Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu V istungjärgu 6. töönädal 20. – 23. veebruarini

Esmaspäev, 20. veebruar

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Peaminister Jüri Ratas vastab Riigikogu liikmete esitatud arupärimistele vabatahtlikult ühinenud Tartumaa kolme valla – Võnnu, Haaslava ja Mäksa nime kohta (nr 293), haldusreformiga kaasnevate totruste kohta Vastseliina näitel (nr 297) ja haldusreformiga kaasnevate totruste kohta Järvamaa näitel (nr 299).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30: seisukoha andmine: Eesti seisukohad seoses Ühendkuningriigi EList lahkumisega kaasnevate mõjudega, kutsutud Eesti eriesindaja ELi institutsioonide juures Matti Maasikas; arvamuse andmine: Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteedid (üldasjade nõukogu raames); Eesti seisukohad 3. märtsil toimuval ELi tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste (EPSCO) nõukogu istungil, kutsutud sotsiaalkaitseminister Kaia Iva; Eesti seisukohad 28. veebruaril toimuval ELi keskkonnaministrite nõukogu istungil, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants.

keskkonnakomisjonis  kohtumine Arenguseire Keskuse juhataja Tea Daniloviga; Eesti seisukohtade täiendamine ELi direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad; Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteedid, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud keskkonnaministeeriumi ja Riigikantselei esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade “Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020” elluviimisest, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar;

maaelukomisjonis  loomade ja lindude tekitatud kahjude hüvitamine, kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants ja maaeluminister Tarmo Tamm; Eesti Maaülikooli veterinaarõppe rahastamine, kutsutud maaeluminister Tarmo Tamm ja Eesti Maaülikooli esindaja; maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE);

majanduskomisjonis – kell 11.30: liiklusseaduse, riigilõivuseaduse ja toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (281 SE), kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Eesti seisukohtade täiendamine ELi direktiivi eelnõu kohta, millega muudetakse direktiivi eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15: Eesti seisukohad ELi määruse eelnõu kohta, millega luuakse ELi reisiinfo ja –lubade süsteem (ETIAS), arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud siseministeeriumi esindaja; isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seaduse eelnõu (323 SE); Riigikohtule arvamuse andmine tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 172 lg 3 põhiseaduspärasuse kohta; Riigikohtule arvamuse andmine Vormsi Vallavolikogu esitatud taotluse kohta tunnistada Riigikogus 07.06.2016 vastu võetud ja 16.10.2017 jõustuv Riigikogu liikme staatuse seaduse ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse § 1 ja § 2 p 3 põhiseaduse vastaseks; julgeolekuasutuste ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (383 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt, kaitseministeeriumi õigus- ja haldusküsimuste asekantsler Erki Kodar ja Teabeameti peadirektor Mikk Marran; rahvastikuregistri seaduse eelnõu (382 SE), kutsutud siseminister Andres Anvelt;

rahanduskomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse “Põhjamaade Investeerimispangale antud riigigarantii suurendamine” eelnõu (389 OE); maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE);

riigikaitsekomisjonis  NATO kaitseministrite kohtumise järelteavitus ja liitlaste suurendatud kohalolek (EFP), kutsutud kaitseministeeriumi esindaja; Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteedid, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: Riigikogu otsuse „Eesti Haigekassa nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine“ eelnõu algatamine; rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE); Riigikontrolli kontrolliaruanne „Riigi tegevus laste tervise hoidmisel ja ravimisel“, kutsutud Riigikontrolli, sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Lastekaitse Liidu ja Lastearstide Seltsi esindajad; Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteedid, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud sotsiaalministeeriumi ja Riigikantselei esindajad (ruum L241);

väliskomisjonis – Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteedid, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud välisministeeriumi, kaitseministeeriumi, siseministeeriumi ning Riigikantselei esindajad; ülevaade Eesti kuvandi arendusprotsessist, kutsutud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse arendusüksuse turundusjuht Piret Reinson ja Eesti Disainimeeskonna juht Alari Orav;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Eesti seisukohad ELi direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb rahapesuvastast võitlust kriminaalõiguse vahenditega, kutsutud justiitsministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad ELi määruse eelnõu kohta, millega luuakse ELi reisiinfo ja – lubade süsteem, kutsutud siseministeeriumi esindajad;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: õiguskantsleri teostatav järelevalve põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle jälitus- ja julgeolekuasutustes, kutsutud õiguskantsler Ülle Madise;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: seisukoha kujundamine nn Arsenali kinnistute müügi problemaatika suhtes (ruum L332);

probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks – kell 13: organisatsioonilised küsimused (ruum R321);

probleemkomisjonis riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks – kell 14: organisatsioonilised küsimused (ruum R321);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi tegevus töövõimereformi ettevalmistamisel“ arutelu, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe, Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ning tööinspektsiooni, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Riigikontrolli esindajad, istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L 333);

Sündmused

Kell 8.30 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas osaleb Rocca al Mare kooli hommikukogunemisel vabariigi aastapäeva puhul.

Kell 11 – Riigikogu esimees Eiki Nestor peab avakõne MTÜ Polis ja partnerite kohtumisel „Arengutest riigis ja partnerlusest omavalitsustega“. Avakõne peavad veel MTÜ Polis asepresident Sulev Lääne ja Riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees Aivar Kokk. Kohtumisel osaleb ka Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa (konverentsisaal).

Kell 13 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Quebeci Rahvusassamblee Jean-Charles-Bonenfant fondi stipendiaatidega

Kell 13.45 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise ministri David Davise ja teda saatva delegatsiooniga (ruum 251).

Kell 15.30  Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa kohtub Quebeci rahvusassamblee (National Assembly of Quebec) tudengitega.

Kell 18.30  väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Jaapani suursaadiku Yoko Yanagisawaga.

Riigikogu II korrusel on eksponeeritud näitus, mis tähistab eesti kirjandusklassika suurteose, Anton Hansen Tammsaare „Tõe ja õiguse“ ilmumise 90. aastapäeva. Väljapanekus näeb kahe kunstniku, Ott Kangilaski ja Herald Eelma originaalillustratsioone koos raamatu köidetega.

Teisipäev, 21. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri asetäitja-nõuniku Heili Sepa ametivanne

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: ruumiandmete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (355 SE).

Esimene lugemine – 4 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine” eelnõu (387 OE); korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (354 SE); Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastiku vähenemisega seotud probleemide läbitöötamiseks“ eelnõu (343 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis  ülevaade koostööst soome-ugri hõimurahvastega, kutsutud soome-ugri rahvaste konsultatiivkomitee, Fenno-Ugria Asutuse, kultuuriministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis  Eesti Põllumeeste Keskliidu ettepanek suuremõõtmeliste veoste eeskirjade muutmiseks, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, maanteeameti ja Tartumaa Põllumeeste Liidu esindajad;

majanduskomisjonis – Erakond Eestimaa Rohelised, Noored Rohelised ja Ökoriik Eesti algatatud kollektiivse pöördumise „Eestimaa kaitseks“ arutelu Rail Balticu kiirraudtee trassi paiknemise küsimuses, istung on avalik, toimub veebiülekanne (konverentsisaal);

põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni ühisistung – kell 13: Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteedid, kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, siseminister Andres Anvelt ja Riigikantselei ELi sekretariaadi nõunikud, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile (ruum L262);

rahanduskomisjonis – Eesti ELi Nõukogu eesistumise prioriteedid, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; sotsiaalmaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (364 SE);

riigikaitsekomisjonis – Arenguseire Keskuse tutvustus, kutsutud Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov;

sotsiaalkomisjonis – harvikhaiguste levikust ja ravi võimalustest Eestis, kutsutud Eesti Agrenska Fondi, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Haigekassa, Lastearstide Seltsi, Perearstide Seltsi ja sotsiaalministeeriumi esindajad (ruum L241);

väliskomisjonis – ülevaade Eesti, Läti ja Leedu presidendi kohtumisest Ameerika Ühendriikide asepresidendi Mike Pence’igam kutsutud Vabariigi Presidendi välisnõunik Kyllike Sillaste-Elling; Eesti seisukohad 2.-3. märtsil toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaubandus) mitteametlikul kohtumisel, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ja välisministeeriumi esindaja; ülevaade Eesti välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskavast aastateks 2014-2017, kutsutud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo;

õiguskomisjonis – kell 14.30: seisukoha kujundamine häirekeskuse juhi kandidaadi suhtes; töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (356 SE), kutsutud Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts ja sotsiaalministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 13.30 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut kohtub Jaapani suursaadiku Yoko Yanagisawaga.

Kell 14  Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas osaleb majandusarengu töögrupi töökoosolekul.

Kell 15  Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub vabariigi aastapäeva üritusel Keila sotsiaalkeskuses.

Kell 17.30  Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Lennart Meri „Hõbevalge“ itaaliakeelse tõlkeraamatu esitlusel (suursaadiku residents).

Kolmapäev, 22. veebruar

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (278 SE).

Teine lugemine – 2 eelnõu: Eesti Vabariigi ja India Vabariigi kohtulikult karistatud isikute üleandmise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (375 SE); maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (320 SE).

“Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020”. 2016. aasta täitmise aruanne
Ettekandja kultuuriminister Indrek Saar

Esimene lugemine – 2 eelnõu: alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (380 SE); „Lepingu Eesti Vabariigi valitsuse ja Taani Kuningriigi vahel investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitsmise kohta“ muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (379 SE).

Sündmused

Kell 9.15  Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub Pärnu Kutsehariduskeskuse koolinoortega (Pärnu).

Kell 9.30  Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas külastab ettevõtet Skeleton.

Kell 10.30  Praxise seminar koostöös sotsiaalkomisjoniga “Kuidas Eestis vananeda aktiivselt ja väärikalt” (konverentsisaal).

Kell 13  väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Kõrgõzstani suursaadiku Kubanychbek Omuralieviga (ruum L253).

Kell 14  Eesti-Aafrika parlamendirühma aseesimees Oudekki Loone kohtub Etioopia saadikuga Brüsselis Teshome Toga Chanakaga (ruum L240).

Neljapäev, 23. veebruar

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (340 SE).

Sündmused

Kell 8.45 – Eesti-Prantsusmaa parlamendirühma ja väliskomisjoni kohtumine Prantsusmaa suursaadiku Claudia Delmas-Schereriga.

Kell 9.15 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas kohtub noorte ettevõtjate ühingu EYES International töögrupiga.

Kell 10 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut ja sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt kohtuvad Euroopa Komisjoni voliniku Marianne Thysseniga (ruum L240).

Kell 10.45 riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso esineb Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilastele.

Kell 10.45  väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Palestiina missiooni juhi suursaadik Taissir Al Adjouriga (ruum L253).

Kell 11.30  Riigikogu esimees Eiki Nestor tervitab Gustav Adolfi Gümnaasiumi riigikaitse õpilasi pidulikul rongkäigul Kuberneri aias.

Kell 11.30  Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Tooma Vitsut kohtub Sloveenia suursaadiku Robert Krmeljiga (ruum L240).

Kell 11.45  Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Inglise Kolledži vabariigi aastapäeva pidulikul aktusel (Inglise Kolledž).

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Taavi Rõivas osaleb Eesti Tänab 2017 riigivapi II klassi teenetemärgi vastuvõtul.

Kell 12.15  väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Ameerika Ühendriikide Riigikaitse Ülikooli Capstone kursuse juhi kindral (ret) Philip Breedlove’iga.

Kell 13.55  Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Reaalkooli vabariigi aastapäeva pidulikul aktusel (Reaalkool).

Kell 15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Armeenia suursaadiku Tigran Mkrtchyaniga (ruum L253).

Reede, 24. veebruar

Eesti Vabariigi 99. aastapäev

Kell 7.33 – pidulik riigilipu heiskamise tseremoonia Kuberneri aias Toompea lossi kõrval. Avakõne peab Riigikogu esimees Eiki Nestor, õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Eesti Vabariigi iseseisvusmanifesti loeb ette Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli kolmanda kursuse üliõpilane, Voldemar Panso preemia laureaat Teele Pärn.

Politsei- ja Piirivalveorkestri ning Eesti Meestelaulu Seltsi meeskooride esituses tulevad ettekandele Enn Võrgu „Eesti Lipp“ Martin Lipu sõnadele ning Juhan Aaviku “Hoia, Jumal, Eestit” Aleksander Leopold Raudkepi sõnadele. Tseremoonia lõpeb orienteeruvalt kell 8.

Tseremoonial osalevad Riigikogu aseesimehed Enn Eesmaa ja Taavi Rõivas, Riigikogu ja valitsuse liikmed, põhiseaduslike institutsioonide ja diplomaatilise korpuse esindajad ning isamaaliste organisatsioonide ja korporatsioonide liputoimkonnad. Kõik on oodatud!

Kell 8 – riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso, komisjoni liikmed Ants Laaneots ja Johannes Kert kohtuvad Ameerika Ühendriikide Riigikaitse Ülikooli Capstone brigaadikindrali auastmes kursuslastega (ruum L241).

Kell 9  Riigikogu esimees Eiki Nestor ning aseesimehed Enn Eesmaa ja Taavi Rõivas osalevad pärgade asetamisel Vabadussõja võidusamba jalamile Vabaduse väljakul.

Kell 10 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ning aseesimehed Enn Eesmaa ja Taavi Rõivas osalevad jumalateenistusel Toomkirikus.

Kell 12 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ning aseesimehed Enn Eesmaa ja Taavi Rõivas osalevad Kaitseväe paraadil Vabaduse väljakul.

Kell 18  Riigikogu esimees Eiki Nestor ning aseesimehed Enn Eesmaa ja Taavi Rõivas osalevad Eesti Vabariigi 99. aastapäeva pidulikul kontserdil ja vastuvõtul.

Välislähetused

17. – 20. veebruar
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots osalevad NATO Parlamentaarse Assamblee poliitika-, kaitse- ja julgeoleku ning majanduskomitee ühisistungil Brüsselis, Belgias.

19. – 21. veebruar
Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus osaleb Euroopa ja Balkani väliskomisjoni esimeeste kohtumisel Prištinas, Kosovos.

20. – 21. veebruar
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross osaleb Euroopa ja USA suhteid edendava projekti Transatlantic Renewal Project ümarlaual Kiievis, Ukrainas.

21. – 22. veebruar
Riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso on kohtumistel Rootsi kaitseministri ja parlamendi Rikstagi riigikaitsekomisjoni esimehega Stockholmis.

21. – 24. veebruar
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Eesti delegatsiooni juht Mart Nutt ja delegatsiooni liige Jaanus Marrandi osalevad OSCE Parlamentaarse Assamblee talveistungil ja Alalise Komitee istungil Viinis, Austrias.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside