Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 9. töönädal 22. – 25. märtsini

Head ajakirjanikud!

Riigikogu Kantselei on seoses viirushaiguse COVID-19 puhanguga võtnud kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud. Palume ajakirjanikel Toompea lossis olles kanda maske ja hoida intervjueeritavaga vähemalt kahemeetrist vahet.

Täname mõistva suhtumise eest!

Esmaspäev, 22. märts

Kell 15 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimisele teadusgrantide rahastuse mahu vähenemise kohta aastal 2021 (nr 56) vastab haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning oluliste küsimuste kohta metsanduse valdkonnas (nr 51) ja Eesti järvede ökoloogilise seisundi kohta (nr 52) vastab keskkonnaminister Tõnis Mölder.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 13.15: seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni avalik konsultatsioon Prümi raamistiku alusel toimuva automatiseeritud andmevahetuse tugevdamine, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni e-CODEXi määruse eelnõu ettepanek, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni elutähtsate üksuste vastupidavust käsitleva direktiivi eelnõu ettepanek, kutsutud Siseministeeriumi esindajad;

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisel videoistungil – kell 14.15: Eesti seisukohad 25. – 26. märtsil toimuval Euroopa Ülemkogul, kutsutud peaminister Kaja Kallas;

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 12: atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (345 SE), Keskkonnaministeeriumi kavandatavatest ettepanekutest riigi eelarvestrateegiasse, kutsutud keskkonnaminister Tõnis Mölder;

kultuurikomisjoni videoistungil – kell 11.10: meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna; Kultuuriministeeriumi kavandatavatest ettepanekutest riigi eelarvestrateegiasse, Kultuuriministeeriumi tööplaanidest, kutsutud kultuuriminister Anneli Ott;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: Keskkonnaministeeriumi õigusloome plaanidest, kutsutud keskkonnaminister Tõnis Mölder;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE); Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi maavarade osakonna tööst ning lähiaastate plaanidest seoses Eestis leiduvate kriitiliste toormetega, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: krediidiasutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (312 SE), kutsutud Eesti Panga, Riigikontrolli ja Finantsinspektsiooni esindajad;

riigikaitsekomisjoni videoistungil – kell 12: kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (324 SE); Eesti ja Läti rannikukaitse ühishankest, kutsutud kaitseminister Kalle Laanet ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse esindaja;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (355 SE), nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (358 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik; ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (330 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja algataja esindaja; ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (341 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja algataja esindaja;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: alaealiste seksuaalse enesemääramise vastaste süütegude õiguslikust raamistikust ja rakenduspraktikast, kutsutud Lastekaitse Liidu, Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, Prokuratuuri, Õiguskantsleri Kantselei, Eesti Advokatuuri, Eesti Kohtute ning Eesti Noorteühenduste Liidu esindajad;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 13.30: 15. märtsi avaliku istungi järgsed otsused; EL vahendite jagamise, sh otsetoetuste ja investeeringukavade läbipaistvusest, kutsutud Rahandusministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse esindajad; komisjoni aprilli töökavast;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli kontrolliaruandest „Maakondlik ühistransport“, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas, Transpordiameti, MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus, Linnade ja Valdade Liidu ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb videosilla vahendusel Valgevene-teemalisel Kalinowski konverentsil.

Kell 10.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Raivo Tamm osaleb videosilla vahendusel ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee istungil.

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Leedu parlamendi esimehe Viktorija Čmilytė-Nielseniga.

Kell 18 – Riigikogu esimees Jüri Ratas asetab Riigikogu nimel pärja endise Asutava Kogu esimehe, riigivanema ja pikima staažiga eksiilvalitsuse juhi August Rei hauale tolle 135. sünniaastapäeva puhul (Metsakalmistu).

Teisipäev, 23. märts

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Riigikaitsekomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Riigi sõjalise kaitse jätkusuutlik areng“ arutelu. Ettekande teevad riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa, kaitseminister Kalle Laanet, Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem ja SA Rahvusvaheliste Kaitseuuringute Keskuse direktor Indrek Kannik.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu (292 SE), kutsutud Andmekaitse Inspektsiooni, Erametsakeskuse, Erametsaliidu, Tartu Ülikooli, Eesti Maaülikooli, Keskkonnaagentuuri ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni videoistungil loovisikute ja loomeliitude seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, kutsutud kultuuriminister Anneli Ott;

maaelukomisjoni videoistungilRahandusministeeriumi tellitud toidukaupade hinnauuringust jaekaubanduskettides ja nende e-poodides: hinnavaatlus Eestis, Lätis ja Leedus, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (284 SE);

põhiseaduskomisjoni videoistungil – hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (350 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas, riigisekretär Taimar Peterkop, Riigikantselei ja Siseministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (317 OE), kutsutud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni ja Justiitsministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 13.30: Riigikogu otsuse „Euroopa Liidu taaskäivitamise kava rahastamise ja Euroopa Liidu Nõukogu otsuse omavahendite süsteemi kohta heakskiitmine“ eelnõu (353 OE); Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise 1996. aasta 29. novembril allakirjutatud tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (352 SE); riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (356 SE); riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus; riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik; riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo; riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud siseminister Kristian Jaani;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (347 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti, Eesti Haigekassa, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni, Eesti Perearstide Seltsi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Notarite Koja ning Õiguskantsleri Kantselei esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – Kagu-Eesti elanike piiriülese liikumisega seotud probleemidest, kutsutud Välisministeeriumi, Siseministeeriumi, Peterburi Peakonsulaadi Pihkva talituse, Setomaa valla ja Setomaa Liidu esindajad; pöördumise „Eesti Vabariigi Riigikogu pöördumine Soome Vabariigi Eduskunta poole“ eelnõu (322 PE);

õiguskomisjoni videoistungilPolitsei- ja Piirivalveameti ning Terviseameti ülesannetest ja pädevusest Covid-19 kriisi tingimustes, kutsutud Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, Terviseameti peadirektor Üllar Lanno ning Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Õiguskantsleri Kantselei esindajad.

Sündmus

Kell 12.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Tšehhi suursaadiku David Králiga.

Kell 12.40 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub videosilla vahendusel Rootsi parlamendi esimehe Andreas Norléniga.

Kolmapäev, 24. märts

Kell 12 – infotund

Kell 14 – Riigikogu kaugosalusega istung

Kolmas lugemine – kaks eelnõu: täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (291 SE); kemikaaliseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (296 SE).

Teine lugemine – kolm eelnõu: korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse (GRECO soovituste täitmine ja julgeolekuasutuste juhtide huvide deklaratsioonide avalikkuse piiramine) eelnõu (323 SE); kaitseväeteenistuse seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (324 SE); Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (326 SE).

Esimene lugemine – seitse eelnõu: riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE); elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301 SE); elektrituruseaduse täiendamise seaduse eelnõu (344 SE); nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (347 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (349 SE); kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (310 SE).

Sündmus

Kell 16 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub videosilla vahendusel Bundestagi väliskomisjoni juhi Norbert Röttgeniga.

Neljapäev, 25. märts

Kell 10 – Riigikogu kaugosalusega istung

Teine lugemine – üks eelnõu: Eesti Vabariigi valitsuse ja Soome Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja kaitsmise lepingu muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (294 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – Riigikontrolli ülevaate „Olmejäätmete hulgas olevate biojäätmete ringlussevõtt“ ja auditi „Jäätmete taaskasutustoimingud prügilates ja järelevalve ladestamise üle“ aruannetest, kutsutud Riigikontrolli, Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (355 SE); COVID-19 vaktsineerimisplaani täitmisest ja vaktsineerimisest ajutistes keskustes, kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Eesti Perearstide Seltsi, Ravimiameti, Haiglate Liidu, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Terviseameti ja Eesti Õdede Liidu esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – ülevaade Riigikogu välissuhtlusest, kutsutud Riigikogu Kantselei esindajad; pöördumise „Eesti Vabariigi Riigikogu pöördumine Soome Vabariigi Eduskunta poole“ eelnõu (322 PE);

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11: siseturvalisuse arengukavast 2020–2030, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europoli) volituste laiendamise kohta COM(2020) 791, COM(2020) 796, kutsutud Siseministeeriumi esindajad; karistusseadustiku muutmise seaduse (mittesularahalised maksevahendid) eelnõu (351 SE), kutsutud justiitsminister Maris Lauri;

korruptsioonivastase erikomisjoni videoistungil – kell 9: COVID-2019 vaktsineerimise korraldusest (sh läbipaistvuse tagamisest vaktsineerimise järjekordade koostamisel ja vaktsiinide jääkdooside kasutamise põhimõtetest), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik, Eesti Perearstide Seltsi esimees Le Vallikivi ja SA Narva Haigla esindaja. 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: komisjoni 15. märtsi avaliku istungi järeldustest ja otsustest; komisjoni aprilli töökavast;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 8.30: majanduse ja rahanduse olukorrast ning 2021. aasta lisaeelarve meetmetest, kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ning Sotsiaalministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 10.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski osaleb videosilla vahendusel ENPA kodukorra ja isikupuutumatuse komitee istungil.

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees ja Eesti-Saksamaa parlamendirühma esimees Hanno Pevkur kohtub videosilla vahendusel Bundestagi Balti parlamendirühma esimehe Alois Karliga.

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb videosilla vahendusel Norwegian Polytech Association’i Eestit tutvustaval foorumil peakõnega.

Kell 15 – Arenguseire Keskuse veebiseminar „Kas 21. sajand on kohalolemise sajand?“. Registreeruda saab siin.

Reede, 26. märts

Komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 29. – 30. märtsil toimuval mitteametlikul Euroopa Liidu transpordiministrite videokohtumisel, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11: riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud keskkonnaminister Tõnis Mölder; riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud ettevõtlus- ja tehnoloogiaminister Andres Sutt; kell 13: riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse; riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud kultuuriminister Anneli Ott; riigi 2021. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (357 SE), kutsutud haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Sündmused

Riigikogu esimees Jüri Ratas on visiidil Narvas. Esimees külastab Narva avalikku testimiskeskust, Narva haiglat, perearstikeskust, Sisekaitseakadeemiat, Narva politseijaoskonda ning Maxima XX kauplust. Samuti külastab ta Narva linnavalitsust, promenaadi, Vaba Lava, lasteaeda “Päikene”, Kreenholmi arendust ning Narva kolledžit. 

Riigikogu esimehega on võimalik intervjuusid teha kell 16 Narva kolledži ees, halva ilma korral kolledži fuajees.

Kell 10 – Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmed Signe Kivi ja Helle-Moonika Helme osalevad videosilla vahendusel BA haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni istungil.

Kell 11 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni asendusliige Raivo Tamm osaleb videosilla vahendusel ENPA kultuuri-, teadus-, haridus- ja meediakomitee istungil.

Kell 14.40 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb videosilla vahendusel Vilniuse julgeoleku foorumil „Lääne valmisolek hübriidohtudele reageerimisel“.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside