Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu II istungjärgu 2. töönädal 21. – 24. september

Esmaspäev, 21. september

Kell 15 – täiskogu istung – Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Päevakorras on 17 arupärimisele vastamine.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimisele vastavad: Eesti Panga president Ardo Hansson euroala keskpankade varaostukava kohta; peaminister Taavi Rõivas pankade maksustamise kohta, LNG terminali ja Balticconnectori tuleviku kohta, omandireformi käigus vara tagastamise ja üürnikele kompensatsiooni maksmise kohta ja haldusreformi kohta; haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi lasteaiaõpetajate töö väärtustamise kohta ja koolilõuna kohta; maaeluminister Urmas Kruuse sigade Aafrika katku leviku kohta Eestis ja erimärgistatud diiselkütuse aktsiisimäära tõstmise kohta; siseminister Hanno Pevkur bürokraatia kohta dokumentide väljastamisel, Eesti valmiduse kohta Euroopa rände rahvusvahelises tegevuskavas tegutsemiseks ja USA saatkonna turvameetmete vastavuse kohta Eesti seadustega; riigihalduse minister Arto Aas haldusreformi läbiviimise kohta, omavalitsusreformi kohta, riigihangete kohta ülikoolides, kohaliku omavalitsuse finantsautonoomia kohta ning riigieelarvest rahastatavate institutsioonide ülalpidamise kohta, mis tulenevad Euroopa Liidu liikmelisusest.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: Eesti seisukohad 22. septembril toimuval erakorralisel justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud siseminister Hanno Pevkur; Eesti seisukohad 22.-23. septembril toimuval mitteametlikul energeetikaministrite kohtumisel, kutsutud majandus- ja taristuminister Kristen Michal; Eesti seisukohad 24.-25. septembril toimuval mitteametlikul terviseministrite kohtumisel, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

keskkonnakomisjonis – “Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vahelise lepingu, milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil“ ratifitseerimise seaduse eelnõu (60 SE); jäätmeseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (75 SE), arutelu teemal „Väikese väina avamine“, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants ning Saaremaa ja Muhu vallavanemad, kes tulevad üle andma väinatammi avade toetusallkirju.

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusele“ eelnõu (21 OE); arvamuse andmine ELAKile – Eesti seisukohtadele Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia kohta;

maaelukomisjonis – maaeluministeeriumi tööplaanid ja ettevalmistamisel olevad eelnõud; olukord sea- ja piimakarjakasvatuses; piima hind; pindalatoetuste väljamaksed; Leader meetme määrus, kutsutud maaeluminister Urmas Kruuse (ruum L332).

majanduskomisjonis – kell 11.10: Eesti seisukohtade arutelu Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia kohta COM(2015)192 ning arvamuse andmine ELAK-le; bussiettevõtetelt laekunud pöördumise arutelu reisirongiliikluse arengust ja selle mõjust vedajatele; sügisistungjärgu tööplaanide arutelu jätkamine;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Õiguskantsleri tegevuse ülevaade, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise; kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (42 SE);

rahanduskomisjonis – perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE); rahandusministeeriumi ülevaade 2015. aasta suvisest majandusprognoosist; ülevaade rahandusministeeriumi ettevalmistatavatest seaduseelnõudest (ruum L 241);

riigikaitsekomisjonis – ülevaade Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse doonortelkide suvekampaaniast; ülevaade Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse tegevusest; Eesti-Vene suhted, kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Jüri Luik; ettepanekud Riigikontrolli 2016. aasta tööplaani koostamiseks;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (52 SE); meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE); narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (64 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (73 SE); nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (74 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; ettepanekud Riigikontrolli 2016. aasta tööplaani koostamiseks;

väliskomisjonis – Ülevaade Eesti tegevustest algaval ÜRO 70. Peaassambleel; kutsutud välisministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni muutmise algatamine; Riigikogu otsuse Põhja-Atlandi Lepingu organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee (NATO PA) Eesti delegatsiooni muutmise algatamine;

õiguskomisjonis – kell 11.15: korteriühistu vaidluste lahendamise seaduse eelnõu (54 SE);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Kaitsepolitseiameti eelarve täitmisest ja 2016 aasta eelarve, kutsutud KAPO peadirektor Arnold Sinisalu; Kaitsepolitseiameti eelarve, kutsutud siseminister Hanno Pevkur;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: Riigikogu liikmete osalemine riigi osalusega äriühingutes ja selle põhiseaduspärasus, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise; Riigikontrolli 2016. aasta tööplaani koostamiseks ettepanekute tegemine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli auditiaruande „Üldhariduskoolide finantseerimine lastevanemate rahast“ arutelu, kutsutud haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi ja asekantsler Mart Laidmets, Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart, Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula, Tartu haridusosakonna juhataja Riho Raave, Tartu Miina Härma Gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli esindajad ning Riigikontrolli esindajad (ruum L333); Istungit on võimalik jälgida reaalajas Riigikogu kodulehel.

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Hispaania suursaadiku Fernando García Casas’ega.

Kell 16 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub immigratsiooni ja pagulaspoliitika teemal Prantsuse Territoriaalse Võrdsuse Peakomissariaadi Euroopa asjade missiooni juhataja Florence Clermont-Broullet’ga ning deposiitide ja hoiuste kassa Basse – Normandie regiooni juhataja Isabelle Saffrey’ga.

Teisipäev, 22. september

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri 2014. -2015. aasta tegevuse ülevaade.

Esimene lugemine – 4 eelnõu: „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (87 OE); politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (48 SE); Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus Vabariigi Presidendi valimiskorra muutmiseks eelnõu (18 SE); esitatud Riigikogu otsuse „Immigratsiooni kohta“ eelnõu (53 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung – kell 13.15: Eesti seisukohad EL riigi- ja valitsusjuhtide mitteametlik kohtumisel 23. septembril 2015, kutsutud peaminister Taavi Rõivas.

kultuurikomisjonis – arutelu teadusasutuste koostööst ülikoolidega, kutsutud Eesti Keele Instituudi, Tartu Observatooriumi, Eesti Biokeskuse, Keemilise ja Bioloogilise Instituudi ja haridus- ja teadusministeeriumi esindajad (ruum L241);

maaelukomisjonis – viljapuude haiguste seire, analüüs ja tõrjeabinõude rakendamine, kutsutud maaeluministeeriumi, Põllumajandusuuringute Keskuse, Põllumajandusameti, Eesti Aiandusliidu ning Eesti Maaülikooli esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – Eesti-Läti piiriülese koostöö tõhustamise valitsuskomisjoni Riigikogu esindaja nimetamine, rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi tutvustus;

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine AS Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud korruptsiooni ja sellelaadsete juhtumite tulevikus vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks” eelnõu (88 OE), kutsutud eelnõu esitajate esindaja; riigi peaprokurör Lavly Perling, Õiguskantsleri Kantselei esindaja; Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (87 OE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Kaitseministeeriumisse – Kaitseministeeriumi valitsemisala arengukava 2017-2020; väljaõppealane toetus Ukrainale;

sotsiaalkomisjonis – kell 13: erihoolekandesüsteemi parandamine Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendite abil, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja ja komisjoni liikmete poole pöördujate esindajad; 21.05.2014 vastuvõetud ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduses ja 18.02.2015 vastuvõetud ravimiseaduse muutmise seaduses sätestatud omandipiirangute rakendamine, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja ja Ravimiameti esindaja; arvamuse andmine õiguskantslerile eluasemekulude kohta toimetulekutoetuse arvestamisel, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti seisukoht nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega volitatakse Euroopa Komisjoni ning välis- ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat alustama ja pidama läbirääkimisi raamlepingu üle Armeeniaga; Riigikogu otsuse “Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise eelnõu; Riigikogu otsuse “Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmise eelnõu;

õiguskomisjonis – Eesti Juristide Liidu pöördumine, kutsutud Eesti Juristide Liidu esindajad; riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (14 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad;

Sündmused

Päikesetõusul – Vastupanuvõitluse päeva puhul heiskavad Pika Hermanni torni lipu 21.Kooli õpilased. Liputoimkonna liikmed kohtuvad Riigikogu aseesimehe Helir-Valdor Seederiga.

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub õiguskantsler Ülle Madisega (Kalevipoja saal).

Kolmapäev, 23. september

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (52 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 10: algatatud teemade arutelu ning edasise tegevuse otsustamine (ruum L 263).

Neljapäev, 24. september

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsus “Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine” (87 OE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu:  tarbijakaitseseaduse eelnõu (37 SE); kemikaaliseaduse eelnõu (72 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

majanduskomisjonis – kell 9.45: lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (83 SE);

kultuurikomisjonis – arutelu rakenduskõrgkoolide rollist ja vastutusest kõrgharidusmaastikul, kutsutud Eesti Infotehnoloogia Kolledži rektor Tiit Roosmaa, Eesti Lennuakadeemia rektor Jaanus Jakimenko, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Anneli Kannus, Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli rektor Helle Noorväli, Tartu Kõrgema Kunstikooli rektor Vallo Nuust, Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend, haridus- ja teadusministeeriumi kõrgharidusosakonna juhataja Anne Kivimäe (ruum L241).

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung siseministeeriumisse: ülevaade sisejulgeoleku valdkonnast;

Sündmused

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Luksemburgi Esindajatekoja esimehe Mars di Bartolomeo ja teda saatva delegatsiooniga.

Kell 10.40 – õiguskomisjon kohtub Euroopa Justiitskoolitusvõrgustiku prokuröride vahetusprogrammi raames välisprokuröridega Hollandist, Saksamaalt, Poolast, Slovakkiast ja Hispaaniast.

Kell 11 – väliskomisjon kohtub Luksemburgi Esindajatekoja esimehe Mars di Bartolomeo ja teda saatva delegatsiooniga (L251).

Kell 12.10 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Luksemburgi Esindajatekoja esimehe Mars Di Bartolomeo ja teda saatva delegatsiooniga.

Kell 13 – riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson ja liige Johannes Kert osalevad Riigi Infosüsteemide Ametis toimuval õppuse „KüberSIIL2015“ vaatlusprogrammis.

Kell 13.30 – majanduskomisjoni esimees Toomas Kivimägi osaleb konverentsi “Vastutustundlik ettevõtlus – kus on kasu?” raames paneelarutelul “Mis on riigi roll vastutustundlikus ettevõtluskeskkonnas”. Konverents toimub KUMU-s.

Reede, 25. september

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 28.-29. septembril 2015 toimuval mitteametlikul väliskaubanduse ministrite kohtumisel, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; seisukoha andmine „Parema õigusloome pakett“, kutsutud justiitsministeeriumi ja välisministeeriumi esindaja; seisukoha andmine EL Nõukogu otsus, mis lubab Euroopa Komisjonil avada läbirääkimised EL ja Taani, Islandi, Norra, Šveitsi ja Liechtensteini vaheliste lepingute üle, mis võimaldavad eespool loetletud riikide õiguskaitseasutustele ligipääsu sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteemile, kutsutud siseministeeriumi esindaja; Rohelise kaardi kontseptsioon;

Sündmused

Kell 12.10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Luksemburgi Esindajatekoja esimehe Mars Di Bartolomeo ja teda saatva delegatsiooniga.

Kell 14.15 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Saksa ajakirjandustudengitega pagulaskriisi teemal.

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab XI Rahvusvahelise Merekonverentsi Tallink Spa konverentsikeskuses.

Riigikogu korvpallimeeskond osaleb Balti Assamblee korvpalliturniiril Leedus, Palangas.

Välislähetused

22. – 24. september
Riigikogu liige Helmen Kütt osaleb Euroopa Avaliku Sektori Liidu (EPSU) sotsiaal-ja tervishoiu rühma koosolekul Brüsselis.

23. – 25. september
Riigikogu liige Rainer Vakra osaleb OPECST ja EPTA korraldataval konverentsil Prantsusmaa parlamendis Pariisis.

23. – 25. september
Riigikogu liige Olga Ivanova osaleb Euraasia Naiste Foorumil, Peterburis.

24. – 25. september
Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Balti Assamblee Presiidiumi istungil ja Balti Assamblee eelarvekomisjoni istungil Palangas, Leedus.

24.- 26. september
Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ning Riigikogu liikmed Remo Holsmer, Kalvi Kõva ja Rainer Vakra osalevad Balti parlamentide vahelisel kohtumisel korvpallis Balti Assamblee karikale Palangas, Leedus.

26. september – 18. oktoober
Riigikogu liige Martin Repinski osaleb Ameerika Ühendriikide välisministeeriumi rahvusvahelises programmis „Euroopa noorte võimestamine ettevõtlikkuse ja uuenduslikkuse kaudu“ Ameerika Ühendriikides.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside