu (478 SE), kutsutud justiitsminister Maris Lauri; kriminaalmenetluse seadustiku, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste eelnõu väljatöötamise kavatsusest (kohtupsühhiaatria valdkonna korrastamine), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja.

Sündmus

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Moldova suursaadiku Ion Stavilaga.

Kolmapäev, 24. november

Kell 12 – infotund

Kell 14 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kolmas lugemine – kaheksa eelnõu: riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE), hasartmängumaksu seaduse ja riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (459 SE), käibemaksuseaduse, Eesti Panga seaduse ning käibemaksu ja tolliseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (460 SE), maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (418 SE), Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (422 SE), 2021. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE), elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (437 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (461 SE).

Teine lugemine – üksteist eelnõu: töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE), ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE), Riigikogu otsuse „Riigi 2020. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (432 OE), töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (456 SE), keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse eelnõu (440 SE), algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) eelnõu (368 SE), meresõiduohutuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (455 SE), väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (457 SE), alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (458 SE), kogumispensionide seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (468 SE), tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (469 SE).

Esimene lugemine – üheksa eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (428 OE), Riigikohtu esimehe Villu Kõve esitatud Riigikogu otsuse „Heili Sepa Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (485 OE), riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (466 SE), riikliku pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (475 SE), riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (410 SE), etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE), Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (479 SE), Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (480 SE), osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu muutmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (481 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: riigipiiri väljaehitamisest ja piiritõkete rajamisest, kutsutud siseminister Kristian Jaani, kaitseminister Kalle Laanet, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ja riigikontrolör Janar Holm; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 11 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liikmed Eerik-Niiles Kross ja Urmas Reitelmann osalevad videosilla vahendusel ENPA migratsiooni-, pagulaste ja ümberasustatud isikute komitee istungil.

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Poola suursaadiku Grzegorz Kozlowskiga.

Kell 15.30 – Riigikogu aseesimees Martin Helme kohtub Eesti Folkloorinõukogu kadridega (Toompea lossi sisehoov).

Neljapäev, 25. november

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kolmas lugemine, kui teine lugemine lõpetatakse – üks eelnõu: töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE).

Esimene lugemine – kolm eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (434 OE), Riigikogu otsuse „Ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele elektrienergia hinnatõusu vähendamiseks“ eelnõu (429 OE), keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjoni videoistungil – Eesti ehitussektori ettepanekutest kutsehariduse süsteemi ümberkorraldamiseks ja rahastamismudeli muutmiseks, kutsutud Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ehitusettevõtjate Liidu esindajad;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – kell 14.15: kohtumine riigikaitse kõrgeima juhi, Eesti Vabariigi presidendi Alar Karisega;

väliskomisjoni videoistungil – Eesti seisukohad 30. novembril – 1. detsembril Riias toimuval NATO välisministrite kohtumisel, Eesti seisukohad 2. – 3. detsembril Stockholmis toimuval Euroopa Koostöö- ja Julgeolekuorganisatsiooni (OSCE) välisministrite kohtumisel, Eesti kandidatuur Euroopa Koostöö- ja Julgeolekuorganisatsiooni (OSCE) eesistujaks, kutsutud välisminister Eva-Maria Liimets; Eesti seisukohad 29. novembril Genfis toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite istungil, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt;

õiguskomisjonis perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (474 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 10.15 – Riigikogu esimees Jüri Ratas ja Eesti-Soome parlamendirühma liige Urve Tiidus kohtuvad Soome parlamendi esimehe Anu Vehviläineniga.

Kell 11.15 – rahanduskomisjoni liikmed kohtuvad Prantsusmaa eelarveministri Olivier Dussopti ja Prantsusmaa suursaadikuga Eestis Éric Lamouroux’ga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Kell 12 – Riigikogu esimees Jüri Ratas ning Eesti-Soome parlamendirühma aseesimees Sven Sester ja liige Aivar Sõerd kohtuvad Soome parlamendi esimehe Anu Vehviläineniga.

Kell 12.30 Eesti-Tuneesia parlamendirühm kohtub Tuneesia suursaadiku Sarra Chaouani Abidiga (A. Rei nõupidamisruum).

Kell 14.30 – Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur osaleb soomepoiste mälestusteenistusel (Metsakalmistu).

Kell 16 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad India Välisministeeriumi asekantsleri Reenat Sandhuga.

Reede, 26. november

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 29. – 30. novembril toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna ja kultuuriminister Tiit Terik; Eesti seisukohad 29. novembril toimuval Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite istungil, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõu ettepanek raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Sündmus

Riigikogu esimees Jüri Ratas on visiidil Pärnumaal.

Välislähetused

21. – 25. november
Riigikogu liige Mart Võrklaev osaleb Young Political Leaders Delegation to Israel üritusel Iisraelis.

23. – 24. november
Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb 3B spiikrite kohtumistel Prantsuse Rahvusassamblee esimehe Richard Ferrandi ja Senati presidendi Gérard Larcheriga Pariisis Prantsusmaal.

24. – 26. november
Riigikogu liige Yoko Alender osaleb Aurora Forumil Sussexis Suurbritannias.

24. – 30. november
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühma president Toomas Kivimägi ning asepresidendid Helmen Kütt ja Marika Tuus-Laul osalevad IPU 143. assamblee töös Madridis Hispaanias.

25. – 30. november
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Heljo Pikhof ja Sven Sester osalevad OSCE PA organiseeritud Kirgiisi Vabariigi parlamendivalimiste vaatlemisel Biškekis Kirgiisi Vabariigis.

26. – 27. november
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) asendusliige Raimond Kaljulaid osaleb ENPA alalise komitee istungil Roomas Itaalias.

27. – 28. november
Riigikogu liige Heidy Purga osaleb Alliance Of Her Summit tippkohtumisel Brüsselis Belgias.

27. november – 5. detsember
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Eerik-Niiles Kross, Raivo Tamm, Indrek Saar ja Maria Jufereva-Skuratovski on visiidil New Yorgis ja Washingtonis Ameerika Ühendriikides.

27. november – 6. detsember
Eesti-Taiwani sõprusrühma esimees Jüri Jaanson ja sõprusrühma liige Madis Milling osalevad 2021 Open Parliament Forumil Taipeis.

28. – 29. november
Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb NB8 Põhja- ja Baltimaade parlamentide esimeeste konverentsil Kopenhaagenis Taanis.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside