Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IV istungjärgu 9. töönädal 21. – 24. novembrini

Esmaspäev, 21. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks.

Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vastavad välisminister Jürgen Ligi Eesti EL eesistujamaa rolli täitmise kohta 2017. aasta II poolaastal (nr 247); justiitsminister Urmas Reinsalu prokuratuuri poliitika kohta immigrantide karistamisel (nr 260); ettevõtlusminister Liisa Oviir EASi majandusesinduse sulgemise kohta Šanghais (nr 270); majandus- ja taristuminister Kristen Michal seaduserikkumiste kohta praamipiletite veebimüügikeskuse ümber (nr 263) ja Hiiumaa laevatee süvendamise kohta (nr 272).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 28.-29. novembril toimuval ELi konkurentsivõime nõukogu istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 21.-22. novembril toimuval ELi haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu istungil, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar ja Tehnilise järelevalve ameti esindaja; võimalik Riigikogu otsuse eelnõu algatamine, mis sisaldab põhjendatud arvamust selle kohta, miks Nõukogu direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi kohta ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele, kutsutud rahandusministeeriumi ning maksu- ja tollipoliitika esindajad;

keskkonnakomisjonis – atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (319 SE), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ja siseministeeriumi esindajad; looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (291 SE), kutsutud Riigikogu liige Külliki Kübarsepp ja keskkonnaminister Marko Pomerants; arutelu Teeme Ära SA plaanide ja üleilmse koristusaktsiooni ettevalmistamise teemal, kutsutud Teeme Ära SA esindajad ja keskkonnaminister Marko Pomerants;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.10: hasartmänguseaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE); riigihangete seaduse eelnõu (204 SE);

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: hädaolukorra seaduse eelnõu (205 SE), kutsutud siseministeeriumi, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, Eesti Pangaliidu ja Swedbanki esindajad; väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (262 SE); Riigikohtule arvamuse andmine kohalike maksude seaduse (KoMS) § 10 lg 4 põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Riigi 2015. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (298 OE); võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE); kohtumine Eesti Panga esindajatega; ELi mitmeaastase finantsraamistiku vaheülevaatuse ning Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi tegevuse pikendamise kava, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; riigieelarve seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (304 SE); Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seoses kohustusliku sotsiaalmaksu miinimumi kaotamisega“ eelnõu (305 SE);

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Kaitseliidu Peastaapi, ülevaade Naiskodukaitse ja noorteorganisatsioonide Noored Kotkad ja Kodutütred tegevusest;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE); Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (256 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (317 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE);

õiguskomisjonis kell 11.15: abieluvararegistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (abieluvararegistri pidamise ja kannete tegemise üleandmine) eelnõu (258 SE);

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Eestit okupeerinud riikidega seotud isikute arvelevõtmine, kutsutud kaitsepolitseiameti esindajad;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: arutelu jätkamine OÜ-le Ermamaa eraldatud turismiarenduse toetuse 2012. aastal tehtud tingimusliku tagasinõude otsuse ja selle rakendumisega seonduvate asjaolude üle, kutsutud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse liige Hanno Tomberg; 2016. aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemuste läbivaatamine (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi tegevus laste tervise hoidmisel ja ravimisel“ arutelu, kutsutud sotsiaalministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, haigekassa, Tervise Arengu Instituudi, Eesti Arstide Liidu, Eesti Lastearstide Seltsi, Eesti Psühhiaatrite Seltsi, Eesti Perearstide Seltsi, SA Tallinna Koolitervishoiu, Tartu Koolitervishoiu OÜ ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal).

Sündmused

Kell 13 – Riigikogu naisliikmed kohtuvad Soome parlamendi Eduskunta naisvõrgustikuga (Soome suursaatkond).

Teisipäev, 22. november

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (294 SE); töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (292 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (316 SE), kutsutud Eesti Põllumeeste Keskliidu, Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi ja keskkonnaministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – majandusarengu töögrupi raporti tulemuste tutvustus;

rahanduskomisjonis – organisatsioonilised küsimused;

riigikaitsekomisjonis – magistritöö „Eesti Kaitseväe tegevväelaste alkoholikäitumine ja seda mõjutavad tegurid Scoutspataljoni näitel,“ kutsutud magistritöö autor kapten Tanel Rattiste ja Kaitseväe esindajad;

sotsiaalkomisjonis – rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; arvamuse andmine majanduskomisjonile riigihangete seaduse eelnõu (204 SE) kohta, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja ja huvigrupid; ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L333);

väliskomisjonis – Eesti seisukohad ELi välisasjade nõukogu arenguministrite 28. novembri istungil, kutsutud välisministeeriumi esindajad; Riigikogu 2017. aasta välislähetuste eelarve kavandamisest; ülevaade 8. novembril toimunud Ameerika Ühendriikide valimistest, kutsutud Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Eerik Marmei (videokonverents);

õiguskomisjonis – kadunud inimeste otsimisega seotud õiguslik regulatsioon ja seaduste muutmisvajadus, kutsutud siseministeeriumi, justiitsministeeriumi ning politsei- ja piirivalveameti esindajad; arutelu Kihnu saarestiku päästevõimekuse tõstmisest;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli ülevaate tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad.

Kolmapäev, 23. november

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: sotsiaalhoolekande seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE); Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (256 SE).

Teine lugemine – 8 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigi 2015. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (298 OE); ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (295 SE); ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (250 SE); välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (251 SE); välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (252 SE); ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (301 SE); sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (317 SE); päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (309 SE).

Esimene lugemine – 12 eelnõu: karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise direktiivi ülevõtmine) eelnõu (308 SE); kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (280 SE); Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise protokolli Balti Kaitsekolledži ja tema isikkoosseisu staatuse kohta muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (330 SE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (333 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel” eelnõu (335 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve” eelnõu (338 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (332 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis” eelnõu (334 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis” eelnõu (331 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (336 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia” eelnõu (337 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis” eelnõu (339 OE).

Sündmused

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Kihnu kultuuripäeva – Jõulubu (Riigikogu hoone vestibüül).

Kell 13 – Eesti-Mongoolia parlamendirühm kohtub Mongoolia parlamendiliikmete delegatsiooniga (ruum L240).

Kell 13 – Eesti-Iisraeli parlamendirühma esimees Igor Gräzin kohtub Iisraeli Global Jewish Advocacy instituudi esindajatega.

Neljapäev, 24. november

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: hasartmänguseaduse muutmise seaduse eelnõu (260 SE).

Komisjonide istungid

riigikaitsekomisjonis – kell 12: esimehe ja aseesimehe valimine;

väliskomisjonis – 30 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: esimehe ja aseesimehe valimine;

Sündmused

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Ameerika suursaadiku James D. Melville Jr. vastuvõtul.

Reede, 25. november

Kell 9 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso, aseesimees Mart Helme ning riigikaitsekomisjoni liige ja Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees Johannes Kert kohtuvad Ukraina Kaitseväe juhataja armeekindral Viktor Muzhenkoga.

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Järvamaa Omavalitsuse Liidu ning Järva- ja Viljandimaalt valitud Riigikogu saadikute kohtumisel.

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub õpilastega Kuusalu Keskkoolis.

Kell 11.15 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Moldova Euroopa integratsiooni aseministri Daniela Morariga (ruum P 280).

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Tartu Ülikooli strateegilise juhtimise üliõpilaste ja doktorantidega.

Kell 12.15 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Johan Skytte poliitikauuringute instituudi magistrantidega (ruum L262).

Kell 20 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Tarvastu valla ettevõtjate aastalõpuüritusel (Mustla rahvamaja).

Laupäev, 26. november

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb 20. Pimedate Ööde Filmifestivali auhinnatseremoonial ja lõpetamisel (Nordea kontserdimaja).

Välislähetused

18. – 22. november
Riigikogu liige Ants Laaneots osaleb NATO Parlamentaarse Assamblee aastaistungil Istanbulis, Türgis.

23 – 26. november
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsioonijuht Marianne Mikko osaleb Euroopa Nõukogu eesistuja Küprose ENPA alalise komitee istungil Küprosel.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside