Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 2. töönädal 21. – 24. septembrini.

Esmaspäev, 21. september

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete Helmen Küti, Jaak Juske, Heljo Pikhofi, Jevgeni Ossinovski, Riina Sikkuti, Indrek Saare ja Ivari Padari esitatud arupärimisele vastab sotsiaalminister Tanel Kiik. Arupärimine on esitatud kroonilise haigusega laste olukorra kohta (nr 39).

Avaliku teenistuse 2019. aasta aruande ülevaade, ettekandja riigihalduse minister Jaak Aab.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistungil – kell 13.15: Eesti seisukohtadest 24.–25. septembril Brüsselis toimuval Euroopa Ülemkogu erakorralisel kohtumisel, kutsutud peaminister Jüri Ratas; Euroopa Liidu asjade komisjonis pärast ühisistungi lõppu – Eesti seisukohtadest 22. septembril toimuval Euroopa Liidu üldasjade nõukogu istungil, kutsutud Välisministeeriumi esindaja (J. Tõnissoni nõupidamisruum);

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (219 SE), kutsutud eelnõu algataja, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maaeluministeeriumi ning Keskkonnaministeeriumi esindajad; atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (221 SE), kutsutud eelnõu algataja ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsist õpetajate järelkasvu olemasolevate ja vajaminevate tegevuste kohta, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kell 11.10: „Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ eelnõu, Maaeluministeeriumi järgmise aasta eelarve läbirääkimistest ja Maaeluministeeriumi õigusloomeplaanidest, kutsutud maaeluminister Arvo Aller;

majanduskomisjonis – kell 11: Eesti merekaubanduse ning Eesti kui kaubalaevade lipuriigi konkurentsivõimest ja arengustsenaariumitest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi ja seotud organisatsioonide esindajad, ning uuringule kaasa aidanud isikud, istungist toimub veebiülekanne;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kodakondsuse seaduse § 28 täiendamise seaduse eelnõu (217 SE), kutsutud siseminister Mart Helme; õiguskantsleri 2019/2020. aasta ülevaate õigustloovate aktide kooskõlast põhiseadusega ja muude õiguskantslerile seadusega pandud ülesannete täitmisest, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

rahanduskomisjonis – kell 11.15: käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (239 SE); Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Finantskorporatsioonis“ eelnõu (237 OE); maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (238 SE); Rahandusministeeriumis ettevalmistatavatest eelnõudest, kutsutud rahandusminister Martin Helme;

riigikaitsekomisjonis – kell 11.15: Kaitseliidu valmisolekust kriiside lahendamiseks, kutsutud Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 11.10: töövaidluse lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE), kutsutud sotsiaalminister Tanel Kiik; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele moodustada ekspertidest COVID-19 analüüsikomisjon“ eelnõu (220 OE), kutsutud algataja esindaja Signe Riisalo ja Sotsiaalministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks“ eelnõu (224 OE), kutsutud algataja esindaja Helmen Kütt ja Sotsiaalministeeriumi esindaja; kollektiivsest pöördumisest „Seisame Elu eest: nõuame 5G ohutute piirnormide kehtestamist ja pikaajalisi uuringuid tehnoloogiaärist sõltumatutelt teadlastelt“;

väliskomisjonis – Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikoha kandidaadist Soome Vabariigis, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadikukandidaat; Eesti Vabariigi erakorralisest ja täievolilisest suursaadikust Brasiilia Liitvabariigis, Peruu Vabariigis ja Tšiili Vabariigis, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadik Urmas Eigla; Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku ametikoha kandidaadist Colombia Vabariigis, kutsutud Välisministeeriumi kantsler Rainer Saks ja suursaadikukandidaat;

õiguskomisjonis kell 11.15: notariaadiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (200 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi allasutuste esindajad;

korruptsioonivastase erikomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisel istungil – kell 13.15: advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan sõlmitud lepingust, kutsutud rahandusminister Martin Helme (O. Strandmani nõupidamisruum);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: Haridus- ja Teadusministeeriumi vastuskirjast komisjoni ettepanekutele;

rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjonis – kell 13.30: probleemkomisjoni esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine;

Sündmus

Kell 13 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas kohtub Arhitektide Liidu esindajatega.

Teisipäev, 22. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – kaks eelnõu: väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seaduse eelnõu (215 SE); väärteomenetluse seadustiku ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (216 SE).

Õiguskantsleri 2019.–2020. aasta tegevuse ülevaade, ettekandja õiguskantsler Ülle Madise.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – statistilisest metsainventuurist, kutsutud Keskkonnaagentuuri, Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli esindajad;

kultuurikomisjonis – kollektiivsest pöördumisest „Kõrghariduse ja teadus-arendustegevuse rahastuse korrastamine“, kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Üliõpilaskondade Liidu, Akadeemiliste AÜde Nõukogu, Eesti Teaduskoja ja Eesti Noorte Teaduste Akadeemia ning Eesti Arstide Liidu esindajad (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kollektiivsest pöördumisest „“Ei“ lemmikloomadega kerjamisele“, kutsutud pöördumise esindajad;

majanduskomisjonis – turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (234 SE), kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (235 SE), Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine) eelnõu (236 SE) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonna õigusloome plaanidest, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

põhiseaduskomisjonis – kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (208 SE), kutsutud algataja esindaja ja Rahandusministeeriumi esindaja; kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE), kutsutud Rahandusministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjonis – lisaeelarve täitmisest ja meetmete rakendamisest;

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Ravimiameti, Eesti Haigekassa, Eesti Proviisorapteekide Liidu, Eesti Ravimitootjate Liidu, Eesti Apteekrite Liidu, Eesti Proviisorite Koja, Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu, Eesti Haiglate Liidu, Eesti Haiglaapteekrite Seltsi  ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla esindajad;

õiguskomisjonis – pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (195 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja ning TGS Baltic esindajad.

Sündmused

Kell 7.06 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas tervitab Tallinna 21. Kooli liputoimkonda, mille liikmed heiskavad vastupanuvõitluse päeva puhul Pika Hermanni torni riigilipu.

Kell 9 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott kohtub Türgi suursaadiku Süleyman İnan Özyıldıziga.

Kell 13 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Anneli Ott osaleb kohtumisel Ameerika Ühendriigi suursaatkonna poliitika- ja majanduspoliitika osakonna juhataja Jamie Shufflebargeriga.

Kell 14.15 – Riigikogu esimees Henn Põlluaas osaleb Põhja-Balti koostööformaadi (NB8) parlamendiesimeeste videokonverentsil.

Kolmapäev, 23. september

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: ruumiandmete seaduse ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muutmise seaduse eelnõu (196 SE).

Esimene lugemine – viis eelnõu: Riigikogu otsuse „Urmas Volensi Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (222 OE); Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooniga ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõu (229 SE); pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE); töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (199 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (197 SE).

Sündmus

Kell 11 ja kell 15.30 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Maria Jufereva-Skuratovski osaleb assamblee poliitikaasjade ja demokraatia komisjoni videokohtumisel.

Neljapäev, 24. september

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – üks eelnõu: teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (198 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – kell 12: autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmine ning Patendiameti ülesannete laiendamine) eelnõu (233 SE), kutsutud justiitsminister Raivo Aeg (A. Rei nõupidamisruum);

väliskomisjonis – 15 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Oudekki Loone ja aseesimees Ants Laaneots;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: Riigikontrolli ülevaatest, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Sündmused

Kell 8.45 – Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad Saksamaa suursaadiku Christiane Hohmanniga.

Kell 10 – Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi Eesti delegatsiooni esimees Raivo Tamm ning delegatsiooni liikmed Andrei Korobeinik ja Maris Lauri osalevad kosmosekonverentsi virtuaalsel plenaaristungil.

Kell 12.30 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Ameerika Ühendriikide saatkonna ajutise asjuri Brian Roraffiga.

Reede, 25. september

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohtadest 28. septembril toimuval Euroopa Liidu transpordiministrite istungil, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas; Eesti seisukohtadest 28. septembril toimuval Euroopa Liidu turismiministrite istungil, kutsutud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem; Eesti seisukohtadest 29. septembril toimuval Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu ministrite (teadus ja innovatsioon) istungil, kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Sündmused

Kell 10 – Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja aseesimees Johannes Kert osalevad assamblee presiidiumi videoistungil.

Kell 10.30 ja kell 15 – Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Raivo Tamm osaleb assamblee kultuuri-, teaduse-, hariduse-ja meediakomisjoni videokohtumisel.

Kell 11:15 – Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Sven Sester osaleb assamblee eelarvekomisjoni videoistungil.

Kell 12.30 – Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja aseesimees Johannes Kert ning delegatsiooni liikmed Urmas Espenberg, Signe Kivi, Erki Savisaar, Sven Sester ja Urve Tiidus osalevad assamblee konsultatiivnõukogu videoistungil.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside