Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu III istungjärgu 9. töönädal 21. – 24. märtsini

Esmaspäev, 21. märts

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi kutseõppe propageerimise kohta (nr 147), kaitseminister Hannes Hanso laiapõhjalise riigikaitse kohta (nr 156) ning sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna rahvusvaheliste kohustuste täitmise kohta puuetega inimeste valdkonnas (nr 150), elatisabifondi kohta (nr 152) ja puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohta (nr 162).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: kohtumine Eesti ELi alalise esinduse juhi Matti Maasikaga; seisukoha andmine ELi direktiivi eelnõule, millega muudetakse nõukogu raamotsust seoses teabe vahetamisega kolmandate riikide kodanike kohta ja Euroopa karistusregistrite infosüsteemiga ning asendatakse nõukogu otsus, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine ELi direktiivi eelnõule, mis puudutab liikmesriikide toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega seotud õigus- ja haldusnormide ühtlustamist, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad;

keskkonnakomisjonis – kiirgusseaduse eelnõu (169 SE), kutsutud Eesti Vee-ettevõtete Liidu ja keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (163 SE); hariduse rahastamise teemalise oluliselt tähtsa riikliku küsimuse ettevalmistamine;

maaelukomisjonis – kohtumine Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepaga;

majanduskomisjonis – kell 11.10: kaugkütteseaduse ja korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE); Eesti seisukohad ELi otsuse eelnõule, millega sätestatakse sagedusala 470–790 MHz kasutamine Euroopa Liidus, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: haldusreformi seaduse eelnõu (200 SE), kutsutud riigihalduse minister Arto Aas, Riigikogu kantselei valimiste osakonna juhataja Priit Vinkel ja rahandusministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Euroopa ühtsele kriisilahendusnõukogule laenu andmine” eelnõu (197 OE); Eesti seisukohad Türgi pagulasrahastu rakendamise kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitsekomisjoni raporti “NATO heidutusvõimekus Balti mere piirkonnas, hetkeseis ja perspektiivid” vahearuanne;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Eesti aruanne ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise kohta aastatel 2012-2015, kutsutud sotsiaalministeeriumi, välisministeeriumi ja Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad;

väliskomisjonis – ettevalmistused Eesti ELi eesistumiseks, kutsutud Riigikantselei ELi asjade direktori asetäitja Piret Lilleväli ja Riigikogu kantselei ELi eesistumise koordinaator Siiri Sillajõe;

õiguskomisjonis – kell 11.15: karistusseadustiku  ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (191 SE), kutsutud justiitsministeeriumi kantsler Norman Aas;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: väljasõiduistung kaitsepolitseiametisse – briifing jälitustoimingutest;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: GRECO IV hindamisvooru käigus antud soovitused (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine Armeenia Rahvuskogu delegatsiooni liikmetega (ruum L333).

Sündmused

Kell 12.15 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtuvad Ameerika Ühendriikide senaatori Jeanne Shaheeni ja teda saatva delegatsiooniga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub vabatahtliku tegevuse valdkonna juhi Eha Paasiga vabatahtlike kaasamise teemal.

Teisipäev, 22. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE).

Teine lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (175 SE); Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (160 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE); kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, millega keelatakse peibutuspardid, eelnõu (177 SE); riigieelarve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (173 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – hariduse rahastamise teemalise oluliselt tähtsa riikliku küsimuse ettevalmistamine;

maaelukomisjonis – toiduseaduse ja toiduseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (198 SE), kutsutud maaeluministeeriumi esindajad; kohtumine Eesti Konjunktuuriinstituudi esindajatega;

põhiseaduskomisjonis – võrdse kohtlemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (189 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa-Ly Pakosta; soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Liisa-Ly Pakosta 2015. aasta tegevuse ülevaade; „Riigikogu otsuse „Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks“ eelnõu (194 OE), kutsutud Tallinna Sadama uurimiskomisjoni esimees Artur Talvik; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE), kutsutud eelnõu algataja esindaja Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist;

rahanduskomisjonis – väljasõiduistung Tallinna lennujaama: arutelu lennunduse arengu plaanide kohta;

riigikaitsekomisjonis – kell 13.15: riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung kaitseministeeriumisse – kohtumine kaitseministeeriumi juhtkonnaga;

väliskomisjonis – kell 13: ülevaade ELi ja Türgi koostööst rändekriisi lahendamisel, kutsutud Eesti alaline esindaja ELi juures suursaadik Matti Maasikas; Eesti seisukohad Türgi pagulasrahastu rakendamise kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud rahandusministeeriumi ja välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – arutelu kadunud inimeste otsimisega seotud õiguslikust regulatsioonist, kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling, justiitsministeeriumi kantsler Norman Aas, politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ning siseministeeriumi ja SA Kadunud esindajad;

Tallinna sadama uurimiskomisjonis – kell 16: AS Tallinna Sadama nõukogu esimehe kuulamine nõukogu tööga seotud küsimustes; endise majandus- ja taristuministri kuulamine AS Tallinna Sadama aktsiate valitsemisega seotud küsimustes (ruum L332).

Sündmused

Kell 9.30 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb Põltsamaal toimuval XV hariduskonverentsil „Hästiturvatud koduarvutist digiturvalisuse ja küberkaitseni.“

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Valges saalis riigivanem August Reile pühendatud postmargi esitluse. Eesti Asutava Kogu ja Riigikogu esimehele ning riigivanemale Reile pühendatud postmark on osa postmargiseeriast „Eesti Vabariigi riigipead 1918-2018“.

Kell 16 – Riigikogu esimees Eiki Nestor asetab pärja Asutava Kogu ja Riigikogu esimehe, riigivanema, ministri ja diplomaadi August Rei mälestuskivi juurde ning peab kõne tema 130. sünniaastapäeva tähistamise üritusel (Järvamaal Kurla külas Kabala rahvamajas).

Kolmapäev, 23. märts

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (163 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (170 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande „Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemine“ kordusarutelu, kutsutud keskkonnaameti esindajad; Riigikontrolli auditiaruandele „Järelevalve ohtlike ehitiste üle valdades ja linnades“ laekunud ettepanekute ülevaatamine (ruum L263).

Sündmused

Kell 14 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson esineb Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi aastakoosolekul (Miina Härma Gümnaasium, Tartu).

Neljapäev, 24. märts

Kell 10 – Riigikogu juhatuse valimised

Kell 14 – komisjonides istungid

väliskomisjonis – väljasõiduistung teabeametisse.

Välislähetused

16. – 23. märts

Majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi (16.-22.03), sotsiaalkomisjoni esimees Aivar Kokk ning Riigikogu liikmed Marika Tuus-Laul (16.-22.03) ja Helmen Kütt osalevad Rahvusvahelise Parlamentidevahelise Liidu (IPU) 134. Assambleel Sambias.

16. – 23. märts

Riigikogu liige Henn Põlluaas osaleb õppereisil Euroopa Komisjoni poolt rahastatava Media4Development projekti raames Ghanas.

17. – 22. märts

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko osaleb ENPA delegatsioonis Kasahstani parlamendivalimiste vaatlusmissioonil Kasahstanis, Astanas.

20. – 21. märts

Riigikogu liige Andre Sepp osaleb Läänemeremaade jätkusuutliku turismi töörühma istungil Helsingis.

20. – 23. märts

Riigikogu liige Johannes Kert osaleb George Marshalli Keskuse korraldataval Ukraina valitsuse esindajatele suunatud tippjuhtide seminaril Kiievis, Ukrainas.

20. – 27. märts

Keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra osaleb tulevikupersoonide programmi raames toimuval õppereisil Prantsusmaal.

21. – 23. märts

Riigikogu liige Peeter Ernits osaleb Vabariigi Presidendi ametlikul visiidil Horvaatias.

27. märts – 11. aprill

Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb ÜRO peaassamblee desarmeerimise eriistungil New Yorgis.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside