Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu I istungjärgu 6. töönädal 22.–25. maini

Esmaspäev, 22. mai

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – kolm eelnõu: Riigikogu otsuse „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine“ eelnõu (209 OE), Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu (210 OE), perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (207 SE).

Peaminister Kaja Kallas vastab Riigikogu liikmete arupärimistele rekordmadala sündide arvu ja lastega seotud soodustuste vähendamise kava (nr 2), rahvastikukriisi (nr 4) ning Eestis ajutise ja rahvusvahelise kaitse saanud Ukraina mobilisatsiooniealiste meeste kohta (nr 5).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 22.–23. mail toimuval ELi konkurentsivõime nõukogu istungil (siseturg, tööstus, teadus, kosmos), kutsutud haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, seisukoha andmine Euroopa Komisjoni ühtse loa direktiivi ja pikaajaliste elanike direktiivi muudatusettepanekute kohta, kutsutud Siseministeeriumi esindajad, ELi ravimipaketi kuulamine, kutsutud Sotsiaalministeeriumi ja kaasatute esindajad;

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: välisõhus leviva müra sihtväärtuse kohaldamise tingimused, kutsutud Õiguskantseri Kantselei, Keskkonnaministeeriumi ja Terviseameti esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus, kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad, Riigikogu otsuse „Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine“ eelnõu ettevalmistamine;

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine MTÜ Eesti Noortalunikud esindajatega (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: kliimaministri plaanid, kutsutud minister Kristen Michal ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad, arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad ELi pakendite ja pakendijäätmete määruse ning Euroopa Komisjoni biopõhist, biolagunevat ja kompostitavat plasti käsitleva ELi poliitikaraamistiku kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ettepanekute kohta kapitaliturgude liidu edendamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks, hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (146 SE), kutsutud huvirühmad (Riigikogu konverentsisaal);

riigikaitsekomisjonis – kell 11.00: Siseministeeriumi valitsemisala riigikaitselised ülesanded, kutsutud siseminister Lauri Läänemets.

sotsiaalkomisjonis – kell 11.15: tervishoiu rahastamise raport, kutsutud terviseminister Riina Sikkut ja Tervisekassa esindajad;

väliskomisjonis – kell 11.15: maailmanäitus EXPO 2025 Osakas, kutsutud Välisministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Tööandjate Keskliidu ning EASi ja KredExi ühendasutuse esindajad, Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (156 OE), Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (157 OE), Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (158 OE), Riigikogu otsuse „Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (159 OE), Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (212 OE), Riigikogu Ukrainat toetav avalduse ettevalmistus;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengud, kutsutud Välisluureameti peadirektor Kaupo Rosin;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.15: kohtumine riigiprokurör Triinu Olevi ja riigi peaprokurör Andres Parmasega, kohtumine Kaitsepolitsei peadirektori Arnold Sinisaluga;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: Riigikontrolli aruanne „Loodusväärtuste kaitse ja raied kaitsvates metsades“, kutsutud kliimaminister Kristen Michal ning Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnaagentuuri ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Viimsi kooli 9. klassi õpilastega.

Kell 13 – väliskomisjon kohtub Rahvusvahelise Punase Risti komitee ja Eesti Punase Risti esindajatega.

Kell 14 – väliskomisjon kohtub ÜRO Palestiina põgenike abi- ja tööagentuuri esindaja Marc Lassouaouiga.

Teisipäev, 23. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – üks eelnõu: Riigikogu otsuse „Urmas Varblase Eesti Panga nõukogu esimehe ametisse nimetamine“ eelnõu (23 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – riigikaitsekomisjonile arvamuse andmine relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (144 SE) kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Keskkonnaühenduste Koja esindajad, arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad ELi pakendite ja pakendijäätmete määruse ning Euroopa Komisjoni biopõhist, biolagunevat ja kompostitavat plasti käsitleva ELi poliitikaraamistiku kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjoni väljasõiduistung Rahvusraamatukogusse – kell 14.15: Rahvusraamatukogu rekonstrueerimine ja väljakutsed;

maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja esindajatega (ruum L332);

majanduskomisjonis – kohtumine Omniva ja Riigilaevastiku juhtidega;

põhiseaduskomisjonis – kell 14.30: välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (3 SE) esimese lugemise ettevalmistamine, kutsutud algataja esindaja ja siseministeeriumi esindajad, kollektiivne pöördumine „Ühiskondliku lepingu petitsioon“, õiguskantsleri ettepanek viia põhiseadusega kooskõlla seadusesätted, mis ei võimalda tööandjal maksta rasedale töötajale tööandja vabatahtlikku haigushüvitist, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

rahanduskomisjonis – kohtumine Pangaliidu esindajatega, alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (145 SE), käibemaksuseaduse muutmise seaduse (147 SE), tulumaksuseaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (148 SE), kutsutud huvirühmad (Riigikogu konverentsisaal);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Riigikantseleisse – kell 13.10: Riigikontrolli aruanne „Riigi kaitsetegevuse kava täitmise valmisolek“, kutsutud Riigikantselei, Riigikontrolli, ministeeriumite ja Eesti Varude Keskuse esindajad;

sotsiaalkomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva määruse muutmise kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja, õiguskantsleri ettepanek viia põhiseadusega kooskõlla seadusesätted, mis ei võimalda tööandjal maksta rasedale töötajale tööandja vabatahtlikku haigushüvitist, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Tervisekassa esindajad;

õiguskomisjonis – arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu mitu häält andvate aktsiatega aktsiastruktuuride kohta äriühingutes, kes taotlevad oma aktsiate kauplemisele võtmist VKEde kasvuturul, kutsutud Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindaja, arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõu ettepaneku kohta maksejõuetusõiguse teatud aspektide ühtlustamiseks, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja, arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tulirelvade, nende oluliste osade ja laskemoona impordi, ekspordi ja transiidi kohta, millega rakendatakse rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendava tulirelvade, nende osade ja laskemoona ebaseaduslikku valmistamist ja nendega ebaseaduslikku kauplemist tõkestava ÜRO tulirelvade protokolli artiklit 10, kutsutud Siseministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad.

Sündmus

Kell 15.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Valtu Põhikooli 9. klassi õpilastega.

Kolmapäev, 24. mai

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Esimene lugemine – üks eelnõu: relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (144 SE).

Kaitseminister Hanno Pevkur vastab Riigikogu liikmete arupärimisele liitlaste kohalolekuga seotud investeeringute (nr 35) ja liitlaste liikumise (nr 59) kohta.

Justiitsminister Kalle Laanet vastab Riigikogu liikmete arupärimisele MTÜ Slava Ukraini tegevuse (nr 9), kaebevõimaluste (nr 44) ja õigustatud ootuse kohta (nr 70). Samuti vastab Laanet kahele arupärimisele, mille teemaks on valelik poliitika (nr 87 ja nr 88).

Sündmused

Kell 12 – Eesti-Suurbritannia ja Eesti-Saksamaa parlamendirühma liikmed kohtuvad Briti leiboristide rahvusvahelise koostöö töörühmaga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Kell 13 – riigikaitsekomisjon kohtub Ühendkuningriigi parlamendi alamkoja delegatsiooniga.

Kell 14 – Eesti-Iiri parlamendirühma liikmed kohtuvad Iiri senaatorite delegatsiooniga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Neljapäev, 25. mai

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – viis eelnõu: Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (156 OE), Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (157 OE), Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (158 OE), Riigikogu otsuse „Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (159 OE), Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ eelnõu (212 OE).

Komisjonide istungid

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (216 SE), kutsutud peaminister Kaja Kallas;

riigikaitsekomisjonis – kell 14: relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (144 SE), kutsutud Kaitseministeeriumi ja kaasatute esindajad.

Sündmused

Riigikogu esimees Lauri Hussar osaleb Riigikohtu aastapäeva tähistamisel Tartus.

Kell 11 – Riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu kohtub Kaitseliidu Põhja maakaitseringkonna ja suurõppus Kevadtorm 2023 osalevate Ameerika Ühendriikide Rahvuskaardi esindajatega.

Kell 13.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi 10. klassi õpilastega.

Kell 14.15 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Järvakandi kooli 9. klassi õpilastega.

Reede, 26. mai

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva määruse muutmise kohta, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad, seisukoha andmine Euroopa Komisjoni direktiivi ettepanekule, millega muudetakse direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad, seisukoha andmine Euroopa Komisjoni põhjavee ja pinnavee saasteainete loetelu läbivaatamise ettepaneku ning asulareovee puhastamise direktiivi läbivaatamise ettepaneku kohta, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad, seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu ettepaneku kohta mitu häält andvate aktsiatega aktsiastruktuuride kohta äriühingutes, kes taotlevad oma aktsiate kauplemisele võtmist VKEde kasvuturul, kutsutud Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad, seisukoha andmine Euroopa Komisjoni ettepanekute kohta kapitaliturgude liidu edendamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks, kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja.

Pühapäev, 28. mai

Kell 11 – Maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse osaleb Kaarel Eenpalu 135. sünniaastapäeva tähistamisel Metsakalmistul.

Välislähetused

19.–22. mai
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma osaleb NATO PA kevadistungil Luksemburgis.

21.–25. mai
Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühma liige Ester Karuse osaleb Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni majanduskonverentsil Bakuus Aserbaidžaanis.

23.–26. mai
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Londoni katsekonverentsil Suurbritannias ning kohtumisel Prantsuse Rahvusassamblee ning Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioonis Pariisis Prantsusmaal.

26.–28. mai
Riigikogu liige Yoko Alender osaleb Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu kongressil Stockholmis Rootsis.

Riigikogu pressiteenistus
Eleen Lindmaa
tel 631 6456, 5551 4433
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside