Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu IX istungjärgu 2. töönädal 21. – 24. jaanuarini.

Esmaspäev, 21. jaanuar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – jäätmeseaduse eelnõu (495 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE);

maaelukomisjonis – kell 11.10: väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE) ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (794 SE) ning raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE), kutsutud rahandusminister Toomas Tõniste; laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtadest Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu allakirjutamise ja sõlmimise ning verbaalnoodi (COM(2018) 833-834, 841) kohta, lisaks lahkumisprotsessi hetkeseisust ja ettevalmistuste ülevaade;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (776 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; Riigikogu otsuse „Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe Riigikohtu esimehe ametist vabastamine“ eelnõu (787 OE), kutsutud Riigikohtu esimees Priit Pikamäe ja Vabariigi Presidendi esindaja; Riigikogu otsuse „Riigikohtu esimehe ametisse nimetamine“ eelnõu (796 OE), kutsutud Riigikohtu esimehe kandidaat Villu Kõve ja Vabariigi Presidendi esindaja; isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja; riigikaitsekomisjonile arvamuse andmine Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE) kohta;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE); Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas“ eelnõu (772 OE); arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtadest Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu allakirjutamise ja sõlmimise ning verbaalnoodi (COM(2018) 833-834, 841) kohta; pandikirjade seaduse eelnõu (760 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (763 SE);

rahanduskomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni ühisistung – kell 14: nullbaasiga eelarvestamise võimalikkusest, kutsutud peaminister Jüri Ratas ja riigikontrolör Janar Holm ning Rahandusministeeriumi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333).

riigikaitsekomisjonis – Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE); Kaitseväe käsitulirelvade ja tankitõrjerelvade hangetest, kutsutud Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (790 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtadest Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu allakirjutamise ja sõlmimise ning verbaalnoodi (COM(2018) 833-834, 841) kohta, kutsutud Välisministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE); puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE);

väliskomisjonis –  ülevaade Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud IPU Eesti rühma president Helmen Kütt; ülevaade Vahemeremaade Liidu Parlamentaarse Assamblee (VLPA) Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud VLPA Eesti delegatsiooni juht Kersti Sarapuu; ülevaade Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi (EISC) Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud EISC Eesti delegatsiooni juht Barbi Pilvre; ülevaade OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest, kutsutud OSCE PA Eesti delegatsiooni juht Mart Nutt; arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtadest Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu allakirjutamise ja sõlmimise ning verbaalnoodi (COM(2018) 833-834, 841) kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindaja ning Eesti suursaadik Suurbritannias ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis Tiina Intelmann; välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (718 SE);

õiguskomisjonis kell 11.15: Riigikogu otsuse „Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine“ eelnõu (515 OE); kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE), kutsutud algatajate ja ministeeriumide esindajad; Riigikogu otsuse „Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ eelnõu (773 OE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindaja;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: valitsuse kommunikatsioonibüroo tegevusest ja plaanidest, kutsutud büroo strateegilise kommunikatsiooni nõunik;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: komisjonile laekunud märgukirja ja komisjoni tegevuskava arutelu;

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13.30: rahvastiku tuleviku teemaliste arutelude #kuidasmekestame tulemustest, kutsutud arutelude eestvedaja ja Avatud Eesti Fondi esindaja;

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 13.15: probleemkomisjoni töö lõpparuandest; otsuse „Riigireformi ja hea halduse põhialused“ eelnõu (777 OE);

Teisipäev, 22. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele peatamaks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise piirilepingu ratifitseerimise protsess“ eelnõu (767 OE); Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE); maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE); loomakaitseseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (755 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – tööstusheite seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi ja Rahandusministeeriumi esindajad; Hong Kongi laevade lammutamise konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (791 SE), kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindajad; Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE), kutsutud eelnõu algatajad;

kultuurikomisjonis – „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ elluviimisest, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar; kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE), kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus ASi esindajad; muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE) (ruum L241);

majanduskomisjonis – kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE), kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu; kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (264 SE);

maaelukomisjonis – kell 12.30: Eesti seisukohtadest Euroopa Komisjoni teatisele „Kestlik biomajandus Euroopas: majanduse, ühiskonna ja keskkonna vaheliste sidemete tugevdamine“ kohta, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (735 SE), kutsutud Maaeluministeeriumi, Maaülikooli ja Põllumajandusuuringute Keskuse esindajad (ruumis L262);

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile Eesti seisukohtadest Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu allakirjutamise ja sõlmimise ning verbaalnoodi (COM(2018) 833-834, 841) kohta, kutsutud Välisministeeriumi ja Siseministeeriumi esindajad; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE);

sotsiaalkomisjonis – Vabariigi Valitsuse kinnitatud jätkusuutliku pikaajalise hoolduse süsteemi loomise ning hoolduskoormuse vähendamise kavast, kutsutud Sotsiaalministeeriumi esindaja; „Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035“ eelnõu (779 OE), kutsutud eelnõu esitaja esindaja;

väliskomisjonis – väliskomisjoni raporti „Valmisolek tõrjuda valimistesse sekkumist lääneriikide näitel“ tutvustus, istung on avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal).

õiguskomisjonis – kell 13: riikliku elatisabi süsteemi toimimisest ja karistusregistris olevate isikute arvust ning viimaste aastate karistusõiguse reformide mõjust sellele.

Sündmused

Kell 12 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Põhjamaade suursaadikutega.

Kolmapäev, 23. jaanuar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 3 eelnõu: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (574 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 14 täiendamise seaduse eelnõu (293 SE); ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (703 SE).

Teine lugemine – 7 eelnõu: Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas“ eelnõu (772 OE); laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE); veeseaduse eelnõu (643 SE); tulumaksuseaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu (770 SE); kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE); tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (719 SE); täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE).

Esimene lugemine – 5 eelnõu: kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE); audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused, vara legaalse päritolu pööratud tõendamiskoormus) eelnõu (771 SE); riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (794 SE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE).

Komisjoni istung

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli 2019. aasta tööplaanist ning tagasiside komisjonide ja fraktsioonide esitatud ettepanekutele, kutsutud riigikontrolör Janar Holm.

Sündmused

Kell 9 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Välisministeeriumi ja Tallinna Ülikooli tutvustusprogrammi raames välisajakirjanikega Süüriast, Jordaaniast, Araabia Ühendemiraatidest ning Saudi Araabiast.

Kell 15.15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Tallinna Reaalkooli õpetajate ja õpilastega.

Neljapäev, 24. jaanuar

Kell 10 – täiskogu istung

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE); autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – arvamuse andmine sotsiaalkomisjonile otsuse „Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035“ eelnõu (779 OE) kohta;

sotsiaalkomisjoni erakorraline istung – 10 minutit pärast täiskogu istungi lõppu: puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (663 SE);

väliskomisjonis – kell 13: ülevaade Eesti äridiplomaatia reformist, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 12: tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE), tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE); vangistusseaduse muutmise seaduse (kinnipeetavate ligipääs internetile) eelnõu (680 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) eelnõu (658 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 14 –  Riigikogu esimees Eiki Nestor võtab Päästeliidult vastu kollektiivse pöördumise ilutulestikule luksusmaksu kehtestamise kohta.

Kell 15 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab kõne ja tänab aasta tegijaid kodanikuühiskonna tunnustusüritusel (Valge saal).

Reede, 25. jaanuar

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohtadest 28. jaanuaril toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm; seisukoha andmine Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reformipaketi aastateks 2021-2027 (COM (2018) 392-394) kohta, kutsutud Maaeluministeeriumi esindajad; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatise „Kestlik biomajandus Euroopas: majanduse, ühiskonna ja keskkonna vaheliste sidemete tugevdamine“ kohta (COM(2018) 673), kutsutud Maaeluministeeriumi esindaja; seisukoha andmine Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu ja verbaalnoodi (COM(2018) 833-834, 841) kohta, kutsutud Välisministeeriumi esindaja.

Välislähetused

20. – 21. jaanuar
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut osaleb rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide esimeeste istungil (COSAC) Bukarestis Rumeenias.

20. – 22. jaanuar
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Iiri parlamendi alamkoja 100. aastapäevale pühendatud sündmustel Dublinis Iirimaal.

20. – 24. jaanuar
Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni esimees Marianne Mikko (20. – 22. jaanuar) ning asendusliikmed Andres Herkel (21. – 24. jaanuar) ja Jaak Madison (20. – 23. jaanuar) osalevad ENPA täiskogu osaistungil Strasbourgis Prantsusmaal.

21. jaanuar – 4. veebruar
Riigikogu liige Hannes Hanso osaleb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks kandideerimise kampaania raames kohtumistel Johannesburgis ja Kaplinnas Lõuna-Aafrika Vabariigis, Maserus Lesotho Kuningriigis, Mbabanes ja Lobambas Eswatini Kuningriigis (Svaasimaal) ning Maputos Mosambiigi Vabariigis.

24. – 25. jaanuar
Riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots osaleb Balti Assamblee õigus- ja kaitsekomitee istungil Riias Lätis.

24. – 25. jaanuar
Riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert osaleb 12. Euroopa-Ukraina foorumil Rzeszówis Poolas.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
T: 631 6353, 55 590 595
veiko.pesur@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

Tagasiside