Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VII istungjärgu 9. töönädal 21. – 24. märtsini

Esmaspäev, 21. märts

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Esimene lugemine – kolm eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu liikmest Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme nimetamine“ eelnõu (550 OE), Riigikogu avalduse „Eesti rahvuslike huvide kohta kliimapaketi „Eesmärk 55“ läbirääkimistel“ eelnõu (526 AE), Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele „Covid-19 haiguse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute kaotamiseks““ eelnõu (527 OE).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – kell 11.10: kollektiivsest pöördumisest „Hoiame Alutaguse loodust – toetame rahvuspargi laiendamist!“; kollektiivsest pöördumisest „Laidevahe looduskaitseala laiendamise peatamine. Looduskaitseseaduse muudatus – kohalike traditsioonide ja kogukonna mõiste lisamine seadusesse“;

maaelukomisjoni videoistungil – kell 11.10: kalapüügi individuaalkvootidele ülemineku regulatsioonist, kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil – kell 11.10: Venemaa Ukraina-vastase agressiooni mõjudest energeetikaturgudele, varustuskindlusele ja Eesti tarbijatele, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Eleringi ja Alexela Groupi esindajad; energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE), kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; ehitusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE); 

riigikaitsekomisjonis – julgeolekuasutuste seaduse ja Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusest, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja; Riigikaitsekohtu vajalikkusest;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – kell 12: arstiabi kättesaadavusest sõjapõgenikele, kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti Haigekassa esindajad;

õiguskomisjoni videoistungil – kell 11.15: äriregistri seaduse eelnõu (493 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (521 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi, Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem;

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: majanduse ja rahanduse seis praeguses kriisiolukorras, kutsutud Eesti Panga president Madis Müller, rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus, majandus- ja taristuminister Taavi Aas, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Töötukassa, Maksu- ja Tolliameti ning Riigikontrolli esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333 ja videosild);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: Ukraina põgenikega seotud keeleprobleemidest.

Sündmused

Kell 13 – Eesti-Ukraina parlamendirühm kohtub Ukraina suursaadiku Mariana Betsaga (J. Tõnissoni nõupidamisruum).

Kell 15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Šveitsi suursaadiku Martin Michelet’ga.

Teisipäev, 22. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: välismaalaste seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (241 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjoni videoistungil – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu (523 SE), kutsutud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Omanike Keskliidu, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Vee-ettevõtete Liidu, Eesti Keemiatööstuse Liidu, Justiitsministeeriumi, Konkurentsiameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis etendusasutuse seaduse ja rahvusooperi seaduse muutmise seaduse eelnõu (419 SE), kutsutud Kultuuriministeeriumi esindajad; Eesti Lennundusmuuseumi olukorrast ja perspektiividest, kutsutud Lennundusmuuseumi ja Eesti Lennundusklastri esindajad;

majanduskomisjoni videoistungil arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad vesiniku- ja maagaasituru dekarboniseerimise eelnõude kohta, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

rahanduskomisjoni videoistungilmaksukorralduse seaduse muutmise (ehitustööde andmete esitamine) ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE); investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (551 SE), kutsutud rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtade osas kapitaliturgude liidu edasiarendamise ettepanekute kohta;

riigikaitsekomisjoni – kell 15: ülevaade 16. märtsil Brüsselis toimunud NATO kaitseministrite kohtumisest ja aktuaalsetest arengutest NATO heidutus- ja kaitsehoiaku arendamisel, kutsutud Kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjoni videoistungil – tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu (522 SE), kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindajad; kirja “Riiklikult evalveeritud teadusasutuste koostöökogu pöördumise seoses sotsiaalministeeriumi plaaniga sulgeda Tervise Arengu Instituut” arutelu, kutsutud Sotisaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi esindajad; ravimiseaduse ja veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (544 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik ja Sotsiaalministeeriumi esindajad;

väliskomisjonis – julgeolekuolukorra arengutest; 

õiguskomisjoni videoistungil politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (eriteenistuste ühtlustamine) eelnõu (508 SE), kutsutud Siseministeeriumi, ROTALi ja politseiteenistujate ametiühingu esindajad.

Sündmused

Kell 11 –  Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Maria Jufereva-Skuratovski osaleb videosilla vahendusel ENPA kodukorra ja isikupuutumatuse komitee istungil.

Kell 15 – väliskomisjon kohtub videosilla vahendusel Ukraina parlamendi väliskomisjoniga.

Kolmapäev, 23. märts

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: maksukorralduse seaduse muutmise (ehitustööde andmete esitamine) ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE).

Teine lugemine – kaks eelnõu: energiamajanduse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (382 SE), ehitusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE).

Esimene lugemine – viis eelnõu: Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse“ eelnõu (545 OE), Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (547 OE), küberturvalisuse seaduse, avaliku teabe seaduse ja Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (531 SE), Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (520 SE), Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seaduse eelnõu (525 SE).

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest.

Riigikogu liikmete arupärimistele maakoolide sulgemise (nr 115) ning laste huvihariduse ja -tegevuse toetuse vähendamise kohta (nr 117) vastab haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Sündmused

Kell 10 – riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa ja aseesimees Leo Kunnas kohtuvad Prantsusmaa Senati Balti parlamendirühma delegatsiooniga.

Kell 11 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Prantsusmaa Senati Balti parlamendirühma delegatsiooniga.

Kell 12 – riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Poola suursaadiku Grzegorz Kozlowskiga.

Kell 15.30 – Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni asendusliige Anti Poolamets osaleb videosilla vahendusel OSCE PA „Call for Action Helsinki +50“ kohtumisel.

Neljapäev, 24. märts

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – üks eelnõu: tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu (522 SE).

Esimene lugemine – kaks eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ eelnõu (546 OE), lennundusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (riiklik lennundus ja õhuruumi kasutamise korraldamine riigikaitselisel eesmärgil) eelnõu (524 SE).

Kaitseminister Kalle Laaneti 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest.

Kell 14 – komisjonide istung

riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni ühisel istungil – julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

väliskomisjoni videoistungil – kell 15: väliskomisjoni tellitud uuringu „Kvalifitseeritud häälteenamus EL välis- ja julgeolekupoliitikas“ vahearuandest, kutsutud aruande koostajad; Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (520 SE).

riigikaitsekomisjoni täiendaval istungil – kell 15: riigikaitsevaldkonna täiendavast rahastamisest, kutsutud kaitseminister Kalle Laanet.

Sündmused

Kell 13 – Eesti-Prantsusmaa parlamendirühma liikmed kohtuvad Prantsuse Senati Balti riikide parlamendirühma delegatsiooniga (O. Strandmani nõupidamisruum).

Kell 14 – Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad Prantsuse Senati Balti riikide parlamendirühma delegatsiooniga.

Kell 15 Arenguseire Keskuse veebiseminar teemal „Kogumispensionide süsteem Eestis – kuhu edasi?“, osalemiseks palume registreeruda siin.

Reede, 25. märts

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: Eesti seisukohad 4.–5. aprillil toimuval Euroopa Liidu haridus-, noorte, kultuuri- ja spordinõukogu istungil, kutsutud kultuuriminister Tiit Terik; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni direktiivi ja määruse eelnõu ettepanekud piiriülese justiitskoostöö digitaliseerimise kohta, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni määruse eelnõu ettepanek, millega luuakse koostööplatvorm ühiste uurimisrühmade tegevuse toetuseks, kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni direktiivi ja määruse eelnõu ettepanek, milles käsitletakse vesiniku- ja maagaasituru dekarboniseerimist, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 29. märtsil toimuval Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud töö- ja terviseminister Tanel Kiik.

Sündmused

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Poola Sejmi korraldatud väliskomisjonide esimeeste videokohtumisel, millest võtab osa ka Ukraina parlamendi väliskomisjoni esimees Oleksandr Merezhko.

Kell 16 – Riigikogu esimees Jüri Ratas osaleb märtsiküüditamise mälestustseremoonial (Maarjamäe memoriaal).

Välislähetused

15.–21. märts
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti, Läti ja Leedu väliskomisjonide esimeeste visiidil Ameerika Ühendriikides Washingtonis ning Ameerika Ühendriikide Kongressi Esindajatekoja Helsingi komitee kuulamisel.

17.–26. märts
Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni esimees Toomas Kivimägi ning liikmed Helle-Moonika Helme, Helmen Kütt ja Marika Tuus-Laul osalevad IPU 144. assamblee töös Indoneesias.

19.–22. märts
Rahanduskomisjoni esimees Andrei Korobeinik osaleb Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide komisjonide esimeeste kohtumisel Val de Loire’is Prantsusmaal.

20.–22. märts
Maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm ja liige Ivari Padar osalevad Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide komisjonide esimeeste kohtumisel Val de Loire’is Prantsusmaal.

20.–23. märts
Väliskomisjoni aseesimees ja Eesti-Ukraina parlamendirühma liige Mihhail Lotman osaleb Kalinowski konverentsil ja United for Ukraine Network kohtumisel Vilniuses Leedus.

20.–24. märts
Majanduskomisjoni aseesimees Sven Sester ning liikmed Riho BreivelJüri JaansonMihhail Korb ja Kalvi Kõva külastavad maailmanäitust Expo 2020 ja ärifoorumit Dubais ning kohtuvad Araabia Ühendemiraatide Föderaalse Rahvusnõukogu majanduskomisjoni liikmetega ja Eesti suursaatkonna esindajatega Abu Dhabis Araabia Ühendemiraatides.

21.–27. märts
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must osaleb Põhjamaade Nõukogu istungil Malmös Rootsis ja Beneluxi Parlamendi plenaaristungil Brüsselis Belgias.

23.–25. märts
Riigikogu esimees Jüri Ratas, Eesti-Ukraina parlamendirühma esimees Mati Raidma ja Riigikogu liige Urmas Reinsalu (23.–27. märts) on visiidil Poolas ja Ukrainas.

24.–25. märts
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mihhail Korb osaleb BA majandus-, energeetika- ja innovatsioonikomisjoni ning haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni ühisistungil.

24.–26. märts
Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed Oudekki Loone ja Riina Sikkut osalevad Euroopa tuleviku konverentsi täiskogu istungil Strasbourgis Prantsusmaal.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
tel 631 6356, 515 3903
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside