Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VI istungjärgu 2. töönädal 20. – 23. septembrini

Head ajakirjanikud! Palume Toompea lossi tulles esitada COVID-tõend, selle puudumisel tuleb Riigikogus viibimise ajal kanda maski.

Esmaspäev, 20. september

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele immigratsioonisurve (nr 86) ja eestikeelsele haridusele ülemineku kohta (nr 84) vastab peaminister Kaja Kallas, kõrghariduse rahastamise kohta (nr 83) vastab haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning korruptsioonijuhtumite menetluse kohta justiits- ja kohtusüsteemis (nr 81) vastab justiitsminister Maris Lauri.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 11.10: AS Eesti Raudtee ja Elroni plaanidest raudtee elektrifitseerimisel ja jalgratastega liikumise edendamiseks asjakohase infrastruktuuri arendamisel, kutsutud AS Eesti Raudtee, Elroni ja Tallinna linnavalitsuse esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE), kutsutud kultuuriminister Anneli Ott (A. Rei nõupidamisruum);

maaelukomisjonis – kell 11.10: kohtumine Põllumeeste Ühistu KEVILI juhtidega, kutsutud Põllumeeste Ühistu KEVILI esindajad (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis käsitleb masinavaldkonna tooteid, eelnõu kohta – COM(2021) 202, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Rahandusministeeriumi ülevaade 2021. aasta suvisest majandusprognoosist, kutsutud Rahandusministeeriumi esindajad; elektrituru toimimisest ja elektrihinnast, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; majanduskomisjoni sügisistungjärgu tööplaanidest;

rahanduskomisjoni videoistungil – kell 11.15: Riigikontrolli auditist „Riigi 2020. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, kutsutud riigikontrolör Janar Holm;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitse valdkonna aktuaalsetest teemadest, kutsutud Kaitseliidu esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: ravimiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (413 SE), kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning Ravimiameti esindajad; tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (412 SE), kutsutud algatajate ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (361 SE);

väliskomisjonis – arutelu Hiina teemal, kutsutud Välisministeeriumi esindajad;

õiguskomisjonis – kell 11.15: kollektiivsest pöördumisest „Petitsioon sõnavabaduse kaitseks“; Erakond Eestimaa Rohelised kollektiivsest pöördumisest „Kaitseme lapsi seksuaalkurjategijate eest!“; kohtute haldamise nõukoja uue liikme nimetamine;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Välisluureameti eelarve täitmisest 2021. aastal ning 2022. aasta eelarve vajadused ja prioriteedid, kutsutud kaitseminister Kalle Laanet ja Välisluureameti peadirektor Mikk Marran; komisjonile saabunud dokumentidest;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohalike omavalitsuste volikogude valimiste reklaamikuludest, kutsutud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni esimees Liisa Oviir; huvide deklaratsioonide kontrolli ülevaade (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.15: CO2 kvoodi hinnatõusu mõjust riigieelarvele ja ühiskonnale, kutsutud majandus- ja taristuminister Taavi Aas, keskkonnaminister Tõnis Mölder, riigikontrolör Janar Holm ning Rahandusministeeriumi, Konkurentsiameti, Eesti Energia ja Viru Keemia Grupi esindajad; istung on avalik, toimub veebiülekanne (ruum L333);

eesti keele õppe arengu probleemkomisjonis – kell 13.30: olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelust.

Teisipäev, 21. september

Kell 10 – täiskogu istung

Õiguskantsleri 2020.–2021. aasta tegevuse ülevaade. Ettekande teeb õiguskantsler Ülle Madise.

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – tuuleenergeetika sektori kohaliku kasu õigusliku instrumendi seaduseelnõu väljatöötamiskavatsusest, kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; kollektiivsest pöördumisest „Tootjavastutuse laiendamine sigaretikonile kui ohtlikule jäätmele“;

kultuurikomisjonis autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (autoriõiguse direktiivide ülevõtmine) (368 SE), kutsutud Justiitsministeeriumi (A. Rei nõupidamisruum);

majanduskomisjoni väljasõiduistungil – kell 13.05: suurematest riigi tee ehitusobjektidest, kutsutud Transpordiameti esindajad (Väo liiklussõlm, Võõbu-Mäo teelõik);

põhiseaduskomisjonis – Õiguskantsleri 14. juuni märgukirjast tööandja deposiidi suuruse arvestamise kohta, kutsutud Õiguskantsleri Kantselei, Siseministeeriumi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad; avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (409 SE), kutsutud justiitsminister Maris Lauri ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja; kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE), kutsutud algataja ja Siseministeeriumi esindajad;

rahanduskomisjoni videoistungil Riigikogu otsuse „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendamise põhimõtete heakskiitmine regionaalse ebavõrdsuse vähendamiseks“ eelnõu (390 OE);

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistungil – Riigi Infosüsteemi Ameti külastamine;

sotsiaalkomisjonis – Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi raportist „Enesetappude ja enesetapukatsete epidemioloogiline ülevaade Eestis“, kutsutud Tallinna Ülikooli, Eesti Psühhiaatrite Seltsi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad; kell 15: COVID-19 hetkeolukorrast Eestis, kutsutud tervise- ja tööminister Tanel Kiik, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Riigikantselei ning Terviseameti esindajad; istung on alates kella 15 avalik, toimub veebiülekanne (Riigikogu konverentsisaal ja videosild).

Sündmused

Kell 14 – maaelukomisjoni liikmed osalevad Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) korraldataval ümarlaual, kus arutatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava 2023–2027 hetkeseisu ja murekohti (Toompuiestee 10).

Kell 15.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Lasterikaste Perede Liiduga.

Kell 16 – Eesti-Hiina parlamendirühma, riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni liikmed osalevad videosilla vahendusel avalikul Hiina-teemalisel kohtumisel USA Saksa Marshalli Fondi eksperdi Bonnie Glaseriga.

Kolmapäev, 22. september

Kell 12 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – üks eelnõu: kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE).

Teine lugemine – kaks eelnõu: toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE); e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (376 SE).

Esimene lugemine – kaks eelnõu: äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse (digilahendused äriühinguõiguses) eelnõu (394 SE); töölepingu seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE).

Sündmus

Kell 7.05 – Riigikogu esimees Jüri Ratas tervitab Tallinna 21. Kooli liputoimkonda, mille liikmed heiskavad vastupanuvõitluse päeva puhul Pika Hermanni torni riigilipu.

Neljapäev, 23. september

Kell 10 – täiskogu istung

Eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Olukord eesti keele õpetamisel muukeelsetes koolides (eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni kogemuse läbi)“ arutelu.

Ettekande teevad Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi kasvatusteaduste dotsent Tiiu Kuurme, Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) professor Birute Klaas-Lang ja eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin.

Komisjoni istung

kultuurikomisjoni erakorralisel videoistungil – 10 minutit pärast täiskogu istungit: Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE).

Sündmused

Kell 10.30 – Riigikogu esimees Jüri Ratas kohtub Rootsi suursaadiku Mikael Erikssoniga.

Kell 10.30 – Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur kohtub Euroopa Parlamendi esimese asepresidendi Roberta Metsolaga.

Kell 11 – Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Riina Sikkut, riigikaitsekomisjoni esimees Enn Eesmaa ja väliskomisjoni aseesimees Mihhail Lotman kohtuvad Euroopa Parlamendi esimese asepresidendi Roberta Metsolaga.

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Riina Sikkut ning liikmed Urve Tiidus ja Timo Suslov, keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender ning majanduskomisjoni liige Annely Akkermann kohtuvad Euroopa Parlamendi esimese asepresidendi Roberta Metsolaga.

Reede, 24. september

Komisjoni istung

Euroopa Liidu asjade komisjoni videoistungil – kell 10: parlamentaarne arutelu: Euroopa Komisjoni keskkonnapaketist „Eesmärk 55“, kutsutud Euroopa Komisjoni ja Keskkonnaministeeriumi esindajad; ELi heitkoguste kauplemissüsteemist ja selle muudatustest seoses „Eesmärk 55“ paketiga, kutsutud Keskkonnaministeeriumi esindaja.

Välislähetused

20.–23. september
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Eesti, Läti ja Leedu väliskomisjonide esimeeste visiidil Pariisis Prantsusmaal.

20.–22. september
Vesinikutehnoloogia toetusrühma esimees Annely Akkermann tutvub rahvusvahelise raudteetehnikamessi TRAKO 2021 raames maailma esimese kaubanduslikus kasutuses tõestatud vesinikurongiga Gdanskis Poolas.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside